Lars Løkkes mange kasketter…

Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, hævder, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sendte ham adskillige beskeder natten til tirsdag og krævede avisen stoppet på grund af en kritisk artikel om statsministerens hustru.

Baggrunden er Ekstra Bladets artikel om Lars Løkkes rolle som bisider for for hans kone Sólrun Løkke Rasmussen ved en tjenestelig samtale på rektor Anne Birgitte Klanges kontor om hendes job på læseskolen under Den Kongelige Ballet, der formelt hører under N. Zahles Gymnasieskole.

Lars Løkke har deltaget i et længere “Tweet” på Twitter om hans kones fyring, som han bestrider er sand.

I Berlingske siger politisk kommentator Søs Marie Serup, der er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen:

Det er en tæt familie (familien Løkke Rasmussen, red.), som, når én af dem har en udfordring, støtter meget bastant op om hinanden. Og det er ikke altid nogen fordel. Og når man ser på, hvad der skete på Twitter i går aftes (sent mandag aften, red.), så kan man ikke befri sig fra at tænke sætningen: “Så stop dog den mand”. Det er jo ikke et passende niveau som statsminister.

I TV2 News er “Mogensen og Kristiansen” enige om, det er tosset historie statsministeren har rodet sig ud i. De mener ikke det er foreneligt med statsministerjobbet, at han har været bisidder for sin kone.

 

Share This Post

Statsministeren, der tabte sagen……….

Lars Løkke Rasmussen er nu IKKE længere Danmarks dygtigste politiker.

Det spændende er, hvornår det reflekteres i Venstres TV-Station TV2 nyheds dækning?

eva_fyret

Lars Løkke har ansvaret for konflikten nåede de højder, som vi har set i den forløbne uge, det er alene hans ansvar. Han burde have fortalt den stædige minister hun skal give forligspartierne de rigtige tal og beregninger. Det gjorde han IKKE.

Han burde have sørget for den ønskede tillægspakke var forhandlet på plads inden tirsdag, hvor Landbrugspakken blev vedtaget.

Han burde have fyret sin Miljø- og FØDEVARE minister, da der blev konstateret et flertal i Folketinget.

Han har totalt overvurderet sin regerings magt i et Folketing, hvor han kun har 34 mandater.

Han burde stå ved sit løfte om at udskrive det valg, som han truede med.

Nu forsøger Lars Løkke at straffe De Konservative med at skrotte forhandlingerne om tillægspakken somstraf for de ydmygede ham. Men her kan Søren Pape, hvis de vil og tør, gennemføre den sammen med Rød Blok……. og det uden at vælte den sårede statsminister og regering, for magt mennesket Lars Løkke vil acceptere endnu et nederlag her for at bevare sin magt.

Share This Post

Rigsrevisor under pres

Venstre presser rigsrevisor. Først er Venstres sundhedspolitiske ordfører Birgitte Josefsen ude med riven i går torsdag og her til morgen fortsætter Venstres formand for sundhedsudvalget Preben Rudiengaard kritikken af rigsrevisor.

Rigsrevisor har ingenting gjort i et helt år, hvor han kunne have forholdt sig til den rapport. Han har siddet på sin flade bagdel. Pludselig kommer oppositionen igen og taler om overbetaling. Og så vågner rigsrevisor op og kører med på deres vogn og begynder at råbe og skrige og skælde ud, siger Birgitte Josefsen (V).

Det er nemt at komme med sådan besked, når rigsrevissoren er en embedsmand og derfor ikke kan kommentere det. Kommentere han ordførerens barske udfald, så serverer han sin egen fyring på et sølvfad på statsministerns bord, for embedsmænd skal være loyale overfor magthaverne.

Rigsrevisor Henrik Otbo har rykket 8 gange for at få sundhedsministeriets notat (Rapport) i perioden hvor rigsrevisionen udarbejde sin rapport om overbetaling af private sygehuse. Så det kan ikke kaldes for passivitet fra rigsrevisors side!

Han opfører en græsk tragedie og vasker hænder for åbent tæppe. Han prøver at redde sit eget skind, fordi han administrativt set ikke har gjort sit arbejde godt nok, siger formanden for sundhedsudvalget Preben Rudiengaard til Politiken.

Det er en fortsættelse af strategien fra Venstres Pressetjeneste for at få fjenet rigsrevisor. Nu mangler der en opfølgning fra Venstres næstformand Kristian Jensen og et ministermøde før statsministeren fyrer rigsrevisoren.

Vi oplever en statsminister Lars Løkke Rasmussen, der går amok over for en journalist på TV2, da han spørger til overbetalingen af privathospitaler i hans tid som sundhedsminister. Men statsministeren har gode venner i TV2. Der sidder den tidligere pressechef fra hans tid som amtsborgmester,  og endelig kanalchefen fro TV2 News, der behændigt får slettet det famøse tv-klip med en rasende statsminister, før det ender på You Tube!

Der er ikke tilfældigt kritikken kommer nu, for statsministeren har brug for hjælp og hvad er så lette end at fyre statsrevisor, eller begå “karaktermord” på ham. Kritikken over en periode fra skiftende venstrefolk kan give statsminister Lars Løkke Rasmussen et alibi for at fjerne rigsrevisor Henrik Otbo og dermed skabe luft omkring overbetalingssagen.

Men er det ikke et bedfre grundlag for statsministeren at få nedsat en undersøgelses kommision til at klarlægge hans og efterfølgende sundhedsministre ansvar i denne sag?

Er det erfaringerne fra Tamilsagen og Lars Løkkes viden om hans eget ansvar i overbetalingssaggen, der forhindrer en undersøgelse?

Share This Post

Lars Kragh Andersen har en pointe!

Lars Kragh Andersen vil ikke anholde folk med hash, og han ønsker alle stoffer legaliseret.

En betjent ansat i den danske politi-etat skal udføre de ordrer, som en siddende regering udstikker på grundlag af et lovkompleks udarbejdet af det danske folketing, derom er der ingen tvivl.

Derfor er der ingen tvivl om Lars Kragh Andersen er på gale veje og står overfor en fyring fra politiet. Vi kan ikke have de ansatte betjente udøver deres arbejde ud fra egne politiske og etiske motiver.

Når det er sagt, så mener jeg meget seriøst, at han har en pointe med sin modstand mod den værende lovgivning og prioritering af politiets opgaver.

Politiet bruger rigtig mange mandskabstimer på en umulig opgave, som narkolovgivningen i Danmark pålægger dem.

 Man kan ikke stoppe misbruget med forbud og politibetjente, der efterforsker narkosager. Billedlig talt er det som at bruge en si til at stoppe vandet med!

Jeg er enig med Lars Kragh Andersen i, at det er en sundhedsmæssig opgave at bringe misbruget af narko ned, ikke en politiopgave.

Er det fremtidens kioskvarer?

Sælg de narkotiske rusmidler i butikkerne lige som tobak og spiritus og kontroller forbruget med en effektiv sundhedsfaglig indsats og oplysning om misbrugets konsekvenser!

I dag er der fri adgang til narko på gaden, selv i Ansager en lille landsby i Vestjylland, kan man skaffe narko på mindre end 5 minutter, som er den samme tid, det tager at gå i Dagl’Brugsen der!!!

Jeg tror ikke det vil give flere misbrugere på lang sigt, men det vil frigive mandskabstimer i politiet, som vil kunne bruges andre steder.

En frigivelse af narkoen, hash, heroin og lignende stoffer, vil sænke følgekriminaliteten i form af indbrud, tyverier og hælervare salg, samtidig vil det give en større belastning af sundhedssektoren med behandling og oplysning.

Den øgede belastning af sundhedssektoren vil rigeligt blive betalt af den mindre kriminalitet i samfundet udført af narkomaner og mindre forbrug af mandskabstimer i politiet.

Lars Kragh Andersen handling er et partsindlæg med vægt, som vi og politikkerne skal lytte til, da han dagligt har problemet med narko og kriminalitet tæt inde på kroppen på sit daglige arbejde.

Man kan jo prøve frigive narkoen som en forsøgsordning  i København, hvis man ikke tør frigive narko på landsplan.

Se indslaget med Lars Kragh Andersen  i GO’Morgen Danmark, tryk her.

 

Konklusion (Uddrag fra http://liberator.dk/index.php/1498 )
Efter at have kigget på de største reviews og mange artikler om det seneste forskning på THC, kunne man selv vurdere, hvorvidt det er et narkotikum, der skal kriminaliseres i det samme lige som de ”hårde” stoffer. Der findes beviser, der sætter hash mere i samme klasse som kaffe, tobak og alkohol – alle sammen narkotika, som vi accepterer og er lovliggjort i vores samfund. Endvidere kunne man understrege, at hash aldrig har forårsaget et dødsfald som følge af overdosis eller kroniske forbrug i modsætning til alkohol og tobak. Rygning af hash kan sammenlignes med tobaksrygning, og ville ikke anbefales efter medicinsk vejledning. Alle andre administrationsveje for THC har ikke vist nogen påviselige kroniske skader.

Læs hele artiklen her ——–>>> http://liberator.dk/index.php/1498 .

Se også ——->>>> http://www.steen71.dk/Skole-IT-emner/stoffer/hash4.htm

Share This Post

Whistleblower

Whistleblower er et nyt begreb for mig, men begrebet har sikkert undgået min opmærksomhed i længere tid.

Wikipedia beskriver det:
En whistleblower ( “fløjteblæser”) er betegnelse for en person, der afdækker og informerer om hvad han anser som kritisable eller direkte ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende er eller har været ansat eller på en anden måde involveret. Det er normalt kendetegnet for en whistleblower, at vedkommende i kraft af sit ansættelsesforhold el. lign. er underlagt en eller anden form for tavshedspligt, dvs. en loyalitetspligt, som vedkommende tilsidesætter til fordel for ytringsfriheden når den pågældende vælger at blæse i fløjten.

Advokat Pernille Backhausen, som bestyrelsesformand for Sirius Advokaterne, siger:
En LO-arbejder, der har været ansat i mindre end ni måneder, eller en funktionær, der har siddet mindre end tolv måneder i sit job, har ingen beskyttelse mod usaglig fyring som straf for, at den ansatte agerer whistleblower.” 

Offentligt ansattes ytringsfrihed er beskyttet af forvaltningsretten, men privatansatte har ingen ret til kompensation, selvom de udsættes for usaglige afskedigelser. I Danmarks har arbejdsgiverne fri afskedigelsesret, og lederen på arbejdspladsen kan bare sige dig op, hvis du klager over noget, siger advokat Pernille Backhausen senere i artiklen.
Kilde: business.dk

Det er forkert at privatansatte ikke lighed med offentligt ansatte ikke har en reel ytringsfrihed! Det betyder så ikke de offentligt ansatte skal miste deres, men det betyder Folketinget må ligestille de privatansattes vilkår med de offentlige ansattes. 

Det er vigtigt for samfundet de ansatte kan fortælle om snyd på vægten. Vi kan på den måde undgå at Super Best, Irma, Magasin og andre har sværere ved at svindle med de fødevarer vi køber.

Vi så i Københavns Kommuner vigtigt det er der sker kontrol af virksomheden og den ikke mindst bruges! Havde  kommunens ledelse lyttet til skolepedellen, så var den kommunale byggechef blevet hurtigere afsløret.

Share This Post