En minister med humor og visioner…..

Dan Jørgensen, vores fødevareminister, der er mødt megen skepsis ved sin tiltrædelse i december 2013 fra fødevare erhvervene i landbruget og fiskeriet, har nu indført forbud mod slagtning af dyr uden bedøvelse i Danmark.

Jeg kan ikke gennemskue om det betyder muslimer og jøder vil importere deres kød fra Danish Crown i Tyskland og Polen?

En af hans første opgaver, (arvet fra sin forgænger), som fødevareminister var at indføre lovgivning at grisesøerne skulle gå frit i 80% af deres levetid, hvor de i dag er fikseret (Bundet) i det meste af deres levetid. Det træder dog først i kraft i løbet af en årrække og ved nybygning af so stalde.

Et af hans mål er på sigt at forhindre kastration og hale af klipning i de danske svinestalde. Det sidste er i dag forbudt, men det foregår i praksis, fordi der mulighed for dispensation, hvis grisene bider i halerne. Landbruget kalder det forebyggelse af fremtidige skader på svinene.

Men Dan Jørgensen er en mand med en veludviklet humor, som det blandt meget andet også fremgår af denne video.

Udgivet den 16/12/2013
Revolver interviewer den nye fødevareminister og giver et godt råd med på vejen.

Share This Post