Danske politikere og medier misbruger Paris terror.

I 2010 – det sidste år – som jeg har kendskab til terror statistik fremgår det………

europol

Det giver grund til eftertanke for mig – og forhåbentligt mange andre – for frygten mod muslimske ekstremister er stærkt overdrevet.

Medierne og Dansk Folkeparti, Venstre og nu i dag hele Folketinget har haft travlt med at gøre militant islamisme til det største sikkerhedsproblem, den vestlige verden står over for.

I 2010 var der ud af 1890 “planlagte, gennemførte og forhindrede” terroraktioner var kun seks aktioner knyttet til militante islamister.

Det må siges at stå i kontrast til det trusselsbillede, vi får gennem medierne“, sagde terrorforsker Ann-Sophie Hemmingsen fra Dansk Institut for Internationale Studier dengang til Weekendavisen.

Langt hovedparten af terrorangrebene i Europa sker i Frankrig og Spanien, hvor særligt separatister i Baskerlandet og på Korsika fylder godt i statistikken.

Europol skriver i sin rapport for 2013  (Den kan hentes her…….)

Gennemførte terroraktioner England 35, Frankrig 63, Spanien 33, Italien 7, Grækenland 14. Europol tilskriver dem Europæiske separatist bevægelser, som ETA og IRA og for Italien højregrupper.

Gennemførte terroraktioner England 35, Frankrig 63, Spanien 33, Italien 7, Grækenland 14. Europol tilskriver dem Europæiske separatist bevægelser, som ETA; Korsika og IRA og for Italien højregrupper. Med den baggrund mener jeg politikerne misbruger terroraktionen i Paris på det skammeligste mod Islam og danske muslimer.

I Grækenland alle relevante domme vedrørte venstreorienteret terrorisme , mens Italien var den eneste medlemsstat, der rapporterede højreorienterede terrorisme domme i 2013.

Sager berørte Separatist terrorhandlinger relateret til ETA, Systemkritiske republikanske grupper og PKK.

I Danmark har Østre Landsret behandlet en klage over domme afsagt i 2012 af Københavns Byret mod Roj TV A / S og Mesopotamia Broadcast A / S METV .

Københavns Byret fandt dem skyldig i medvirken og tilskyndelse en terrororganisation og idømt hver at betale en bøde på EUR 350.000. De blev tiltalt for gentagne udsendelser af PKK -relaterede tv-programmer , og dermed fungerer som talerør for PKK , samt udbrede invitationer til at deltage i organisationen og deltage i sin terrorvirksomhed , man forherliger PKK og dets terroraktiviteter.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom med en bøde til hver på 5 mill. kroner.

PKK er opført som en terrororganisation af EU. Det betyder dog ikke at PKK er en terrororganisation i Danmark.

**************

Den danske retssag mod ROJ TV var en politisk retssag efter min bedste overbevisning. Den var inspireret af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen efter en sondering med den tyrkiske regering i hans arbejde for at blive NATO’s nye generalsekretær. Det viste sig, at det hjalp, for han blev senere generalsekretær i NATO.

Der er i 2013 i følge Europol gennemført terroraktioner i England 35, Frankrig 63, Spanien 33, Italien 7, Grækenland 14. Europol tilskriver dem Europæiske separatist bevægelser, som ETA og IRA og for Italien højregrupper.

Med den baggrund mener jeg politikerne misbruger terroraktionen i Paris på det skammeligste mod Islam og danske muslimer.

Selvfølgelig er det godt danske politikere er på forkant i terror bekæmpelsen, men det skal ikke ske ved at oppiske en had stemning eller øge folks angst for terror i Danmark.

Jeg vil advare mod den tendens, der er blandt de danske politikere og medier, nemlig der i stigende omfang drives politik på enkeltsager. Europols rapport for 2013 viser det ikke er Islam, der er terror aktive i Europa, men derimod europæiske separatist bevægelser og ekstreme højregrupper.

Terrortruslen er reel i Danmark på grund 3 danskere med tilknytning til Jyllandsposten er navngivet. Det er ganske givet tale om Kurt Vestergaard, Flemming Rose og Lars Hedegaard.

Førstnævnte har været udsat for et besøg af en øksemand/terrorrist og måtte søge tilflugt i et armeret badeværelse i sit hjem. Lars Hedegaard lukkede op for et postbud med en pistol, der ikke kunne ramme ham. Det er to terroraktioner i Danmark gennem en årrække.

Lars Hedegaard  – som Ralf Pittelkow og Karen Jespersen –  har rod i den yderste højrefløj i Danmark. De er hadske over for Islam og muslimerne i Danmark. Det berettiger dog ikke til de er sat på dødslisten af muslimske terrorgrupper.

De tre har været på den yderste venstrefløj i deres unge dage – inden de i deres 3.die alder er blevet radikale højrefods folk. Ægteparret Ralf Pittelkow og Karen Jespersen var Venstresocialister i 1980’erne. Karen tog turen fra Venstresocialisterne over Socialdemokratiet og er nu i Venstre. Hun har været minister for begge partier!

Kort om Lars Hedegaard:
Lars Hedegaard blev tidligt aktiv på den politiske venstrefløj og var frem til 1982 medlem af Socialistisk Arbejderparti. Så sent som i år 2008 betegnede han sig i et interview stadig som marxist, “i den forstand, at han anvender en marxistisk analyse”. Denne anvender han blandt andet til i dag at kritisere venstrefløjen for dens holdning til islam.

Han mener, at islam som religion og politisk ideologi udgør en trussel mod de sekulære vestlige samfund. Han diskuterer sjældent mere økonomiske emner. Han benytter ofte en polemisk og sarkastisk stil rettet mod, hvad han opfatter som et selvgodt og politisk korrekt meningsaristokrati.

I 2014 meddelte han at han ønsker at opstille i Sjællands Storkreds som løsgænger til næste folketingsvalg. (Kilde Wikipedia.

Du kan læse den samlede Europol rapport for 2014 her……

Share This Post

Grækenland og Dansk Folkeparti!

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, betragter løbet som kørt i Grækenland. Så længe landet er medlem af euro-samarbejdet, vil enhver hjælpepakke falde i et bundløst hul, fordi grækerne ikke selv kan skabe den livsnødvendige økonomiske vækst og arbejde sig ud af krisen, skriver “Heil” Morten Messerschmidt i det sidste nyhedsbrev fra Dansk Folkeparti.

Hvordan kan en dansk politiker udtale sig om det, så længe Danmark står uden for Euro-samarbejdet, bl. a. med baggrund i Dansk Folkepaertis Eu-modtand i Folketinget?

Lad nu Euro-landene selv afgøre det Hr. Morten Messerschmidt!

Det klæder ikke dig og Danmark at køre på fribillet på det område……

Share This Post