Anker Jørgensen fylder 89 år i dag….

Endnu en markant person har fødselsdag, der er Anker Jørgensen, som fylder 89 år i dag. Han bor i dag på plejehjemmet Plejebo på Vesterbro, som han flyttede til den 12. november 2008, da trapperne på Borgbjergvej i Københavns Sydhavn blev for svære at forcere for Anker.

 

Anker var formand for Socialdemokraterne fra 1972 til 1987. Danmarks statsminister i flere perioder.
Anker var formand for Socialdemokraterne fra 1972 til 1987. Danmarks statsminister i flere perioder.

Anker har i mange år måttet leve med myten om han førte den mest uansvarlige økonomiske politik en statsminister nogen sinde har ført i Danmark. Den myte er gendrevet i historieskrivning om hans embedsperioder.

 
Her konstaterer historikeren Balder Asmussen, at Anker J. førte »en forsvarlig og effektiv krisepolitik, der førte til en markant forbedring af Danmarks konkurrenceevne«, hvorved den lagde »fundamentet til den genopretning af dansk økonomi, der blev tilendebragt af hans efterfølgere«.
 
Balder Asmussen beskriver, hvordan det lykkedes Anker J. at skabe det første overskud i efterkrigstidens varehandel med udlandet – bortset fra 1958. Det lykkedes også for Anker J. at stabilisere inflationen, som ellers i tiåret forud – med S-SF flertal og VKR-regering – havde vist stigende tendens, ligesom det lykkedes ham at reducere reallønnen til det niveau, som den havde, da Anker J. efterfulgte Poul Hartling som statsminister i 1975.
 
Balder Asmussen fastslår, at »ingen regering har gennemført finanspolitiske stramninger af samme dimensioner som Anker Jørgensen-regeringerne«.
 

 Fakta om Anker Jørgensen.

Anker Henrik Jørgensen blev født 13. juli 1922 i København som søn af kusk Johannes Albert Jørgensen og rengøringsdame Karen Marie Jørgensen. Som 5-årig blev han forældreløs og voksede op hos sin fars søster, tobaksarbejderske Karla Marie Sofie Jacobsen (f.1890 – d.1975), på Christianshavn.

Gift 1948 med Ingrid Kvist Pedersen (f.1922 – d. 1997), datter af værkfører Søren Pedersen og hustru Krestine Pedersen fra Pindstrup på Djursland. Ingrid og Anker Jørgensen fik fire børn (heriblandt sønnen Peter), og parret boede hele deres liv i Sydhavnen.

I begyndelsen af 2008 flyttede Anker Jørgensen på plejehjemmet Plejebo fra lejligheden på Borgbjergsvej nr. 1, hvor flere statsoverhoveder har lagt turen forbi 3. sal til venstre. Selv i sine år som statsminister sagde han nej tak til at bo på Marienborg, men blev boende i sin lejlighed.

Han var Danmarks statsminister i perioderne: 5. oktober 1972 til 19.december 1973 og igen fra 13. februar 1975 til 10. september 1982.

Tillykke med fødseldagen Anker.

 

Share This Post

Syg udvikling i Danmark…….

Jeg frustreres over mange i vores samfund tror alle problemer løses med højere bøder, højere straffe og flere  fængslinger.

Det sidste eksempel på denne udvikling og menneskesyn er, at vi skal varetægtsfængsle dem, der gentagne gange kører uden kørekort til deres sag er afgjort ved domstolen.

Det er et stort problem med spritbilister, der fortsat kører bil og fortsat har et stort alkoholforbrug. Det er også et problem med dem, der ikke respekterer hastighedsgrænser og som kører vejarbejdere ned på grund af for stor hastighed. Mange andre eksempler kan nævnes, men at samfundet løser problemerne med at fængsle de 6.131 billister, der hvert år bliver taget for at køre uden kørekort, det er for drastisk.

Formanden for Politi Forbundet Peter Ibsen mener politiet skal kunne varetægtsfængsle gengangerne der kører uden kørekort.

Han siger til TV2: ” I færdselssammenhæng er det nogle ganske alvorlige sager. Det er folk, der af forskellige årsager er frakendt retten til at køre bil. Og nogle af dem er fuldstændig ligeglade med at de er frakendt, og derfor er man når det her tal det stiger nødt til at tage grovere midler i anvendelse.

Når man taler om den her kategori, så er det de hardcore. De kører, selv om de har fået frakendt kørekortet, og de gør det den ene gang efter den anden. Det er disrespekt for færdselsloven og for de andre trafikanter. Det har noget at gøre med en holdningsændring. Det er selvfølgelig samfundet der skal markere at det her er uacceptabelt”.

Jeg anerkender, det er et alvorligt problem, men jeg mener så en øget overvågning af de omtalte personer sammen med en hurtigere konfiskation af bilen, de kører i, det er vejen frem i stedet for en varetægtsfængsling, som måske giver den modsatte udgang, nemlig personen bliver mere kriminel.

Share This Post