Henrik Dahls klagesang – “Det er samfundets skyld”.

Henrik Dahl har beklaget sig over manglende arbejde siden han meldte sig som folketingskandidat for Liberal Alliance.

Men er det hele sandheden?

Hans beskæftigelse er foredragsholder. Han beskriver sin foredragsvirksomhed på følgende måde: “Henrik Dahls foredrag er kendetegnet ved en stor viden, skræddersyede præsentationer og løsninger – alt sammen serveret med klassisk rolig underholdningsværdi.

Gennem mere end et årti har Henrik Dahl hørt til blandt de samfundsiagttagere, der satte dagsordenen. Siden han i halvfemserne spurgte, hvordan din nabo ville se ud, hvis vedkommende var en bil; over årtiets midte, hvor han delte de politiske partier op på nye måder“.

Henrik Dahl har hidtil kunnet leve af sin foredragsvirksomhed.

Henrik Dahl skriver på Facebook: ” I slutningen af april skete der noget: jeg annoncerede mit kandidatur til Folketinget for Liberal Alliance. Jeg tror ikke, du er klar over det omfang, i hvilket vi åbenbart regnes for pariaer. For fra den ene dag til den næste skete der det, at antallet af månedlige bookinger faldt fra fire-fem stykker til et rundt nul.

Grundlaget for foredragene er faldet væk – jævnfør hans egen beskrivelse på websiden – for nu kan en køber af hans foredrag ikke længere betragte Henrik Dahls foredrag for andet end et partsindlæg for Liberal Alliance.

Din kollega og folketingsmedlem for Liberal Alliance – Ole Birk Olesen – har sjovt nok lige skåret det ud i pap endnu engang, så selv den mest tungnemme ikke længere skal være i tvivl om: “Hvis du vælger et udseende, der er meget outreret, så gør du reelt dig selv uansættelig”, sagde  han til TV2 i denne uge.

Mette Dreyer har ramt dit udseende fint. Man kan altid diskuterer om det er bedre end folk med rygmærker og horn i panden? Men det illustrer vel kun Ole Birk Olesen og Simon Emil Ammitzsbøll ikke har hold i billeterne om samfundet skal bestemme folks udseende….. hvilket ikke lever op til partinavnet LIBERAL.

 

Det er ikke så dårligt Henrik Dahl, Ole Birk Olesen og kuglestøderen Joachim B. Olesen får lidt anskuelses undervisning i at arbejdsløshed er et problem i Danmark og det også rammer SAXO Bank filianen Liberal Alliances medlemmer.

Det er ikke så dårligt Henrik Dahl, Ole Birk Olesen og kuglestøderen Joachim B. Olesen får lidt anskuelses undervisning i at arbejdsløshed er et problem i Danmark og det også rammer SAXO Bank filialen Liberal Alliances medlemmer.

Måske du ikke er fleksibel og præsentabel nok og her kunne du måske trække på nogle af de ‘gode råd’ som dine partifæller har givet andre ledige”, skriver Brian Esbensen i debatindlægget på Politiken, og han fortsætter: ” Sammenfattet lyder Henrik Dahls klagesang, at det er ‘samfundets skyld‘. Reglen om at vende blikket lidt indad og stole på markedets frie kræfter gælder pludselig ikke længere“.

Et par citater af Brian Esbensen fra debatindlægget på Politiken i dag, som jeg fuldt ud kan tilslutte mig:

  • Ammitzbøll kalder det for “fine jobfornemmelser“, en “hån” og “grotesk“, sågar, – “når folk med lange og fine uddannelser ikke søger ufaglært arbejde“.
  • Der ville virkelig vente dig en ubehagelig overraskelse, skulle du stifte bekendtskab med det absurd rigide kontanthjælps- og dagpengekontrolsystem.

Det ville ikke skade, hvis Liberal Alliances folketingspolitikere stiftede bekendtskab med den rigtige verden udenfor SAXO Banks pengetank. Så ville partiet gøre op med tesen om, at en 40% skat styrker det danske samfund. Jeg er sikker på, at du kan få et arbejde som opvasker på Hotel d’Angleterre, Henrik Dahl, på trods af dit udseeende  🙂

Måske er Henrik Dahl i virkeligheden slet ikke Liberal? Men i virkeligheden en “gammel Venstresocialist”, der ikke har kunnet finde et rødt parti, der ville opstille ham.

Ole Nørskov på Facebook:

Henrik Dahl lever af – eller har levet af – at fortolke virkeligheden. Det er jo ikke på nogen måde underligt, at det at han springer ud som professionel politiker helt uanset partifarve gør det sværere. Hvem vil betale nogen for at agitere for et politisk synspunkt?

Hvor han før var en uafhængig fritænker skal han desuden nu overholde partidisciplinen – det spiller skidt sammen med rollen som revser. Det ville det også have gjort hvis han stillede op for S eller SF“.

 

Share This Post

Dansk Folkeparti i nyt løftebrud!

 
 

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Henrik Dahl, sociolog, forfatter og foredragsholder.

Sociolog Henrik Dahl skrev på sin Facebook profil for en del dage siden om Dansk Folkeparti:Jeg synes der sendes ALT for få bebrejdelser mod Dansk Folkeparti, når det gælder 10 års almindelig, økonomisk letsindighed og pasivitet i forhold til at reformere velfærdsstaten”.

Om det er den udmelding fra Henrik Dahl, som Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter har læst, det må stå hen i det uvisse. Men Dansk Folkeparti er parat til at følge den borgerlige regerings afskaffelse af efterlønnen, så der kan skabes råderum for skattelettelser til de rige og regeringens kernevælgere.

Mange økonomer ser skeptisk på en afskaffelse af efterlønnen og ser ikke det løser regeringens budgetunderskud. Regeringens underskud er på minimum 13 milliarder kroner i dag. Det er baseret på nulvækst i den offentlige sektor og fuld indregning af provenuet ved afskaffelsen af efterlønnen.  Ingen økonomer, bortset fra dem, der er betalt af regeringen eller bonkammerater med den, anser det for at være en realistisk politik! 

Det senarie støtter Dansk Folkeparti nu, selvom partiet for kort tid siden indtog et forsvar for efterlønnen og velfærdsforliget fra 2006. Men partiet er parat til alt for at bevare magten. Men det er godt Dansk Folkeparti har tonet rent flag i efterrlønsdebatten inden valget bliver afholdt.

Jeg må give Henrik Dahl ret i, at Dansk Folkeparti ikke er parat til lave de store reformer, der gavner det danske samfund, men forfalder til lappeløsninger sammen med regeringen, der kun øger arbejdsløsheden og tillige er en faktor der giver løntrykkeri. Det er derfor Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri går så varmt ind for afskaffelsen af efterlønnen.

Jeg tror, det vil gavne alle, der sker en ekspansiv øgning af jobs og erhvervsvirksomheder, så vil det automatisk tilpasse antallet af medarbejdere, der går på efterløn. Jeg vil anbefale Pia og hendes løjtnanter i Dansk Folkeparti at indlede forhandlinger med oppositionen om en ekspanssiv beskæftigelses- og erhvervspolitik. Hun kan starte med at tale med SF og Villy Søvndal, der har ideer om en sådan politik!

Kovendinger er ikke ukendt for Dansk Folkeparti. Dem der kan huske partiet gik mod skattelettelser til de rige, husker også partiet alligevel stemte for disse skattelettelser, der gav 465.000 kroner i tegnebogen til Peter Straarup, direktør i Danske Bank! Så var der dagpengereformen, der halverede dagpengeperioden fra 4 år til 2 år…. Der kan nævnes mange andre eksempler på Dansk Folkepartis støtte til VK-regeringen, som strider mod partiets egne vælgeres interessser…….

Men partiet afviser kritikken med den berømte frase: “Det var blevet værre uden os“!!! Man skal være fanatisk tilhænger af Pia og Dansk Folkeparti, for ikke at gennemskue den retorik.

For det er da lige meget om det var blevet “værre for den arbejdsløse”, der efter 2 år endnu ikke har fået et job og skal på kontanthjælp, hvis der overhovedet sker en udbetaling kontanthjælp? Det kan betyde tab af bolig, bil, opsparing og en sund økonomi for den arbejdsløse, så barsk er den politik, som Dansk Folkeparti er medansvarlig for.

Share This Post