Er Astrid Krag for pæn til at vinde formandsvalget?

Det er en fascinerende Klods-Hans-historie, der i disse dage udspiller sig i SF.

Den unge førsteelsker, Astrid Krag, der er blevet skolet til at skulle overtage partiet, bevæger sig rutineret i det politiske spil og taler magtens sprog flydende, er ved at blive kasseret af de kræsne SF-medlemmer til fordel for den politisk aparte Annette Vilhelmsen, der er redet ind fra Kerteminde efter afbud fra mere oplagte modkandidater“, skriver lederskribent Kristian Madsen i Politiken.

De fleste danske medier vil ødelægge regeringen. Derfor ønsker de at SF skal ud af regeringen, så limet, der holder rød blok sammen, forsvinder.

Dagens politiske debat i de skrevne, som elektroniske, medier bærer præg af Venstre og Lars Løkke Rasmussen hurtigst muligt skal skal overtage regeringskontorerne.

SF har arbejdet hårdt på at få samlet rød blok til at fjerne Lars Løkke. Det lykkedes for rød blok i 2011, men vi skal ikke glemme det mislykkedes i 2007, fordi Rød Blok ikke signalerede sammenhold og et fælles politisk projekt.

En rundspørge fra Berlingske Research til kredsformænd og landsledelsesmedlemmer viste, at 53 pct. bakker op om Vilhelmsen, mens kun 27 pct. foretrækker Krag.

En rundspørge fra Berlingske Research til kredsformænd og landsledelsesmedlemmer viste, at 53 pct. bakker op om Vilhelmsen, mens kun 27 pct. foretrækker Krag.

Nu har SF medlemmerne valget mellem Astrid Krag, som ønsker tre år mere med nuværende regering, og Annette Vilhelmsen, der tænker højt og vil føre SF’s regeringstid til ende inden for kort tid. Annette Vilhelmsen vil forandre på dagpenge reglerne og forandre regeringsgrundlaget. Dermed tiltrækker hun mange frustrerede SF medlemmer.

Det bliver SF ledelsen nød til at tage hånd om, for ellers bliver deres kandidat Astrid Krag ikke valgt ved den kommende urafstemning.

Formandsvalget er nu et spørgsmål om SF skal være i regering med Astrid Krag – eller på kort sigt ude af regeringen med den mere ortodokse SF’er Annette Vilhelmsen, som formand. Det er naivt, at SF-ledelsen tror, at de kan læne sig tilbage i ansvarlighedens argumenter. De skal ud på ølkasserne og fortælle SF medlemmerne om faren for at miste regeringsmagten og dermed direkte hjælpe Venstre til magten igen.

Share This Post

Demokratisk underskud i SF og andre partier.

Der er et demokratisk underskud i Danmark.

Mandag Morgen skriver: (Uddrag/citater)

“Alle partier tilsammen kun kan mobilisere omkring 3,7 pct. af danskerne som medlemmer. Ét andet er vanskeligheden ved at leve op til vælgernes forventninger, hvis et parti skulle være så heldig – eller uheldig – at komme i regering og må sande, hvor stor afstanden er mellem partipolitik og regeringspolitik. I et udpræget mindretalsdemokrati som det danske er det stort set umuligt at indfri enkeltpartiers forventninger om at sætte markante aftryk på samlingsregeringers politik”.

“SF er gået direkte ind i samme forventningsfælde. Når den rammer SF hårdere end de øvrige regeringspartier, skyldes det sikkert flere forhold. For det første partiets manglende regerings- og ministererfaring. Partiet stiller med et hold, der aldrig tidligere har siddet i en regering og har utvivlsomt haft urealistiske forventninger om sin egen indflydelse. Forventninger, der ikke mindst har slået rod i baglandet.

For det andet formandens urealistiske tro på egne evner ved at besætte både formandsposten og udenrigsministerposten. Den fejl begik Lene Espersen, og det burde have været et lærestykke for en Villy Søvndal. Det er det nu, men alt for sent.

For det tredje at partiet har forsømt at udvikle nye generationer af politiske ledere. Det nye kuld af unge politikere og ministre, som Villy Søvndal har hjulpet frem, har ikke fået tid og erfaringer nok til en dag at kunne tage over efter formanden. Han har valgt at stoppe, inden arvtagerne er klar til at tage over. Derfor risikerer partiet nu at blive kastet ud i et vakuum, der kan få fatale konsekvenser ikke alene for partiet, men også for hele regeringen”.

Det største problem er ikke Villy Søvndals opgiven af formandsposten, men at han ikke peger på en afløser og at de gamle nohabilteter Holger K. Nielsen og Aage Frandsen spiller deres politiske spil under dække af “medlemsdemokrati”, men reelt er de modstandere af Astrid Krag som ny formandinde. De vil hellere have næstformanden Mette Touborg eller landsledelsesmedlem Trine Marc, hvis Mette Touborg foretrækker borgmesterposten i Lejre Kommune.

Men demokratiet lider ved det er ganske få personer i forhold til dem stemmer på SF, der beslutter hvem den kommende formand for SF bliver. Det gælder så for alle partier i Folketinget.

Det er et demokratisk underskud og et stort problem for vores demokrati, som jeg mener vi skal værne om. Det burde være en pligt at være medlem af et politisk parti.

 

Share This Post