Løkkes “samarbejde hen over midten” i dansk politik

Lars Løkke Rasmussen sagde, at han ville gøre den borgerlige opposition konstruktiv og kritisk.
Foreløbig har han gjort den til et hold dårlige tabere på revanchetogt.

Anført af Lars Løkke Rasmussen har de borgerlige samlet et tæskehold til at ordne den nye regering, endnu før den er tiltrådt. Dagligt fremstilles Helle Thorning-Schmidt som en forvirret debutant med sæbe under fødderne og et umuligt politisk projekt i hænderne…

Lars Løkke Rasmussen sagde, at han ville gøre den borgerlige opposition konstruktiv og kritisk. Foreløbig har han gjort den til et hold dårlige tabere på revanchetogt. Men måske kommer de til at gøre mest ondt på sig selv. Kilde: Information.

Og så er regeringen ikke engang dannet og der foreligger ikke et regeringsgrundlag. Men “Lille Lars fra Græsted” har dannet et tæskehold, uden de kender den kommende regerings politik, det er godt nok samarbejde hen over midten.

Men som meget andet, der kommer fra Lars Løkkes side, så er det omtalte samarbejde “hen over midten” tom retorik og valgflæsk fra hans side. Nu forsøger han at tæske Blå Stue sammen til en gold og passiv opposition, om det vil lykkes for ham, det kan de kommende måneder vise.

Lars Barfoed (K) har ved sin alliance med Margrethe Vestager (R) og De Radikale fortalt vælgerne før valget, at stemme på Det Konservative Folkeparti, det garanterer “borgerlige stemmer, der arbejder”, vil han og partiet kan holde til den politik, som Venstre forsøger at banke Blå Stue til på Marienborg i disse timer.

Pia Kjærsgaard (DF) skal vise resultater i den kommende 4 års periode for at fastholde de “gamle socialdemokrater”, som fortsat er i Dansk Folkeparti og som stemmer på det. Hun vil ikke kunne ligge i hængekøjen i den kommende tid, for hun skal også forsøge at redde stumeperne på udlændingepolitikken.

Gaveboden til den nye regering står åben med et større fianslovslovs undersdskud end regeringen ville stå ved i valgkampen.

10 timer efter valglokalerne var lukket skrev Børsen at underskuddet nu skønnes at være på 100 mia. kroner istedet for de 84,5 mia kroner som finansminister Claus Hjort frederiskens fremturede med under valgkampen.

Der er en DSB krise på vej med stormskridt, hvilket transportministeren bestrider. Men 1.000 medarbejdere, der står med fyringstrusler, det er ikke en virksomhed med succes, der præsterer det og det kan Hans Chr. Schmidt ikke bortforklare. Den lander også uforskyldt på den nye regerings bord, men vi skal huske krisen er skabt af en borgerlig transportminister, der har tømt DSB’s pengekasse. Men det husker Lars Løkke ikke om et år, når regningen for det lander på finansloven og de utilfredse kunder dagligt kritiserer DSB i medierne for dårlig service.

Lad ikke en frustreret Lars Løkke ødelægge Danmarks fremtid.

Brugernes Tænketank from Erdem Ovacik on Vimeo.

Deltag i Informations projekt 100 dage.

Her kan du være med til at give ideer og din erfaring videre til den nye regering og dermed være med til at skabe et Danmark for alle danskere.

Share This Post

Profilbilleder på Facebook er selvpromovering……….

Lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet Jakob Linaa Jensen, siger til Information:
Profilbilleder på de sociale medier er nemlig blevet en helt afgørende identitetsmarkør, hvor det ikke nødvendigvis handler om at vise, hvem man er, men snarere hvem man gerne vil være.

På den ene side handler det om at vise spontan deltagelse, men samtidig er det også en måde at positionere sig selv på. Det er på en og samme tid en egocentrisk og filantropisk adfærd”.

Det er de norske flag, der florerer i profilbillederne  på Facebook i denne tid, der giver anledning til denne udtalelse. Jeg er selv på Facebook og kan melde hus forbi, for mit profilbillede er taget på en sommerdag på stranden ved Vejers, sidste år. Så det burde måske nok udskiftes med et nyt 🙂

Selvom jeg ikke skifter mit profilbillede, til det norske flag, så føler jeg dyb sympati  med nordmændene og yder støtte til dem i form af indlæg på Facebook, i læserindlæg på aviserne og ikke mindst på denne blog.

Hvis det skal opfattes som selvpromovering, så mener jeg ekspertvældet er gået for langt i det offentlige mediebillede i Danmark med deres ekspertudtalelser. Det handler for mig om ægte medfølelse med Norge og landets indbyggere i dennne svære tid efter terroraktionerne i fredags.

Citat fra Information affødt af terroraktionen i Norge:
Denne forstyrrelse af vores fastlåste fjendebillede vil forhåbentlig medføre et nødvendigt opgør med en offentlig debat perverteret af ussel retorik og renskuret ondskab. Vi bærer alle et ansvar for at sige fra, når vi møder fremmedhad og racisme. I aviserne, på internettet, på gaden“.

Personligt bryder jeg mig ikke om at bruge det norske flag til mit profilbillede, for jeg er enig i princippet om, at flaget kan bruges til nationalistiske formål, som var terroristens egentlige mål med sine terrorhandlinger………..

Share This Post

Ranglistning af skoler er dårlig ide.

“Et utrygt barn gider ikke løse andengradsligninger”

 

Før berygtet og belastet, nu tiljublet af alle. Amager Fælled Skole med sine mange elever fra fattige hjem har trodsigt modarbejdet et omdømme som taberskole.
 
Amager Fælled Skole er blandt de 214 skoler i Danmark, hvis elever har den svageste socioøkonomiske baggrund, viser en rapport fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, som har holdt skolernes karaktersnit op imod elevernes socioøkonomiske baggrund. Tallene viser, at mange af de såkaldte ‘taberskoler’, løfter eleverne til et højere snit, end man ville forvente i forhold til elevernes baggrund. Efter flere års krise er Amager Fælled Skole blandt succeshistorierne.
 
En af skolens beundrere, tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V), har omtalt den som et mindre “mirakel”. Selv mener skoleleder på Amager Fælled Skole, Yasar Cakmak, at succesen er skabt ved, at skolen har gennemført en vision om faglighed og trivsel.

»Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger. Hvis børnene er utrygge, gider de ikke løse andengradsligninger. Men samtidig kan man heller ikke kun fokusere på trivsel uden faglige krav, for så bliver det hele for lalleglad en omgang,« siger han.
Kilde: Information.

Yasar Cakmak har fat i en pointe her med trivsel og tryghed for eleverne, som årsag til skolens fremgang, som burde samles om af undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V).

Ministeren vil rangordne skolerne ud fra elevernes gennemsnitskarakterer i 9. klasse, så forældrene kan vurdere skolerne ud fra undervisningsministeriets ranglister.

Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.
Ranglistning af skoler skaber mere bureaukrati.

Udover undervisningsminister Troels Lund Poulsen får afprøvet sine matematiske evner når ud over den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaards ditto, så vil en ranglisteordning være endnu et bureaukratisk borgerligt element i folkeskolen, som kun kan sprede forvirring omkring forældrenes skolevalg.

Skolekarakterer er et samspil mellem lærer, elev og en eventuel censor og den kan variere meget fra lærer til lærer og skole til skole, hvilket absolut dokumenterer en gennemsnits karakterer for en Folkeskole ikke er et objektivt kriterie for en sammenligning af landets folkeskoler på tværs af kommuner og landsdele.

Derfor kan jeg godt forstå lærernes landsformand Anders Bondo Christensen reagerer mod disse ranglisteordninger, men jeg kan ikke stille et andet system op for en sådan bedømmelse af Danmarks skoler.
Og er det overhovedet nødvendigt med ranglister???

Er det ikke bedre at forfølge Amager Fælled Skolens eksempel med trivsel, tryghed og faglighed, samt udbygge et godt samarbejde mellem skole, lærere, elever og forældre i dagligdagen!

Men Troels Lund Poulsen har, som en hidtil meget anonym undervisningsminister, et behov for at markere sig selv og regeringen på skoleområdet, men hvorfor skal det ende med mere bureaukrati for en forvejen meget bureaukratisk styret Folkeskole?

En minister med baggrund i Venstre, som kalder sig et liberalt og frihedselskende parti, burde give folkeskolerne frihed til at søge nye veje i forhold til indlæring, pædagogik og rammer, for netop deres skole.

Men ministeren vælger den nemme metode med talmagi omkring karakterer og ranglister for skolerne, for så han da gjort noget………………..

 

Share This Post

De snakkende klassers fald

Information, den 1. juli 2011, af Johannes Henriksen:
De politiske kommentatorer har i årevis svælget i processnak og spekulationer over det strategiske spil på Christiansborg. Men nu er den snakkende klasse af kommentatorer under heftig beskydning fra politikerne selv. Og på redaktionerne afløses kommentatorvældet nu i stigende grad af klassisk, faktabaseret journalistik

I årevis har de siddet tungt på tronen. De har fyldt mediernes politiske dækning med personsager og endeløs snak om processer. For dem er alt strategi og intet tilfældigt. Politik er et kynisk magtspil, hvis regler og rænker de i egen selvforståelse formår at kortlægge minutiøst. Og de elsker at snakke om det. Helst på tv”.

Laget af eksperter og meningsdannere fylder meget mere i dag end for 30 år siden, hvor organisationsrepræsentanterne, arbejdsgiverrepræsentanter og fagforeninger var meget stærkere. De repræsenterede de etablerede interesser, men de var samtidig også valgt af bredere dele af befolkningen. I dag er eksperterne og meningsdannerne selvudnævnte eller udnævnt af hinanden,” påpeger Lars Olsen debattør og forfatter.

Han mener, at kommentatorer som Helle Ib, Ralf Pittelkow, Peter Mogensen og Michael Kristiansen fungerer som en slags overdommere, der tildeler point til blå eller rød blok. Men vel at mærke som en del af en parallelverden af socialt privilegerede mennesker, som måske nok ind imellem er uenige med hinanden, men som alligevel befinder sig sammen i en bestemt del af virkeligheden.

Læs mere på Information.dk

Min holdning:

Til daglig er det kommentatorerne, der giver politikerne på Christiansborg karakterer

Til daglig er det kommentatorerne, der giver politikerne på Christiansborg karakterer

Overskriften ” De snakkende klassers fald” er nok sat noget på spidsen, for den spådom holder ikke i dagens mediebillede, men det er mere journalistens ønsketænkning om en dybdeborende og vedkommende journalistik på danske dagblade og TV-medier. Og måske også et ønske om et mere spændende job, hvor der er tid til en grundig research over emnet.

Jeg tror ikke man skal underkende Mogensen og Kristiansen udsendelser på TV2 News, hvor de forsøger at afdække det politiske spin, der foregår på “Borgen”, eller Jens Olaf Jersild – “Jersild Live” på DR1, indimellem øderlægger den gode vært dog udsendelse med sin egocentrering, der afbryder en god kommentar fra gæsten i studiet. 
“Debatten” på DR2 med Clement Kjersgaard er med i den gode gruppe af TV-debatudsendelser, der alle har formidlet dansk politik på en spændende og vedkommende måde, også for folk, der ikke har den store politiske interesse.

Det har helt sikkert fået mange til at interessere sig for politik, som ellers ikke var blevet introduceret til det.

Så er der dem, som jeg vil kalde for enøjede politiske kommentatorer, som Helle Ib, BT (Venstres hoforgan) og Ralf Pittelkow på Jyllands Posten (Højrefløjens talerør). Fælles for disse er, at de politisk er meget højre populistiske og ikke i samme grad har blik for det samlede politiske billede i Danmark, men dyrker højrefløjens bedrifter og de er ikke særligt objektive i deres spalter eller på TV, på det samlede politiske landskab i Danmark.

Henrik Dahl siger til Information: ” Politikerne er faktisk i vidt omfang en samling håbløse idealister, som gerne vil gøre verden bedre………..
………  Ligesom sportsjournalisterne har de politiske kommentatorer jo heller ikke været med i omklædningsrummet. De ved jo ikke en skid om, hvad der er blevet sagt i pausen. De gætter bare på et eller andet. Og de har ikke engang spillet spillet selv”.

De første er jeg enig i, for der er mange politkkere, der har et ønske om at reformere det danske samfund. Det andet er jeg ikke enig i, for de politiske kommentatorer har deres gang i Folketinget og de har samtaler med politikkerne, så rent gætværk er det ikke, men kilderne skal sløres af kommentatorerne, for ellers tørrer kilden ind. Derfor er det i høj grad den enkelte kommentators tillid hos læseren/seeren, der er vigtig for hans /hendes udsagns troværdighed.

Personligt tror jeg ikke vi kommer væk fra ekspert- og kommentator vældet i de danske medier, for der er deadlines, der skal overholdes, så der er ikke tid til dybdeborende research, så medierne er nød til at købe sig til den viden.

En løsning kunne være et magasin, som dyrker denne diciplin for det enkelte dagblad, hvor et specifikt emne taget til behandling, som det sker på TV. Det sker dog i dag i nogen grad i dag, som for eksempel Berlingskes “Politiko”.

Personligt ville jeg da ønske politikkere og organisationsfolk fra fagforeninger og erhverv fik større plads til deres synspunkter i TV og dagblade, men det har de selv ødelagt med deres ansættelser af spindoktorer og store presseafdelinger, som skal sælge deres politiske budskaber.

Men det største største problem på TV i dag, er de korte klip, hvor budskabet skal sælges på 10-15 sekunder og i mange tilfælde er et redigeret klip af en persons udtalelse, der måske varer et minut eller to! Her er TV-journalisten ikke altid fair i sin redigering.

I modsætning til Informations journalist Johannes Henriksen, så tror jeg ikke på “De snakkende klassers fald”, men jeg mener, de fortsætter fremover i medierne sammen med “eksperterne”. Men der vil ske en udvikling af deres arbejdsmetoder og dækning af det politiske spil på “Borgen”.

Medierne er under konstant udvikling hver eneste dag.

Share This Post

Bent Jensen angriber afdød redaktør………

Vi fik så ikke forårsvalget og nu kører B.dk (Berlingske) så en kampagne under dække af den statsfinancierede “forsker” Bent Jensen og “Center for koldkrigsforskning”, som skal bevise de røde politikkere var korrumperede og tog mod ordrer fra KGB og Sovjet og dermed var påvirket til at føre “fodnote politikken” i 1980’erne under Uffe Ellemanns tid som udenrigsminister i VKR -regeringen.

Bent Jensens koldkrigsrapport, som er et bestillingsarbejde fra Dansk Folkeparti, for partiet er meget utilfredse med de øvrige undersøgelser om den kolde krig, som ikke har opfyldt partiets ønske om KGB og Sovjet staten havde indflydelse på Socialdemokratiets politik i 1980’erne.

Desværre for Bent Jensen og Dansk Folkeparti, så har Uffe Ellenmann Jensen og Uffe Thorndahl skudt den påstand ned i avisens spalter straks efter offentliggørelsen.

Et citat fra Facebook:  Fætteratet oser jo langt væk af forsmåethed, det hellige trekløver Langballe – Krarup og Camre har altid følt sig som tilsidesatte genier, som man bare ikke gad høre på, når sådan nogle får magt, mener de sig berettiget til at tage hævn. Den tager de så under dække af “sandhedssøgen”, og hvis sandheden ikke passer dem, opfinder de en anden“! (Carsten Holbeck)

Søren (Vissen) Pind hykler fra sin blog: Det turde være evident – hykleriet. De rigtige meninger har fyldt Politikens læserbrevsspalter, og såmænd alle mulige andre steder. Jeg ville undertrykke ytringsfriheden, lukke ned for eksperterne, lægge deres viden for had, forhindre dem i at deltage i den politiske debat – og en masse andet vrøvl, jeg ikke orker at bruge kræfter på“.

Hr. Søren Pind når i sin blog at svinge pisken over alle, der ikke hylder hans tanker om “Forsker” Bent Jensen, og fortsætter: ” Denne blog vil fremover blive redigeret, således at stærkt forhånende, grovkornede, uforskammede og personligt hadefulde betragtninger – uanset observans – i det omfang tiden tillader det, vil blive fjernet“.

Hvad nyt er der i det Søren Pind?

Søren Pind har  hånet sine politiske modstandere og slettet indlæg og kommentarer, der ikke støtter op om hans sære politiske tanker og mål med hård hånd i al den tid, som  den brovtende Venstre politiker har skrevet blog på Berlingske. (Jeg har lagt et link til bloggen og jeg er dermed mere demokratisk end Venstres Søren (Vissen) Pind.)

“Forskeren” Bent Jensen holder gryden i kog i dag på Berlingske ved at komme med navn på en der “lod sig påvirke” under den kolde krig, nemlig Torben Krogh, redaktør på Information i den tid.

Hvorfor vælger forskeren så lige netop ham? Det er fordi han er død og derfor ikke kan tage til genmæle overfor de usaglige påstande fra denne statsfinancierede og devidente forsker…….

PET-kommissionen omtalte kun Torben Krogh ved hans KGB-kodenavn, »Kraig«, og vurderede, at KGB overdrev hans betydning for at imponere Moskva. PET rejste aldrig straffesag mod Torben Krogh, og hans familie afviser i dag, at han skulle have været agent.

Der har været flere påbud fra Justitsministeriet og PET mod Bent Jensen mod at offentliggøre navne. Og hvis han offentliggør navne, skal det ses i relation til de påbud,” siger PET-kommissionens formand, pensioneret landsretsdommer Leif Aamand. Kilde: B.dk.

Men Pernille Fram (SF) har sikkert ret, når hun siger:Jeg vil rejse sagen overfor justitsminister Lars Barfoed vel vidende, at Bent Jensen tilsyneladende er givet en politisk immunitet, der gør, at han kan agere, som han lyster”.

Vi skal sikkert læse meget mere om det bestilte forskningsarbejde fra “forsker” og “historiker” Bent Jensens hånd hele sommeren, for det kan gavne en skrantende VK(O) regering med at så tvivl om Rød Stues politiske motiver, selvom det nu er mere end 20 år siden, der var kold krig.

Om ikke andet så fjerner det focus fra “Tilbagetrækningsreform” og ” Grænsebomme sagen” og andre kedelige politiske sager og giver lidt politisk sommerluft til en meget trængt statsminister Lars Løkke.

Når emnet “Kold krig” så er udtømt, så skal vi se statsministeren cykle til Paris i sommerens aviser og ugeblade i mangel af politiske udmeldinger i agurketiden. Vi har megen politisk reklame til gode for Blå Stue i medierne i denne sommer!

Share This Post