Mine penge og banken

Er min bank solvent? Eller lukker den i nat?

Jeg har mine penge i Danske Bank og Arbejdernes Landsbank. Ingen af stederne står der over 300.000 gode danske kroner, så de er dækket af indskydergarantien! Så jeg har kun at frygte for min 1.000 kroners aktie i Arbejdernes Landsbank, som jeg kan miste, hvis banken forsvinder, men den har lige købt 5 filialer i den hedengangne Roskilde Bank.
Så der må en en ide om at videreføre den! Og penge til det?

Jeg har lige hørt en debatudsendelse på DR2, hvor Lars Løkke, den talende kavalergang (Lene Espersen), Frank Aaen, Villy bomstærk (Søvndal) og den lille skolepige (Helle Thorning-Schmidt) debaterede pengekrisen i Danmark.

Det gav mig ikke større tiltro til en løsning, da ingen af politikkerne gav indtryk af den store visdom på pengeflow og bankdrift, men de forfaldt til almindeligt politisk pindehuggeri, hvor Lars lykkeridder (Rasmussen) og kavalergangen nedgjorde skolepigen. Villy og Frank kom med de kendte venstrefløjs floskler om regeringens manglende indstats for den dårligst stillede i Danmark.

Tilbage sidder jeg noget forvirret over de danske politikkere, finansministeren (Som burde vide noget om det), Erhvervs- og Økonomiministeren (Som burde vide meget mere om det). Men derfra kommer der ingen løsning erkender jeg nu!

Nu håber jeg så den amerikanske kongres stemmer hjælpe pakken igennem, så der kan komme mildere økonomiske vinde fra den engang stærke amerikanske økonomi.

Share This Post