Miljøet taber til landbruget!!!

Miljøminister Karen Ellemann (V) er klar til at udsætte centrale miljømål i 12 år for at beskytte danske arbejdspladser. Det har hidtil været planen, at udvaskningen af kvælstof fra landbruget skulle reduceres med 19.000 tons allerede i 2015. Dette mål er miljøminister Karen Ellemann (V) nu parat til at udskyde til 2027, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Men hvad er der sket i Miljøministeriet siden miljøministeren løber fra ansvaret?

Er det landmændene, der kører rundt i Jylland med deres store traktorer og spærrer for den almindelige trafik på gader og veje der har fået hende til at skifte standpunkt. Er det truslen om færre arbejdspladser i landbruget og følgevirksomheder, eller er regeringens forsøg på at blive genvalgt, der er det egentlige problem?

For beskyttelsen af danske arbejdspladser i landbruget ligger uden for regeringens muligheder. Der vil ikke være en eneste arbejdsplads mere på de danske landbrug eller slagterier end der er økonomi og interesse i for landbruget.

Der vil fortsat ske eksport af grisesøer, pattegrise, svineproduktion og forarbejdning til Tyskland, Polen, og Østeuropa. Men det danske miljø vil lide under kvælstof udledningen i endnu 17 år!

Karen Ellemann tabte miljøet på gulvet og landbruget sviner i endnu 17 år på bekostning af naturen.

Karen Ellemann tabte miljøet på gulvet og landbruget sviner i endnu 17 år på bekostning af naturen.

Det kan jeg ikke acceptere fordi Venstre skal have nogle få stemmer fra nogle griske landmænd i Vestjylland, der hellere ser storproduktion end en sund natur.

Men ros til landbruget for en smart kampagne og ikke mindst de smarte reklamer i TV2 med Jørgen Leths messende stemme, der fået statsminister Lars Løkke til at hviske sin miljøminister i ørene, at miljøplanen skal udskydes i 17 år!

Heller ikke den sag har miljøminster Karen Ellemann kunne gennemføre! Tabersagerne klæber til denne minister, som formentligt ikke er på holdet efter valget, hvis det formastelige skulle ske, at regeringen mod forventning bliver genvalgt.

Share This Post

Hvad er der galt i landbruget?

Vores landmænd kører rundt i vores byer med traktorer der koster 1,5 million kroner stykket eller mere og protesterer mod regeringens miljøplan.

Statsministeren haster  til møde med vrede landmænd i Vestjylland og uger efter tager han til Kolding til møde med de samme vrede landmænd igen. I TV2 og DR1 lægger statsministeren ansigtet i dybe folder og siger der er brug for det primære landbrug, til at skabe eksport indtægter fra Japan og dermed skaber landbruget arbejdspladser i følgeindustrien, maskinindustrien, slagterier og eksporterhverv.

 Alligevel ser meget anderledes ud i den virkelige verden. Danske landmænd sender grise til slagtning i Polen og Tyskland. De opretter svinefarme i Østeuropa. De sender pattegrise ud af landet i mere eller mindre ulovlige transporter gennem Europa.

Dansk Landbrug har udgivet en folder, som fortæller om miljøkrav til landbruget:

Dansk Landbrugs folder om landbrugets miljøarbejde, underskrevet af Dansk Landbrugs top.

Dansk Landbrugs folder om landbrugets miljøarbejde.

Det er branchens egen plan. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt gennemskue hvor meget skrappere regeringens miljøplan i givet fald bliver, da den forhandles i Folketinget lige nu.

Men landbrugets egen folder beskriver:
Tiden er ikke til økonomiske eksperimenter – hverken for landbruget eller for den danske økonomi i det
hele taget. Landbrugets samlede plan sikrer, at vi alle sammen får mest mulig miljø, klima, natur og energi for pengene.

Planen er tænkt i en helhed, hvor alle synergier er samlet og sidegevinsterne indhentet. Resultatet er en gennemtænkt, langtidsholdbar og bæredygtig løsning på udfordringerne.

Ægte Grøn Vækst kræver investeringer.
Et forsigtigt skøn er, at planen vil koste ca. 1 mia. kroner om året, når tiltagene er sat i værk. Når planen er gennemført, vil omkostningerne tilsvarende falde. Finansieringen vil kunne ske gennem landdistriktsprogrammet, og med den nationale medfinansiering vil der blive tilført yderligere ca. 400 mio. kroner årligt i 2013.

Ud over EU-midlerne er der også behov for en garanteret mindstepris for for ekesempel biogas og vedvarende energi.

Biogas, energiafgrøder og vådområder er et produkt, som vi leverer – et forretningsområde, hvor vi hjælper med at klare udfordringerne inden for natur, miljø, klima og energi. På den måde vinder natur, miljø og klima – samtidig med at landbruget er sikret et bæredygtigt vækstgrundlag mange år frem.

Men penge gør det ikke alene.
Der er også en række love og regler, der forhindrer, at de gode initiativer kan blive realiseret i stor stil. Det gælder for ekesempel varmeforsyningsloven, som risikerer at bremse udviklingen af vedvarende energi, eller harmonikravene, der gør det svært at tage lavbundsarealer ud af drift.

Men hvad er det Dansk Landbrug protesterer over? Er det deres egne rådgivere – Landbrugs Organisationerne, der ikke er gode nok? Er det regeringens miljøminister, der heller ikke evner at få denne lovgivning på plads?

Og medens landmænd og statsminister diskuterer i Kolding om miljøkrav og landbrugets erhvervsudvikling, så skrider hensynet til miljøet ude i kommunenerne med Varde Kommune som bannerfører, se mit forrige indlæg.

Er det ikke vigtigere, at landbruget, deres rådgivere,  financieringsselskaber og banker afventer de endelige miljøkrav fra regeringen inden de kaster sig ud i nye investringer i kostalde med videre?

For der er ingen tvivl om der vil blive stillet større miljøkrav til Dansk Landbrug inden for kort tid og det vil være synd for den landmand, der nu kaster sig ud i store investringer i deres bedrift for bagefter opdage deres drift er urentabel.

Der skal nytænkning til i Dansk Landbrug.

Share This Post

Løkkeland og Kemiske Karen……

Årets hykler nr. 1 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis datter er begyndt i 9 klasse på privatskole.

Lars Løkke Rasmussens eget bud på livets egentlige værdier, men det er ikke altid sandheden der tynger statsministeren tanker......

Lars Løkke Rasmussens eget bud på livets egentlige værdier, men det er ikke altid sandheden der tynger statsministeren tanker......

Han er i bogen “Løkkeland” er citeret for følgende:Jeg kan simpelthen ikke udstå den holdning, at man kan være undervisningsborgmester, skoleborgmester, socialordfører eller udvalgsformand, som jeg selv var, og sige, at det kommunale tilbud ikke er godt nok. Jeg kan ikke sidde som ansvarlig for skolesystemet og så selv vælge det fra!”

I samme bog er han citeret for Margrethe Vestagers 2 børn går i privatskole, hvilket er en direkte løgn, for det kender den radikale leder ikke noget til, da hun fastholder, de går i den københavnske folkeskole. Det har de gjort i hele deres skoletid.

Screnshot fra EkstraBladet af Kemiske Karen, et tilnavn som bladet gav hende i giftsagen fra Kommune Kemi i Nyborg.

Screnshot af EkstraBladet artikel om miljø. Kemiske Karen, et tilnavn som bladet gav hende i giftsagen fra Kommune Kemi i Nyborg.

Årets hykler nr. 2.
Det er vores miljøminister Karen Ellemann (Alias “Kemiske Karen”), der nu endeligt har sagt definitivt nej til de australske gifttransporter til Kommune Kemi i Nyborg. Det gør hun med baggrund i “den folkelige stemning“, som hun skriver til den australske miljøminister og kollega. Hun burde aldrig have godkendt dem!

Screenshot fra DR's video om Bertel Haarders raseri i DR før julen 2010.

Screenshot fra DR's video om Bertel Haarders raseri i DR før julen 2010.

Der er flere andre kandidater, som for eksempel vores Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder, men det vil føre for vidt at nævne alle de ministre i VK(O) regeringen der har dummet sig på sit område. En direktør i hans ministerium udtaler de ansatte frygter hans hidsige temperament.

Men det skal nævnes, at under 20% af befolkningen har tillid til Lars Løkke Rasmussen som Danmarks statsminister.

Share This Post

Tillykke til borgerne Nyborg og alle os andre!

Vores miljøminister Karen Ellemann traf en fornuftig beslutning i dag.

Hun sagde nej til afskibning af den 1 sending gift fra Australien til Kommune Kemi i Nyborg.

Men hun ville ikke erkende der var foregået fejl i Miljøstyrelsen eller i Miljøministeriet. Hun fastholdt hårdnakket, at det var en administrativ beslutning, som hun ikke har et ansvar for!  (Den facon er typisk for hende og det har vi hørt før fra hende i Vindmøllesagen.)

Hun fastholdt, at hun i dag har truffet en POLITISK beslutning! Se det er et rendyrket forsøg fra ministeren side på at placere ansvaret hos hendes egne embedsmænd!

Men nu er sagen politisk, det har ministeren selv gjort den til i dag ved sin politiske beslutning.

I lighed med vindmøllesagen fra Nordjylland, så skal vi nu gennem en lang politisk kamp, hvor det gælder for en svag miljøminister om at redde ansigt, men det er denne sag for vigtig til!

Jeg har derfor sendt denne tekst til miljøministeren:

Kære miljøminister Karen Ellemann
Der er ingen anden løsning på denne sag, end du fortæller dine australske venner, det er uholdbart at sejle giften rundt om jorden, for at den skal ende i Danmark! De må selv skaffe den gift af vejen ved at bygge de fornødne miljøbehandlingsanlæg i Australien.

Det kan ikke være meningen Danmark skal have en miljøkatastrofe, fordi vi skal beskæftige 20 mennesker på Kommune Kemi i Nyborg for en kortere periode. Det er en tabersag for regeringen.

Vi holder øje med dig Karen Ellemann og vi fortsætter kampen til du endeligt afviser giften til destruktion i Danmark, selvom du derved mister personlig prestige og anseelse.

Med venlig hilsen
Flemming Bjerggaard

Share This Post

Er det Løkke?

Ja der er fejl i overskriften, men det det er en henvisning til vores nye statsminister i Danmark!

Lars Løkke Rasmussen er citeret for i MetroXpress ved overdragelsen af Statsministeriet Palmesøndag, 6. april 2009,  for at sige til den afgående statsminister Anders Fogh Rasmussen:
Siden 1994 har mit liv været karakteriseret af at løse opgaver du har givet mig. Jeg bilder mig ind, at når du bliver ved med at give mig opgaver, er det fordi, du mener, at prognoserne for, at jeg gør det ordentligt, er rimelig gode, citat slut.

Nu er Løkke så blivet salvet i dampen af Lene Espersens CO2 røg fra den 180.000 kroners flybillet fra Algarvekysten, som åbenbart var nødvendig for at krone og salve Venstres næstformand som ny statsminister i Danmark, pudsigt nok på en Palmesøndag! Kunne det ikke være klaret med et mobil opkald?

DR og TV 2 har travlt med at profilere den ny statsminister og den afgående statsminister fører sig frem i Tyrkiet og falder en sen nattetime ned af en trappe, og var det ikke for hans image, så ville jeg tro han havde været fuld, men Fogh drikker ikke…….
og når han gør det så er det kildevand.

Han sagde ikke undskyld, men hvad sagde han så?

En lukning af Roj TV er vel forestående, for prisen for tyrkernes gunst skal erlægges i den handling, når Fogh nu ikke vil sige undskyld til dem. Disse Muhammed tegninger vil nok altid klæbe til ham.

Tilbage til indgangsreplikken ER DET LØKKE med Lars som statsminister? Indtil nu er det ikke meget medierne har beskrevet om Lars Løkke Rasmussen visioner om fremtidens Danmark. Det Lars selv siger, er at der skal være “krudt i kælderen” og en “fast hånd om rattet”. Og hvad så?

Indpiskeren Claus Hjort Frederiksen, det sikre kort, skal styre økonomien og ikke mindst Lars Løkke, så han ikke glemmer han er venstremand 😉
……………………………og bilagene for sine møder.

Den stride kone, Inger Støjberg, skal styre beskæftigelsen i Danmark. Det gør hun med meldingen om, at arbejdsløs mere i Danmark – er en for meget!

Hun får rigeligt at se til, for der kommer titusinder flere ledige i den kommende tid.

Grunden til hun siger sådan er i al sin enkelthed, at Venstre og regeringen med den udmelding vil forsøge at hente den tabte Gallup ind ved socialdemokratisk retorik, men lad os nu se det reelle indhold i den udmelding.

Samtidigt har hun sagt, som politisk ordfører for Venstre:
Jeg så, at der var 13.000 ledige stillinger på Jobnet.dk, så chancen for at få et nyt job er stor for dem, der skulle blive fyret”.  Jeg gætter på det er hendes sande holdning, så derfor bliver det en varm periode for de arbejdsløse, med en beskæftigelsesminister, der ved så lidt fagligt om sit område og som ydermere kalder LO for “Løgn og Opspind”. Det tyder ikke på den store respekt for en af de vigtigste aktører på det danske arbejdsmarked!

Min kommentar – for at blive på Inger Støjbergs debatniveau DI (Dansk Industri) er lig med Decadense og Inkompetance…………. nej, sådan vil jeg aldrig kalde en saglig part på arbejdsmarkedet!

Hendes forgænger Claus Hjort Frederiksen, stod for den modsatte holdning, nemlig at udsulte de ledige, for så var de motiverede for at søge et job. Men lur mig, om det ikke snart blive Inger Støjbergs holdning?

Så er der Karen Ellemann i Indenrigs- og Socialministeriet, som gør en lyn karriere med sin fars godkendelse! Hendes primære kvalifikation er et job i en bagerforretning, en læreruddannelse og endelig 5 års medlemsskab af en kommunalbestyrelse på guldkysten.

Så hun er godt rustet og Lars Løkke har virkeligt satset her, men i Poker spil kommer de største gevinster ved at satse hele butikken og bluffe sine modstandere.

Med de ord vil jeg byde Lars Løkke Rasmussen velkommen som statsminister.

 Pia Kjærsgaard svinger taktstokken i VKO regeringen. Tegning morteningemann.dk og EkstraBladet

Han er undertippet fra starten og han har store problemer foran sig, men det betyder ikke opposionen får det lettere med ham på posten, for han kan meget vel gå hen og score folkeopponionen i de 2½ år, som han kan sidde for bordenden i dansk politik med støtte fra Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti.

Så kommer vi frem til essensen i dansk politik, hvad vil opposionen, er det stadig vejen frem at arbejde VKO ud af regeringskontorerne?

Eller skal opposionen ikke hellere fremlægge en klar alternativ politik med visioner for udviklingen af Danmark og dansk politik? Med Peter Christensen, som politisk ordfører, vil retorikken blive skærpet markant og opposionen blæiver med ham nød til at smide fløjlshandskerne og give “råt for usødet” tilbage på hans kommende uhyrlige angreb på SF og Villy Søvndal.

Der må være mange muligheder her, for den kommende næstformand for Venstre – Kristian Jensen – har ikke vist mange politiske visioner som skatteminister, ud over nedskæringer af statsadministrationen, herunder SKAT.

Han har på det nærmeste nedlagt Skat, så der i dag er mangel på toldere ved grænser og i lufthavne. 

Skatteligningen i Danmark fungerer på et meget lavt blus. Kristian Jensen skal som ny næstformand for Venstre udvikle deres nye politiske visioner.  Kan han overraske med politiske visioner, jeg tror det ikke!

Share This Post