Højrefløjen optræder som DURACELL kaniner.

Den danske højrefløj minder mest af alt om en flok Duracell-kaniner på coke, når man ser dens engagement i diskussionen om frihed. Dens medlemmer skriver stribevis af debatbøger, de masseproducerer kronikker og lancerer nye ideologiske kampagner om deres frihedsforståelse.

Den danske højrefløj minder mest af alt om en flok Duracell-kaniner på coke

Den danske højrefløj minder mest af alt om en flok Duracell-kaniner på coke

Det sidste blev vi vidner til i sommer, hvor højrefløjen forvandlede det at mæske sig i stegt flæsk på en restaurant, der havde sænket medarbejdernes løn, til en frihedskamp.

I det liberalistiske spor er friheden blevet reduceret til egoisme og grådighed. Her realiseres frihed i form af egennytte og forbrug – derfor er lav skat blevet et ultimativt våben“, ordene kommer fra Cevea analysechef  Jens Jonatan Steen .

 

Han giver videre løsningen for Socialdemokraterne til at vinde fordums styrke.

Den socialdemokratiske frihedskamp skal bekæmpe alle strukturer, der hæmmer menneskers muligheder. Det skal sikre frihed i form af øget beskæftigelsesmuligheder, bedre uddannelsestilbud der sigter bredere end gymnasierne og ved at give de ufaglærte nye muligheder i globaliseringen.

Socialdemokraterne skal være til stede i folks hverdag og give svar på oplevelserne af ufrihed.

Frihed til og for folket udgør en hjørnesten i den demokratiske socialisme.

Læs artiklen her…… Cevea Jens Jonatan Steen

Share This Post