Nej til Dansk Folkepartis dobbeltmoral…

Jeg er enig med Özlem Cekic, der skriver på Facebook i dag:

Jeg vil til enhver tid kæmpe for retten til at klæde sig, som man vil, og bestemme over sit eget liv. Vi skal ikke acceptere, når en jøde bliver chikaneret, fordi han har kalot på. Og heller ikke, når en kvinde får hivet sit tørklæde af. For mig er frihed nemlig også retten til forskellighed“.

df_chikane


“Jeg synes fortsat, at Danmark skal være et frit land, hvor man selv må bestemme, om man vil have tørklæde, kalot, eller kors på“.

Frihed tilhører ikke kun dem, som vi deler værdier og kultur med. Frihed betyder, at der er plads til alle uanset etnisk, social, religiøs eller seksuel forskellighed. Og at frihedsrettighederne gælder for alle er jo netop det, der definerer vores demokrati. For mig som demokrat, er det rigtige valg det valg, man SELV tager, uanset om det er at sige nej eller ja tørklæde, kalot eller kors“.

Jeg kan ikke acceptere Pia Kjærsgaards udlægning af påklædningen i “DAGENS CITAT” ovenfor…….

Hun mener: “En muslimsk kvinde, der bærer hijab og tørklæde, selv er skyld i hun bliver antastet på gaden, men derimod er jødiske mænd uskyldige, når de bærer kalot som religiøst ikon“.

Hvad er det dog for et menneskesyn Pia K. har?

Selvfølgelig skal muslimske kvinder ikke antastes når de bærer hijab eller tørklæde, ej heller er det rimeligt at etniske danskere kommenterer det på gaden overfor kvinderne, eller forsøger at hive tørklædet af dem. Det skal simpelthen ikke finde sted i Danmark!

Det er mindre end 100 kvinder der bærer hijab i Danmark, så derfor kan det ikke være et problem, heller ikke for Pia Kjærsgaard, der jo ikke ved om den pågældende kvinde bærer det frivilligt, eller er tvunget til det.

Alle – også jøder – har ret til at bære religiøse symboler på offentlige og private steder i Danmark.

Vi har religionsfrihed jævnfør vores grundlovs § 67 til 70, hvor § 67 beskriver: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. ”

Danmark har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis artikel 9 giver ret til frihed for tanke, samvittighed og religion. Dette indbefatter retten til at skifte religion eller overbevisning, samt til at følge sin religion eller overbevisning ved tilbedelse, undervisning, praksis og overholdelse, under visse begrænsninger der er “foreskrevet ved lov” og er “nødvendige i et demokratisk samfund”.

Pia Kjærsgaard og ligesindede danskere må smide deres snæversyn i skraldespanden og sætte sig ind i lovstoffet omkring religionsfrihed.

For mig der er religionsfriheden fundamental, uanset og det drejer sig Folkekirken, Indre Mission, Islam, jødedommen, eller andre religioner.

Efterskrift

Tørklædet er en kristens tradition og Englands dronning bærer det med glæde. Tak til Anne Sophia Hermansen og Daniel Rosenqvist for billedet.

Tørklædet er en kristens tradition og Englands dronning bærer det med glæde. Tak til Anne Sophia Hermansen og Daniel Rosenqvist for billedet.

 

Share This Post

Grænseaftale og “aftrædelsesreform” er bortfaldet!

Jeg kan ikke forstå “efterlønsreformen” ikke kan genforhandles!
 
Grundlovens §41 Stk. 4.
Ved nyvalg og ved folketingsårets udgang bortfalder alle forslag til love og andre beslutninger, der ikke forinden er endeligt vedtaget…..
 
Se, dette er yderst interessant i forhold til grænseaftalen, tilbagetrækningsreformen. Disse er nemlig ikke endeligt vedtaget endnu. Og forslagene er bortfaldet ved udskrivelsen af valget.
 
Ole Sohn (SF) har været ude at fortælle grænseaftalen ophæves. Den var Dansk Folkepartis betaling for afskaffelsen af efterlønnen. Jeg erkender Dansk Folkeparti ikke er enig i mit synspunkt, men det er ren kosmetik fra Pia Kjærsgaard og partiet at påstå den er bevaret. Den er så forringet, så befolkningen i praksis vil fravælge efterløn, en smart måde at afskaffe den på!
 
Der kan i forhold til Lars Løkkes kraftige udmelding på valgnatten om det eksisterende forlig om “Aftrædelsesreformen” kun være tale en moralsk binding mellem de fire partier, for den juridiske binding findes ikke i forhold til grundloven.
 
Men hvad vil Dansk Folkeparti, når de er færdige med at skælde deres borgerlige samarbejdspartnere ud på landsmødet i Herning? Og partiet må erkende betalingen for “aftrædelsesreformen” – grænseaftalen – er væk?
 
Hvis Pia vil leve op til prædikatet, “Vi er et socialt ansvarligt parti“, så er hun og partiet nød til at se på de sociale konsekvenser for de medarbejdere, der falder uden for A-kassesystemet i juni 2012, de unge – der ikke får en ungdomsuddannelse, de ældre mennesker – der fysisk ikke kan klare deres arbejde.
 
Reglerne for førtidspensionering er strammet meget op og vil ikke fange mange af dem, der før gik på efterløn, fordi de ikke fysisk kunne klare arbejdet længere.
 
Det haster Pia og det er ikke nok med en skarp oppositionsrolle i Folketinget, der kræves handling fra dig og dit parti.
Share This Post

Ytringsfrihed – et digt eller et privilegie?

Djorn Juni skriver i dag et digt om ytringsfrihed:
 
Ytringsfrihed
Ytringsfrihed,
kort fortalt,
er retten til
at sige alt,
også det som
med lidt takt
aldrig burde
være sagt.

Det fik mig til at tænke lidt over begrebet ytringsfrihed i Danmark.

Vores ytringsfrihed er lovfæstet i grundlovens § 77:
“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar fordomstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Den bekræftes af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 10:
Stk. 1
Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser.
Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun mådrives i henhold til bevilling
.”

Stk. 2.Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.”

Vores danske ytringsfrihed kan bedst beskrives som retten til at udtrykke vores meninger i tale og på tryk, uden godkendelse af andre personer, kongemagten eller staten.

Der er ingen tvivl om, at vores ytringsfrihed har dannet baggrund for ændringen af det danske samfund, siden begrebet indførtes i grundloven af 5. juni 1849.

Vores ytringsfrihed sker under ansvar for injurielovgivning, racismeparagrafferne og senest terrorlovgivningen, hvor der sker en domstolsvurdering  og eventuel domfældelse og straf for ytringer, hvis der sker overtædelse af lovgivningen i forbindelse med den enkelte persons udtalelser eller udgivelser på tryk.

Men vores ytringsfrihed kan ikke begrænses af staten, det er vigtigt for demokratiet i Danmark.

Personer, der arbejder i forsvaret, politiet og på andre offentlige arbejdspladser kan have en betinget ytringfriheds begrænsning, der alene er betinget af arbejdets art og karakter, men de kan ikke pålægges tavshed om generelle samfundsforhold.

Vores ytringsfrihed er under konstant pres, hvilket den seneste terrorlovgivning kan bruges som et eksempel på. Vi skal ligesom for vores forfædre i 1849, der gennemtvang en grundlov med ytringsfrihed, kæmpe for vores ytringsfrihed i Danmark.

De seneste eksempler jeg husker på et forsøg på begrænsning af ytringsfriheden, det er udgivelsen af Thomas-Rathsack bog “Jaeger i krig med eliten”, hvor forsvaret forsøgte at underkendt udgivelse af bogen. Sagen er optaget til doms og domstole dømmer nu i sagen, uafhængigt af stat og forsvar, om ytrinsgfrihedens grænser er overskredet af Thomas Rethsack.

Endelig er der et folkemedlem Jesper Langballe, Dansk Folkeparti, der er anklaget efter racismeloven om ytringer, der angår danskere af anden etnisk oprindelse.

Det var mine personlige tanker om vores ytringsfrihed startet af et digt fra Djorn Juni, www.junivers.dk.

Grundloven

Grundloven, bemærk §77 -garantien for vores ytringsfrihed i Danmark.

Grundloven, bemærk §77 - garantien for vores ytringsfrihed i Danmark.

Historisk har ytringsfriheden haft fire former i den danske grundlov:

Grundloven af 5. juni 1849, § 91:
Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ingensinde paa ny indføres.”

Grundloven af 28. juni 1866, § 87:
Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne Ingensinde paa ny Indføres.”

Grundloven af 10. september 1920, § 84:
Enhver er berettiget til paa Tryk at offentliggøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kan ingen Sinde paa ny indføres.”

Grundloven af 5. juni 1953, § 77:
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.”

Kilde: Wikipedia
Share This Post

Moské på Vibevej i København

Jyllands Posten skriver:
Både Socialdemokraterne og Venstre mener, at økonomien bør lægges åbent frem, mens Dansk Folkeparti vil have Københavns Kommune til at stoppe byggeriet.

Billed er fra Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning.

Jamen jøses da! Skal vi have en Moske?

Det mener Dansk Folkeparti ikke. Det er katastrofalt for Danmark og de troende her i landet, at vi har et parti, der i den grad forfølger et enkelt kultur og tro!

For skal Indre Mission, “De sidste dages Hellige”, Pinsemisionen og alle de andre trossamfund, der eksisterer uden for Folkekirken nu forbydes af Dansk Folkeparti?

Nej så galt går det ikke, men Dansk Folkeparti er mod alt, hvad der handler om Islam og Muslimer, for disse fremmede hovedsagelige mørke mennekser og ikke mindst deres religion og kultur, det har dansk Folkeparti set, der er masser af stemmer i at forfølge – og det gør Pia K. og hendes løjnanter Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl så lidenskabsløst og hæmningsløst på tværs af Grundloven, der siger, at der er trosfrihed i Danmark.

Selvfølgelig skal muslimer og Islam have en bygning i Danmark, hvor de kan dyrke deres tro på deres egne vilkår, så jeg hilser bygningen velkommen på lige fod med de andre kirkebygninger i Danmark.

Her er det et must for mig, at der er gennemsigtig i financieringen af Moskéen, som der er ved andre kirkebyggerier. Så undgår vi mistro og mytedannelse.

——————————————————————————–

[adrotate group=”1″]

——————————————————————————–

Share This Post

Grundlovsdag

Grundlovsdagen er for mig og alle danskere en festdag. Den sikrer os mod overgreb fra statsmagten, som det sker i mange andre lande.

Det er vigtigt for mig, der står i Grundloven:

§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Det er jo lige netop det der gør Danmark så dejlig at leve i, vi skal ikke være bange for at sige vores mening til naboen!!!
§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Det er ytringsfrihedens paragraf! Og her skal ikke lyde et ord om JP’s Muhammed tegninger, som jeg anser for at være et vildskud på ytringsfriheden.

Og hvorfor det vil du sikkert tænke?

Det er jo netop ikke ytringsfrihed………………….
det er en chikane af andres tro……………………..
det er ytringsfrihedens force at udvise respekt overfor anderledes tænkende!

§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Den giver os trosfrihed og politisk frihed.

§ 81
Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

Denne § trænger til modernisering. For kvinderne skal i ligestillingens tid også bidrage til forsvaret af vores danske samfund!! Tænk bare på debatten om tronfølgeloven!!

Jeg mener godt vi kan modernisere grundloven og der er også punkter der helt oplagt trænger til modernisering, hvor jeg kun nævner kravet om værnepligt/forsvar af Danmark.

Men jeg er glad for den danske grundlov, der giver mig de basale rettigheder som borger i Danmark.

PS!
Det er fars dag i dag.

Share This Post