Søren Pinds samfundsorden…….

Den ildsprudlende Søren Pind har igen været i blækhuset………

Kom der noget godt ud af det, nej………. Han afslørede sit manglende kendskab til indianerne og den amerikanske historie. Men det sørgelige er, at han igen udstiller Venstres flugt fra partiets liberalistiske grundlag i indvandringspolitikken.

en_pind

Det får Özlem Cekic (SF) til at skrive på sin profil:

ozlem_cekic

Søren Pinds sammenligner danskerne med indianerne, der risikere at uddø, hvis der kommer for stor befolkning af folk med anden etnisk og kulturel baggrund. Vil det sige, at jeg som har født 3 børn på Rigshospitalet (og stadig kan lide at fejre Kurdisk nytår) også er med til at udrydde danskerne! Vi må aldrig ende der, hvor vi deler folk op i etnicitet. Jeg synes hellere vi skal skelne dem der er for og dem der er imod demokratiet. Det er vel for pokker ikke ens etnicitet og afstamning, der afgør om man er en trussel mod Danmark!”

Mit Facebook svar til Özlem Cekic:

Søren Pind og Venstre er ude i en kamp om indvandrer- og integrations politikken med Dansk Folkeparti. En kamp Venstre er dømt til at tabe. Så rejs hovedet og ret ryggen Özlem Cekic, der er mange danskere, der er enig med dig. Man er dansker, hvis man respekterer tros- og ytringsfrihed, samt bidrager til det danske samfund efter bedste evne“.

Men Özlem, du burde give din folketingskollega Søren Pind et kursus i den amerikanske historie?

For den hvide mands udslettelse af indianerne i Amerika kommer ikke i nærheden af Søren Pinds opfattelse af “truslen skabt af indvandringen” i Danmark. Den amerikanske hær udøvede massakre mod indianerne – en stærkt underlegen modstander – der ikke havde kanoner, geværer og krudt og kugler. Våben og mandskab blev ført frem med jernbaner til den amerikanske hær. Den amerikanske hær nedslagtede præriens bison okser og dermed ødelagde fødegrundlaget for indianerne. På ALLE områder en ulige grusom krig, der endte grusomt med indianernes udslettelse, så der nu kun er enklaver tilbage, hvor indianerne lever et usselt liv i reservater.

Så langt er indvandrings truslen i Danmark ikke kommet………… Men det bevidner jo Søren Pind og Venstres meget lidt liberale politik på området, som den bedrives under Lars Løkkes formandskab.

Det eneste punkt jeg er enig med Søren Pind i, det er udelukkelsen af Sverigesdemokraterne i den svenske rigsdag er uklog.

Men vi er enige ud fra et meget forskelligt udgangspunkt, for der kom ikke noget godt ud af VK-Regeringens parløb med Dansk Folkeparti i de ti år, hvor partiet bestemte VK-Regeringens politik. Vi fik et uhyrligt points system, fattigdomsydelser, svære vilkår for familiesammenføring og meget mere i den dur. Heldigvis tabte regeringen valget før Pia Kjærsgaard fik indført sit monoment – GRÆNSEBOMME –  ved de danske grænser.

Men at udelukke det svenske parti, giver partiet en martyr rolle og dermed øget fremgang i vælgerbefolkningen.

Hvorfor kloger danske politikere sig på det svenske valg?

Og den sidste, hvor er Søren Pind så klog på det svenske valg. Og hvorfor giver de danske medier de svenske politikere alle de gode råd? Er det ikke “svensken” selv der skal finde sig selv efter et valg, hvor et halv fascistisk parti får 12,9% af stemmerne eller sagt på en anden måde, hver ottende svenske stemme?

Share This Post

Stop pengene til Lars legeplads………

Det værste ved Danmarks deltagelse i GGGI er, at vi har legitimeret en dagsorden, som fører hele den grønne omstilling på vildspor: »Grøn vækst« er en selvmodsigelse skriver John Holten-Andersen, lektor ved Aalborg Universitet og medlem af NOAH-Modvækst.

Han fortsætter: ”  Lars Løkkes luksusrejser skabte en mediestorm, i hvis kølvand der blev hvirvlet en historie op, der viste sig at være 90 gange mere interessant end det bilagsrod, der startede det hele. Det var historien om, at den danske stat siden 2010 har støttet den hidtil ret så ukendte Sydkorea-baserede organisation GGGI med 90 mio. kroner. De penge blev oprindelig bevilget af Søren Pind i VK-regeringens tid, men er siden ukritisk blevet videreført af den nuværende regering med udviklingsminister Christian Friis Bachs fulde velsignelse.

Den historie er interessant af flere grunde: For det første fordi pengene blev taget fra Danidas udviklingsmidler på et meget spinkelt grundlag og på trods af advarslerne fra Udenrigsministeriets eksperter. For det andet fordi pengene blev bevilget i en periode, hvor udviklingsstøtten generelt var under kraftig beskæring, og det vel og mærke til et projekt, der havde meget lidt med klassisk udviklingsstøtte til de fattigste lande at gøre. For det tredje fordi GGGI promoverer en grøn vækst-dagsorden, der har vist sig at gøre mere skade end gavn”.

Han skriver senere:
Sydkoreas vækst har også betydet et kraftigt øget pres på vandforsyningen, som man har forsøgt at imødekomme ved at opdæmme og rørlægge en række store floder – det såkaldte Four Rivers Restoration Project – med katastrofale økologiske konsekvenser til følge. Folkene bag dette projekt er angiveligt de samme, som stod bag oprettelsen af GGGI – nemlig den sydkoreanske storkapital i alliance med magtfulde politikere, først og fremmest den tidligere præsident, som kom til København under COP15 i 2009 og lokkede Lars Løkke Rasmussen og med ham regeringen og senere Folketinget til at skyde penge og politisk prestige i den tvivlsomme organisation“.

Læs hele artiklen på http://modkraft.dk/artikel/global-green-growth-illusion

gggi-kontor

Selvfølgelig har John Holten-Andersen en politisk dagsorden med sit indlæg, men jeg savner fortsat en forklaring på den daværende udviklingsminister Søren Pind (V) valgte at støtte GGGI og den nuværende minister Christian Friis Bach (R) fortsat støtter op om det projekt, hvis mest væsentlige indsats har bestået i Lars Løkkes “uforskyldte” forbrug af 1. class flyrejser og indtagelsen af champagne og kaviar på de fattiges regning.

Venstre vil beskære udviklingspengene med 2,5 milliarder danske kroner på årets finanslov – eller 16% af det totale danske bidrag. Det er helt uacceptabelt.

Skal der spares, så kan Venstre fjerne de 90 mill. kroner til GGGI, selvom det er Venstre formand Lars Løkkes legeplads.

Danmark har fortsat råd til at yde 16 – 17 milliarder kroner til at bedre levevilkårene i den 3. verden.

En økonomisk udvikling af den 3. verden er den eneste mulighed for at bremse indvandringen fra Afrika, som er et stort problem lige nu. Den stoppes ikke ved at indkapsle Europa i grænsebomme, hegn og hjemsendelse af illegale indvandrere, som er Dansk Folkepartis eneste svar på udfordringen.

Den illegale indvandring har det ligesom vand, den søger med en ny indgang, når den kendte er lukket……..

Derfor mener jeg – sæt turbo på udviklingsbistanden……….. Brug pengene til rigtige projekter, der gavner de fattige i den 3. verden. Vi skal IKKE bruge udviklingsbistanden til forretninger med Syd Korea.

Jeg er OGSÅ tilhænger at et økonomisk samarbejde med verdens største vækstøkonomier, men det skal ske med rigtige penge på finansloven til markedsføring af danske virksomheder og IKKE for bistandsmidler til Lars Løkkes legeplads ….. eller “holdeplads” indtil han tror han skal være statsminister igen!

 

Share This Post

For stærk kost for Pia Kjærsgaard?

Præsten Sørine Gotfredsen melder sig ind i debatten………..

Sørine Gotfredsen går til kamp mod multikulturalismen. Tegning: Mette Dreyer - Politiken.

Sørine Gotfredsen går til kamp mod multikulturalismen. Tegning: Mette Dreyer - Politiken.

 Den gode Sørine har begået en kronik i Berlingske, hvor hun giver udtryk for en vis forståelse for den norske terrorist synspunkter, forstå hvem der kan?

I dagens internetavis forklarer Lisbeth Knudsen, ansv. chefredaktør, hvorfor Berlingske bragte Sørines Gotfredsens kronik.

Hun skriver:
Sørine Gotfredsen er en professionel og rutineret, fri og ofte provokerende debattør, og hendes synspunkter står helt og holdent for hendes egen regning.

At vi ikke deler Sørine Gotfredsens opfattelse af det »lysende rationale« i Breiviks optræden ændrer ikke på, at Sørine Gotfredsens provokation nu engang er en del af en åben debat og af den ytringsfrihed, som vi hylder på Berlingske. Så må hendes argumenter, hendes mangel på empati og situationsfornemmelse i den aktuelle situation og hendes manglende klare afstandtagen til massemordet i Norge blive udsat for præcis den skarpe debat og det modspil, som har vist sig både på nettet og i avisen, siden kronikken blev bragt i lørdags.

Sørine Gotfredsen er da også selv kommet med en beklagelse af dele af kronikken i Berlingske i går, og jeg noterer mig, at Christian Braad Thomsen i sin kritik af Sørine Gotfredsens indlæg netop ikke argumenterer for, at indlægget aldrig burde have været bragt, men at det selvfølgelig bør imødegås, som han da også har gjort det i netop Berlingske“.

Sørine Gotfredsen er debattør og kronikkør med dybe rødder i Dansk Folkeparti, hvilket er tydeliggjort i hendes kronik i Berlingske, men hun har alligevel gået over smerte grænsen for partiet, så DF’s partitop med formand Pia Kjærsgaard i spidsen har følt, det var nødvendigt at undsige Sørine Gotfredsen synspunkter i kronikken.

Vi har valgkamp om kort tid, så man skal ikke jage marginalstemmerne væk fra Dansk Folkeparti, så derfor!

Nej, jeg synes ikke, man skal begynde at forske i en syg hjerne. Jeg har stor respekt for Sørine Gotfredsen, men hun har bevæget sig for langt ud i den her sag. Man skal ikke begynde at analysere en massemorder og en terrorist“, siger Pia Kjærsgaard til Dr.dk.

Dansk Folkepartis Jesper Langballe er enig i Sørine Gotfredsens analyse af det multikulturelle samfunds skyggesider.”Jeg synes, det er en fin kronik,” siger han til Information.

Han fortsætter: “Mit eneste forbehold er, at hun bruger Anders Breivik som eksempel. Hun lægger noget generelt symptomatisk ind i hans handlemåde og er dermed lige ved at bortforklare, hvad det er for en led karl, vi har med at gøre. Men hendes generelle betragtninger synes jeg er fine“.

Jeg deler ikke Sørine Gotfredsens sympatier for terrorristen Anders Bering Breivik eller hendes synspunkter om multikulturelle samfunds skyggesider, uanset om kronikken er bragt for tidligt eller ej.

Vi lever i en global verden, hvor vi må acceptere at der sker en indvandring, som OGSÅ kan gavne Danmark og danskerne.

Vi har tidligere set større indvandring af folkeslag til Danmark, som hollændere, franskmænd, “kartoffeltyskere”, “roe polakker” og tyrkere, bare for at nævne nogle få befolkningsgrupper, som er velintegrerede i det danske samfund i dag.

 Det samme vil ske igen, hvis vi får bremset fremmedhadet, som dyrkes i rigt mål af de “sorte præster” i Dansk Folkeparti med Søren Krarup og Jesper Langballe i spidsen, der nu får kamp til stregen af Sørine Gotfredsen!

 

Share This Post

Regeringens økonomi smuldrer……

Overvismanden siger:
Genopretningsplanen bidrager til at løse problemerne her og nu, men vi får alligevel store problemer fra omkring 2015. Fra da af vil underskuddet stige. Hvis denne udvikling får lov at forløbe uden nye tiltag, så vil vi på et tidspunkt få problemer med stigende rente på statsobligationerne.

Olieindtægterne fra Nordsøen er på vej ned i frit fald og der er ikke udsigt til nye fund, selvom der stadig laves nye prøveboringer i Syddanmark.

Pia Kjærsgaard tager landet rundt til møder i “forsamlingshusene” og fortæller sine mange fremmødte supportere og danske tv-seere, at der takket være Dansk Folkeparti er styr på den danske økonomi.

Oppositionens leder Helle Thorning-Schmidt siger på de samme møder, at Danmarks økonomi flyder og den forringes dag for dag.

Finansministeren fremtræder i TV med ansigtet lagt i dybe folder. Han fortæller, det er den økonomiske verdenskrise, der er skyld i Danmarks problemer! Og endelig siger han regeringens “genopretningspakke” løser problemerne med vores økonomi.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen bruger sine tirsdags pressemøder til at fortælle det samme, samtidig gør han nar af oppositionens politik, for den fremtidige økonomi og sikring af velfærdet!

Men de kan ikke løbe fra Danmark er på vej ind i en økonomi, der ligner Grækenland og Irlands økonomier, hvis der ikke skabes balance i Danmarks økonomi. Det er ikke tom snak, for vismændene forudser det sker allerede fra år 2015.

De største udfordringer er manglende olieindtægter og den “demografiske modvind”, nogle kalder det ældrebyrden, jeg foretrækker at kalde det “de store årgange går på pension og efterløn”. Samtidig har vores industri ikke den samme fremgang, som den svenske kan præstere.

Det har altid været god latin en borgerlig regering er bedst til at løse Danmarks økonomi og en socialistisk regering er bedst til løse Danmarks beskæftigelsessituation!

Sådan er er det ikke mere!

Danmarks økonomi flyder og der er ikke lyst til at tage fat på problemerne fra regeringens side, den kommer med floskler om det går bedre, men sandheden er, at vi er på vej mod afgrunden, hvis der ikke gribes alvorligt ind nu!

Regeringen er stærkt på vej til at tabe vælgernes tro på, den alene kan løse Danmarks økonomi. Eneretten på indvandringpolitikken er Pia på vej til at tabe i forsamlingshusene i disse dage.

Derfor står oppositionen stærkt i denne tid, hvis den kan holde sammen om den økonomiske politik,  samt ikke mindst indvandringspolitikken.

Det ser ud til De Radikale hellere vil skabe afstand end sammmenhold i oppositionen. Kommer der ikke styr på det, så vil Lars Løkke Rasmussen kunne blive siddende i Statsministeriet mod alle odds efter valget.

Det må ikke ske fru Margrethe Vestager!

Share This Post

Ulven kommer!

Der er ikke tale om Peter Belli kommer med en ny Cd eller genopstår i en ny moderne rolle i dansk musik……..

Nej  der er tale om rigtige ulve der er vej til indvandring i Sønderjylland!!

Der er etableret en fast bestand i Nordtyskland. Bestanden er indvandret fra Polen og nu er den på vej mod Danmark………..

Der er allerede en del ulve i Nordtyskland, og der er dræbt en ung ulv i trafikken 150 km syd for den danske grænse. Det er bare en dagsrejse for en ulv“, siger Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening, (DN), hvor han bl.a. arbejder med naturpolitik, vilde dyr, jagt- og vildtforvaltning og EUs habitatdirektiv.

Han siger videre:Vi vil aldrig få store ulveflokke i Danmark, og der er ingen tvivl om, at de vil søge derhen, hvor der er store bestande af rådyr, Men det er bestemt ikke utænkeligt, at der inden for en få år kan komme til at leve en mindre flok ulve i grænselandet. I Tyskland gør man et stort arbejde for beskytte ulvene, der er vandret ind fra Polen“.

Læs hele artiklen på http://www.berlingske.dk/danmark/ulven-kommer-0

Der skal nok blive en masse polimik om ulvens indvandring i Danmark, men nu er der ikke mange hønseavlere tilbage i Danmark og dem der stadig bestrider dette hæderkronede erhverv avler høns under uværdige dyrefjendske forhold i fabrikker, hvor ulven ikke har en chanche for at komme ind og snuppe af produktionen!

Nu ved jeg ikke om ulven kan lide uld og derfor kan fåreavlerne have en interesse i at bekæmpe ulvens indvandring til Danmark, men som tidligere oplyst er ikke tilladt at nedlægge eller skyde fritgående ulve i Danmark.

Personligt ser jeg ikke det store problem i at have ulve og vildsvin i Danmark, som indtil nu er udryddet ved jagt i Danmark i tidligere tider, men det kræver lidt omtanke at færdes i skoven fremover, hvis de to arter bliver en del af vores fauna. Men hvorfor skal ulven ikke have chancen ligesom bæveren fik det for en del år siden.

Jeg hilser ulven velkommen i Danmark!

FAKTA OM ULVE

Europæisk grå ulv (Canis lupus)

 • Klassifikation: Pattedyr
 • Orden: Rovdyr
 • Familie: Hund (Canidae)
 • Udbredelse: Hele den nordlige halvkugle
 • Levested: Skov, tundra og græssletter
 • Levetid: I naturen 4-6 år. I fangenskab op til 15 år.
 • Kropslængde: 100-145 cm + 50 cm hale
 • Skulderhøjde: 70-80 cm
 • Vægt: Han: 45-60 kg; Hun: 35-45 kg
 • Kønsmoden: 2 år
 • Brunst: Marts og april
 • Drægtig: 63 dage
 • Antal afkom: 1-10 hvalpe, normalt 4-7 hvert år
 • Føde: Kødæder (carnivore); kød blandt andet alle hjortearter, hare, bæver, mindre pattedyr

Kilde: http://www.skandinaviskdyrepark.dk/?area=40

Share This Post