En næse til tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen

En næse er den populære betegnelse for en påtale af en politikers handlinger. Ordet stammer fra det gammeldanske nesæ, der betyder skam eller vanære, skriver da.Wikepedia.org.

Udtrykket bruges hyppigt om kritik af ministre udtrykt af et flertal i Folketinget eller et af Folketingets udvalg. Også Rigsrevisionen, Statsrevisorerne og Folketingets Ombudsmand kan udtrykke kritik.

En næse får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser.Derimod kan et Folketingsflertal tvinge en minister til at gå af ved udtrykke et mistillidsvotum.

Rekordholderen er Uffe Ellemann-Jensen, der blev tildelt ikke mindre end 80 næser, heraf de fleste som følge af fodnotepolitikken, hvor han som udenrigsminister var pålagt at repræsentere synspunkter i NATO, han ikke selv delte. I en del tilfælde mente Folketinget ikke, at han havde efterlevet den vedtage politik.

Nu kan Troels Lund Poulsen stille sig op i rækken af ministre der har fået en næse.

Det står klart efter et møde i Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget onsdag morgen.

tjener_hjort

Der sker intet i Venstre uden Claus Hjorts medvidende

Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten har i en fælles erklæring indstillet venstremanden til en såkaldt næse, men de borgerlige partier har ikke kunnet tilslutte sig udlægningen af sagen.

De partierne mener, at Troels Lund Poulsen skal have en politisk anmærkning i form af en næse for at overtræde sin tavshedspligt og afgive forkerte oplysninger til den kommission, der har undersøgt skattesagen.

De fire partier sammenfatter, at det er “stærkt kritisabelt, at de nævnte ulovligheder fandt sted” og ikke mindst tilføjer de, at “det politiske ansvar for ulovlighederne i sidste instans påhvilede den politiske ledelse af Skatteministeriet og dermed den ansvarlige minister på daværende tidspunkt“.

Kommissionen tror dog ikke på Troels Lund Poulsens forklaring om, at han ikke interesserede sig synderligt for Helle Thorning-Schmidts skattesag.

Troels Lund Poulsen fik løbende orientering om sagen fra sin departementschef, Peter Loft, som holdt møder med Skat København. Samtidig viste Troels Lund Poulsen “væsentlig interesse” for et afgørende punkt for udfaldet af sagen, nemlig spørgsmålet om Stephen Kinnocks opholdsdage i Danmark – og det skete, mens sagen fortsat verserede i Skat København, skriver kommissionen i sin rapport.

Det er Venstre, Hans Christian Schmidt og chefideolog Claus Hjort Frederiksen ikke uvidende om. De havde en klar interesse i det blev lækket til BT og dermed indgik i valgkampen.

Det er klart skatteminister Troels Lund Poulsen foretog det beskidte arbejde på Venstres vegne sammen med Venstres Pressetjeneste, der havde brugt særdeles mange timer på at finde “stof” på Helle Thornings private forbrug på tøj og tasker.

Troels Lund Poulsen (TJP) har selv forklaret, at han har videregivet rygter om Stephen Kinnocks mulige seksuelle orientering til sin særlige rådgiver Peter Arnfeldt og senere til sine to ministersekretærer. Et klart brud på tavshedspligten. Derfor er det sandsynligt Helle Thornings skattepapirer også har indgået i denne “orientering” og dermed er landet på BT’s redaktion meget belejligt til at ødelægge valget for hende og oppositionen, hvilket næsten lykkedes. Der var cirka 6.000 stemmer, der adskilte Rød og Blå Blok.

Venstre, med den ældre skolelærer fra Vejen i spidsen – Hans-Christian Schmidt – er forarget og vred over næsen til Troels Lund Poulsen, hvilket er uforståeligt?

Venstre er rekordholder i politiske næser, se fakta nederst på siden. Partiet Venstre har fået tildelt 86 næser af Folketinget og havde partiet ikke haft flertallet i Folketinget i årene 2001 – 2011, så var Claus Hjort Frederiksen stillet for en rigsretdomstol for sine ulovligheder som arbejdsminister i Fogh regeringen og Lars Løkke tildelt ikke så få ekstra næser for sine bilagssager.

Venstres modstand mod næsen til TLP, antallet af næser tildelt Venstres medlemmer, formandens mange bilagssager, den manglende rigsretssag mod chefideologen Claus Hjort Frederiksen besegler partiet Venstre som et dybt amoralsk parti, hvor ministre tilsidesætter tavshedspligt og ikke har en normal forståelse for god regeringsførelse.

Formanden, Lars Løkkes politisk moral er totalt fraværende, hvilket er dokumenteret via overbetaling af privathospitaler med over 900 mill. kroner, tillagt mange bilagssager, hvor mange ikke kan tilskrives ukendskab til normal praksis, da gerningen er udført under dæknavnet “Jensen”.

 

Per Mortensen, min Facebook ven skriver i dag:
Nu når Venstre og de Borgelige ikke mener at Troels Lund skal have en næse.
For sit ansvar i SkatteGATE sagen.

Så tror jeg alle almindelige mennesker godt ved den holder ikke vand.
Hvorfor skiftede Lars Løkke forklaring 3 gange i sagen. Sidste gang Først efter at Danmarks dyreste advokater havde brygget en historie sammen.

Hvorfor stak Troels Lund en løgn til kommissionen, og ingen spurgte hvorfor hans nærmeste presse medarbejder havde slettet hele sin computer, også backuppen.

Hvorfor fik BTs Simon Andersen lov til at skrive 6 linjer i en skatteafgørelse.

Og husk når flere Venstre folk med Claus Hjort i spidsen, sker intet i Venstre dengang uden Hjortens medvidende. Dele af pressens forsøg, sammen med mørkets mænd på at påvirke Helle Thorning tilslutning, ved sidste valg.

Bliver måske aldrig afsløret.

Men befolkningen er ikke i tvivl om hvem ” Mørkets mænd er ”
Husk det til næste valg, deres troværdighed er i forvejen helt i bund“.

Fakta om næser

Annette Vilhelmsen (SF)
SFs daværende formand og socialminister Annette Vilhelmsen fik i december 2013 en næse efter et tre timer langt samråd. På samrådet kom det frem, at Socialministeriet trods ministerens forsikringer om det modsatte havde ydet særbehandling til Huset Zornig, inden ministeriet bevilgede huset en million kroner fra en pulje til projekter for socialt udsatte.

Martin Lidegaard (R)
Det var en »rigtig stor næse«, som et enigt Klima- og Energiudvalg i maj 2013 gav klima- og energiminister Martin Lidegaard efter et samråd om solcellesagen. Sagen drejede sig blandt andet om, hvorvidt Martin Lidegaard vidste, at der var et hul i solcelleloven, inden han vedtog den.

Lars Løkke Rasmussen (V)
Statsrevisorerne tildelte i juni 2009 daværende statsminister og tidligere sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen en stor næse for at have overbetalt de private sygehuse.

Kristian Jensen (V)
Venstres tidligere skatteminister Kristian Jensen fik i juni 2010 en næse for ikke at have nedbragt borgernes og virksomheders gæld til det offentlige efter fusionen mellem de statslige og kommunale inddrivelsesmyndigheder i 2005. Også i 2009 fik han »en næse« for i strid med grundloven havde igangsat dele af skattereformen, allerede inden de var vedtaget i Folketinget.

Rikke Hvilshøj (V)
I maj 2007 fik integrationsminister Rikke Hvilshøj en næse af samtlige partier i Folketinget, fordi en ny lov om afviste asylansøgere var blevet hastet igennem på to uger.

Søren Gade (V)
Forsvarsminister Søren Gade fik i juli 2006 en næse for at have givet en kritisk chef mundkurv på. Gade blev så utilfreds med, at Beredskabsstyrelsens skolechef, Bjarne Kjems, kritiserede regeringens planer for et terrorberedskab, at han krævede, at skolechefen skulle afgive en loyalitetserklæring.

Flemming Hansen (K)
I april 2006 fik den konservative trafikminister Flemming Hansen en næse på grund af ledelsesmæssige problemer og manglende tilsyn i Banedanmark samt mangelfulde oplysninger til Folketingets Finansudvalg.

Lars Barfoed (K)
Forbrugerminister og tidligere konservativ formand Lars Barfoed blev i april 2006 tildelt en næse for gentagne svigt i fødevarekontrollen og misinformation af Folketingets Fødevareudvalg. Også i august 2005 fik Barfoed en næse for sin håndtering af sagen om Aldi-kædens markedsføring af den såkaldte multivitaminjuice.

Hans Christian Schmidt (V)
Miljøminister Hans Christian Schmidt fik i december 2003 en næse af Folketingets Ombudsmand for at tildele Sommersted Skole penge fra en pulje under Miljøministeriet, da han selv tidligere havde været viceskoleinspektør på skolen.

Thor Pedersen (V)
I januar 2003 fik finansminister Thor Pedersen en næse af et flertal i Folketinget, fordi han stik imod lovgivningen ikke havde overholdt bopælspligten på sin gård i Rørvig.

Poul Nyrup Rasmussen (S)
I marts 2000 fik daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen en næse, fordi han ikke havde rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn, før han på Danmarks vegne sagde ja til at gå med i sanktionerne mod Østrigs højre-nationalistiske regering.

Uffe Ellemann-Jensen (V)
Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen fik tildelt 80 næser, størstedelen på grund af fodnotepolitikken, hvor et flertal i Folketinget pålagde ham at tage forbehold i NATO-samarbejdet. Det brød Uffe Ellemann-Jensen sig mildest talt ikke om, og han valgte at kalde sine næser for »hædersnæser«.

Hans Engell (K)
Som forsvarsminister fik Hans Engell en næse af Ligestillingsrådet. Den Kongelige Livgarde skulle have en ny musikdirigent. Engell valgte en mand til posten, men Ligestillingsrådet mente, at ministeren havde overtrådt spillereglerne, fordi der var en kvinde, som var mere kvalificeret.

KILDE: Berlingske Research

Share This Post