Konsekvenserne ved Caregruppens konkurs?

CAREGruppen

Caregruppen stod for hjemmepleje hos 221 borgere i Odense. Caregruppen overtog medarbejderne hos Falck Hjemmepleje i Odense, Assens, Kolding, Fredericia og Vejle i efteråret, der også er berørt af konkursen.

Caregruppens brev til Kolding Kommune.

 

care_konkurs

Caregruppen Aps gik fredag konkurs og indstillede al hjælp til ældre i de kommuner i Trekantsområdet og på Fyn, hvor firmaet har været godkendt til at levere ældrepleje under Frit Valgs-ordningen.

Frit valgs ordningen er en begrænset opgave i forhold til de berørte kommuners samlede plejeopgave.

Privatisering er et must for de borgerlige styrede kommuner stærkt inspireret af de borgerlige partier i Folketinget Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Senest har Gribskov Kommune udliciteret plejeopgaver for 1,2 mia. kroner, hvilket med Caregruppens konkurs må give sved på panden hos de ansvarlige embedsmænd og kommunalbestyrelsesmedlem i Gribskov Kommune.

Hvordan skal man der kunne magte opgaven med overtagelsen af de mange opgaver med få timers varsel i tilfælde af en firma konkurs?

Mandag Morgen skrev den 7. marts 2010:
Den økonomisk pressede offentlige sektor kan hente mia. hjem ved at udlicitere opgaver i samme omfang, som kommuner med best practice inden for udlicitering. Alt i alt gør DI potentialet op til 14,7 mia. kr. om året. Et sådant løft kræver imidlertid, at de fleste kommuner betræder nye veje og sender opgaver og service inden for de bløde områder som plejecentre i udbud.

 

Allerede i dag leverer private virksomheder offentlig service for næsten 100 mia. kr. om året, et tegn på, at Danmark allerede er på vej væk fra den offentligt styrede og den offentligt drevne velfærdssektor. Øgede private udbud er ved at skabe en ny velfærdsmodel præget af et stærkt samspil mellem offentlige og private“.

Senere i artiklen skriver Mandag Morgen:

At gennemføre en udlicitering er en særlig kompetence, som skiller sig lidt ud fra de klassiske fagdiscipliner i en kommune. Der skal opbygges særlige faglige miljøer, som mestrer opgaven,” siger Mogens Hegnsvad, kommunaldirektør i Gribskov.

 

Kommunen har med en udliciteringsgrad på 38,8 pct. Danmarks­rekorden i udlicitering. Det skyldes en bevidst og vedholdende prioritering, hvor opgave på opgave er sendt i udbud siden begyndelsen af 1990’erne. Ifølge Mogens Hegnsvad er det “ikke uklogt at starte med små mundfulde”, så kommunen får tid til at opbygge den fornødne kompetence. Citat slut.

Finansministeren undersøger udlicitering – fordele og ulemper.

Finansministeriet iværksatte den 14. januar 2014 et miniudbud vedrørende en analyse af offentlig-privat samarbejde. Der var ved tilbudsfristens udløb den 24. januar 2014 modtaget fire tilbud på løsning af den stillede opgave.

 

Finansministeriet vurderede, at konsulentvirksomheden McKinsey & Company havde afgivet det samlet set mest attraktive tilbud. Det blev på denne baggrund den 3. februar besluttet og meddelt de fire konsulentvirksomheder, at McKinsey & Company havde vundet opgaven. Sagen er nu i genudbud i uge 9.

Vi ønsker fortsat at blive klogere på offentligt-privat samarbejde i kommunerne, så vi bedre kan vurdere både fordele og ulemper på forskellige områder. Det er afgørende, at vi får en god og grundig analyse. Finansministeriet har måttet konstatere, at den oprindelige tidsplan var for stram og afsætter nu væsentlig mere tid til analysen. Vi har fundet det rigtigst at genudbyde opgaven, således at alle konsulentvirksomheder får mulighed for at byde ind – inden for rammerne af den justerede tidsplansiger finansminister Bjarne Corydon i en pressemeddelse.

Baggrunden er, at der vurderes at være behov for mere tid end oprindeligt forudsat med henblik på at indhente data og aftale interviews med relevante aktører i kommunerne. Der sigtes nu efter at færdiggøre analysen til sommer. Dette udgør en væsentlig ændring i forhold til det oprindelige udbudsmateriale.

Derfor genudbyder Finansministeriet nu opgaven, så alle konsulentvirksomheder på Finansministeriets rammekontrakt får mulighed for at byde på opgaven inden for rammerne af den justerede tidsplan.

Tegning: Roald Als, Politiken.dk

Tegning: Roald Als, Politiken.dk

I min optik er det kun forringede løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne og service niveauet for de ældre, der skal betale for de besparelser, som DI har regnet sig frem til. I mindre grad kan man effektivisere ledelse og arbejdsmetoder. Det sidste burde kommunerne allerede nu arbejde alvorligt med.

Ved udliciteringen til de private firmaer skal der være et afkast på mellem 10 – 20% til ejerne, hvordan kan det gennemføres uden de nævnte forringelser? Det vil jeg gerne se.

 FOA

”I omkring 11 år har der været private udbydere i ældreplejen, og der er ikke dokumentation for, at det har gavnet økonomien eller hævet kvaliteten. Tværtimod. Der er masser eksempler på, at de private ikke har kunnet leve op til pris eller kvalitet og er blevet opsagt af kommunerne,” siger formand Dennis Kristensen i en pressemeddelse.

Dansk Sygeplejeråd

“Når der pludselig kommer en ny privat leverandør ind i billedet og skal løse en isoleret del af forløbet, er der stor risiko for, at sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen kommer til at halte. Derfor kan produktivitetskommissionens anbefaling hurtigt blive kontraproduktiv,” siger formand Grete Christensen i en pressemeddelse.

Danmarks Lærerforening

“Min frygt er, at det bliver svenske tilstande i Danmark. At vi også får polarisering af eleverne og skoler, der risikerer at gå konkurs. Så kan der stå 1000 elever, som skal samles op i et offentligt finansieret tilbud alligevel,” siger formand Anders Bondo til Jyllands-Posten

Share This Post

Sommer i Ansager

Det er sommer i Ansager, selvom der kommer en regnbyge indimellem!

Webmaster i sommertøjet Her ser du webmaster i sommertøjet klar til at skrive om store og små ting i Ansager og den store verden.

Naboen har slået hæk og det larmede det meste af dagen fordi han har en motoriseret hækklipper.

Jeg så Tour de France hele dagen med dårlig samvittighed over det havearbejde jeg skulkede fra, hvilket konen gjorde mig opmærksom på flere gange 🙂

Statsminsteren er styrtet i Team Rynkeby på vej mod Paris. Havde det bare været ministertaburetten der var væltet under ham!!!

Nu skal Solrun ( Lars Løkkes kone) være politiker, dog kun byrådsmedlem i Gribskov Kommune og for Venstre, så det bliver i familien, om man så må sige 😉

Med hendes tilgang til politik kan det være lars for et bedre indblik i hvordan den borgerlige regering mishandler Danmarks kommune????

Det store emne i dagens politik er det udviste irakkere, som Dansk Folkeparti vil uddrive fra Brorson Kirken i København. Ordføreren for Dansk Folkepartisvinger sig endda op til at folkekirken bliver misbrugt i denne sag!
Han har helt overset Brorson Kirken har sagt velkommen til de aktionerende irakere!!! (Har han sovet i timen)

Heldigvis har politiet en mere pragmatisk holdning til det, da der ikke plads i flyene til Bagdad, da de andre Irakere skal på ferie i Irak??

Men sådan er der så meget!
Vi lever kun en gang og kvikgræsset gror alligevel…….

[adrotate group=”1″]

Share This Post