Direkte borgmestervalg?

Der er tanker om ændring af den kommunale valglov med baggrund i sidste valgs kaotiske konstitueringer i en del kommuner.

Dansk Folkeparti mener der skal være direkte valg til borgmesterposten.

Det mener jeg er en utopisk tanke, der vil ødelægge arbejdet i den nyvalgte kommunalbestyrelse, fordi man derved kan opleve den folkevalgte borgmester skal være borgmester med et politisk flertal i mod sig i mange tilfælde.

En anden ting der taler mod direkte valg er den siddende kommunalbestyrelses flertal dermed ikke kan vælge sin leder i det kommende byråd og dermed sikre et godt samarbejde i de kommende 4 år.

Jeg vil gerne foreslå følgende ændring til denne konstituering:
Når konstitueringen er på plads på valgnatten, så indgåes en skriftlig juridisk bindende aftale for den aftalte konstituering, gerne med en kommunal embedsmand som “pennefører” for bordenden.

Så nemt kan det gøres 🙂

Share This Post