Mandag Morgen – Løftebruds regeringen er en myte………

Gennem otte måneder har medier, kommentatorer og politiske modstandere bombarderet S og SF med løftebrudsbeskyldninger. Det har bidraget kraftigt til de to partiers massive vælger- og tillidskrise. Men løftebrudsanklagerne skyder langt over målet, viser Mandag Morgens omfattende kortlægning af S-SFs valgløfter.

Ud af 315 fælles udspil er de 270 kommet med i regeringsgrundlaget, og 218 af dem har regeringen allerede taget initiativ til at gennemføre“, det skriver Ugebrevet Mandag Morgen  i dag.

Det overrasker mig ikke, at BT, Jyllands Posten, Berlingske og det ultra højreorientede nyhedsbrev “Den Korte Avis” med de to frafaldne socialdemokrater (Ralf Pittelkow og Karen Jespersen) har ført an i den hetz mod regeringen, der kun tjener et formål, at få “Lille Lars fra Græsted” til magten igen. Ekstra Bladet med det skrantende oplag startede den kampagne, for at øge oplagstallene.

Det er nok for meget forlangt af disse medier, at de begynder en redelig og objektiv journalistik om regeringens arbejde. Det er kun et effektivt middel mod det – UNDLAD AT KØBE disse dagblade. Det skal være min opfordring indtil der igen bedrives hæderlig journalistik på de nævnte dagblade.

Baggrund for analysen:
Mandag Morgen har kortlagt de mange fælles valgløfter fra Socialdemokraterne og SF før valget. Kortlægningen omfatter 315 konkrete forslag, der er fremsat i den økonomiske plan ”Fair Løsning 2020”, samt en række fælles udspil som bl.a. ”Tryghed om sundhed”, ”En ny start for folkeskolen”, ”En aktiv og ansvarlig udenrigspolitik”, ”Danmark har ikke råd til arbejdsløs ungdom”, ”Socialreform – det vil vi måles på” og ”KlimaDanmark 2050 – en energivision”.

Kortlægningen omfatter altså ikke enkelte S- eller SF-politikeres selvstændige forslag eller partiernes selvstændige forslag. Derfor kan der være løfter – brudte såvel som indfriede – der ikke indgår i Mandag Morgens kortlægning.

Mandag Morgen har sammenholdt forslagene med fremsatte lovforslag, regeringsudspil m.v. og kategoriseret dem i fire grupper:

”Indgår i regeringsgrundlaget”. Forslaget er en del af regeringsprogrammet, men endnu ikke taget op i en politisk proces.

”Påbegyndt”. Forslaget indgår i aktuelle forhandlinger, det er omfattet af et snarligt reformudspil, eller der er nedsat et udvalg, som skal kigge nærmere på det.

”Gennemført”. Forslaget er vedtaget ved lov eller på anden måde ført ud i livet.

”Løftebrud”. Forslaget indgår ikke i regeringsgrundlaget eller er droppet på et senere tidspunkt.

Mandag Morgen har kategoriseret de enkelte forslag ved hjælp af lovforslag, finanslovsaftaler, rapporter og samtaler med kilder i relevante organisationer, ministerier m.v.

Download hele analysen samt den omfattende dokumentation som pdf her

Share This Post

Statsstøtte til borgerlige aviser………

På baggrund af Henrik Sass Larsens udmelding om den borgerlige presses skævvridning af debatten i dansk politik farer Jyllands Postens lederskribet i blækhuset, og skriver:
Man siger, at et folk har de politikere, det fortjener. Hvis det er tilfældet, må det efter Socialdemokraternes topfigur og finansordfører Henrik Sass Larsens seneste udmelding stå ualmindeligt sløjt til med det danske folks fortjenester“.

Så er den ligesom sat på plads af den kloge lederskribent! Ikke et ord om distributionsstøtte eller momsfritagelse af aviserne i Danmark.

Lederskribenten  forsvarer sin avis og andre borgerlige aviser med ordene: “Men at der skulle være en skævvridning til fordel for det borgerlige Danmark i den øvrige debat i et flertal af aviser, er skudt helt ved siden af. En gennemgang af bloguniverser og avisernes debatsider vil slå fast, at her råder mangfoldigheden og den åbne og brede debats principper“.

Lederen fortsætter med: “Morgenavisen Jyllands-Posten er baseret på et liberalt grundlag, og vi forbeholder os derfor ret til at tro på noget andet end Henrik Sass Larsen. Derfor forbeholder vi os også ret til at stille berettigede kritiske spørgsmål til den røde bloks økonomiske plan, når der er åbenlyse mangler i dens økonomiske argumenter. Ligesom vi på lederplads i øvrigt ved hver given lejlighed har kritiseret VK-regeringen for ikke at føre borgerlig politik. Sådan er det”.

Her bevæger Jyllands Posten sig ud på dybt vand og der er ikke i “lederen” dokumentation for skribentens påstand.

I slutningen af lederen svinger skribenten sig op i store højder med ordene:I modsætning til Henrik Sass Larsens totalitære tankegang ligger det dybt i den journalistiske og redaktionelle kultur, at hvis ikke man både i debatten og især i den journalistiske reportage konstant tilstræber den uafhængige, kritiske og objektive journalistik, der er løsrevet fra, hvad avisen i øvrigt måtte mene, så har man ikke meget at hænge sin hat på”.

Der har jeg en anden holdning, hvor jeg fornemmer alt for megen stof leveres af regeringens spindoktorer på tidspunkter, hvor det slipper kritiksløst gennem avisredaktionen, uden den kritiske objektive vurdering, som man påberåber sig på lederpladsen i Jyllands Posten. Samtidig har jeg mere end en gang oplevet statsministerens tirsdagspressemøder som rent mikrofonholderi. Sidste tirsdag kom Lars Løkke med en påstand om arbejdsløsheden var omkring 140.000, hvor det reelle tal er nærmere de 213.000 – uden journalisterne korrigerede statsministeren på pressemødet eller senere i avisspalterne.

 Ved en hurtig optælling på de tre store aviser, så er bloggerne med klart borgerlig observans i meget stort flertal – også på den klart meget borgerlige/liberale avis Jyllands Posten. Om det skyldes manglende interesse fra “Rød Stue”, som Lisbeth Knudsen på Berlingske, skriver i sin avis, eller om det skyldes en sortering og prioritering fra danske avisers side, det kan jeg ikke afgøre.

Jeg kan bare med ligeså god ret mene, at mediebilledet er favoriseret af en borgerlig presse – og, der fra de borgerlige partiers side lægges et massivt pres på de lektroniske medier, for at imødekomme deres synspunkter.

Et hurtigt kig i de seneste avisledere fra Jyllands-Posten illustrerer pointen: VKOR’s forringelser af efterløn og folkepension blev hyldet under overskriften ”Bravo Løkke”, mens man beskrev S-SF’s ’Fair Løsning 2020’ som ”Skattemassakren”.

Men danske aviser har pligt til at sørge for en mangfoldig og fyldestgørende politisk debat, sålænge de nyder distributionsstøtte og momsfritagelse betalt af de danske skatteydere.

Modsat bør de opgive statsstøtten og drive borgerlig partipolitik for egen regning.

 

 

Share This Post

Muhammed tegningerne og Dagbladet Politiken

Jeg har i lighed med andre prominente personer læst den udskældte undskyldning fra Politiken og citerer fra den :

Det har aldrig været Politikens hensigt med genoptrykningen af Karikaturtegningen at krænke muslimer i Danmark eller andre steder.

Imidlertid anerkender og beklager Politiken, at vores genoptrykning af Karikaturtegningen af Profeten Muhammed har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden.

Vi undskylder over for alle, der er blevet krænket af vores beslutning om at genoptrykke Karikaturtegningen.

Se hele artiklen her……. http://politiken.dk/debat/fakta/article910921.ece

 Morgenavisen Jyllands Posten bragte den 30. januar 2006 en længere tekst om Muhammed tegningerne, hvorfra jeg citerer:

Jyllands-Posten undskylder “uafviseligt” at have krænket mange muslimer med sine tegninger af profeten Muhammed    ………….

og senere i artiklen:

…….   De 12 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafviseligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde.

Læs artiklen i sin helhed på http://jp.dk/indland/article179721.ece

Og så er det jeg stiller mig selv det alt afgørende spørgsmål, hvad er forskellen på en undskyldning fra 2006 i Morgenavisen Jyllands Posten  eller den fra Politiken i 2010 ?

Jeg indrømmer, der mange ord om ytringsfrihed og pressefrihed i MJP artikel fra den 30. januar 2006, men er en undskyldning skrevet sort på hvidt ikke det samme?

Jeg er derfor enig med dem der skælder Politiken ud for den trykte undskyldning.

Det, der undrer mig er, at Politiken indgår en aftale nu og starter en debat om disse tegninger igen. Tegningerne har fortjent at dø en stille død, men det er bare min personlige holdning til dem, Jeg går ikke ind for at krænke andre i deres tro, for at skabe øget omsætning til et dagblad med vigende omsætning eller en tegner på avisen.

Tegningerne tjener kun provokationens formål og det tager jeg fuldt og helt afstand fra !!! 

Dansk Folkeparti lægger tegningen på deres hjemmeside, det kan jeg forstå, for det er partiets mærkesag! Jeg tager absolut afstand fra den publicering!

(Onde tunger kunne sige, at det er deres eksistensberettigelse på den sorte højrefløj i dansk politik, derfor publicerer Dansk Folkeparti den og høster endnu flere stemmer fra bekymrede danskere, det er usmageligt, men ikke overraskende!)

Se tegningen og Pia’s forudseelige retorik her…….. http://www.danskfolkeparti.dk/

Share This Post

Kurt Westergaard igen og igen……

Det voldsomme økseattentat mod tegneren fra Jyllands Posten er absolut ikke acceptabelt, men………….
……. hans evindelige foredrag om Muhammed tegningerne og holden liv i den sag er ikke klogt af ham og det må han straks stoppe med!

Ytringsfrihed er ikke at fornærme eller såre andre mennesker, hvilket jeg mener er det fortsatte mål for denne gale tegner fra Århus.

Hans fortsatte roden rundt i hans såkaldte “ret til at tegne profeten” er med til at opretholde presset mod ham og dermed gøre ham til målskive for de ekstreme muslimer, der trods alt udgør meget mindre end en promille af de troende muslimer!

Nyhedens interesse for de tegninger er forlængst forbi, men hvad er så ideen med at fortsætte publiseringen og foredragene om dem????

Jeg mener hans arbejdsgiver Jyllands Posten nu skal vejlede den gale mand og få ham til at bruge sin tid på satiriske tegninger af de danske politikkere og de kendte fra ugebladene, så han kan få fred og ro til at bo i Århus.
Dansk Folkeparti har vist fået den presse det kan fortjene på den sag?

Det er helt ude i hampen han skal have livvvagter, når han fortsat fremturer med tegningerne.

Justitsministeren udtaler i dag:
 Man må acceptere, at når vi lever i en retsstat, så skal man have tilstrækkelige beviser, før man kan straffe eller udvise en person fra Danmark.

Han slår samtidigt fast, at der ikke er brug for mere lovgivning på grund af sagen, da PET udtaler lovgivningen er klar nok på området!

Det må få de røde ører frem hos politikkerne på Christiansborg, der har ønsket sig lovændringer med baggrund i sagen!

Her er jeg klart skuffet over ordførerne fra SF og Socialdemokratiet, som har været langt fremme i skoene i denne sag, hvorimod Dansk Folkeparti og regeringens ordførere ønskede retsstramningerne overraskede mig ikke………

Jeg mener det vigtigste i denne sag fortsat er vores fortsatte retssikkerhed i Danmark for det enkelte menneske, selvom det måtte koste et attentatforsøg mod tegneren fra Århus.

Share This Post

Kysseguide

Her midt i forberedelserne omkring påske er det helt befriende den gamle avis Jyllands Posten har en kysseguide!

Er du en af følgende typer?
Stavblenderen, Farmor-kysseren, Hestetungen eller Gummefræseren?

Personligt har jeg mødt Hestetungen.

Jyllands Posten beskriver hende på følgende måde:
Hun virkede som et lovende parti, lige indtil hun lagde sin tunge ind i min mund – og lod den blive liggende, tung og slap. På et tidspunkt overvejede jeg, om hun mon var død.

Men det var hun ikke – kort tid efter slikkede hun mig nemlig vådt og varmt hele vejen op ad kinden. I det mindste slap jeg da for en ekstra tur med Clearasilen den aften.
Citat slut.

Du får ikke navnet på hende, da jeg ikke udleverer mine eksveninder 🙂 Nu er jeg en ældre mand, så de andre kyssetyper har jeg også mødt, men det kommenterer jeg ikke her.

Det var godt med et befriende smil her midt i påsken, hvor mediernes kroning og salving af Lars Løkke Rasmussen, som dansk statsminister, fylder utroligt meget i mediebilledet!

Tak for det til folkene på Jyllands Posten!!!

Læs den før din ven/veninde, se ………her.

Share This Post