Dansk Folkeparti vil eksportere flygtninge til Kenya!!!!

Konkurrencen mellem Venstre og Dansk Folkeparti om den mest ekstreme udlændingepolitik fortsætter med uformindsket kraft op til åbningsdebatten i Folketinget i dag………

Dansk Folkepartis fremmeste fremmedhader Martin Henriksen foreslår i dag, set på TV2:
Dansk Folkepartis seneste forslag på udlændingeområdet handler om at sende asylansøgere videre til danske lejre i lande som Kenya og Tyrkiet i stedet for at lade dem bo i Danmark“.

Selv om Dansk Folkeparti har gjort sig populære ved hjælp af en stram udlændingepolitik, kan det nyeste forslag komme til at koste partiet vælgere”, vurderer politisk redaktør på Jyllands-Posten, Christine Cordsen”.

Venstres retsordfører Karsten Lauritzen støtter forslaget i dag på DR2 Morgen.

Liberal Alliance har foreslået stort set det samme som Dansk Folkeparti: At flygtninge, så snart de ankommer til Danmark, skal sendes direkte til en dansk lejr i området nær det sted, de flygter fra.

Amnesty International har kritiseret forslagene, og mener, de bryder både menneskerets- og flygtningekonventioner.

Nu kan Blå Blok ikke komme længere ud på planken i deres udlændingepolitik. I min verden er det udtryk for en menneskeforagt og total mangel på forståelse af den situation flygtningene står i Mellemøsten. Både i Syrien og Irak er der krig. En krig, som de samme partier har valgt at deltage i med 7 danske F16 jagerfly. Den mest bestialske krig anført af ISIL, en terrororganisation, der mishandler befolkningen i de områder, hvor de har magten. De skærer hovedet af mennesker, voldtager kvinderne og det der er værre.

Vi har i dag den største flygtningestrøm siden anden verdenskrig!
Der 45,2 millioner flygtninge globalt. Hvordan kan Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance så afvise at hjælpe flygtninge, der kommer til Danmark? Det forstår jeg ikke!

Herhjemme bruger Blå Blok deres tid på at forhindre flygtninge kommer ind i Danmark. De prøver at sælge projektet om flygtningene kun kan hjælpes i området med mere eller mindre gode argumenter.

Allerede i dag er det regeringens politik at hjælpe flest mulige flygtninge i nærområdet.

Det er ikke kun snak, men praktisk politik, hvor regeringen bidrager med penge til flygtninge lejrene i nærområdet. Den danske og internationale hjælp kunne være bedre og større, det er ingen hemmelighed.

Konflikten med ISIL i Syrien og Irak betyder nabolandene er ved at kvæles i flygtningestrømmen:
Libanon har 1.200.000 flygtninge, Tyrkiet  mellem 1.000.000  – 1.500.000 flygtninge, Jordan 620.000 flygtninge, Irak 215.000 flygtninge, Egypten 140.000 flygtninge og ikke mindst 1.800.000 internt fordrevne flygtninge i Syrien.

Derfor er min opfordring, lad det liberale Venstre og Liberal Alliance tage sit medansvar for Danmark er med til at hjælpe disse flygtninge, frem for at Venstre konkurrerer med Dansk Folkeparti om den mest umenneskelig flygtninge politik.

Den organiserede indvandring af bekvemmeligheds flygtninge, hvor bagmænd tjener penge på at sende illegale indvandrere til Danmark, den skal stoppes, det er jeg IKKE uenig i.

Men flygtninge, der flygter fra ISIL, de skal hjælpes.

irak_syrien_flygtninge

Fakta om flygtninge:

Verdens flygtninge i tal (Kilde: Dansk Flygtningehjælp.)

Der er 45,2 millioner flygtninge i verden.

Ca. 26,4 millioner mennesker er flygtninge i deres eget land (internt fordrevne) og over 18,2 millioner flygtninge har krydset en grænse til et andet land.

Mindst 80 procent af verdens flygtninge opholder sig i ulande – relativt få flygtninge får asyl i Europa, Nordamerika eller Australien.

Hvor flygter de hen?
Af de flygtninge der forlader deres hjemland, finder langt de fleste beskyttelse i nærområdet. I Afrika opholder fire ud af fem flygtninge sig inden for grænserne af hjemlandet.

Flygtninge lever under meget forskellige vilkår verden over. Nogle steder har flygtninge boet i generationer og opbygget hele bysamfund. Andre steder bor flygtninge i midlertidige teltlejre.

Share This Post

Karsten Lauritzen (V) mener regeringen fortsætter……

Jeg har ment mange af de §20 spørgsmål, som de borgelige folketingsmedlemmer sender til regeringens ministre, er spild at tid og penge. Der er mange tåbelige spørgsmål, som udstiller spørgeren til spot og spe for de danske vælgere.

Et §20 spørgsmål, som Karsten Lauritzen (V) sendte til justitsministeren er et typisk eksempel på tåbelige §20 spørgsmål, der kun har et mål at beskæftige ministeriet og samtidigt forhindre Karsten Lauritzen keder sig i den tid han, som han er om at forfatte spørgsmålet.

Hver gang justitsminister Karen Hækkerup (S) skal besvare et skriftligt spørgsmål fra et af Folketingets udvalg, koster det gennemsnitligt 2.500 kr. Skal hun besvare et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, koster det gennemsnitligt 1.500 kr., og bliver hun indkaldt til samråd i et folketingsudvalg for at besvare spørgsmål, koster det gennemsnitligt 15.000 kr.

Jeg mener det har taget overhånd. §20 spørgsmål tjener til Folketingets medlemmer kan kontrollere regeringens og ministrenes administration af Folketingets lovgivning.

Regeringens ministre blev i det seneste folketingsår stillet 13.610 skriftlige udvalgsspørgsmål, 4.251 paragraf 20-spørgsmål og 873 samrådsspørgsmål. Antallet af paragraf 20-spørgsmål til ministrene er det i Folketingsåret 2013 år steget med 92 procent.

Alene for justitsministerens vedkommende svarer besvarelserne til et ressourceforbrug på 4.625.000 kr. på skriftlige udvalgsspørgsmål, 552.000 kr. på paragraf 20-spørgsmål og 2.400.000 kr. på samrådsspørgsmål på ét folketingsår.

 

Karsten Lauritzen, Venstre, burde burres inde, så han ikke kan sende flere tåbelige §20 spørgsmål til justitsministeren.

Karsten Lauritzen, Venstre, burde burres inde, så han ikke kan sende flere tåbelige §20 spørgsmål til justitsministeren.

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1736, som medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (V) har stillet til justitsministeren den 14. august 2014.


svar1736


Share This Post

Venstre i strid med Grundlovens demokratiske rettigheder?

178 klimademonstranter fik forleden landsrettens ord for at deres menneskerettigheder er blevet krænket. Det fik Venstres Karsten Nonbo til at kalde dem for “klynkere” i Jyllands-Posten – en meget arrogant melding, mener politisk ordfører for SF Jesper Petersen.

Venstre og Karsten Nonbo har et kæmpe medansvar for den uholdbare situation, vi sidder i. Den daværende regering satte politiet i en svær situation – som vi nu har rettens ord for at de ikke håndterede særlig godt,” siger Jesper Petersen.

Ulovlige anholdelser under COP 15 møde i København

Ulovlige anholdelser under COP 15 møde i København

 

Den borgerlige presse hoppede med på mediestunten med TV2 Nyhederne i spidsen. De satte Karsten Nonbo i frivilling “BUS”, i 3 timer, som en test af de demonstranterne blev udsat for ved Cop15 mødet.

Der blev folk “præventivt anholdt“, uden politiet sikrede sig de var reelle uromagere, eller bare deltagere i en lovligt varslet demonstration – og MÅSKE bare opholdt sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt!!!!

Det aspekt glemte Karsten Nonbo – Venstre – og TV2 Nyhederne i deres mediestunt, men det skal vi IKKE glemme…..

I P1 Morgen langede Karsten Nonbo (V) hårdt ud efter de 178 demonstranter, der lagde sag an mod politiet for brud på menneskerettighederne og sagde: “Det er en flok sølle klynkere, der tænker på sig selv i stedet for at tænke ‘herregud, så går vi hjem og laver en demonstration en anden dag“.

Jeg gik her og troede, at Venstre var et frihedselskende liberalt parti, der satte Danmarks grundlovssikrede rettigheder højere end politiets bekvemmelighed….. 

For det skal aldrig blive legitimt at anholde uskyldige demonstranter, der deltager i en lovligt varslet demonstration eller borgere der passerer området i lovligt ærinde, hr. Karsten Nonbo og Venstre.

Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, understreger, at Karsten Nonbo udtaler sig på egne vegne – ikke på vegne af Venstre. Men ellers tager Venstre ikke afstand fra Karsten Nonbos antidemokratiske udtalelser omkring Landsret dommen.

Den tidligere politimand fra Næstved, Kasten Nonbo, har nidkært ladet sine faglige politi interesser ladet løbe af med sig og dermed er han blevet et sølle folketingsmedlem, der lader hånt om borgernes grundlovssikrede rettigheder, det bør og skal Venstres “leder i den politiske hængekøje”, den meget tavse leder af Venstre, Lars Løkke Rasmussen tage skarpt afstand fra på Venstres vegne.

Share This Post

Socialdemokraten redder økonomien for VKO!

Fra Folketingets afslutningsdebat d. 1. juni 2010.

Venstres Karsten Lauritzen stiller Socialdemokraternes formand et spørgsmål om TV3-programmet “Luksusfælden”.
Værten på “Luksusfælden”, Mette Reissmann, er fra 2010 medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokraterne.

Videoen taler for sig selv, så jeg lader den stå uden kommentarer…………..

Share This Post

S+SF 2020 plan

Mens vi venter på 2020 planen fra Socialdemokraterne og SF, så hamrer Venstres  Karsten Lauritzen løs på den. Det gør han i Venstres nyhedskanal – TV2 News, der har Venstres tidligere spindoktor Ulla Sønderggaard som chef.

Han buldrer frem med øget skatte i S+SF 2020 planen uden at kende til planen, hvilket ikke kan anses som særligt objektivt, men snarere ses som en start på en massiv skræmmekagne sat i værk af Venstres partiorganisation, financieret af de store danske erhevsvirksomheder og banker. Derfor mener jeg venstre skulle så planen før de underkender den.

Christine Antorini skriver ida på sin facebook side:
Vi offentliggør i S-SF idag vores 2020-vækstplan for at få Danmark ud af den økonomiske krise. Vi giver vores bud på, hvordan vi kan investere og arbejde os ud af krisen i stedet for VKO’s nedskæringsvej”.

Der er pressemøde om S+SF 2020 planen klokken 13 i dag.

TV2 mener, der er planer om:

  • Fremrykke offentlige investeringer for at få flere i arbejde.
  • Tvinge kontanthjælpsmodtagere i arbejde efter en måned.
  • Lade prisen på cigaretter stige.
  • Indføre millionærskat og ekstra skat for bankerne.
  • Udskyde lettelser i topskatten.
  • Give ekstra muligheder for uddannelse til faglærte.
  • Give rentefrie lån til virksomheder, der investerer i forskning og udvikling.
  • Fjerne skattefradraget for sundhedsforsikringer.
  • Spare på forsvaret og i stedet bruge 1,5 mia. kr. på en sikkerhedspulje.
  • Lave en vækstpakke til klima- og velfærdsteknolog.
Share This Post