En ny konge?

Vores dronning bliver 70 år den 16. april 2010, det er vist den dårligst bevarede statshemmelighed i Danmark.

Lad mig bekende det straks – jeg er royalist! Jeg bekender mig til den danske styreform, konstitionelt monarki, som betyder magten er placeret i folkestyret, med Folketinget, som lovgivere, Regeringen, som den udøvende magt og det måske vigtigste, domstolene, som den dømmende magt og vagthund for den udøvende magt.

Over denne 3 deling af magten er der vores kongehus, som formelt har ret til at opløse Folketinget, udpege statsministeren eller forhandlingslederen med opgave til at danne en regering efter valget.

Denne magt er mere formel end reel, da kongehuset følger flertallet i Folketinget, eller den siddende statsministers råd.

Jeg kan ikke mindes vores Dronning Margrethe den 2. har været på kolisionskurs med dette regelsæt. Hendes farfar var det og det skabte påskekrisen, siden har kongehuset ikke været i konflikt med sin rolle.

Samfundet ændres løbende og det betyder ændringer i Kongehuset, som efter min mening har været god til at tilpasse sig de ændrede kulturnormer i vors samfund. Det så man blandt andet da Prins Joakim blev skilt fra Aleksandra og den måde han og kongehuset håndterede skilsmissen på.

Nu fylder Margrethe den 2. så 70 år og hun har fortalt nationen, at hun bliver til hun dør, hvilket har været traditionen siden kongedømmet blev indført i Danmark for over 1.000 år siden! Mange konger har sluppet for at tage stilling sin pensionsalder, de er enten blevet fængslet eller myrdet gennem historiens mange år!

Men vores dronning har en mand, der har bebudet han vil tilbringe sine sidste år på sit elskede vinslot Caix i Frankrig og han vil kun deltage i de vigstigste begivenheder i Danmark. Han føler sig træt og gammel, siger han. Det er så muligheden for vores dronning at ændre traditionen i det danske kongehus om at blive til monarken dør, nemlig at indføre en pensionsalder!

Jeg melder mig i flokken, der vil pensionere Dronning Margrethe den 2. og det medens hun udfylder sin rolle til punkt og prikke! Jeg under hende nogle gode år på vinslottet i Frankrig sammen med hendes prins, hvor hun kan dyrke livets glæder og male, som hun er ferm til.

Det vil give Danmark og Kongehuset et boost med kronprinseparret som konge og dronning. En ung og moderne familie, der vil kunne samle danskerne og det danske folkestyre i mange år fremover.

Tillykke med de 70 år den 16. april 2010 til vores Dronning Margrethe den 2. af Danmark.

Share This Post

En ny start?

Tillykke Lars, nu har du endelig fået taget dig sammen og du er nu trådt ud af Foghs skygge, for den del, der gælder ministerholdet……….. og dog?

Der er en del genbrug af ministre, hvoraf i flæng kan nævnes Bertel Haarder, Birthe Rønn Hornbech, Lars Barfoed, Hans Christian Schmidt, Claus Hjort Frederiksen. Dem er der ikke den store fornyelse i …………..
heller politisk selvom der er en ny ministerstol til Bertel Haarder, Hans Christian Schmidt og Lars Barfoed.

Fastholdelsen af Birte Rønn Hornbech som minister er overraskende for mig, men det er måske et krav fra Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, som ubetinget sætter dagsordenen for Lars Løkke Rasmussens regering i årene fremover!

Disse ministre må anses for at være defensive udnævnelser fra Lars og Lenes hånd, da finansminister Claus Hjort Frederiksen  fortsætter på den magtfulde finansministerpost og som Lars Løkke ideologiske tovholder, så det ikke går for vidt med statsministerens glade fester.

Bertel Haarders fornemste opgave bliver at rydde op efter statsministeren og Jacob Axel Nielsen i sundhedsministeriet, hvor der trænger til en kraftig hovedrengøring efter “Lille Lars fra Græsted” privatiserede sygehusvæsenet for enhver pris og hvor Jacob Axel Nielsen ikke formåde at få pengene og den offentlige hospitalsdrift til at nå sammen efter Lars Løkkes privatiseringsfest med de private sygehuse!!!

Og de “nye ministre”, hvor jeg hæfter mig ved Lene Espersen, Brian Mikkelsen og Lars Barfoed.

Det er kedeligt Per Stig Møller bliver degraderet som kulturminister, da jeg mener han var en af regeringens mest driftssikre ministre!

Hvad Lene Espersen vil i udenrigsministeriet er mig ubegribeligt, hun må have lært lektien efter Uffe Ellemann Jensens erfaring med, at det er svært at være partileder fra udlandet og det kun er i socialdemokratiske regeringer udenrigsministerposten giver automatisk adgang til statsministeriet, som ubetinget er hendes mål 🙂

Brian Mikkelsen som økonomi- og erhvervsminister, tjae………….. Det vidner ikke om de store visioner fremover på den post, når man kikker tilbage på erfaringerne fra hans tidligere ministerposter?

Lars Barfoed i justitsministeriet?

Han kan vel ikke gøre skade der? Hans tidligere politiske venner på den post har jo hævet strafferammen så højt, at han bare skal administrere den nuværende lovgivning! Så hvis han lader departementschefen få afgørende indflydelse på sin ministergerning, så kan han nøjes med at læse “Hoforganet Berlingske Tidende” og derfor gør han nok ingen skade på den post 🙂

Brian Mikkelsen sidder nu tættere på magten på sin nye ministerpost, så Lene Espersen skal have is i maven, når hun skal iklæde sig tørklædet for at tale med de arabiske ledere i mellemøsten! Han er så afgjort forfremmet til til kronprins i Det Konservative Folkeparti, fortjent eller ufortjent, det vil tiden vise!

De nye ministre, hvor jeg hæfter mig ved Charlotte Sahl-Madsen, Søren Pind, Henrik Høegh og  Benedikte Kiær, for ikke at glemme Tina Nedergaard.

Søren Pind er mere markant end Ulla Tørnæs og han vil skabe mange flere overskrifter i dagbladene, derom hersker der ikke tvivl! Men vil han kunne holde deciplinen i regeringen?

Bortset fra Søren Pind, så man sige om de andre, hvem er de????

Det er et stort sats fra Lars og Lenes side……..
det kan gå godt, men også gevaldigt skidt, for som flere elektroniske medier betoner, så er Christiansborg Slot og Folketinget en speciel arbejdsplads, hvor politisk erfaring ikke hæmmer ministrenes muligheder for at navigere i det politiske landskab. Der er forskel på virksomsheds filosi på Lego, Danfoss, Københavns Regionsråd og så det politiske spil på Christiansborg!!! 

Og så ……. hvem er Henrik Høegh og Tina Nedergaard???

Det må være politiske debutanter man har sat i søen, for jeg kender dem ikke……. og dog så er Henrik Høegh en hidtil anonym folketingspolitiker, der ikke har skabt de store overskrifter i dagbladene?

Nu mens vi venter på “Lille Lars fra Græsted” og den nye politiske plan, som statsministeren lancerer i morgen efter den ny regerings første ministermøde, så vil jeg ønske den nye regering velkommen, der er rigtig mange opgaver, der venter på at blive løst.

Share This Post

Det undrer mig?

Hvad er op og ned om sygehusenes økonomi?

Venstres ordfører  Birgitte Josefsen var i DR2 nyhedsmagasin Deadline i går aftes og det fremgik af udsendelse at udover hun er MF’er, så er hun medlem af Region Nordjylland og tidligere sygeplejerske.

Deadlines studievært Kurt Strand interwievede hende. Det var mit indtryk de ikke talte samme sprog! Han spurgte i øst og hun svarde i vest!

Et eksempel:
Kurt Strand spørger, vil det ikke få konsekvenser for patienter, når der fyres medarbejdere på sygehusene

Birgitte Josefsen  svarer, at der er flere afdelinger på Herlev syghus, der har for lav produktivitet med for lidt patientflow, så derfor er der kun tale justeringer!

Et andet eksempel:
Kurt Strand spørger om det ikke er relevant at indføre differentieret ventelistegaranti, som foreslået tidigere i Deadlines udsendelse af lægeforeningens formand. (Ventelistegaranti efter lidelsens alvor og karakter, de sværeste sygdomme behandles først)

Birgitte Josefsen  svarer vedholdende, at det er lægerne, der skal behandle og prioritere. Det er mit indtryk hun IKKE ville svare på spørgsmålet om differentieret ventelistegaranti, selv Kurt Strand gentog spørgsmålet flere gange!

Der er noget galt med styringen af Danmarks sygehuse, der er der ingen tvivl om!

Regeringen og Folketinget fastsætter sygehusenes økonomi via rammestyring og samtidig lovgiver man om ventelistegaranti, uden at sende økonomien med ud til sygehusene for Folketingets politiske beslutninger!

Når lægeforeningens foreslår en diffirentieret venteliste garanti, så er der grund til at lytte til det og overveje det grundigt.

Men er sandheden ikke bare, at Folketingets og regeringens ventelistegaranti primært gælder for at sikre en fødekæde af patienter fra offentlige sygehuse til de private sygehuse, der tager mod patienterne til overpris? Pengene tages fra de offentlige sygehuse. Ser man på sygehusenes underskud, så ligner det beløbet, de betaler for patienternes behandling på de private sygehuse og klinikker.

En anden ting, der skal ændres efter min mening, er den tilstand der lige nu råder mellem regionerne og regeringen, nemlig financieringen af sygehusdriften. Enten skal sygehusdriften overtages af staten (regeringen) eller også skal regionerne selv opkræve skat til driften af deres sygehuse. Med det undgår vi regeringen kan holde regionerne som gidsel for dens forfejlede sygehus politik, som det sker i dag!

Share This Post

Svend Auken, en folkekær politiker er ikke mere

Svend Auken er død og i dag blev han bisat fra Frederiksberg kirke af sin søsterpræsten Margrethe Auken.

Svend Auken politisk frontkæmper, der indførte en ny miljøpolitik i Danmark

Det måtte komme i mine spalter – for Svend var en stor politiker for det gamle hæderkronede Socialdemokrati, men også for Danmark, hvor han især satte nye normer og udvikling for vores miljøpolitik.

Det hæder er jeg stolt af at tildele en socialdemokrat, selvom jeg ikke støttede ham i formandskampen, hvor han tabte til min favorit Poul Nyrup Rasmussen.

Men han (Svend Auken) hev mig op med det senere så kendte ‘Man skal aldrig true med at gå – man skal true med at blive’,« fortæller Margrethe Auken, da hun selv var stemt ud af Folketinget. Det kendertegner den ukuelige optimist og politiske frontkæmper, som Svend var.


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Tillykke med EU-valget til Danskerne

Først et betinget tillykke til ligestillingen af køn i Kongehuset. Det er vel det mest naturlige der kunne ske! jeg stemte selv ja! Mit betingede tillykke skyldes det afslutter en nødvendig justering af grundloven, så den kommer i pagt med tiden.

Først tillykke til Dan Jørgensen for hans “valgsejr”.

Det var en næsten uoverkommelig opgave han var sat på efter den kanonsejr Poul Nyrup Rasmussen havde i 2004, hvor han fik lige så mange personlige stemmer, som Venstre fik i alt!

Men tillykke Dan Jørgensen og Socialdemokratiet med de 4 mandater og æren som det største danske parti i EU-Parlamentet.

Den største sejr for danskerne er trods alt SF’s stemmefremgang, et stort tillykke til SF skal lyde fra mig.
Den sejr peger fremad, da SF er gået fra at være EU modstandere til at erkende vi er i EU og SF derfor arbejder på at forbedre EU og befolkningernes levevilkår der. Tillykke til danskerne for det.

Lene skrigehals (KF) bortforklarede “Jagt Bent’s” manglende vælgertilslutning! Det kan trods hendes skingre argumentation ikke opleves som andet end skuffende set fra sidelinien, at “Jagt Bent” kun kunne skabe en beskeden fremgang for KF, da han har mange års partilederskab og minister gerning bag sig. Husk bare tilbage til 2004, Hvor Poul Nyrup lavede et kanonvalg og tromlede både Venstre og KF.

“Missilet fra Viborg” Jens Rohde og Venstre fik en beskeden fremgang, trods det sagde vores statsminister det var en sejr for regeringen og dets støtteparti……..

Det har jeg meget svært ved at se i EU sammenhæng, da der er en alvorlig forskel på regeringens EU-politik og Dansk Folkepartis Europa politik. Tager man udgangspunkt i det, så er der tale om regeringen holdt skindet på næsen i går og bevarede status quo!

Og tager man udgangspunkt i EU valget 2004, hvor Poul Nyrup lammetævede Venstre, så evnede Jens Rohde og Venstre ikke at samle de frafaldne stemmer op fra dengang. Så jeg mener Lars Løkke fik en lettere næsestyver på valgdagen, trods hans argumentation om fremgang for regeringen.

Og så er der valgsejren til Morten Messerschmidth og Dansk Folkeparti…………..
Den har jeg svært ved at sluge…..

Dansk Folkeparti, der vil drage al magt tilbage til Folketinget og sætte grænsebomme op ved vores landegrænser! Det er et skridt tilbage til gamle dage og en forringelse af det europæiske samarbejde, så det klodser. Det er bestemt ikke i Danmarks interesse og det må give anledning til panderynker i regeringen?
Pia Kjærsggaard vil bestemt tage sig betalt for valgsejren i den kommende EU-politik!

Det betyder regeringen Lars Lykke Rasmussen skal finde sit Europa flertal hos de andre partier i Folketinget og det tillader Pia K. og Dansk Folkeparti ikke.

Men tillykke til Morten Messerschmidt for hans store personlige stemmetal og rehabilitering som politiker i Dansk Folkeparti. Han vil kunne true kronprinserne i Dansk Folkeparti med det stemmetal i bagagen.

Modstanderne af EU, når der ses bort fra Dansk Folkeparti, fik et dårligt valg. Det håber jeg betyder, at vi danskere har indset vi er i EU og vi bliver i det europæiske samarbejde. Jeg håber jeg har ret i den påstand?

Men tillykke til danskerne, vi fik et flot EU-valg uanset om det skyldes grundlovsændringen eller ej…….

Share This Post