Oprør i præstestanden

12 præster er utilfredse med Manu Sareen, vores kirkeminister, det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Ved søndagens gudstjeneste delte sognepræst i Hejnsvig og Vesterhede Frands N. Pedersen løbesedler ud til menigheden.

Frans N. Pedersen, sognepræst i Hegnsvig/Vesterhede sogne forlader folkekirken for at blive frimenigheds præst i Silkeborg.

Frans N. Pedersen, sognepræst i Hegnsvig/Vesterhede sogne forlader folkekirken for at blive frimenigheds præst i Silkeborg.

Jeg kan ikke affinde mig med, at præster bliver nedgjort, fordi de har en anden mening end flertallet. Jeg føler ikke, jeg kan være med mere, hvis jeg bliver sat i miskredit af min chef, kirkeministeren, fordi jeg har meninger ud fra Bibelen,” siger Frands N. Pedersen, som nu skal være præst for en frimenighed i Silkeborg.

Opsigelsen kommer, efter at 12 præster i sidste uge gav udtryk for deres frustrationer over kirkeministeren i Jydske Vestkysten. De beskylder ham blandt andet for at drive folkekirken som en forvaltning frem for som et trossamfund. Det er særligt udsigten til vielser af homoseksuelle, der har gjort præsterne vrede.

12 præster kan ikke lide kirkeminister Manu Sareen (R)

12 præster kan ikke lide kirkeminister Manu Sareen (R)

”Præster har ligesom alle andre frihed til at søge et andet job,” siger kirkeminister Manu Sareen (R).

Jesper Buchensk, skrev et læserindlæg i Kristeligt Dagblad, citat:
…… Kirkeministeren alt for vag. Selvfølgelig skal præsterne da tvinges til at tilbyde de ritualer folketinget vedtager. Det er en FOLKEKIRKE ikke en biblenkirke eller en fundamentalistisk kirke. Postbuddet kan jo heller ikke sige, at de ikke vil dele pakker og breve ud til f.eks jøder. Læreren kan ikke sige, at han i følge sin tro ikke vil undervise sorte. Folkekirkens opgave er at betjene folket med de ritualer folketinget vedtager. Har man en anden opfattelse, så lav en frimenighed”.

Det er nemt at sige op, når man har fået et andet job i en frikirke. Frands N. Pedersen, skal nu være præst for en frimenighed i Silkeborg. Jeg håber han får en god stilling der.

Bortset fra det, så er præsterne embedsmænd i den danske folkekirke, som er politisk styret af Folketinget, det vidste den gode præst i Hegnsvig/Vesterhede ved sin tiltræden.

Vi har nu fået en kirkeminister, der tør reformere Folkekirken, det mener jeg er tiltrængt, derfor håber og tror jeg på denne reformproces fortsætter.

 Der er ingen tvivl for mig, præsterne skal leve op til rollen som embedsmænd i kirken og ikke hyppe egne kartofler og private lommefilosofier med nej til at vie fraskilte, homoseksuelle, nej til kvindelige præster og andre private ismer, som præsten måtte have.

 Kan præsten ikke acceptere det, så må han/hun sige sin stilling op. Folkekirken er ikke præstens kirke, men sognets og befolkningens kirke.

 Derfor får Hegnsvig/Vesterhede sogne nu mulighed for at få “folkets præst“. Det er godt!

Det kræver meningheden tager aktivt del i ansættelsen af den nye præst og ikke overlader det udelukkende til kredsen i sognet omkring Indre Mission.

Share This Post

Folkekirken og vielser

DR2’s debatten havde homoseksuelle vielser på dagsordenen i dag. Viborgs biskop Karsten Nissen var mod vielse i kirken af homo/lesbiske par. Han argumenterede med baggrund i biblen og kirkens etik og moral mod dem, for ægteskab var for en mand og en kvinde, men han var indstillet på at finde en ordning, hvor der kunne ske en eller anden form for kirkelig handling, men ikke vielse.

Biskop Keld Holm fra Århus Stift var mere indstillet på en velsignelse i kirke, eller var han, når det kom til de kolde facts?

Nu sparkes sagen til hjørnespark i et kirkeligt udvalg, for ellers vil det splitte Folkekirken, siger Biskop Karsten Nissen!

Det sker ikke fordi Folkekirken er imnødekommende overfor Homo/lesbiske par, men fordi kirkeminister Birthe Rønn Hornbech henstillet til Folkekirken om at komme med løsning på problemet homo/lebisk forhold og deres håndtering i kirken.

Jeg mener Folketinget skal træffe en beslutning om vielse af homo/lesbiske forhold på samme vilkår som som ægteskaber mellem mand og kvinde. Det er uholdbart at der er forskel på mulighederne i kirkelig vielse og borgerlig vielse.

Det er ikke et argument at sagen truer med at dele folkekirkens præster midt over, det må Folkekirken selv afklare, for præsterne er ansat af den danske stats som embedsmænd. Derfor er det min holdning, at vil præsten ikke vie homo/lesbiske par, eller vie fraskilte par, så er de ikke værdige til at være ansat i den Danske Folkekirke.

Hvad venter I på i Folketinget, få ligestilling mellem kirkelig vielse og borgerlig vielse fastsat ved lov!

Vil biskop Karsten Nissen eller Luthers Mission ikke være med til det, så skal de heller ikke have andel i statens penge. Det næste problem for Folkekirken og lovgivningsmagten kan meget vel kirkens adskillelse fra staten.

Et argument mere for det er en femtedel af befolkningen betaler til et trosfællesskab, som de ikke af forskellige arsåger føler er deres kirke, det mener jeg er et stort demokratisk problem i Danmark, hvor Grundloven sikrer religionsfrihed.

Den 1. januar 2009 var 81,5% af indbyggerne i Danmark medlemmer af Folkekirken, men under 5% af disse går til gudstjeneste på ugentlig basis, så der bestemt behov for en modernisering af vores kirke, så den bliver et samlingspunkt for medlemmerne.

Derfor ser jeg meget gerne en adskillelse af kirke og stat.

Biskop Keld Holm huskede os på, der var det samme problem med indførelse af kvindelige præster i Folkekirken, men præsternes modstand holdt kun til første lønningsdag! Det samme tror jeg vil gælde for Karsten Nissen og hans sympatisører i denne sag.

Share This Post