Spillet om topskatten er startet.

Blå Blok er via BT.dk og Politiko.dk gået i gang med spin om topskatten og skattelettelser.

Henrik Larsen, en ulykkelig mand bosiddende i Nordsjælland figurer den 19. december 2015 i BT med sin ulykkelige historie om grænsen er nået for skattebetalingen i Danmark. især er det topskatten der genere den ulykkelige samfundsborgen der bor med den 18 årige datter i et 390 kvm hus i Rudersdal Kommune.

Henrik Larsen er uddannet fra Aalborg Universitet, er økonomichef. En uddannelse han har fået gratis ovenikøbet får nutidens unge en SU ydelse, der gør det nemmere at få tid til at uddanne sig. Helt OK for mig, men så skal der ydes til samfundet bagefter, som jeg har gjort det i mere 46 år.

Er det ikke retfærdigt man så betaler skat til samfundet efterfølgende?

Nej det mener den hårdt trængte Henrik Larsen ikke, for han siger til BT: ” Som én der bidrager mere end gennemsnittet til fællesskabet, kan jeg godt nogle gange undre mig over, hvor meget man egentlig får udbetalt på kontanthjælp og andre offentlige ydelser i Danmark. Der er grænser for, hvor meget man kan presse sådan nogle som mig, før vi ikke gider at yde mere.”

Så kender jeg retorikken igen fra livets solside i Nordsjælland, der skal igen skæres i kontanthjælpen for der kan gives til de bedre stillede borgere. Enhver, der har været på kontanthjælp ved det ikke er et slaraffenland.

Kortlægningen af skatteforholdene i følge Cepos viser, at den gennemsnitlige topskatteyder er en 49-årig mand, der bor lidt nord for København. Han/hun tjener i gennemsnit 864.000 kroner om året og betaler årligt 307.000 kroner i personlige indkomstskatter. Det svarer til 35,5% af indkomsten. Rådigheds beløb 557.000.

Vi kan sammenligne med en pensionist, som jeg kender.

Indtægt (Heraf udgør optjent arbejdsmarkedspension en stor del) 262.937 heraf betales der 75.519 i personlig skat, tillægsprocenten er 0, så der udbetales ikke offentlige ydelser. Skatten svarer til 28,6% af indkomsten. Rådighedsbeløb 187.418.

Henrik Larsens ulyksaligheder fortsætter:
BT skriver: “Trods en indkomst væsentligt over gennemsnittet valgte Henrik Larsen i foråret at tage penslen i den anden hånd og selv male det 360 kvadratmeter store, hvidpudsede hus fra 1929. Et eksempel på, fortæller han, hvordan det danske skattetryk får ham til at ændre adfærd“.

Jamen dog…….. det har jeg gjort så længe jeg har været husejer, uden at beklage mig. Der har også været råd til at bruge håndværkere til el arbejde, kloak arbejde, VVS arbejde med videre ud af en langt mindre indtægt end den Henrik oppebærer.

Der ligger et betydeligt uforløst velfærdspotentiale ved at reducere topskatten. De mennesker, der tjener flest penge i hovedstadsområdet og Nordsjælland, vil reagere på lavere topskat ved at arbejde mere, sætte aktiviteter i gang og tage imod flere bestillinger fra kunder,” siger Cepos-vicedirektør Mads Lundby Hansen til BT.

Se det er et postulat, der mig bekendt aldrig er ført bevis for fra Mads og CEPOS side. Men det er en påstand der fremkommer gang på gang uden der egentligt gås i dybden med grundlaget for det.

Jeg vil ikke afvise adfærden kan gælde for nogle Mads Lundbys venner, men det modsatte sker også, at familien vælger konen eller manden kan gå hjemme og passe børn og familie, når rådighedsbeløbet bliver større. Det kender jeg en del eksempler på.

Finans.dk  har en artikel om Forbes erhvervskarakter for Danmark.
Man kan ikke beskylde hverken Forbes eller magasinet Finans for at være røde, men snarere tilhøre Blå Bloks strategiske grundlag. (Forbes er et anerkendt amerikansk analyse firma)

Finans.dk skriver:

Danmark topper igen liste over mest erhvervsvenlige lande

finans

Den amerikanske præsidentkandidat Bernie Sanders sørgede tidligere i år under en tv-debat for, at amerikanerne fik øjnene op for Danmark, da han udpegede det danske samfund som et, USA kan lære af.

Det betyder, at Danmark altså fastholder sidste års dukseplads og i øvrigt har ligget øverst i seks ud af de 10 år, som listen er blevet udarbejdet.

Undersøgelsen omfatter 144 lande, der er blevet rangeret i 11 forskellige kategorier som innovation, skattetryk og bureaukrati“.

Hos Dansk Industri (DI) anbefaler man helt at afskaffe topskatten, påpeger skattepolitisk chef Jacob Bræstrup.

Vi ønsker, at Danmark bliver et rigere land, at Danmark bliver mere produktivt, at der skabes mere beskæftigelse til gavn for os alle sammen, og at vi er et land, hvor det er godt at drive virksomhed. Har man det som præmis, er lavere topskat bare et meget effektivt instrument, fordi topskat per definition er en skat på de mest produktive medarbejdere,” siger han.

Det er den sædvanlige retorik fra Blå Bloks meningsfæller. Jeg vil rette  Hr. Bræstrups udtalelse til det faktum, at det er de højestlønnede medarbejde inden for DI’s overenskomstområde, der betaler topskat, deriblandt ham selv.

Min påstand er, at den gavnlige produktivitet for virksomheden ikke altid er udført af de højest lønnede, for bliver varen/ydelsen ikke udført på “gulvet” har det ingen værdi for samfundet. Det kan vi tage en debat om senere.

Der er almindelig enighed om der gennem den sidste finanslov er gennemført en tydelig omfordeling i vores samfund. Her taler jeg ikke uden dokumentation, men bruger et udsagn fra vores tidligere troværdige finansminister.

esmann_corydon

Udtalelsen fra Bjarne Corydon kom da regeringen havde indgået forlig om finansloven for 2016.

Varer koster 38 pct. mere i Danmark end i gennemsnittet af EU.

Det fremgår af Eurostats forbrugerprisindeks.

Så længe, der er lavet de her opgørelser, har Danmark ligget i den høje ende“, siger Las Olsen, økonom i Danske Bank, til Nyhederne TV2.

Det undrer mig Cepos og DI ikke interesserer sig for priserne på danske varer. Det er et alternativ til at sænke skatten, når de danske varer ligger 38% over EU’s gennemsnit, de skal sænkes.

Her er den danske moms, der ikke er differentieret, som for eksempel den tyske, der har nedsat moms på fødevarer en del af forklaringen på prisforskellen.

En anden del af forklaringen ligger i manglende konkurrence på priserne, der i mange tilfælde er “vejledende”, hvilket i praksis er bindende  – en del af den anden forklaring. Tag for eksempel Apple eller Micro Soft og mange andre store firmaer, der kun handler med butikker, der overholder den vejledende pris i praksis.

Tag selv en tur rundt i butikkerne og du vil få syn for sagen. Jeg har selv forsøgt at forhandle priser på iPhone og iPad i butikkerne, men løber ind i prismuren.

Min holdning er, at vi skal se på en differentieret moms på fødevarer og på basis forbrugsvarer i stedet for at bruge 2 milliarder eller mere på en tvivlsom effekt på topskattelettelse. Det vil give mere forbrug og dynamik i samfundet og i praksis være selvfinansierende.

Jeg har intet bud på hvordan vi kan bringe de danske varepriser ned i forhold til EUs priser udover den allerede omtalte momsregulering. Vi er et lille marked og det har ikke været nok til at presse prisen i dagligvareleddet, at Aldi og Lidl har etableret sig i Danmark. Der skal flere store internationale firmaer til med lave priser for måske at ændre på det?

Mit indlæg bunder ikke i misundelse over, der er folk med høje indkomster i Danmark, men det skal ses i et ønske om en retfærdig fordeling af goderne, for at sikre sammenhængskraften i Danmark……. også på længere sigt.

Vi skal heller ikke gentage fejltagelsen med “håndværkerfradraget”, der ingen beskæftigelsesmæssig effekt har, men primært gavner de bedst stillede, godt 10% af befolkningen.

Her vil jeg anbefale dig at læse Dennis Kristensens indlæg ……..

FBE_raeson

Fakta om topskat:
Topskatten er en tillægsskat på 15 pct., som i 2015 betales af al personindkomst over 459.200 kroner. Som følge af skattereformen fra 2012 stiger topskatte grænsen løbende frem mod år 2022, hvor den vil være på 467.000 kroner.

Som følge af den stigende topskatte grænse betaler knap en halv million danskere topskat, hvilket er et rekordlavt antal. Venstre regeringen vil sænke topskatten til 10%.

 

Share This Post

Venstres mange valgløfter…….

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen mødtes torsdag morgen med flere pendlere ved broens betalingsanlæg i Korsør, hvor han argumenterede for, at det skal være 40 procent billigere at pendle over Storebælt.

For to år siden var Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen (V), klar til at lade netop brugerne af Storebæltsbroen være med til at betale byggeriet af en ny Storstrømsbro. Konkret forslog Pihl Lorentzen sammen med de øvrige borgerlige partier at skaffe knap fire milliarder kroner ved at forlænge Storebæltsbroens tilbagebetalingstid.

Venstre_valgflaesk

Det populære fradrag, der altså blev skrottet ved årsskiftet, betød, at man kunne få et skattemæssigt fradrag på 15.000 kroner om året inklusiv moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse af bopæl.

Dog skulle det givne håndværksarbejde være at finde på en liste med ydelser, for at det gav adgang til fradraget.

Netop håndværker fradraget er et opgør med Venstres Liberale grundlag, da hver eneste arbejdsplads koster de danske skatteydere i omegnen af 280.000 kroner i statstilskud.

Venstre lover afskaffelse af ventelister til sygehuse ved behandling på privatsygehuse.Fri behandling af sygdomme i udlandet, hvor de danske læger og sygehuse har opgivet behandlingen af patienten.

Venstre lover skattenedsættelser for de lavtlønnede, så det kan “betale sig at arbejde“. Der er ikke sat beløb på, for det koster rigtigt mange penge. Samtidigt kan Lars Løkke ikke danne regeringen uden at give topskatte lettelser, for det er et krav fra Liberal Alliance og Konservative.

Venstre lover nulvækst i det offentlige uden det koster på velfærden………

Alt det kan du få ved at sætte Lars Løkke ind i statsministeriet.

Ja det er rendyrket valgflæsk….. for hvis det er så nemt, så var Venstres valgløfter gennemført i den nuværende folketings samling af regeringen i samarbejde med Venstre og de øvrige borgerlige partier.

Share This Post

Det er trist…. Jan E. Jørgensen skal selv gøre rent……..

Folketingsmedlem for Venstre Jan E. Jørgensen skriver på sin Facebook profil:

jan_e

Selvfølgelig har Jan E. Jørgensen lov at have det politiske synspunkt håndværkerfradraget skal fortsætte i 2015, det er et fradrag, der gror i Venstres politiske værksted og have, men det er galt med argumenterne……

Jan E. Jørgensen er en af det bedst betalte danske politikere. Han får 660.000 kroner, heraf 60.000 kroner skattefrit, for sit folketingsarbejde i grundløn, dertil kommer det “løse”.

Kilde: Frederiksberg Kommune.

Kilde: Frederiksberg Kommune.

Til folketingsgagen skal tillægges vederlag for arbejdet som Rådmand for Frederiksberg Kommune, der efter det oplyste beløber sig til mindst 330.000 kroner. Der er ikke oplysninger tilgængelig for eventuelt advokatarbejde.

Jeg mener det er galt med Jan E. Jørgensens argumenter for bevarelsen af håndværkerfradraget, fordi det ikke kan være rigtigt vores skattekroner går til rengøring af private velhaver hjem.

  • Tænk han har ikke råd til betale for sin egen rengøring!
  • Maleren har han heller ikke råd til!
  • Vinduespudseren har han dog råd til, selvom han bor i stuen på Frederiksberg.

Et tilfældigt valgt rengørings firma, der udfører rengøring i private hjem tager 495,00 kroner for en bolig på 70-100 kvm. Jan E. Jørgensen har før den 1. januar 2015 fået ydelsen for ​328,00 kroner, dvs skatten har betalt 167,00 kroner eller 33%. Jeg tror ikke det vælter hans private budget at betalede sidste 167 kroner.

Og maleren tror jeg heller ikke ødelægger Jans private budget. Nu kender jeg ikke størrelsen på Jans kælder, men en professionel maler når langt på en arbejdsdag. Og efter som Jan bor i stuen og dermed er flere boliger i ejendommen, så gætter jeg på Jans kælder består af et kælderrum, hvilket gør opgaven billigere. Et tilfældigt udvalgt pristilbud på malerarbejde er 325 kroner for dansk arbejdskraft og for polsk arbejdskraft 160 kroner uden materialer.

Nu har Venstre ikke politisk gjort meget for at komme social løndumpning til livs, rent faktisk har Venstre været mod at forhindre social dumpning, så hvis Jan skal vælge ud fra partiparolen, så ender han med en polsk maler til 160 kroner. Hvis man søger yderligere på Google kan den udenlandske maler sikkert fås ned til 40- 50 kroner i timen. En ydelse der trives i velhaver områderne nord for København……

Nej ……. Jan E. Jørgensen, hvis dit argument gik på skabelsen af arbejdspladser, så er det rimeligt at bevare håndværker fradraget, men det er jo kun din private økonomi, som du argumenterer ud fra på Facebook, det er for usselt.

Dit parti Venstre havde regeringsmagten, medens vi mistede 170.000 arbejdspladser, heraf alene 100.000 arbejdspladser under regeringen Lars Løkke Rasmussen, vikaren for Anders Fogh, der trods alt kun sad i 2½ år.

Du og Venstre skylder danskerne at være med til at skabe danske arbejdspladser sammen med regeringen, der har skabt over 40.000 arbejdspladser over tre år. Et arbejde, der fortsætter selvom du klynker over dine private udgifter til rengøring og malerarbejde. Bevarelsen af håndværker fradraget vil maksimalt give 3.500 danske arbejdspladser.

SFs forslag om bevarelsen af håndværker fradraget indebærer, at de borgerlige skal gå med til at ændre Vækstplan 1 fra i år, hvor selskabsskatten sænkes fra 25 til 22 procent frem mod 2016.

Selskabsskattelettelserne fra 2014 til 2015 koster cirka 1,4 milliarder kroner, hvilket ifølge SF omtrent vil svare til, hvad håndværkerfradraget koster om året.

Det har Jan E. Jørgensen og Venstre ikke ønsket at medvirke til.

Efterskrift…..

Jeg har modtaget følgende fra Jan E. Jørgensen, som også indgår på hans offentlige Facebook profil:
Naturligvis har jeg råd – men uden fradraget bruger jeg mine penge anderledes. Ligesom mange andre danskere. Det betyder, at op mod 5000 håndværkere mister deres arbejde. Det var det jeg – forsøgte – at sige med min opdatering. Hav en god dag“.

Jeg har svaret Jan E. Jørgensen i dag (8. januar 2015):
Hej Jan – det er vel ikke rimeligt jeg skal bidrage til din rengøring i dit private hjem, der opstår vores uenighed. Der er bedre måder at skaffe jobs på. Man kunne for eksempel bringe normeringen op i daginstitutionerne og skoler, men der er mange andre måder at bruge den 1,4 milliard eller mere på at forgylde dig og din private rengøring på. Tallet på de 5.000 håndværkere må stå for din og Venstres regning. Jeg tror mere på regnedrengene i finansministeriet, der siger højst 3.500. Dit forslag om bevarelse af håndværkerfradraget betyder du betaler en direkte statsstøtte til hvert job med 280.000 kroner . Er det liberal politik?

Men tak for dit svar og respekt for vores demokratiske ret i Danmark til at udtrykke vores synspunkter“.

Share This Post