Finansministeren er for stejl i Dong sagen!

Der står et meget centralt spørgsmål tilbage efter jeg har overværet 4 timers samråd i Finansudvalget i dag med finansminister Bjarne Corydon (S).

samraad

Hvorfor tager den mand dog ikke kontakt til de fire pensionskasser og får afdækket deres økonomiske formåen og vilje til at skyde risikovillig kapital ind i Dong Energy?

Har vi en finansminister i Danmark, som er modstander af de danske pensionskasser og fagforbund, det ligger lige for at mene det, for hans afvisning af at mødes i et opklarende møde med de fire pensionskasser minder alvorligt om det pludselige sammenbrud i 3 parts forhandlingerne i regeringens første leveår.

Og har vi en socialdemokratisk finansminister Bjarne Corydon, der IKKE lytter til sit vælgergrundlag? Og er han så præget af at pleje sit personlige ego, så han ikke er i stand til stoppe op og vurdere salget en gang mere, hvilket der er et alvorligt behov for.

De meget centrale emner er………

 • Hvorfor skal aktierne sælges på det dårligst tænkelige tidspunkt, hvor selskabets indre værdi er halveret fra 60 milliarder kroner til godt 31,5 milliarder kroner?
 • Hvorfor skyder den danske stat ikke selv de 8 milliarder kroner ind som lån eller kassekredit for Dong Energy? Der er udsigt til en betydelig gevinst i 2018, hvor det er hensigten at børsnotere Dong Energy.
 • Hvorfor styrker regeringen ikke Dong Energy’s bestyrelse med personer, der har en indsigt i El- , gas- og oliebranchen, samt udskifter formanden med en erhvervsmand, der har en bredere erfaring i erhvervslivet – end den nuværende Fritz Schur, der er mest kendt for royale fester og pengeindsamlinger til Partiet Venstres valgfond.
 • Hvorfor har energiministeriet IKKE deltaget i forhandlingerne med Goldman Sachs.
 • Hvorfor skal Goldman Sachs have vetoret mod ændringer i forretningsplanen?
 • Hvor skal Goldman Sachs have mindretalsbeskyttelse?
 • Hvorfor skal Goldman Sachs kun have 40% tabsrisiko ved et muligt Dong Energy kollaps? Det har efterfølgende vist sig kun at andrage 1,3 milliarder kroner.
 • Hvorfor skal Goldman Sachs have en gevinst på 1,7 milliard danske kroner ved den danske regerings tilbagekøb af aktierne.

De sidste ønsker kunne Pension Danmark ikke opnå i Finansministeriet, der blev afvist med begrundelsen om pensionsselskabet ikke ville påtage sig en erhvervsrisiko.

Som tiden går, så afdækkes Goldman Sachs kapital indsprøjtning i Dong Energy som et “avanceret lån”, ikke normale aktiepenge, men en variant af et lån med en stærkt begrænset risiko og Goldman Sachs er udenfor udviklingen af SIRI oliefeltet. som tidligere miljøminister Poul Nielson sagde det i aften i Deadline på DR2.

Anders Krab-Johansen, chefredaktør Børsen, siger den tidligere regering har et stort ansvar for Dong Energy’s nuværende økonomiske situation og udvikling med en masse fejlinvesteringer. “Det er interessant bestyrelsen fortsat bliver siddende“, siger han i Deadline til aften.

SF’s Landsråd mødes i morgen for primært at drøfte Dong salget. Der er voldsom uro i det Socialdemokratiske bagland, hvor flere partiforeninger og flere markante socialdemokrater, der protesterer mod salget.

Nu melder det Radikale bagland sig også i protestkoret………

Der er jo samlet 170.000 underskrifter på kort tid. Det synes jeg, at både de Radikale og regeringen skal tage alvorligt. Man har jo ikke været fuldt klar over, hvordan tingene har forholdt sig, og her tænker jeg særligt på konstruktionen med firmaer i skattely“, siger radikal storkredsformand i Nordsjælland, Peer Tidemand-Petersson til Berlingske.

Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Mark Pedersen kalder det for “demokratisk underskud at køre aftalen så hurtigt igennem, når der er tvivl i store dele af befolkningen“.

Goldman Sachs er et afskyeligt selskab. De er uhæderlige og bærer et stort ansvar for den finanskrise, som verden er kastet ud i“, siger et andet radikalt hovedbestyrelsesmedlem Sven Skovmand til Jyllands-Posten.

Min personlige indstilling – og råd til finansministeren er kort og godt:

 • Tag en tænkepause og tag et møde med de 4 pensionskasser.
 • Suppler det møde en aktiv debat med regeringens bagland om den fremtidige udvikling af Dong Energy.
 • Overvej staten selv går ind og yder et statslån eller en kassekredit til Dong Energy.
 • Vurder om Dong forsat skal børsnoteres.
 • Indsæt en professionel bestyrelse til ledelse af Dong Energy.
 • Indrag Energiministeriet og Skatteministeriet i udviklingsarbejdet af DONG Energy.

Jeg har dog ikke megen tro på mine råd gør indtryk på regeringen, der i min optik kun ønsker at være på tværs af sit vælgergrundlag og tilsyneladende ikke ønsker at blive genvalgt i 2015.

Det er meget, meget trist!

 

 

Share This Post

Dong fortjener en langsigtet investering!

CEVEA skriver på Facebook den 25. januar 2014:
DONG fortjener en investor, som tænker længere end den næste bonusordning, som ikke spekulerer i skattesnyd, og som kan sikre DONG’s position som et af verdens førende selskaber inden for den grønne omstilling.

Nu er der måske et nyt alternativ. Fire pensionskasser melder sig i hvert fald på banen i dag.

Pensionskasserne er langsigtede investorer, og hvis investeringen kommer fra dem, vil det betyde, at det reelt set stadig er det danske fællesskab, der ejer hele DONG“.

Det er jeg ikke uenig i. Jeg er derimod meget forundret over finansminister Bjarne Corydon (S) ikke afprøver de fiore pensionsselskabers interesse i at overtage Goldman Sachs aktiepost, men derimod leger skjul i Finansministeriet.

Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforenings 90.000 medlemmer og samtidig formand for Lærernes Pension, mener det er realistisk med danske pensionsselskaber overtager aktieposten.

 

Sammen med sygeplejerskernes og pædagogernes pensionskasser samt PenSam er der nu et solidt hold på fire, der opfordrer regeringen til at droppe samarbejdet med det amerikanske investeringsselskab Goldman Sachs og i stedet søge et dansk alternativ.

Alligevel optræder finansministeren her til morgen som en “Lord Nelson” ved slaget om København i 1801 med kikkerten for det “blinde øje”. Hvorfor i afprøver han dog ikke de fire pensionsselskaber ved et møde i Finansministeriet? Det forekommer mig at være en stor gåde!

Men det er ikke første gang finansminister Bjarne Corydon har det svært med fagforeningerne i Danmark. 3 parts forhandlingerne med LO og FTF strandede også hurtigt med voldsom kritik fra fagforeningerne om forhandlingerne ikke var udtømt på det tidspunkt. Er det et problem for finansministeren, at han har det skidt med fagforeningslederne?

Her er en kopi af email sendt til Finansministeren.

Til finansminister Bjarne Corydon

 

Vi har med beklagelse konstateret, at du har afvist vores henvendelse om muligheden for at gå ind som aktionærer i Dong Energy i stedet for Goldman Sachs som for sent og for lidt konkret.  

 

Forslagets sene fremkomst skyldes dels, at vi først gradvist og sent via den offentlige debat har kunnet danne os et billede af de vilkår, der er foreslået for Goldman Sachs’ køb af de 19 pct. af aktierne, dels at der med stigende intensitet er blevet efterlyst et dansk alternativ. 

 

Du har selv i pressen givet udtryk for, at en løsning forudsætter et grundigt og kvalificeret forhandlingsforløb. Det er vi naturligvis helt enige i. Derfor har vi heller ikke kunne fremlægge et konkret tilbud, som nogen har efterlyst i pressen.

 

Vi er klar over, at en dansk løsning samlet set skal kunne matche løsningen fra Goldman Sachs. Med det billede vi nu har, er det vores overbevisning, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne kan løfte dette. Det vil sige køb af 19 pct. af aktiekapitalen på de samme vilkår for risiko og fortjenstmuligheder, som er foreslået i udkastet til aftale med Goldman Sachs. Vi har forstået, at staten har tilbudt en risikobegrænsning og garanteret minimumsforrentning og indsigt i bestyrelsesarbejdet, som også for os vil rumme de fornødne garantier for et afkast til pensionssparerne, der i det mindste er rimeligt og i bedste fald meget betydeligt.  

 

Vi synes, at det må være mere attraktivt fra et dansk synspunkt at gevinsten ved investeringen i givet fald tilfalder danske pensionssparere i stedet for en amerikansk investeringsbank. 

 

Fordelen for det danske samfund vil også være, at der dermed sikres dansk beskatning af afkastet af denne aktieinvestering. 

 

Vi er opmærksomme på, at DONG Energy har brug for meget hurtig kapitaltilførsel for bl.a. at fortsætte de lovende investeringer i havvindmøller, og vi er derfor naturligvis villige til at føre eventuelle forhandlinger med Finansministeriet til ende i allerhøjeste tempo.

 

Vi vil foreslå, at der sammensættes en gruppe med den nødvendige ekspertise fra arbejdsmarkedspensionsselskaberne, der kan mødes med Finansministeriet for at afklare mulighederne. Det er derfor vores udgangspunkt, at regeringen har et reelt ønske om at afsøge mulighederne for et dansk alternativ.

 

Vi har fuld forståelse for, at det er en presserende sag og er indstillet på meget hurtigt at finde en løsning. Det vigtige budskab fra vores side er, at der er en seriøs mulighed for en løsning, der tilsikrer DONG den nødvendige kapital og samtidig sikrer en fornuftig statsfinansiel situation.

 

 Med venlig hilsen

 

Anders Bondo Christensen
formand for Lærernes Centralorganisation, best.fmd. i Lærernes Pension

 

Grete Christensen
formand for Sundhedskartellet, næstfmd. i bestyrelsen for PKA

 

Henning Pedersen
formand for BUPL, næstfmd. i bestyrelsen for PBU – Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger.

 

Dennis Kristensen
formand for FOA, best.fmd. i PenSam Holding

*******************************************************

Hvorfor er Venstre og Konservative ikke i pressen for at støtte en regering og finansminister, som partierne har indgået et forlig med om salg af 19% Dong Aktier? Det synes som om de to partier er  end tilfreds med regeringen får mange tæsk for Dong aftalen i medierne, men er det ærlig forligs politik fra de borgerlige partier?

Det er ikke overaskende Dansk Folkeparti løber fra et upopulært forlig. Det er set mange gange før! Men det er absolut uklædeligt for Dansk Folkeparti.

Det burde få regeringen på andre tanker, der er en så udbredt mangel på opbakning fra de borgerlige partier (Regerings alternativet) og befolkningen som helhed.

Det ser ud til Helle Thorning og regeringen IKKE har lært af “hurlumhejet” om betalingsringen. Det er rigtig trist!

Socialdemokraternes gruppeformand i Folketinget Henrik Dam Kristensen har udsendt et nyhedsbrev i dag, hvor han forsvarer beslutningen om salg af Dong aktier til Goldman Sachs.

Jeg har derfor skrevet til ham:

(Uddrag af min mail 27. januar 2014 til Henrik Dam Kristensen)

Jeg forstår godt du forsvarer regeringens salg af Dong til GS,
men det er indlysende for mig, at der er andre muligheder.

Staten kan selv finansiere salget, hvilket ville stoppe den voldsomme debat om sagen.
Med et overskud på 100 mia. kroner på handelsbalancen må det være muligt at optage et lån
på 8 mia. kroner eller holde fagforenings bosserne op på deres løfte om pensionsmidler.

Ydermere har Dansk Folkeparti lugtet lunten og skrider fra forliget med regeringen
og høster dermed stemmer fra en regering, der har endnu en betændt sag lagt oveni betalingsring,
dagpenge-  og kontanthjælp reformerne.

Det er som om regeringstoppen ikke er tråd med deres vælgergrundlag, hvilket er en forudsætning
for at blive genvalgt om knap to år.

For mig virker det mere som om man er bange for at tage et opgør med Venstre og Konservative om en
ændring af et indgået forlig, samt en halvstarrig finansminister, der ikke vil tabe ansigt, koste hvad det vil!

Som der er oplyst i pressen så løber regeringen også med det “gode” tilbud en betydelig økonomisk risiko,
hvorfor jeg ikke mener det vil belaste de danske skatteydere voldsomt, at man tager hele risikoen ved et fornuftigt projekt i Dong regi.

Få nu lukket den sag Henrik Dam Kristensen”.

For at skære det ud i pap, så går jeg ind for man afprøver de danske pensionskasserne en gang til, før man afslutter sagen i Finansudvalget på torsdag. Det fortjener danskerne og Dong.

 

 

 

 

Share This Post

Bjarne Corydon begår en alvorlig fejl………..

Der føres en voldsom debat af statens salg af  Dong aktierne. Regeringen, primært den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon, er under voldsom beskydning af sine egne partimedlemmer.

De Radikale og Margrethe Vestager ligger som sædvanligt “lunt i smult vande” uden at blive inddraget i debatten, selvom de helhjertet støtter salget.

De borgerlige partier Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er totalt tavse i denne debat, selvom de faktisk er enige og deltagere i forliget om salget af Dong aktierne.

Også her er Dansk Folkeparti populistisk og en utroværdig forhandlingspartner. Selvom partiet er aktiv deltager i forliget om salg af Dong Aktier, så flygter Dansk Folkeparti fra aftalen, da partiet opdager folkestemningen går mod aktiesalget.

Goldman Sachs køber 19% af aktierne i DONG for otte milliarder kroner.  Samtidig skal pensionskasserne ATP og PFA indskyde 2,2 milliarder kroner og 800 millioner i DONG, der er økonomisk trængt. Dong er prissat til 31,5 milliarder, hvilket “eksperter” mener er for lavt sat.

Bjarne Corydon har følt det nødvendigt at informere medlemmerne i det gamle parti.

Der har de seneste uger været debat om den aftale om kapitalindskud i DONG, som et bredt flertal af partierne i Folketinget har tiltrådt, og som Finansudvalget nu behandler og forventes at bekræfte i næste uge.

Baggrunden for kapitaltilførslen er enkel. DONG har de seneste år været økonomisk udfordret og er nødt til at få tilført yderligere kapital, hvis det skal være muligt for selskabet at virkeliggøre sit investeringsprogram, der bl.a. satser massivt på at udnytte selskabets viden inden for havvind. Baggrunden for de økonomiske problemer er bl.a. betydelige tab på gasmarkedet, som følge af nye gasfund. DONG’s aktuelle udfordringer viser med al tydelighed, at energiinvesteringer ikke er risikofrie.

Derfor skulle vi som politikere tager stilling til, om man skulle bremse selskabets investeringsplaner i havvind eller tilføre kapital, der kunne muliggøre investeringerne.

Jeg synes så afgjort, at der skulle tilføres kapital, da selskabet også klart mente, at havvind var et forretningsområde med et stort potentiale. Det tilsluttede den brede kreds af partier sig, der står bag forliget om DONG – dvs. regeringen, V, K og DF.

Regeringen har derefter gennemført en proces, hvor potentielle investorer kunne byde ind. På den baggrund er det besluttet at modtage kapitalindskud i DONG fra investeringsbanken Goldman Sachs, ATP og PFA. Den beslutning er alene truffet ud fra, hvad der var det bedste tilbud for DONG og staten. Investorerne bliver medejer, men staten beholder aktiemajoriteten og har dermed bestemmende indflydelse i DONG. For at sikre sig at strategien holdes, får investorerne nogle vetorettigheder – blandt andet i forhold til investeringer. Det har været drøftet i offentligheden og er kort kommenteret i dette notat.

Enkelte har talt for, at staten og dermed skatteyderne blot selv skulle have tilført de over 10 mia. kr., som DONG nu modtager fra private investorer. Det synes jeg ikke, så længe vi fortsat kan have aktiemajoriteten. Det er rigtigt, at staten kan låne billigt, men når pengene skydes ind i energiinvesteringer, løber vi også en risiko for at tabe penge. Derfor synes jeg, det er godt, at vi allierer os med private investorer, der kan påtage sig en del af den risiko, der er for at tabe pengene. Det tror jeg, at vi, der både er skatteydere og tilhængere af massive investeringer i havvind, er bedst tjent med”.

Mvh.
Bjarne Corydon

Hvorfor sælge?
dong

Jeg forstår ikke regeringen i denne sag, for hvad er de fire milliarder kroner som Goldman Sachs risikerer at miste ved en hypotetisk Dong Fallit?

Burde regeringen ikke foretrække en dansk investor som Dansk Pension i stedet for eller selv indskyde beløbet? Regeringen (Skatteyderne) hæfter faktisk for godt 7 milliarder kroner ved en Dong fallit,  som Goldman Sachs indskyder i Dong ved det planlagte aktiekøb.

Det er en fornuftig investering, så hvis man ikke kan skaffe danske investorer til Dong, så burde ejeren selv indskyde pengene, for de kommer hjem igen i form af udbytter på sigt. Allerede i 2015 har Dong et fornuftigt overskud igen og det fortsætter i årene fremover, selvom gasprisen ikke er i det høje leje mere.

Dong’s direktør er inhabil i denne sag – for ikke at sige utroværdig i aktiesalget til Goldman Sachs. Han og 250 ledende medarbejdere i Dong har en personlig interesse i at få Dong aktierne solgt, da de ved salget får et pænt stort beløb til deres personlige bankkonti.

Goldman Sachs kommer med 8 milliarder og mister kun fire, hvis Dong går fallit. De danske skatteydere betaler så de 7, så Corydons argumentation lyder hult……. om de danske skatteydere ikke mister penge ved Dongs hypotetiske fallit.

Det er en “ommer” Bjarne Corydon.

Stop børsnotering!

Og så burde regeringen gøre op med en kommende børsnotering af Dong, der i realiteten er det samme som et salg til Goldman Sachs, for der kommer aktierne ud i frit salg – også til spekulative investeringsforeninger, der KUN går efter kortsigtet profit og gemmer overskuddet i skattely.

Et bevis for min påstand er de politiske erfaringer ved salg af TDC og Københavns Lufthavn.

Share This Post