Det nye arbejdsmarked……..

Der er sket et norm skred i restaurant branchen, der er få organiserede arbejdsgivere og medarbejderne tvinges ud af 3F fagforeningen.

Horesta (Arbejdsorganisation for restauranter) tegner beskæmmende få restauranter, cafeer og pubber i deres medlemskreds.

Horesta har skarp konkurrence af Danske Restauranter, som er en interesseorganisation for (fortrinsvis) uorganiserede virksomheder uden overenskomst, der giver deres medarbejdere en dårligere løn og arbejdsmiljø end Horesta medlemmerne, der har tegnet overenskomst med 3F.

Disse virksomheder beskæftiger fortrinsvis helt unge mennesker uden den relevante uddannelse og indsigt i arbejdsmarkedsforhold. De står uden for fagforeningen eller er subsidiært medlem af “gøgeungen” KRIFA (Kristelig Fagforening).

KRIFA ødelægger  arbejdsforholdene i restaurant branchen med deres under opbydelse af arbejdsvilkår – miljøforhold og løn.

Det er selvfølgelig fint nok de unge mennesker vil arbejde under disse forhold og snyde sig selv, HVIS det IKKE det var for de ødelægger betingelserne for de spisesteder, der er villige til give en god løn og gode arbejdsforhold.

Et af disse discount spisesteder er Nadias Sandwich & Muffins i Aalborg.

 Nadias Sandwich & Muffins

Nadias Sandwich & Muffins

Der er særprægede regler på denne arbejdsplads.

“Vi må konstatere, at der har været en drastisk stigning i antallet af sygemeldinger i alle afdelinger. Derfor har vi besluttet, at det som hovedregel fremover er dit eget ansvar at finde en afløser i tilfælde af sygdom. Hvis du ikke kan finde en afløser, skal du selv komme på arbejde. (..) Vi har fundet os nødsaget til at træffe denne beslutning, da vi har måttet konstatere, at nogle melder sig syge på grund af tømmermænd, ondt i hovedet eller en smule forkølelse”, skriver den ene ejer  Adnan Jabr på et opslag på samtlige spisesteder.

Den anden ejer, hans kone Pia Sørensen, afviser (selvfølgelig), at sedlen er en opfodring til de ansatte om at møde syge på arbejde. Hun undrer sig over, at de ansatte tolker opslaget på den måde.

Nadias regler på A4 opslag i samtlige 4 spisesteder.

Nadias regler på A4 opslag i samtlige 4 spisesteder.

Men der er vel ikke megen fortolkning mulig på dette opslag.

Det fremgår helt klart at benet skal være brækket eller en lignende alvorlig skade, før en sygemelding accepteres. Det er barske vilkår og må give anledning til et besøg fra Levnedsmiddelstyrelsen for at kontrollere, der ikke er syge medarbejdere beskæftiget og dermed en overhængende smittefare for kunderne.

Den meddelelse må kunden tro bliver fulgt af den enkelte medarbejder, derfor ville jeg ikke købe mad eller spise der, for der er jo en konkret smittefare, når syge medarbejdere møder på job i Nadias Sandwich & Muffins.

 Opdatering…….

Da Fremtidsfighters vil fortælle forbipasserende og kunder hos Nadias Sandwich i Aalborg om de ansattes usle forhold, dukker café-bossen Adnan Jabr op og truer de unge aktivister. Læs hele artiklen her……..

 

Share This Post

Slavekontrakter på nogle cafeér i Danmark…………

De rene “wild west tilstande” hersker på mange cafeér og restauranter i Danmark. Desværre er det ikke kun på Restaurant Vejlegården ejeren/forpagteren snyder de ansatte, så vandet driver ned af ryggen på de ansatte.

Ikke fast timetal, ingen varsling af arbejdstid, kæmpebøder, opsigelses varsel dag til dag!

Ikke fast timetal, ingen varsling af arbejdstid, kæmpebøder, opsigelses varsel dag til dag, ingen pension!

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen hæfter sig ved at, der ikke er et fast antal arbejdstimer på kontrakterne.

Samme konklusion har Peter Breum, advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret.
Udover at der mangler arbejdstimer, så står der, at de ansatte selv skal holde sig orienteret om hvilke vagter, de får“, siger Peter Breum.
De ansatte kan dermed ikke være sikre på, hvornår de skal arbejde. Og med en timeløn på 90 kroner, så har de ansatte ikke en sikkerhed for en indkomst. Det er ikke ulovligt, men der er tale om virkelig dårlige forhold“, siger Peter Breum til Fagbladet.dk.

Strøgcafeén Food Court (cpn) med de ekstremt dårlige løn- og ansættelsesvilkår.

Strøgcafeén Food Court (cpn) med de ekstremt dårlige løn- og ansættelsesvilkår.

Den nye leder har lovet nye ansættelseskontrakter, men det er IKKE sket endnu. Der har været kontakt til HORESTA (Arbejdsgiver organisation for restauranter og cafeér i Danmark).

Der burde brede sig en boycot fra forbrugernes side af disse cafeér og restauranter, så de tvinges til at skabe ordnede løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte.

HORESTA har et gevaldigt problem med at få ryddet op de wild west tilstande, der hersker på området. Men organisationen er ikke særlig synlig og indtil nu her det kun 3F, der forsøger med spredte blokader at disse cafeér og restauranter. Tillige har 3F kørt en kampagne for at tilgodese de forretninger,  der har orden i personaleforholdene og en overenskomst.

Du kan tjekke om dit spisested har ordnede løn- og arbejdsforhold her……

Efter du har tjekket og fundet dit spisested med en 3F overenskomst og medlemskab af HORESTA, så kan du nyde maden uden tanke for om tjeneren, køkkenmedhjælperen og kokken arbejder på en slave kontrakt og i nogle tilfælde uden løn……

 

 

 

 

Share This Post

KRIFA, rendyrket fagforenings tyrani.

Hos Nørrebro Bryghus kan man ikke være ansat, hvis man er medlem af 3F, det skriver Arbejderen.

Nørrebro Bryghus fyrede en kok, som nægtede at melde sig ud af 3F, da konflikten startede i juni. Da hun ikke bøjede sig for pres og trusler, kom fyresedlen.

Nørrebro Bryghus ansætter kun personale mellem 18 – 25 år.

De tidligere kollegaer er stort set alle meget unge og ufaglærte, mange er nye i tjenesten og en stor del studerende. 3F har anmeldt Bryghuset for diskrimination, fordi de direkte skriver i jobannoncer, at de ikke ansætter nogen over 30 år. En del af kritikken af 3F har netop kørt på, at med en 3F overenskomst ville Bryghuset kunne blive tvunget til at ansætte ældre faglærte arbejdsløse tjenere, de såkaldte Tivoli-tjenere, som står uden arbejde når sæsonen slutter.
– Der var ingen faglærte tjenere ansat, mens jeg var der, ikke engang restaurantchefen var udlært. De ville kun have unge ufaglærte tjenere på cirka 18 til 25 år. De fik to til tre dage til at lære alt det, de skulle kunne. Hvis ikke de kunne det på den tid, så var det bare ud,” fortæller Louise Olsson Jacobsen.
Hun fortsætter: “Jeg har set tjenere bryde sammen, fordi de ikke kunne klare presset. Der var meget overarbejde og ikke altid tid til pauser.”

Artiklen er fundet på Arbejderen.dk og den er skrevet den 24. november 2007.

Jeg bringer uddrag af artiklen fordi Louise Olsson Jacobsen, dengang ansat på Nørrebro Bryghus, på sin egen krop oplevede det “frivillige valg af fagforening“. Dengang, som nu, lægges der et enormt pres på medarbejderne til at skifte fra 3F til Kristelig Fagforening (KRIFA), når arbejdsgiveren skifter Horesta (DA) ud med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF).

Metoden på Restaurant Vejlegården fraviger ikke den norm i den nuværende konflikt med 3F. Frivilligheden består i at vælge mellem en fyrings seddel eller medlemskab af KRIFA. Det er utroligt medierne med TV2 og Vejle Amts Folkeblad i spidsen ikke beskriver den del af konflikten. Men der måske deres baggrund i Partiet Venstre, der forhindrer den objektive journalistik.

Det er endnu mere mærkeligt, at den frihedselskende Inger Støjsender (Venstre) ikke kommer med et forslag om at forbyde de metoder udført af skiftende restauratører og KRIFA i fællesskab.

Eller er det bare hendes erklærede mål at ødelægge de frie fagforeninger under LO organisationen, hvor overenskomstkrav opbygges af medlemmerne ude i afdelingerne og der stemmes om dem, før de bliver forhandlet med DA og DI. (Medlemsdemokrati)

Men velbekomme til dem der spiser på Vejlegården. Mon de selv vil arbejde under de forringede løn- og arbejdsvilkår på deres job?

Til dem der holder Vejle Amts Folkeblad, er det en rigtig god ide at opsige abonnementet på Folkebladet i solidaritet med de medlemmer af 3F der kæmper for en god overenskomst på Restaurant Vejlegården.

Share This Post

Vejlegården, en lovlig og nødvendig konflikt !

Det handler ikke om 3F’s mafia metoder, for den varslede konflikt mod Restaurant Vejle gården er fuldt lovlig og et nødvendigt skridt for at bevare ordnede løn- og arbejdsvilkår for deres medlemmer og IKKE MINDST for at bevare roen på det danske arbejdsmarked.

 


Er der to der står sammen om at ødelægge den danske aftalemodel for ansattes lønninger, arbejdstid og arbejdsmiljø, så er det “Vejlegården” og Vejle Amts Folkeblad. Restauranten i Vejle vælger tilsyneladende ego ræset og at få fordele frem for alle andre restauranter, der overholder overenskomstaftalerne med deres ansatte. Hvis det her breder sig, så bliver arbejdsmarkedet ustabilt med underbetaling, arbejde i fritiden, dårligt arbejdsmiljø. Så har arbejdersiden ikke andet valg end boykot og strejker tilbage. Det må alle kunne forstå, også de egoister i Krifa og Det Faglige Hus, der desværre findes alle vegne og som selv nyder godt af fagforeningernes store arbejde, uden at bidrage til det fagligt og økonomisk.

Det er ikke i orden at Horesta, arbejdsgiver organisation for danske restauranter,  IKKE er synlig i mediebilledet i denne sag! Den har en klar interesse i at dens medlemmer kan konkurrere på samme vilkår i Danmark. Det er en lavpris overenskomst der er indgået mellem Kristelig Fagforening og Restaurant Vejlegården, som forvrider omkostningsniveauet mellem deres medlemmer og Vejlegården. Alene weekend tilægget på 20 kroner til Vejlegårdens medarbejdere giver en skævvridning af Horestas medlemmers lønudbetaling på weekend tilLæg på mellem 100 – 150%

Det er mærkeligt ingen journalister fra TV Syd, TV2, TV2 News, DR, og de borgerlige aviser inklusiv Vejle Amts Folkeblad spørger de ansatte på Restaurant Vejlegården om :

 • Hvorfor de vil arbejde søn og helligdage for 20 kr, i stedet for 100 og 150% ekstra.
 • Hvorfor de vil have en dårlige pensions ordning, som koster flere hundrede tusinde kr i den sidste ende.
 • Hvorfor de ikke kan have en tillids mand/kvinde.
 • Hvorfor de syntes det er bedre, at arbejde til lavere løn.
 • Hvorfor de har fået dårligere opsigelses regler.
 • Hvorfor de for mindre i feriepenge.
 • Hvorfor de ikke har ret til barn syg.
 • Hvorfor de for mindre i løn, vis de er syge.
 • Hvorfor de har dårligere uddannelses muligheder.
 • Hvorfor de ikke kan stille overenskomst -Krav til Krifa og Vejlegården.
 • Hvorfor de ikke kan stemme om deres overenskomst.

Og generelt mener jeg der er for meget mikrofon holderi på TV Syd, TV2, TV2 News nyhedsudsendelser. Skyldes det manglende ressourcer eller er I bare for dårlige journalister, undskyld?

Hvis det er manglende penge og tid, der er skyld i denne manglende journalistiske dybde, så send færre nyhedsudsendelser.

Det er ikke fremmed med journalistik på TV Syd, de øvrige udsendelser på TV Syd, som for eksempel “Kaffe med Kurt” og “Ekspedition Syd” virker bedre journalistisk bearbejdede end TV Syds nyheds udsendelser.

LO-fagbevægelsen mister medlemmer og har ikke foretaget reformer af sin tunge organisation. Der vigtigt  LO toppen får ændret kurs for organisationen og moderniseret denne hurtigst muligt, så man kan reagere hurtigere både fagligt og politisk.

En faglig leders succes måles hverken i spaltemillimeter eller klapsalverne på interne konferencer, men på de resultater, der skabes for medlemmerne. De måles på synligheden på arbejdspladsen samt deres resultater for løn – og arbejdsvilkår.

Derfor er det godt og vigtigt, at 3F Vejle står fast på deres krav for en overenskomst for deres medlemmer på Vejlegården.

Læg mærke til at ingen arbejdsgiver organisationer, bakker Vejlegården op. Derimod masse politikere fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance, der har et politisk mål med at angribe den danske fagbevægelse til fordel for de gule foreninger. Sagt krystal klart, så vil de ødelægge LO og dets fagforeninger.

DA (Dansk Arbejdsgiverforening)  og DI (Dansk Industri) burde hviske dem i ørerne, at de ødelægger den danske model med deres angreb på en lovlig faglig konflikt. Dermed ødelægger de effektiviteten, produktionen og omstillingen af det danske arbejdsmarked. Det kan ikke være i nogens interesse………. heller ikke et gennemskueligt mål for politikere på højrefløjen.

 Efterskrift!

Jeg anbefaler dig at læse  : ” Borgerlighedens falske frihedskæmper ” på Politiken skrevet af Kristian Madsen.

Share This Post