Hjortens blålys……

Finansminister Claus Hjort Frederiksen skriver i Venstres Nyhedsbrev:
Reformpakken 2020” forbedrer de offentlige finanser med 47 milliarder kroner i 2020. Alligevel bliver der i hvert af årene 2014-2020 plads til at udbygge velfærden med fire milliarder kr. ekstra. Og med sundhedsaftalen søsætter vi nye initiativer og styrker en række behandlinger – herunder kræftbehandlingen af børn.

Det kan vi være stolte af!

Med reformerne undgår vi at gå til valg med uløste problemer. Vi har gjort en dyd ud af at betale for velfærden frem til 2020, så befolkningen hverken skal bebyrdes med ekstra skatter eller flere besparelser“.

Finansminsteren kaldes tilbage...............

Finansminsteren kaldes tilbage...............

Vi “kalder” finansministeren til jorden, for han må være på en anden planet!

Jeg er bange for at kede læseren med finansministerens og regeringens økonomiske resultater……. 

Underskud på finanslov 2010 –  51 mia. kroner
Forventet underskud i 2011    –  74 mia. kroner (Opjusteret i maj 2011)
Forventet underskud i 2012     – 80 mia. kroner 

Måske mere, for dette års finanslovunderskud er opskrevet med over 40 mia. kroner. Sidste års underskud blev reddet af ekstraordinære indkomster på 43 mia. kroner, som kom helt uventet for finansministeren ind i statskassen 🙂

Dermed er vi igen i konflikt med euro-reglerne. Skal det gå ud over kontanthjælps modtagerne, de hjemløse, dagpengene, de enlige mødre, boligejerne eller skolerne?

170.000 private jobs er nedlagt de sidste 3 år og det sidste år 14.000 jobs i kommunerne. Omregnet til fuldtidsstillinger 111.111.

Med 7 procent færre fuldtidsstillinger tegner det tekniske servicepersonale (rengøring med videre) sig for det største procentuelle fald i perioden. Men det er de tre store velfærdsområder – dagtilbud-, folkeskole- og ældreområdet – der i absolutte tal har oplevet det største beskæftigelsesfald.

Samlet er det 9.000 færre fuldtidsstillinger på de tre områder. På dagtilbuds- og folkeskoleområdet er beskæftigelsesfaldet på hhv. 4,3 procent og 3,4 procent. Områderne er præget af svagt faldende børne-/elevtal. Men faldet i beskæftigelsen er relativt højere end det demografisk betingede fald i udgiftsbehovene, så faldet skyldes i højere grad ændrede åbningstider og normeringer i daginstitutioner, bedre arbejdstidsaftaler og skolesammenlægninger med videre. Kilde: KL.DK.

Danmarks Statistik fastslår i dag, der er reccession i Danmark ( 4. kvt 2010 minus 0,4% + 1. kvt. 2011 minus 0,5%.)
Sammenlignet med første kvartal sidste år voksede økonomien med 1,1 procent – men også det er en skuffelse, idet økonomerne havde forventet en stigning på 2,4 procent.

Share This Post

Charles Darwin 200 år på torsdag!

“Darwin og hans afgjort mest berømte værk, Arternes oprindelse, der tillige her i 2009 skal fejres for sine 150 år på bagen, kan jeg på ingen måde påberåbe selv den mindste “ekspertise” i. Er bare kommet til at holde så meget af ham og hans naturhistorie“, det skriver Ejvind Larsen i Information den 10. februar 2009.

Han skriver videre:”I begyndelsen var naturen. Og naturen var hos gud. Og gud er naturen, der bliver sig selv bevidst i den naturskabning, som kalder sig mennesket. For rigtigt er det jo, at vi med selv den klogste chimpanse ikke kan dele forestillingen om, at vi har et sted i intetheden uden for alt, hvorfra vi kan begribe, beregne og beherske naturen, som var den et objekt uden for os selv“.

Læs hele Ejvind Larsens indlæg her…!

Jeg har aldrig læst bogen, men jeg har set citater og læst brudstykker undervejs i mit liv om hans syn på arternes oprindelse, som bragte os -menneskeligheden – ud over den “pastorale lære” om Gud havde skabt mennesket og alle dyr og planter her på vores “blå planet” jorden!

Forskeren Charles Darwin mente ikke, at hans evolutionsteori kunne bevise, at Gud ikke er til.

Et berømt Charles Darwin citat:”Mennesket er ikke blevet skabt i Guds billede, men er derimod et resultat af en lang udvikling af dyrearterne“.

Det er en brist, at jeg ikke har gået i realskole (Det hed skolen efter 7. klasse i min ungdom) og bagefter på gymnasiet, for så havde jeg tidligere fået kendskab til Charles Darwin og hans forfatterskab, skam for det!

Et stort tillykke fra mig med 200 års fødselsdagen den 12. februar 2009 og tillykke med 150 års jubilæet på udgivelsen af bogen “Arternes Oprindelse”, som jeg skal se at få læst i sin helhed.

Jeg vil anbefale dig at læse en artikel om Charles Darwin i Kristelig Dagblad, du finder den her…..! og på Wikipedia , hvor der er en kort beskrivelse af hans liv, find den her…!.

Share This Post