Jeg har sympati for…..

Karen Ellemann – vores miljøminister – har anmeldt EkstraBladet for at rode i hendes skraldespand på den private bopæl. Det har jeg faktisk sympati for hun har gjort, for alle – også ministre – har krav på den private bopæl respekteres.

Karen Ellemann siger til Berlingske.dk: “Det er i grunden en komisk sag, men der må trækkes en grænse for, hvad man skal finde sig i. Og jeg vil altså ikke finde mig i, at uvedkommende går ind på vores grund og roder i vores families private sager“.

Når det er skrevet og sagt, så er min tiltro til vores miljøminister ikke stor, da hun accepterede Australien skulle dumpe sit giftaffald i Danmark, selvom Danmark også eksporter noget af sit gift. Min principielle holdning er, at giftaffald behandles og destrueres i det land, der fremstiller den.

Men miljøminister Karen Ellemann burde i sin egenskab, som miljøminister, være en rollemodel for samtlige danskere, så havde EkstraBladet jo heller ikke et grundlag for at skrive en artiklen om hendes skraldespand og hendes miljøsvineri.   🙂

Jeg venter på sagens udfald hos politiet.

Share This Post