Rasmus, du er på gale veje……

Rasmus Horn Langhoff 
21. marts kl. 22:09

Regeringen har netop foreslået en fast motorvejsforbindelse over Kattegat.

Det er glædeligt, at der er forståelse for, hvor stort et potentiale der er i en fast forbindelse mellem Kalundborg og Aarhus. En forbindelse det binder Danmark bedre sammen, skaber langt bedre vilkår for erhvervslivet og pendlerne og som vil gøre samfundet rigere.

Jeg er selv en varm fortaler for en fast Kattegatforbindelse – og har længe efterlyst en principbeslutning om at starte projektet. Godt der endelig sker noget.

Jeg vil dog ikke lægge skjul på, at jeg ærgrer mig over, at der ikke også er en togforbindelse med i regeringens udspil. Det er jo netop kombinationen af gode togforbindelser og motorveje, som skaber den bedste infrastruktur til både pendlere og erhvervsliv.

Men det skal ikke skygge for, at jeg tager meget positivt imod forslaget og ambitionen om, at binde Kalundborg (og resten af Sjælland) langt bedre sammen med Østjylland.

Nu inden du svømmer helt over med støtte til Liberal Alliances redningsplan for det kommende valg, så er det bedre at forbedre den offentlige trafik med bedre busdækning, elektrificering af togbanerne, udrulning af nyt signalsystem, anskaffelse af nye eltoge til erstatning af de skrantende gamle tog.

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ikke kan tjene sig ind med brugerbetaling alene.

Ud af en samlet anlægsomkostning på 124 mia. kr. vil staten nemlig skulle betale 42 mia. kr., hvis den kollektive trafik også skal implementeres.

Derfor lyder forslaget, at forbindelsen udelukkende skal være til biler. Det betyder en udsultning af den kollektive trafik!

Tænk Jer om endnu engang inden I ødelægger en unik natur på Røsnæs og på Jyllandssiden med en 6 sporet motorvej.

Share This Post

Tag Jer nu sammen……..

Åbent brev til Socialdemokraternes folketingsgruppe.

Att. Gruppeformand Henrik Dam Kristensen
Folketings gruppen
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

 
Tag Jer nu sammen i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

9.900 ledige er faldet ud af dagpengesystemet i år – en opjustering af skønnet for hele året til mere end 17.000.
Hertil skal lægges de mere end 33.000, der faldt ud af systemet sidste år.

Over 50.000 ledige er faldet ud ved udgangen af året 2014. Det er ikke kun statistiktal, men mennesker af kød og blod – der i mange tilfælde må gå fra hus og hjem.

De anerkendes, der er indført midlertidige ordninger, uddannelsesordninger m.v., der opfanger en del af de ledige, men ikke alle.

Torben Poulsen, der samtidig er daglig leder af Dansk Metals a-kasse, vil have dele af reformen rullet tilbage.

Her og nu er der brug for at skrue genoptjeningskravet tilbage igen til et halvt år. Samtidig skal den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forlænges, indtil kommissionens arbejde forhåbentlig munder ud i et holdbart dagpengesystem“, siger han til JP.

Den socialdemokratiske top gør klogt i at finde en løsning på dagpengeproblemerne før valget“.

Det budskab vil stribevis af forbundsformænd fra LO-fagbevægelsen skære ud i pap, når de onsdag morgen mødes med den socialdemokratiske folketingsgruppe, skriver Ugebrevet A4 i dag.

Det budskab vil jeg tilslutte mig helt og fuldt.

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, har været idemand til forringelsen af dagpengene, regeringspartiet “De Radikale” har stemt for forslaget, men partiet er ikke en del af forligskredsen, derfor vil det ikke være et forligsbrud for De Radikale, hvis regeringen ændrer på dagpengereglerne.

Derimod vil Dansk Folkeparti udføre et forligsbrud, som en del af forligskredsen med den daværende VK-regering.

Arbejdsmarkedspolitisk ordfører Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti var på TV2 News i morges og fortalte Dansk Folkeparti er parat til at nedsætte optjeningskravet fra 52 uger til 26 uger og måske gå endnu videre.

Dermed er der et flertal på 94 mandater uden om De Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance for at ændre dagpengereglerne.

Det må De Radikale respektere – også selvom det strider mod regeringsgrundlaget – fordi forudsætningerne for ændringen af dagpengereglerne er skredet alvorligt siden 2010.

Hvad nøler I efter, eller er det Jeres klare opfattelse, at I ikke vil genvælges ved det kommende valg?

Kopi til Rasmus Horn Langhoff og Kalundborg Partiforening.

Share This Post

Regeringen, der ikke vil genvælges!!!!

Om Danmark har en borgerlig eller en socialdemokratisk ledet regering er ikke lige det, som Dennis Kristensen, formanden for Danmarks tredjestørste fagforening, FOA, er mest optaget af.

Jeg er ikke valgt til at være loyal over for regeringen, men til at være loyal over for FOA’s medlemmer. Hvis regeringen laver noget, der ikke er godt for FOA’s medlemmer, så er det min opgave at sige det“, siger han i Debatten ” Hos Clement” på DR2 torsdag aften i uge 42.

Det her er den første regering i min levetid, der har besluttet sig til ikke at ville genvælges“, siger han i en opsigtvækkende kritik af S-R-SF-regeringen.

Aalborg Byråd sender brev til regeringen.
Et stort flertal i Aalborg Byråd vedtog i går eftermiddag at lægge pres på regeringen for at få løst problemet med borgere, der falder ud af dagpengesystemet til nytår.

Begrundelsen for at Aalborg Byråd vil lægge pres på regeringen er, at byrådet mener, dagpengereformen giver problemer for såvel borgere som kommune.

800 borgere i kommunen skønnes at miste dagpengene næste år. Ca. 450 personer står til at klare sig selv. Den anden halvdel er berettiget til enten et seniorjob eller kontanthjælp. Det betyder, at kommunens udgifter til offentlig forsørgelse vil stige med 48 millioner kroner, hvis ikke regeringen griber ind.

“Det er mange penge. Derfor bliver vi nødt til at fortælle regeringen, at det kan komme til at koste på beskæftigelsesindsatsen, at vi mangler de penge. Og så virker det jo modsat,” siger Daniel Nyboe Andersen (R) til DR Nordjylland.

Stort flertal bag.
Ved byrådets behandling stemte alle byrådets partier og grupper – bortset fra Det Konservative Folkeparti – for, at der skal rettes henvendelse til regeringen. Venstre kunne dog ikke stemme for, at henvendelsen indeholder konkrete forslag til ændringer af dagpengereformen.

Gallup undersøgelse i Politiken:
Langtidsledige danskere skal reddes med en garanti for at få et job eller en uddannelse, så de ikke mister deres dagpenge.

Det mener seks ud af 10 danskere ifølge Gallups måling for Enhedslisten. Kravet fra regeringens støtteparti for at stemme for finansloven er netop en jobgaranti.

26 procent er “meget enig” i, at der skal indføres en jobgaranti til ledige, og 34 procent er “enig”. Mens 18 procent af de adspurgte hverken er enig eller uenig, er kun 10 procent “uenig” og 5 procent “meget uenig”.

Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen:
Der udsendes brev 32.598 ledige der mister deres dagpenge efter den 1. januar 2013. Det viser nye tal for konsekvenserne af dagpengeperiodens forkortelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, skriver Avisen.dk.

Det er et voldsomt antal mennesker, som bliver ramt“, konstaterer Verner Sand Kirk, der er direktør for A-kassernes Samvirke til Avisen.dk.

Regeringen er på vej mod selvmord i dagpengesagen.
Det virker helt uforståeligt at regeringen fortsætter med skyklapper for den realpolitiske hverdag og fortsat klamrer sig til en akutpakke, der måske hjælper en mindre del af de ledige.

Det ser ud til regeringen ikke har lært af det tabte politiske spil om den kuldsejlede betalingsring rundt om København, men den er derimod på vej til at gentage den politiske katastrofe igen med dagpengesagen! Selv en stædig radikal leder må kunne se den politiske katastrofe lure i horisonten.

Derfor må og skal statsministeren træde i karakter i dagpengesagen og vejlede den demonstrative stædige radikale leder til at hjælpe de 32.598 ledige, der i den kommende tid uforskyldt mister deres eksistensgrundlag.

Jeg tilslutter mig til Dennis Kristensens klare udmelding “Hos Clement“:
Det her er den første regering i min levetid, der har besluttet sig til ikke at ville genvælges!”
Det har været min opfattelse i lang tid………

Men jeg er ikke enig med Dennis Kristensen i, at det er ligegyldigt hvem der sidder på regeringsmagten i Danmark.

Til gengæld skal de ledige tage de jobs der er til rådighed.

Her gælder der ingen “kære mor”, ferie eller lignende årsager er IKKE  en gyldig grund til afvise et jobtilbud!

Share This Post

Et godt tilbud fra en udlandsdansker………………..

Set på Facebook i dag.

Et godt evakuerings tilbud for udlandsdanskere og højrefolk i Danmark den 13. november 2011.

Jeg skynder mig at bringe evakuerings tilbudet her, for det beviser, der i de danske højrekredse er forberedelser i gang for det politiske magtskifte, der vil ske inden, eller senest, den 12. november 2011.

 De to højrefolk Ole Sandner (Udenlandsdansker) og Carsten Guldberg (Måske bosat i DK) har opgivet håbet for genvalg af Lars Løkke Rasmussen, derfor har de i samarbejde Boing og måske også Hewlet Pachard (Ole Sandners arbejdsgiver) stablet et tilbud på benene om evakuering af højreekstremister efter valget. Rejsemål ukendt?

Personligt håber jeg på det er til Antarktis, for så varer det længe inden de kommer tilbage 🙂

Evakuerings tilbud for højre ekstremister.....

Evakuerings tilbud for højre ekstremister.....

Jeg vil godt anbefale Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer, tidligere og nuværende ministre i VK(O) regeringen dette fine tilbud fra de to stiftere af denne event den 13. november 2011 fra Billund og Kastrup Lufthavne.

Carsten Guldberg er tilbageholdende med at oplyse sin bopæl på Facebook, men han bor måske i Danmark? Ole Sandner bor i Amsterdam, Holland, hvorfor han bliver nød til at flytte tilbage til Danmark, hvis han skal evakueres herfra 😉

Et citat fra teksten:Meld dig til hvis du også har fået nok af socialismens hærgen………….“.  Det citat fortæller lidt om stifternes indsigt i dansk politik, for det er Dansk Folkeparti og VK(O) regeringen der har siddet på magten de sidste ti år i Danmark!

Men til alle der måtte ønske at benytte det gode tilbud ………..

God rejse……..   🙂

Share This Post