Obama kommer ikke…… kommer alligevel!

Først af alt vil jeg pointere, at jeg respekterer præsident Barack Obama meget højt, det bare for at undgå misforståelser senere i mine tanker 🙂

Han har gennemført en lovgivning i USA, der sikrer sygehjælp til den amerikanske befolkning uanset indkomst, trods modstand fra højrefløjen i hans eget parti og hos stort set alle republikanerne, det et stor indsats!

Barack Obama skal have Nobels Fredspris, det er der delte meninger om. Det kom som en stor overraskelse for ham selv og for mig i særdeleshed.

Han tager til Norge og modtager den efter et kort besøg i på COP15 i Bella Centeret i København for så at sove i Norge. (Det er det danske politi sikkert glade for).

Han har aflyst en pressekonference for at tage til Danmark, eller er det fordi han har sendt mellem 30- 40.000 tusinde soldater til Afghanistan? Jeg mener det er klogt af ham at aflyse det pressemøde, for der må blive stillet mange spørgsmål om hans fredsindsats!

Bosættelserne i palistinænsiske områder fortsætter på fuld kraft i Israel, fredsprocessen samme sted er død med en israelsk statsminister, der ikke vil noget som helst omkring en rydning af bosættelserne og en to statsmodel mellem palistinænserne og israelerne.

Et Afrika, hvor der krige i Somalia, Congo og Mogadisio og andre steder, en konflikt mellem Nord- og Syd Korea, Irak krigen og konflikten med Iran om deres atomvåben program, undskyld Iran, kampen om fredelig udnyttelse af A-kraft!

Fælles for alle de konflikter er, at præsident Barack Obama har arvet dem fra forgængererne. Men kan han løse dem? Det er vel derfor han har fået Nobels Fredspris på forskud, som en slags opmuntring til ham for det kommende store fredsarbejde, der ligger foran ham i de kommende år!

Og så kommer præsidenten til det afsluttende møde i COP15 i København, det er besluttet i går. Det fremgik sent på dagen af Statsministeriets Pressetjenestes Nyhedsbrev.

Her har jeg sympati for det store arbejde som Barack Obama har haft op til mødet om klimaet hjemme i USA og det er vel heller ikke på helt på plads endnu i den amerikanske politiske verden, for her er han op mod den samme højrefløj som han var  sygesikringslovgivningen i USA. 
Det er derfor udmeldingen om hans deltagelse har ventet så længe på sig!

Men jeg håber for mine børnebørn, der kommer et godt resultat fra COP 15 mødet i København, det fortjener de!

Share This Post