Stop vindmølleparken ved Jammerlands Bugt nu!

Protesterne mod planerne om en kæmpe vindmøllepark med 80 vindmøller i Jammerland Bugt fortsætter.

møde_5_sept_2015

Jeg deltog, se mig ved den røde pil.

Lørdag var der indkaldt til borgermøde i Kalundborg Hallerne og fremmødet var rigtigt stort med mere end 800 berørte borgere.

Med til mødet var også Energi og Klimaminister Lars Christian Lilleholt, der kom med tom snik/snak om “fremadrettede løsninger”. Han sagde faktisk, at projektet ikke vil blive stoppet af ham og Miljøministeriet!

Vindmølleprojektet i Jammerland Bugt er blevet til i en såkaldt åben dør-procedure. Her kan Energistyrelsen godkende projektet udenom kommunen.

Projektet i Jammerland Bugt hænger sammen med projektet Omø Syd og a er anslået til at koste 9 – 11 milliarder kroner i anlægsfasen og med et beregnet offentligt tilskud (PSO Afgift) på 25 øre pr.produceret kWt blir det til 1,3 mia kroner for Jammerland Bugt og 1,7 mia kroner for Omø Syd årligt!

Den skarpe læser vil allerede kunne se projektet er betalt over 3-4 år, men her stopper festen ikke…………

For de 3 mia. kroner udbetales i 24 – 25 år alt efter levetiden på vindmøllerne fremover. Det giver 72 – 75 mia. kroner direkte ned i lommen på European Energy, en hollandsk bank og øvrige investorer.

Men heller ikke her stopper festen for tilskuddet på de 25 øre pr kWt burde faktisk nedskrives til det reelle behov for tilskud, som i dag er på 7 øre pr. kWt oplyst af Ole Nyvang på mødet, der havde oplysningen fra eksperter på mødet om Bornholms vindmølle parken i august 2015. Behovet for tilskuddet vil yderligere falde med 20 – 30% frem mod år 2020.

Jeg opfordrer til at stoppe projektet “Jammerland Bugt”, som totalt vil ødelægge de rekreative og kultur historiske værdier i bugten. Det vil også ødelægge de turist virksomheder og sommerhusudlejningen i området.

Stop projektet, der indtil nu har kostet European Energy 25 mill. kroner, som man kunne betale til firmaet og stoppe projektet i god ro og orden.

Støt op http://www.jammerlandbugt.dk

Er du enig, så del mit indlæg med dine venner.

Share This Post