Mine tanker om “Im sagen”, Udlændingeloven og Venstre

En syg lovgivning bliver ændret.

Der er indgået aftale mellem samtlige Folketingets partier, minus Dansk Folkeparti, om følgende:
Der er enighed om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at en udlændings opholdstilladelse ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælle eller samlever dør.

Ved vurderingen af, om inddragelse kan ske, vil der skulle tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af ægtefællens eller samleverens død. Dette gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Der lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet“.

Den sidste formulering kritiserer Johanne Schmidt-Nielsen Enhedslisten, da hun siger det er en gummiparagraf, der  giver en masse muligheder for fortolkninger.

Hun siger: “Det drejer sig om danske børn – børn der er født i Danmark eller levet det meste af deres liv her og KUN taler dansk“.

Fakta om Im og hendes moders udvisning.

Im_nielsen

Stedfaderen døde af kræft, og så blev syvårige Im Nielsen og hendes thailandske mor udvist af Danmark i søndags via Kastrup Lufthavn til Thailand. Netop sådanne sager er yderst sjældne, men der er flere hundrede eksempler på, at små børn er kommet i klemme i den danske udlændingelovgivning.

Det undrer mig, at netop Im og hendes mor skabte så meget virak på Facebook og andre medier. Det undrer mig, det ikke er et af de andre godt 1.000 børn, der har skabt det mediebillede eller rettere sag – Medie hysteri!

Bjarne Laustzen (S) mf’er fra Nordjylland gik godt nok ind i udvisningssagen, men er det Venstre, der skabte konflikten/sagen for at få fokus væk fra formandens rejser og diæter?

Jeg er ikke utilbøjelig til at tro, det er det sidste – sammenholdt med det er en ualmindelig dårlig behandling Im og hendes mor har fået af de danske myndigheder med baggrund i en urimelig undskabsfuld lovgivning fra VK(O)-regeringens tid.

Årsagen til den behandling skal tilskrives ændringer af Udlændingeloven i 2002, hvor Dansk Folkeparti fik strammet lovet om tilknytningskravet ganske alvorligt, som betaling for at stemme for VK-regeringens finanslov for 2002.

Alle Folketingets Partier – minus Dansk Folkeparti – ændrer nu lovgivningen.

Venstres holdning om Udlændingeloven
Venstre har stemt mod regeringens lempelser af Udlændingeloven siden oktober 2011, hvor Venstre mistede regeringsmagten.

Et eksempel på Venstres handlinger i Folketingssalen:
Venstre stemte mod voldsramte kvinder kan blive i Danmark ved ægteskabets ophør, som den nuværende regering har gennemført.

Venstre har bebudet, at får partiet magten efter næste valg, så vil de rulle de lempelser tilbage, som den nuværende regering har gennemført af Udlændingeloven.

Det er værd at hæfte sig ved Venstres holdning om tilbagerulning af Udlændingeloven i mediestormen omkring den ulykkelige udvisning af Im og hendes mor.

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er  årsag til Im's udvisning af Danmark!

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er årsag til Im’s udvisning af Danmark!

Inger Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven.
Det er IKKE som Inger Støjberg (V) fortæller en lov fra regeringen Poul Nyrop Rasmussens tid i 1983 der er årsag til udvisningen af dem. Det er derimod hendes eget parti – Danmarks Liberale – Venstre. Men trods det er dokumenteret for hende af mig og andre, så fremturer hun fortsat ufortrødent med postulatet. Men det er desværre ikke usædvanligt for hende. Hun har tidligere pyntet sit CV med kompetancer og uddannelser , som hun ikke havde.

Dokumentation:
Det var i en ændring af udlændingeloven i 2002, kravene om tilknytningskrav blev ændret, nemlig lov nr. 365 af 6. juni 2002.
Du kan læse loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28895

Du kan læse lovforslaget med bemærkninger L 152 fra folketingsåret 2001-02, 2. samling her: http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/lovforslag_som_fremsat/L152.htm.

Nu venter jeg på Venstres mediestunt, når Im og hendes mor vender tilbage til Danmark…….

Så er partiets hykleri komplet 😎

Dansk Folkeparti er mere ærlig end Venstre, for partiet står ved partiets gerning i 2002 og partiet vil IKKE ændre tilknytningskravet i Udlændingeloven, trods det enorme mediepres.

Share This Post

Endelig en udmelding fra Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti undrer sig over, at regeringen sammen med Enhedslisten ikke for længst har reageret på sagen om Im Nielsen. DF er ikke indstillet på at lave lovgivning, der kan hjælpe 7 årige Im Nielsen med tilbagevirkende kraft.

martin_henriksen

Dansk Folkeparti frygter en strøm af personer, “der har været forbi Danmark, som vi alle sammen har sympati for“. Martin Henriksen opfordrer Morten Bødskov til “slå koldt vand i blodet“.

Dansk Folkeparti er et populistisk parti, så når det går op for partiet, hvor mange af deres vælgere, der ønsker en omstødelse af Im’s udvisning, vil partiet sikkert bidrage til en særlov for hende. Det bliver mere problematisk at få Dansk Folkeparti til at ændre Udlændingeloven, selvom der i Folketinget er bredt flertal for det.

Her er Venstres holdning vigtig for de har mange forlig i klemme med Dansk Folketparti, der vedrører voldsomme stramninger af Udlændingeloven.

Venstre forsøger at score point på "Im sagen", men vil rulle de gennemførte lempelser tilbage, blandt andet pointsordningen.

Venstre forsøger at score point på “Im sagen”, men vil rulle de gennemførte lempelser tilbage, blandt andet pointsordningen.

Venstre vil have udvist thailandsk pige tilbage til Danmark. Justitsminister Morten Bødskov vil have alle partier til at sige ja, før han gør noget.

Vores udgangspunkt er, at vi ikke skal lovgive med tilbagevirkende kraft. Jeg indrømmer, og alle er enige om, at det her er en meget alvorlig sag“, siger Morten Bødskov, der vil ændre loven fremadrettet, så noget lignende ikke kan ske igen.

Vi mener, at man skal være meget påpasselig med at lave lov med tilbagevirkende kraft. (…) At lave lov med tilbagevirkende kraft, det skal man jo være virkelig opmærksom på. Hvad er rækkevidden af det? Hvor langt skal det række tilbage? Hvem skal det omfatte? Hvad med lignende sager. Der er en lang række spørgsmål, som man er nødt til at tage stilling til”, siger Bødskov.

Justitsministeren har indkaldt Folketingets partier til forhandling i dag klokken 19. Dansk Folkeparti får IKKE vetoret.

Venstres dobbeltspil om Udlændingeloven

Udvisningen af IM og hendes mor er sket med baggrund i regler fastsat i 1983.

Ændret ved LOV nr 572 af 31/05/2010:
(
Det er den stramning af den gamle lovgivning som har gjort at loven udformer sig sådan nu)
Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning m.v.”

Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti, Per Ørum Jørgensen (UFG)) mod 52 (Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, EnhedsListen og Pia Christmas-Møller (UFG)); 1 (Liberal Alliance) stemte hverken for eller imod.

Venstre har stemt mod lempelser af Udlændingeloven siden oktober 2011, hvor Venstre mistede regeringsmagten.

Et eksempel på Venstres handlinger i Folketingssalen: Venstre stemte mod voldsramte kan blive i Danmark ved ægteskabs ophør, som den nuværende regering har gennemført.

Venstre har bebudet, at får partiet magten efter næste valg, så vil de rulle de lempelser tilbage, som den nuværende regering har gennemført af Udlændingeloven.

Det er værd at hæfte sig ved Venstres holdning om tilbagerulning af Udlændingeloven i mediestormen omkring den ulykkelige udvisning af Im og hendes mor.

Baggrund for udvisningen

Im Nielsen og hendes thailandske mor, Suthida, blev udvist til Thailand, fordi hendes stedfar døde af kræft i 2012 og det derefter blev vurderet, at Im og moren havde større tilknytning til Thailand end Danmark.

En støttegruppe for Im og hendes mor har på Facebook fået mere end 80.000 støtter.

Selvfølgelig skal landets justitsminister følge lovgivningen, men Morten Bødskov har været for længe om at reagere i denne sag. Den sag kunne godt have skånet både regeringen og Im Nielsen for.

Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører for Enhedslisten, rejste allerede sagen overfor justitsminister Morten Bødskov i december 2012, hvor det stod klart, at Im og hendes mor stod til udvisning til Thailand efter stedfaderen Johnny Nielsens død.

Men jeg håber også, at det ikke kun kommer til at handle om Im, men om alle de børn, der bliver udvist fra Danmark. Im er ikke et enestående eksempel

Men jeg håber også, at det ikke kun kommer til at handle om Im, men om alle de børn, der bliver udvist fra Danmark. Im er ikke et enestående eksempel.

Vi ser desværre igen og igen, hvordan børn, der er opvokset eller har tilbragt det meste af deres barndom her i landet bliver sendt ud af landet. Det er bare ikke alle sager, der er så heldige at finde vej til tv-skærmene“, siger hun til SN.dk.

 

Share This Post

Venstre løber fra ansvaret og Dansk Folkeparti er tavst!

Sagen er dybt ulykkelig og jeg iler med at bringe Bjarne Laustsen opdatering på hans Facebook profil. Det mener jeg sagen fortjener.

Det er trist Venstre løber fra sit ansvar vedrørende den gældende lovgivning, der nu ændres på baggrund af denne udvisningsdom afsagt ved retten i Hjørring og der tidligere var fastsat af Udlændingenævnet.

Det er bemærkelsesværdigt, men ikke overraskende – at Dansk Folkeparti ikke har udsendt en pressemeddelelse om denne sag. Det er fordi Partiet har blod på hænderne i denne sag, for den stramning af udlændingeloven er Venstres betaling for indgåelse af finansloven til Dansk Folkeparti.

 

Bjarne Laustsen på Facebook

Udvisningssagen af Suthida og Im

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) besøger onsdag eftermiddag 13.11. Suthida Nielsens svigerforældre, Inger og Roland Nielsen, i Aabybro for at drøfte situationen efter at Im og Suthida måtte rejse ud af landet.

Kl. 17,00 skal Bjarne Laustsen mødes med støttegruppen for Suthida og Im på Mediecenteret, Søparken 2, i Aabybro for at drøfte, hvilke initiativer der kan tages for at de snarest kan vende tilbage til Danmark, som vil være fuldt fortjent efter den opbakning, som borgerne viste i stort tal ved fakkeltoget forleden.

Advokat Jens Bech, Hjørring, er kommet med skriftligt input til, hvad man kan overveje at gøre ud fra en juridisk vinkel.

”Det er jo meget positivt at justitsministeren vil ændre reglerne fremadrettet, således at en ægtefælle ikke skal udvises, hvis manden dør. Men det der bare er helt umuligt at forklare er, at den lille familie – Im og Suthida – som har fået danskernes øjne op for, at reglerne er helt i hegnet, ikke skal være omfattet af lovforslaget.”

”Det er også svært at forklare, at når der er opkrævet for meget i grundskyld, så kan man snildt lave en tilbageregulering, men når det drejer sig om mennesker, så kan man ikke. Det har jeg i hvert fald ikke gået i skole lang tid nok til at kunne forstå logikken i.”

Sagen er behandlet efter lovgivningen……

Im_nielsen

Sagen om den udviste syvårige Im er måske ulykkelig, men helt efter bogen, siger Amnesty til Jyllands Posten.

Det er barske billeder, når den syvårige Im Nielsen skal sige farvel til Danmark for at rejse til Thailand.

Og når hun græder i lufthavnen, fordi hun hellere vil blive hjemme i Nordjylland.

Men sagen er tilsyneladende foregået helt efter bogen.

Det fastslår jurist Claus Juul fra Amnesty International, der tidligere har arbejdet med tilsvarende sager.

»Sagen er afgjort efter bogen, og hvis man synes, at Im og piger som hende skal have lov til at blive, så skal reglerne laves om,« siger Claus Juul, der kalder sagen »ulykkelig«.

Familien udvises på baggrund af en afgørelse fra Udlændingenævnet, der mener, at familien har tættere forbindelse til Thailand end Danmark – efter at Ims danske stedfar døde af kræft sidste år.

»Det er præcist sådan, at reglerne er lavet. Vi har en regel om, at hvis man bliver skilt, så kan man ikke blive, hvis ens tilknytning er større til et andet land. Og ved dødsfald gælder – ifølge gældende praksis – det samme. Det er klart, at det føles som om, at man bliver straffet for, at ens ægtefælle er så fræk at dø af kræft, men hvis politikerne vil ændre det, så må de lave reglerne eller systemet om,« siger Claus Juul til Jyllands Posten.

Det er derimod ynkeligt at Venstres top med Lars Løkke og Kristian Jensen ikke vedkender sig deres personlige ansvar for udvisningen, for det er en VK-regering, der står fadder til den urimelige lovgivning der har udvist Im Nielsen og hendes mor.

Lars Løkke skriver på sin Facebook profil:

Venstres Inger Støjberg har kaldt justitsministeren i samråd om udvisningen af Im og hendes mor. Inger siger (og jeg er enig):

Vi skal have ændret loven, så velintegrerede ikke sendes ud af landet i tilfælde af dødsfald, som det netop er sket for Im og hendes mor. Derudover skal vi have fundet en løsning på, hvordan Im og hendes mor kan komme tilbage til Danmark igen.”

facebook_12_11-2013

Kristian Jensen skriver på sin Facebook profil:

Jeg går ind for en stram udlændingepolitik!
Men ikke en hjerteløs udlændingepolitik. Derfor er jeg glad for at Inger Støjberg har indkaldt Justitsministeren i samråd, så vi kan finde ud af om han har begået fejl i sagen om udvisning af Im Nielsen.

Han får svar på tiltale:

Ole MathiasenKristian – Jeg regner med, at du eller Løkke – går til regeringen og tilbyder dem en løsning/lovændring. Det er – når alt kommer til alt – jeres tidligere regering, som gav DF medhold i stramningerne – som betaling for støtte til Finansloven!

De regler, vi ændrer, er de regler, som eksisterede under VK-regeringen, da også Kristian Jensen(V) var minister. Det er regeringen, som har sagt, at det her er en ulykkelig sag, og derfor lægger vi op til at se på, hvordan vi kan ændre reglerne”, siger Morten Bødskov til Ritzau.

Share This Post

Det er en rigtig dårlig sag……..

……… som regeringen har pådraget sig uforskyldt…….

Socialdemokraten Bjarne Laustsen sagde farvel til Suthida og Im i Kastrup, da de i søndags blev tunget til at forlade Danmark. (Foto: Facebook)

Socialdemokraten Bjarne Laustsen sagde farvel til Suthida og Im i Kastrup, da de i søndags blev tunget til at forlade Danmark. (Foto: Facebook)

Men vi skal ikke glemme årsagen er den tidligere VK-regering og Dansk Folkepartis ansvar med den fremmedhadske indvandringspolitik de førte gennem et årti.

Intet ville være nemmere end give IM opholdstilladelse, men straks vil Inger “Støjsender” (Venstre) og Dansk Folkeparti piske en stemning op om regeringen åbner døren for total indvandringen i Danmark.

Bjarne Laustsen(S) og Ole Stavad(S) er skuffet over justitsminister Morten Bødskov, der i følge Amnesty godt kunne have fundet en humanitær løsning, eller kigget på sagens særlige omstændigheder.

Venstres Inger Støjbjerg har kaldt ministeren i samråd, hvilket udstiller Venstres dobbelt moral i indvandringspolitikken. For er det ikke VK-regeringen, der har gennemført en masse stramninger af indvandringspolitikken i Danmark sammen med Dansk Folkeparti?

Men der er stemmer i den ulykkelige sag fra Aabybro i Nordjylland!

Det ved Lars Løkke, der skriver på Facebook:

Venstres Inger Støjberg har kaldt justitsministeren i samråd om udvisningen af Im og hendes mor.

Inger siger (og jeg er enig):”Vi skal have ændret loven, så velintegrerede ikke sendes ud af landet i tilfælde af dødsfald, som det netop er sket for Im og hendes mor. Derudover skal vi have fundet en løsning på, hvordan Im og hendes mor kan komme tilbage til Danmark igen.”

Mageløst hykleri fra Lars Løkke, der har flere stramninger på samvittigheden af Udlændingeloven i sin tid som statsminister.

Venstres næstformand Kristian Jensen følger op på formandens Facebook skriverier.  Han skrev i dag på sin Facebook profil, at han går ind for stram udlændingepolitik, men ikke hjerteløs udlændingepolitik.

De regler, vi ændrer, er de regler, som eksisterede under VK-regeringen, da også Kristian Jensen(V) var minister. Det er regeringen, som har sagt, at det her er en ulykkelig sag, og derfor lægger vi op til at se på, hvordan vi kan ændre reglerne”, siger Morten Bødskov til Ritzau.

Når der er udsigt til stemmer og større meningsmålinger på en ulykkelig sag, så har Venstres politiske ledelse glemt alt om deres egne bedrifter, da de havde regeringsmagten!

Nu venter jeg bare på en pressemeddelelse fra Martin Henriksen, Dansk Folkeparti, der kritiserer regeringen for manglende indgreb i udvisningssagen. Så er hykleriet totalt……. men i skrivende stund er der larmende tavshed fra den side……

Hvornår skal man følge lovgivningen eller give humanitært ophold?

Personligt ville jeg have givet Im og Suthida en opholdstilladelse, men jeg kender ikke detaljerne i udvisningssagen, som er truffet af Udlændingestyrelsen – IKKE af regeringen. Jeg går ud fra styrelsens beslutning følger lovgivningen helt og fuldt.

Men vil Dansk Folkeparti ændre lovgivningen? Jeg tror det ikke. Venstre vil ændre deres egen lovgivning, som det fremgår af Lars Løkke og Kristian Jensens Facebook profiler.

Udlændingenævnet sagde nej il Im og Suthida

Udlændingenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere.

Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet, Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Udlændingenævnets sammensætning og organisation er beskrevet i kapitel 1 Udlændingenævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 1208 af 14. december 2012).

Udlændingenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ, der fungerer som administrativ klageinstans vedrørende en række forskellige sagstyper, der er reguleret i udlændingeloven. Nævnets virksomhed er således omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Kilde: udln.dk.

Share This Post