Østeuropæere er velkomne, men fortsat kamp mod social dumpning

Der er i alt mere end 90.000 personer med statsborgerskab i Østeuropa, der arbejder i Danmark, heraf er 54.902 registreret med bopæl i Danmark. Mere end halvdelen – 27.743 – fik deres danske CPR-nummer i 2010 eller tidligere.

jordbærplukker

Den resterende gruppe betragtes som pendlere og kan f.eks. være sæsonarbejdere, som Lars Løkkes meget omtalte jordbærplukkere.

Østeuropæere er i udregningerne defineret som personer med statsborgerskab i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, som alle blev medlem af EU i enten 2004 eller 2007. Kilde: Jobindsats og Danmarks Statistik.

Det får mig til at tænke på om jeg ikke skal skal se mere nuanceret på “dogmet” østeuropæisk arbejdskraft og Social Dumpning?

Til dato har jeg i hovedtræk betragtet østeuropæerne kun bidrager med med at sænke lønnen, ikke betaler skat og arbejder sort.

De 54.902 med registreret bopæl i Danmark bidrager til det danske samfund og betaler skat, antager jeg som en selvfølge. Vi “etniske” danskere må interessere os for dem, så de bliver integreret i det danske samfund og derved får indsigt i det danske samfund og dermed “den danske model for arbejdsmarkedet“, det skylder vi dem og ikke mindst os selv.

Der er et arbejde her, for danske virksomheder benytter sig primært af østeuropæisk arbejdskraft, fordi de anses som “fleksible” og “villige” til at arbejde. Det viste en undersøgelse fra Københavns Universitet i 2013. Samtidig viste rapporten, at langt de fleste østeuropæere, der er ansat i danske virksomheder, får en løn, der ligger over mindstebetalingen, men at lønnen typisk også er lavere end for danskere i tilsvarende job.

Berlingske skriver:

Hos fagforeningen 3F ser man også en tendens til, at flere østeuropæere slår sig ned i Danmark. Helt konkret ses det ved, at stadig flere østeuropæere melder sig ind i fagforeningen. Det forklarer forbundssekretær i 3F Søren Heisel.

Vi oplever stadig, at rigtig mange østeuropæere bliver underbetalt og forskelsbehandlet, når de kommer hertil. Men når de først slår sig ned, viser det sig, at de med tiden går over mod at komme på danske løn- og ansættelsesvilkår. Det, der rører 3Ferne mest, er, at der kommer nogen og tager deres arbejde på ulige vilkår. Men hvis østeuropæerne arbejder efter danske standarder og vilkår, er de selvfølgelig velkomne,” siger han.

Social dumpning skal fortsat bekæmpes, det støtter jeg op om og det sker fortsat på det danske arbejdsmarked. Her er hovedproblemet den andel af østeuropæerne, der ikke har fast bopæl i Danmark, men tager et job her i kortere eller længere tid.

Og her er der noget at kæmpe, viser et kik på Fagbladet3F side om Social Dumpning:

Her er et kort udsnit af de 99 oplistede artikler på Fagbladet3F.

15/06 Livsfarlige forhold for polakker på Karen Ellemanns villa
12/06 Debat på folkemøde: Er 50 kroner i timen i orden?
10/06 Løndumping på Lindø – få overblikket her
08/06 Thorning: Løkke inviterer lavtlønnede udlændinge til Danmark
02/04 Whiskybæltet har rekord i brug af ulovlige østfirmaer
19/03 Retssag: Kokken Min knoklede tre år uden en fridag
26/02 Ekstremt farligt arbejde hos ulovlige østfirmaer
01/02 Arbejdsretten godkender timeløn på 60 kroner
19/01 Kommuner og regioners brug af arbejdsklausuler
15/01 Timeløn på 60 kroner hos stort gartneri
20/12 Glædelig jul: 15 kroner i timen til juletræsarbejdere
25/11 Myndigheder i aktion: 74 brud på arbejdsmiljøloven
24/11 Chef skal betale penge tilbage for ussel bolig
13/11 Efterforsker skattesnyd for 600 ansatte på metroen
05/11 Rivegilde i toppen af omstridt vikarfirma
23/10 Polske firmaer sætter rekord i konflikter
21/10 Corneliu bundet til slavejob i to år
16/10 Alvorlig ulykke skjult på Dong-byggeplads
09/10 Kommune: Her må der ikke bo mennesker
03/10 Slagtilbud: Arbejdskraft til 88 kroner i timen

Politisk var der et arbejde i gang mod social dumpning fra S-R regeringens side, men det er endnu ikke løst. Desværre har jeg ikke den store tro på en smal venstre regering vil fortsætte det arbejde.

Socialminister Karen Ellemann (V) figurerer da også på 3F’s liste med livsfarligt arbejde på sin villa. Desværre er det ikke første gang hun er med på listen.

Da folketingsmedlem Karen Ellemann for nylig fik renoveret sin villa i Nordsjælland, satte en polsk maler livet på spil på et vakkelvornt stillads i 5,5 meters højde. Karen Ellemann: “Jeg var i god tro“.

Foto fra sagens akter viser det 5,5 meter høje stillads, der har hjul underneden og mangler afstivning.

Foto fra sagens akter viser det 5,5 meter høje stillads, der har hjul underneden og mangler afstivning.

Selvfølgelig er det hendes reaktion, for hun skal redde sit politiske liv.
Men hun har gået forbi det stillads flere gange og man behøver ikke at være ansat i Arbejdstilsynet for at se det er pivravende galt at arbejde fra et usikret rullestativ i 5 ,5 meters højde.

Share This Post

Gratis praktikant til Venstre på Borgen

Venstre har sugerøret solidt plantet i statskassen, det seneste eksempel er Venstres fremtrædende medlemmer af Folketinget ikke vil betale for ekstra sekretariats hjælp!!

Gratis ulønnet job opslået på http://jobbank.ku.dk/job/426346 .

Vi har ingen kvaler .... skatteyderne betaler......

Vi har ingen kvaler …. skatteyderne betaler……

Er du mere end almindeligt interesseret i politik, og har du mod på en spændende og varierende hverdag på Christiansborg?

Så bliv praktikant i sekretariatet for Venstres Søren Pind, Peter Christensen, Karen Ellemann, Martin Geertsen, Jakob Ellemann-Jensen og Finn Thranum“.

Job annoncen fortsætter: ” Praktikperioden er ulønnet og løber fra 1. februar og fem måneder frem. Arbejdsbyrden er tilpasset en fuldtidsansættelse, men vil selvfølgelig være fleksibel i forhold til undervisning mv., f.eks. vil du have mulighed for at skrive en praktikopgave under forløbet“.

Selvfølgelig får jobpraktikanten SU under arbejdet for de fremtrædende Venstre folk.

Det bekræftes af Venstres sekretariats leder Claus Richter fra partikontoret i Holte…… der udtaler til Ekstra Bladet: ” Som praktikant er du på arbejde hele dagen fa 8 til 16, men det er en uddannelsesstilling, så de passer deres skole ved side af, forklarer han over for Ekstra Bladet. De får derfor SU samtidig med de arbejder for Venstre“.

Venstres partisekretær Claus Richter har tidligere forsikret Jyllands Posten om, at partiet ikke benytter sig af ulønnet arbejdskraft i Folketinget.

Er der ingen grænser for Venstres forbrug af skatteydernes penge?

Et folketingsmedlem får 600.998 kroner årligt og et skattefrit omkostningstillæg på 60.103 kroner årligt.

Folketingsmedlemmerne kan modtage godtgørelse for boligudgifter, hvis de har en fast supplerende bolig i Københavnsområdet og afstanden og rejsetiden mellem bopælen og Folketinget berettiger til det.

Godtgørelsen udgør op til 74.512 kr. årligt mod dokumentation af udgifter til f.eks. husleje, varme, vand, el og gas, mens tillægget for dobbelt husførelse udgør 29.806 kr. årligt. Godtgørelsen er skattefri.

I 2009 introducerede Folketinget en ny boligordning, som betyder, at Folketinget stiller en supplerende lejlighed til rådighed for de medlemmer, der har fast bopæl uden for Sjælland.

Folketingsmedlemmerne får dækket udgifter til offentlig transport og rejser i forbindelse med deres politiske arbejde.

Der ydes sekretærhjælp til det enkelte folketingsmedlem, så er det ikke i orden man betaler selv for den ekstrahjælp man har behov for? Venstre modtog i regnskabsåret 2012 – 28,6 mill. kroner.  Regnskabet kan ses her…….

Det er muligt at betale ekstrahjælp til Venstres folketingsmedlemmer ud af det beløb og skulle det knibe så kan man spare Lars Løkke betalte limousine og privatchauffør væk…….

Eller er Venstre partiorganisation gennemsyret af formand Lars Løkkes personlige motto?

Jeg har ingen kvaler – skatteyderne betaler……..!!!

Share This Post

Har statsministeren og “Blå Stue” en moral?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen  er for 117. gang taget i en løgn for at frem sine politiske standpunkter.

Politiken skriver i dag:
“Socialdemokraterne kræver nu en god forklaring fra Lars Løkke Rasmussen (V). Partiet mener, at statsministeren løj om efterlønnernes sygefravær i sin nytårstale”.

“Nye tal fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) viser, at efterlønnerne har tre gange så meget sygefravær som andre ældre lønmodtagere, når de vælger at sige stop”.

“Tallene viser jo, at efterlønnerne er mere syge – og har mere brug for at kunne trække sig tilbage og gå på efterløn. Så skal Lars Løkke Rasmussen ikke prøve at indbilde befolkningen det modsatte”, siger Leif Lahn-Jensen” (S).

Statsministeren sagde i sin nytårstale, citat fra statsministeriets webside:
Der florerer nogle myter: Alle efterlønnere er golfspillende overlæger. Alle efterlønnere er nedslidte arbejdere.
Men sådanne myter er – netop myter. De passer ikke. Fakta er, at efterlønnerne er stort set ligesom alle os andre. De er både sygeplejersker, håndværkere, gymnasielærere og jord- og betonarbejdere.
Og langt de fleste på efterløn er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet.

Anders Samuelsen, den ildsprudlende drage, leder af Liberal Alliance er taget i faktuelle fejl i sin seneste “valgannonce” af Berlingskes journalister.

  1. Her må han han erkende, at at hans mål om at spare 20.mia kroner på aktivering, så udgør de samlede udgifter kun 16 mia. kroner! Aligevel vil LA ikke afskaffe ordningen
  2. Men Liberal Alliance vil ikke bruge pengene fra efterløn og erhvervsstøtten til de tre kerneydelser. Så LA vil ikke tilføre nye penge til sundhed, socialt sikkerhedsnet og uddannelse? Men det fremgår af “valganoncen, at det skal pengene bruges til!

Det to eksempler afdækker Anders Samuelsen og LA’s manipulering af vælgerne med direkte vælgerbedrag og skattepolitiske planer, der ikke holder vand! Flere økonomiske eksperter reagerer i medierne i dag mod LA’s annoncer.

Pia Kjærsgaard, som sædvanligvis ikke siger meget fornuftigt, hun er citeret for: “Anders Samuelsen ligner Mogens Glistrup!”

Men de pinlige sager for “Blå Blok” holder ikke her!

Det Konservative Folkeparti vil gerne følge Vækstforum´s forslag om mindre skat på arbejde (for det har svenskerne), men de vil ikke følge rådet om at kigge på boligskatterne ( det har svenskerne).

Karen Ellemann vil gerne hyre ulovlig arbejdskraft (for det har svenske ministre gjort), men hun vil ikke gå af som minister af den grund (det gjorde de svenske ministre).

Sagen blev fjernet fra spalterne i BT i denne uge, måske har der været kontakt mellem den sorte redaktør Olav Skaaning Andersen og Venstres pressekontor?

Share This Post

Regeringen er belastet af en ny sag!

BT.dk: skriver i dag:
“Lars Løkke Rasmussen har i hemmelighed blæst på de faste arbejdsgange i sundhedsvæsenet ved at gå imod sine embedsmænd og selv personligt afgøre en sag – for at hjælpe en Venstre-borgmester og dermed pleje sine partiinteresser”.

Lars Løkke har tilsidesat sundhedsministeriets indstilling for at tilgodese en Venstre borgmester favorit til Apotekerstillingen i Lemvig, som tilfældigvis er far til Ellen Trane Nørby (V)MF, en af Lars Løkkes mest trofaste støtter i Venstres folketingsgruppe.

Er der ingen grænser for regeringsmedlemmernes magtarrogance over for folkestyret?

Lars Løkke har flere sager i sundhedsministeriet, hvor han administreret mod normal praksis, for at sige det forsigtigt, den seneste afsløring i BT er dybt kritisabelt og burde koste ham ministerposten. Men sålænge Dansk Folkeparti – og senest Liberal Alliance – sidder på de afgørende stemmer i Folketinget er det ikke muligt at fjerne en minister, der administrer forkert eller tildeler vennerne lukrative poster i modstrid med den almindelige forvaltnings praksis.  

Regeringschefen er ikke alene, han har følgeskab af kulturminister Per Stig Møller, der blander sig i DR’s drama arbejde, tidligere videnskabsminister Helge Sander der er fedtet ind i en sag med Københavns Universitet og en kontroversiel forsker, Birthe Rønn Hornbech der har flere sager i integrationsministeriet, senest med manglende statsborgerskab til statsløse palistinænsere, som de har krav på. Miljøminister Karen Ellemann, der bøjer af for en gruppe store landmænd og halverer miljøkravet til landbruget, skatteminister Troels Lund Poulsen, der ikke vil aflevere sit Rolex ur og så alligevel gør det erkendelse af det er uden for praksis at modtage gaver i den størrelses orden.

Og så er der ikke nævnt noget om de konservative ministre og folketingsmedlemmer.

Jeg venter spændt på den næste afsløring af magtmisbrug fra regeringen og ikke mindst hvor længe Dansk Folkeparti kan holde til betingelsesløst at støtte op om regeringen, selvom de tjener partiets magt og indflydelse? Der må dog være en grænse.

Liberal Alliance, der ikke deltager særligt meget i det politiske arbejde i Folketinget,  har en klar interesse i et efterårsvalg, så de kan få et stort stemmetal til den tid, så de er interesseret i at holde regeringen til magten så længe.

Se artiklen på BT

Share This Post

Landbruget vandt, miljøet tabte…………..

I dagens aviser annoncerer “bæredygtigt landbrug”, der består af dybt bekymrede landmænd, der har investeret i landbrug, som gerne vil i kontakt med resten af Danmark, mens vi kan. Det er deres egne ord!

Jeg vil gerne i kontakt med Dansk Landbrug og ikke mindst de bekymrede landmænd i “bæredygtigt landbrug”, der annoncerer flittigt i Danmarks landsaviser og ikke mindst kører Danmark rundt i deres traktorer :-).

Jeg vil appelere til Jer, de bekymrede landmænd – og ikke mindst til VK(O)-regeringen:
Jeg mener ikke regeringen og miljøminister Karen Ellemann har handlet rigtigt i denne sag, selvom hun og regeringen (især Venstre på grund af frafald af potentielle kernevælgere i landbruget) har været udsat for et stærkt pres fra denne alternative landbrugsorganisation (bæredygtigt landbrug).

Det er ikke miljøkravene, der er det største problem i bæredygtigt landbrug, men derimod gældsbyrden!

Gælden i Dansk Landbrug er perioden årene 2000 – 2009 steget med 115%  (117.780 til 254.120 mia.kr. – heltidslandbrug) Gælden er fortrinsvis med variabel rente. (Kilde: Realkreditinstitutterne og Fødevareøkonomisk Institut.) En reel bombe under Dansk Landbrug, hvis renten stiger eksplosivt.

Samtidigt er priserne på landbrugsejendomme faldet med 27% fra år 2008 til nu.
Det må betyde højere risiko for långiver = højere rente for låntager.
I perioden årene 2000- 2009 er prisindex steget med 19,7 %.  (Kilde: Danmarks Statistik.)

Er der ikke brug for “bæredygtigt landbrug”, landbrugets organistationer og fødevareministeren focuserer på gælden i landbruget og lader miljøministeren gennemføre et bæredygtigt landbrug, der lever op til kravet på 19.000 tons mindre kvælstofudledning? Samtidig skal regeringen presse nabolandene, for de lever op til miljøkravene.

Når man ser på kornudbyttet, så er det perioden årene 2000 -2009 steget med 10% og det samlede høstudbytte – minus såsæd og gartnerier – steget med 9,5%.

Disse tal råber på fornuft i Dansk Landbrug, hos deres rådgivere og ikke mindst i regeringen. Der er samtidig øgede indtægtmuligheder ved salg af gylle til biogasanlæg, salg af halm til Halmvarmeværker samt overgang til økologisk landbrug, der giver mulighed for at kompensere for et fald i produktionen på grund af en reduktion på 19.000 tons i kvælstofudledning.

Det er muligt der skal ske en ændring af lovgivning på landbrugsområdet og for deres følgevirksomheder, samt laves omstillingspuljer til de berørte landmænd, men er det noget problem?

Hvad klynker I for i “bæredygtigt landbrug”.
Naturen har brug for miljøministeren gennemfører miljøplanen i sin oprindelige form.

Derfor er mit opråb til Jer:
Bliv ansvarlige i “bæredygtigt Landbrug” og i regeringen – snart er det forsent at redde den danske natur!!!

Kopi af tekst sendt til websiden : http://www.baeredygtigtlandbrug.dk , bestyrelsen for “bæredygtig landbrug”, miljøministeren og fødevareministeren.

Share This Post