Venstre i strid med Grundlovens demokratiske rettigheder?

178 klimademonstranter fik forleden landsrettens ord for at deres menneskerettigheder er blevet krænket. Det fik Venstres Karsten Nonbo til at kalde dem for “klynkere” i Jyllands-Posten – en meget arrogant melding, mener politisk ordfører for SF Jesper Petersen.

Venstre og Karsten Nonbo har et kæmpe medansvar for den uholdbare situation, vi sidder i. Den daværende regering satte politiet i en svær situation – som vi nu har rettens ord for at de ikke håndterede særlig godt,” siger Jesper Petersen.

Ulovlige anholdelser under COP 15 møde i København

Ulovlige anholdelser under COP 15 møde i København

 

Den borgerlige presse hoppede med på mediestunten med TV2 Nyhederne i spidsen. De satte Karsten Nonbo i frivilling “BUS”, i 3 timer, som en test af de demonstranterne blev udsat for ved Cop15 mødet.

Der blev folk “præventivt anholdt“, uden politiet sikrede sig de var reelle uromagere, eller bare deltagere i en lovligt varslet demonstration – og MÅSKE bare opholdt sig det forkerte sted på det forkerte tidspunkt!!!!

Det aspekt glemte Karsten Nonbo – Venstre – og TV2 Nyhederne i deres mediestunt, men det skal vi IKKE glemme…..

I P1 Morgen langede Karsten Nonbo (V) hårdt ud efter de 178 demonstranter, der lagde sag an mod politiet for brud på menneskerettighederne og sagde: “Det er en flok sølle klynkere, der tænker på sig selv i stedet for at tænke ‘herregud, så går vi hjem og laver en demonstration en anden dag“.

Jeg gik her og troede, at Venstre var et frihedselskende liberalt parti, der satte Danmarks grundlovssikrede rettigheder højere end politiets bekvemmelighed….. 

For det skal aldrig blive legitimt at anholde uskyldige demonstranter, der deltager i en lovligt varslet demonstration eller borgere der passerer området i lovligt ærinde, hr. Karsten Nonbo og Venstre.

Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, understreger, at Karsten Nonbo udtaler sig på egne vegne – ikke på vegne af Venstre. Men ellers tager Venstre ikke afstand fra Karsten Nonbos antidemokratiske udtalelser omkring Landsret dommen.

Den tidligere politimand fra Næstved, Kasten Nonbo, har nidkært ladet sine faglige politi interesser ladet løbe af med sig og dermed er han blevet et sølle folketingsmedlem, der lader hånt om borgernes grundlovssikrede rettigheder, det bør og skal Venstres “leder i den politiske hængekøje”, den meget tavse leder af Venstre, Lars Løkke Rasmussen tage skarpt afstand fra på Venstres vegne.

Share This Post

Venstres dobbeltspil om betalingsring!!!

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Søren Pind, den ildsprudlende integrations- og udviklingsminister rundet af partiet Venstre, som er mod en betalingsring i København i dag – han var fortaler for den, da han var teknik-borgmester i København.

Karsten Nonbo, kendt trakfikmand i Venstres folketingsgruppe gik som Søren Pind ind for en betalingsring i 2005.

Derefter blev Ritt Bjerregaard overborgmester og ville også have bompenge. Så var Venstre nærmest imod, og Fogh klyngede sig til “skattestoppet” som en tynd undskyldning.

I DAG er Pinds partifæller dem, der kører rundt med store spørgsmålstegn til S-SF’s propaganda om betalingsring. Men S-planen er noget løst sjusk – uden reel forholden sig til alle de svære afvejninger, der hele tiden har eksisteret.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har opdateret sin holdning til Bompenge den 19. august 2011.

Nu står der:
Venstre går ikke ind for bompenge.

I stedet vil Venstre satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget har Venstre derfor besluttet at gennemføre massive investeringer på knap 100 mia. kr. i både veje og den kollektive trafik.

Intelligente trafiksystemer (ITS) kan f.eks. medvirke til at udnytte kapaciteten på vejene bedre og ”parker-og-rejs” anlæg kan gøre det nemmere at benytte den kollektive transport.

******************

Før den 19. august 2011, stod der:

Venstre vil gøre det billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den.

En fortsat vækst i vejtrafikken på det overordnede vejnet og i de større byområder vil føre til større trængsel, flere kødannelser, mere støj og lokal luftforurening og øget CO2-udledning. De udfordringer skal vi forholde os til.

Venstre går ikke ind for bompenge. Det er alt for simpelt blot at lave en betalingsring omkring de større byer, og ulemperne vil overstige gevinsterne.

Til gengæld ønsker Venstre en grøn omlægning af bilbeskatningen, så det bliver billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den. Venstre vil derfor fra 2015 indføre en intelligent kilometerafgifte for personbiler, hvor bilisten betaler en variabel kilometertakst som varierer afhængigt af trængsel, miljø, CO2 og adgangen til kollektiv transport. Kilde: Folketinget og Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen.

**********

Venstre er hårdt trængt i sin kamp for at bevare regeringsmagten, det er sandt nok, men som det fremgår af teksten herover, så kører Venstre med en skjult dagsorden i bomsagen – som jeg hellere vil kalde betalingsring – men partiet Venstre arbejder med omlægninger af vores trafik i Danmark, som også vil komme til at koste for pendlerne til København.

Det har ikke været Venstre ukendt at gøre biltrafikken dyrere i vores større byer, men det er behændigt ændret til ……….. Venstre vil satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Men undskyld mig, Lars Løkke, Søren Pind, Karsten Nonbo og Kristian Pihl Lorentzen, hvilken forskel er der på at gøre det dyrere at bruge og køre i sin bil eller indføre en betalingsring i bestemte områder?

Venstres skræmmekampagne lyder noget falsk og utroværdig efter denne gennemgang.

Venstres mål er at skræmme pendlerne til at stemme på Venstre, for derefter at gøre det dyrere for dem at bruge bilen efter valget.

Efterskrift!

Venstres medlem af Trafikudvalget Karsten Nonbo sagde i 2005:
Vi kan lige så godt varme op til dansen og tage en ærlig debat om det. Roadpricing har været et tabu-emne, fordi folk tror, det kun handler om at få flere ipenge i statskassen. Men det handler om, at vi ikke kan bygge motorveje ind til København med 12, 14 eller 16 spor, og vejene inde i København kan heller ikke udbygges mere.”
Kilde: Avisen.dk

Men i dag siger Karsten Nonbo, som Søren Pind, jeg er blevet klogere…….

“Venstre ved vi, hvor vi har…..” 🙂


Share This Post