Konsekvenserne ved Caregruppens konkurs?

CAREGruppen

Caregruppen stod for hjemmepleje hos 221 borgere i Odense. Caregruppen overtog medarbejderne hos Falck Hjemmepleje i Odense, Assens, Kolding, Fredericia og Vejle i efteråret, der også er berørt af konkursen.

Caregruppens brev til Kolding Kommune.

 

care_konkurs

Caregruppen Aps gik fredag konkurs og indstillede al hjælp til ældre i de kommuner i Trekantsområdet og på Fyn, hvor firmaet har været godkendt til at levere ældrepleje under Frit Valgs-ordningen.

Frit valgs ordningen er en begrænset opgave i forhold til de berørte kommuners samlede plejeopgave.

Privatisering er et must for de borgerlige styrede kommuner stærkt inspireret af de borgerlige partier i Folketinget Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Senest har Gribskov Kommune udliciteret plejeopgaver for 1,2 mia. kroner, hvilket med Caregruppens konkurs må give sved på panden hos de ansvarlige embedsmænd og kommunalbestyrelsesmedlem i Gribskov Kommune.

Hvordan skal man der kunne magte opgaven med overtagelsen af de mange opgaver med få timers varsel i tilfælde af en firma konkurs?

Mandag Morgen skrev den 7. marts 2010:
Den økonomisk pressede offentlige sektor kan hente mia. hjem ved at udlicitere opgaver i samme omfang, som kommuner med best practice inden for udlicitering. Alt i alt gør DI potentialet op til 14,7 mia. kr. om året. Et sådant løft kræver imidlertid, at de fleste kommuner betræder nye veje og sender opgaver og service inden for de bløde områder som plejecentre i udbud.

 

Allerede i dag leverer private virksomheder offentlig service for næsten 100 mia. kr. om året, et tegn på, at Danmark allerede er på vej væk fra den offentligt styrede og den offentligt drevne velfærdssektor. Øgede private udbud er ved at skabe en ny velfærdsmodel præget af et stærkt samspil mellem offentlige og private“.

Senere i artiklen skriver Mandag Morgen:

At gennemføre en udlicitering er en særlig kompetence, som skiller sig lidt ud fra de klassiske fagdiscipliner i en kommune. Der skal opbygges særlige faglige miljøer, som mestrer opgaven,” siger Mogens Hegnsvad, kommunaldirektør i Gribskov.

 

Kommunen har med en udliciteringsgrad på 38,8 pct. Danmarks­rekorden i udlicitering. Det skyldes en bevidst og vedholdende prioritering, hvor opgave på opgave er sendt i udbud siden begyndelsen af 1990’erne. Ifølge Mogens Hegnsvad er det “ikke uklogt at starte med små mundfulde”, så kommunen får tid til at opbygge den fornødne kompetence. Citat slut.

Finansministeren undersøger udlicitering – fordele og ulemper.

Finansministeriet iværksatte den 14. januar 2014 et miniudbud vedrørende en analyse af offentlig-privat samarbejde. Der var ved tilbudsfristens udløb den 24. januar 2014 modtaget fire tilbud på løsning af den stillede opgave.

 

Finansministeriet vurderede, at konsulentvirksomheden McKinsey & Company havde afgivet det samlet set mest attraktive tilbud. Det blev på denne baggrund den 3. februar besluttet og meddelt de fire konsulentvirksomheder, at McKinsey & Company havde vundet opgaven. Sagen er nu i genudbud i uge 9.

Vi ønsker fortsat at blive klogere på offentligt-privat samarbejde i kommunerne, så vi bedre kan vurdere både fordele og ulemper på forskellige områder. Det er afgørende, at vi får en god og grundig analyse. Finansministeriet har måttet konstatere, at den oprindelige tidsplan var for stram og afsætter nu væsentlig mere tid til analysen. Vi har fundet det rigtigst at genudbyde opgaven, således at alle konsulentvirksomheder får mulighed for at byde ind – inden for rammerne af den justerede tidsplansiger finansminister Bjarne Corydon i en pressemeddelse.

Baggrunden er, at der vurderes at være behov for mere tid end oprindeligt forudsat med henblik på at indhente data og aftale interviews med relevante aktører i kommunerne. Der sigtes nu efter at færdiggøre analysen til sommer. Dette udgør en væsentlig ændring i forhold til det oprindelige udbudsmateriale.

Derfor genudbyder Finansministeriet nu opgaven, så alle konsulentvirksomheder på Finansministeriets rammekontrakt får mulighed for at byde på opgaven inden for rammerne af den justerede tidsplan.

Tegning: Roald Als, Politiken.dk

Tegning: Roald Als, Politiken.dk

I min optik er det kun forringede løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne og service niveauet for de ældre, der skal betale for de besparelser, som DI har regnet sig frem til. I mindre grad kan man effektivisere ledelse og arbejdsmetoder. Det sidste burde kommunerne allerede nu arbejde alvorligt med.

Ved udliciteringen til de private firmaer skal der være et afkast på mellem 10 – 20% til ejerne, hvordan kan det gennemføres uden de nævnte forringelser? Det vil jeg gerne se.

 FOA

”I omkring 11 år har der været private udbydere i ældreplejen, og der er ikke dokumentation for, at det har gavnet økonomien eller hævet kvaliteten. Tværtimod. Der er masser eksempler på, at de private ikke har kunnet leve op til pris eller kvalitet og er blevet opsagt af kommunerne,” siger formand Dennis Kristensen i en pressemeddelse.

Dansk Sygeplejeråd

“Når der pludselig kommer en ny privat leverandør ind i billedet og skal løse en isoleret del af forløbet, er der stor risiko for, at sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen kommer til at halte. Derfor kan produktivitetskommissionens anbefaling hurtigt blive kontraproduktiv,” siger formand Grete Christensen i en pressemeddelse.

Danmarks Lærerforening

“Min frygt er, at det bliver svenske tilstande i Danmark. At vi også får polarisering af eleverne og skoler, der risikerer at gå konkurs. Så kan der stå 1000 elever, som skal samles op i et offentligt finansieret tilbud alligevel,” siger formand Anders Bondo til Jyllands-Posten

Share This Post

Forargeligt………….

Det kniber gevaldigt med hukommelsen hos den 18-årige pige, der i dag sidder på anklagebænken i retten i Kolding – tiltalt for falsk vidneforklaring om en gruppevoldtægt, der sendte tre drenge 14 måneder i fængsel.

Det kan jeg ikke huske, har den tiltalte således gang på gang svaret på de spørgsmål, som anklager Birthe Wirenfeldt har stillet hende.   I 2008 sendte hendes anklage tre unge mænd i fængsel for en gruppevoldtægt på et toilet på Fredericia Banegård.

Men de tre blev efter næsten 14 måneders fængsel frifundet og løsladt, da en lyd- og videooptagelse gennemhullede den 18-åriges troværdighed.

Nu er hun tiltalt for falsk forklaring, idet hun har påstået, at to af de tre drenge fastholdt hende, mens den tredje voldtog hende på håndvasken på banegårdstoilettet. Kilde: bt.dk.

Men senere tilstod hun over for en bror til en af de dømte mænd, at det havde drejet sig om frivilligt samleje, og at de to mænd havde holdt vagt foran toilettet.

På trods af det var kvinden udelukkende tiltalt for at have løjet om at være blevet holdt fast af de to mænd – ikke for at have afgivet falsk forklaring om selve voldtægten.

Kvinden krævede frifindelse, men torsdag eftermiddag blev hun kendt skyldig i tiltalen og idømt 5 års ambulant psykiatrisk behandling.

Det er forargeligt hun slipper med en behandlingsdom, hvor hun kan være fri efter ganske få behandlinger. Hun har demonstreret på videoen, at hun til enhver tid kan snyde behandlersystemet.

Den sag danner præcedens for, at kvinder kan få mænd dømt for voldtægt på falske anklager og selv gå fri bagefter, det er forargeligt.

Det skurer også i min bevidsthed der har været forlydende i pressen om, at pigens far er dommer, det kan derfor virke som systemet beskytter sig selv……

Det er uforståeligt hun ikke er anklaget for falsk anmeldelse og idømt erstatning til de tre drenge, da hun ikke efterfølgende har givet domstolen opmærksom på de synspunkter hun har fremsat på videoen.

Jeg mener dommen burde ankes og der burde hankes op i anklagemyndigheden, der udtaler, at de er tilfredse med dommen, der følger de lægelige anbefalinger. Pigen bør som minimum dømmes for falsk anmeldelse og samtidig betale erstatning til ofrene for hendes handling.

Efter den dom er der frit spil for falske anmeldelser.

 

Share This Post

Villy vandt 1. omgang i slaget med rebellerne, men vandt han partiet?

Den borgerlige presse har i de sidste 14 dage op til SF’s Landsmøde dømt Villy Søvndal ude og SF til politisk undergang.

Villy Søvndal sendte næstformanden Meta Fuglsang ud i kulden på SF's Landsmøde på Cromwell i Kolding i weekenden 13. - 15. april 2012.

Villy Søvndal sendte næstformanden Meta Fuglsang ud i kulden på SF's Landsmøde på Cromwell i Kolding i weekenden 13. - 15. april 2012.

Der har været strid om partiets fremtidige politiske linie, der har været fraktionsstridigheder og person opgør i den seneste tid. Det sidste personificeret med formandens ekskone og hendes støtter.

Det mest oplagte spørgsmål, det er rebellernes kamp mod Thor Möger Pedersen, der er centralt placeret i landsledelsen, skatteminister og nært allieret til formanden. Han er tilmed er partiets chefideolog. Rebellernes angreb på han er et indirekte angreb på partiformanden, sandsynligvis fordi de ikke havde modet eller viljen til et direkte frontalt angreb på Villy Søvndal.

Men det er ikke unormalt der foregår en politisk debat i et parti, når man skal vedtage et nyt principprogram om partiets politiske mål, som dækker en lang årrække frem i tiden, det tror jeg sker i alle levende politiske partier.

I det hele taget anser Politikens politiske redaktør Mette Østergaard landsledelses- og næstformandsvalget som en triumf for partiformand Søvndal.
 
Det er et nederlag til idealisterne, de gamle SF’ere, de fodformede. Det var Villys arbejderister og moderne SF’ere, der vandt, da weekenden var ovre. Han har fået en række af sine stærke folk ind i landsledelsen, og det gav sig så også til udtryk i det valg, der blev gjort i forhold til næstformand“, siger hun.

Villy Søvndal står svagt i meningsmålingerne og tilsyneladende er hans magt styrket i partiet, så styrket at han har vraget næstformanden Meta Fuglsang, der blev topscorer til Landsledelsen med 224 stemmer mod Mattias Tesfaye, der fik 184 stemmer og Mette Touborg, der fik 149 stemmer.

Med mindre der er alvorlige personlige modsætninger mellem Villy Søvndal og Meta Fuglsang, så er det en uklog beslutning, der meget vel kan blive enden på Villy Søvndals formandstid, ikke så længe SF sidder i regeringen, men umiddelbart efter næste valg, hvis SSFR regeringen ikke fortsætter.

Rebelerne har nu en skuffet vraget næstformand med taleret i Landsstyrelsen og som tilmed har pressens bevågenhed. Det bliver spændende at se om Mete Fuglsang og Pernille Fram finder sammen i et samarbejde, som dermed åbner for en fortsat fløjkrig i SF, eller om hun finder en ny platform i samarbejde med formanden.

 

Share This Post

Julie Rademacher (S) genopstiller ikke….

Pressemeddelelse: Julie Rademacher genopstiller ikke til Folketinget

Folketingsmedlem Julie Rademacher tager hjem til Grønland og genopstiller ikke til Folketinget.

Folketingsmedlem Julie Rademacher tager hjem til Grønland og genopstiller ikke til Folketinget.

Socialdemokraterne i Kolding Kommune skal have en ny folketingskandidat, da Julie Rademacher ikke ønsker at genopstille til Folketinget efter en veloverstået folketingsperiode. Julie blev som 23-årig valgt ind i folketinget i 2007 og har bl.a. varetaget posten som partiets ligestillingsordfører.

“Jeg er stadig ung, og når jeg føder en lille dreng til efteråret, så ved jeg, at det ikke kun er Folketinget livet handler om. Derfor handler det ikke kun om, hvor jeg er i dag og i morgen, men hvor vi er om 2-3 år. Jeg har altid drømt om at komme hjem til Grønland igen og dette må realiseres før skolealderen kalder.

Det er utrolig vigtigt for mig, at Kolding fortsat får valgt en ny repræsentant på Tinge. Derfor vælger jeg at træffe denne beslutning før et valg. Jeg er overbevist om, at man i Kolding kan få valgt et nyt folketingsmedlem, da det er en stærk socialdemokratisk by.

Jeg ville ikke gå midt i en periode og ingen døre skal smækkes. Jeg ved, at det bliver med tårer i øjnene og en klump i halsen, at jeg om nogle måneder forlader Kolding”, siger Julie Rademacher i pressemeddelelsen.

Biografi – Wikipedia.dk

Julie Rademacher blev matematisk student fra Sønderborg Statsskole i 2004 og flyttede derefter til Odense for at påbegynde statskundskabsstudiet på Syddansk Universitet. Et studium hun dog aldrig har gjort færdigt. Hun har ligeledes en begrænset erhvervserfaring, nemlig som hjemmehjælperassistent mens hun studerede.

Julie Rademacher havde allerede, inden hun opnåede valg til Folketinget, været aktiv politisk i DSU, bl.a. som formand for DSU Sønderborg fra 2003 til 2004, medlem af DSU’s hovedbestyrelse for Sønderjyllands Amt i samme periode samt medlem af hovedbestyrelsen for Europæisk Ungdom i 2005. I 2007 opnåede Julie desuden valg til bestyrelsen på Syddansk Universitet.

Rademacher blev på Socialdemokraternes sommergruppemøde i august 2008 udpeget som ligestillingsordfører, hvor hun i 2010 foreslog, at man om nødvendigt skulle tvangsopløse børsnoterede virksomheder, hvis de ikke havde 40% kvinder i bestyrelsen . Et forslag der gjorde, at hun fik meget modvind og som bragte meget kritisk lys om socialdemokraternes forslag.

Rademacher sidder med i følgende udvalg i Folketinget: Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget vedr. internationalt ligestillingsarbejde, Forsvarsudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Uddannelsesudvalget, Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold og Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse. Hun er desuden stedfortræder i Udvalget for Videnskab og Teknologi.

Julie Rademacher bor privat i Kolding, hvor hun har været folketingskandidat siden 2007. Julie opnåede første gang valg til Folketinget i 2007 med 4726 personlige stemmer.

Portræt

(Fra hendes egen webside)

Sønderjyden

Jeg er født den 14. april 1984 og er opvokset i Sønderjylland, hvor det meste af min familie stadig bor. Min mor er dagplejer, og min far har i over 20 år arbejdet som lastbilchauffør for IAT i Kolding. Jeg er student fra Sønderborg Statsskole og mangler kun mit bachelorprojekt for at være bachelor i statskundskab fra Syddansk Universitet i Odense. Jeg er den første i min familie, der går på universitetet, og jeg pendler ofte mellem København, Odense og Sønderjylland, hvor min familie bor.

Politikeren

Mit politiske engagement startede i gymnasiet, hvor jeg meldte mig ind i DSU efter en demonstration, hvor jeg sammen med elever fra Sønderborg Gymnasium, HF og Handelsskole demonstrerede mod de stigende klassestørrelser på ungdomsuddannelserne. Her blev jeg først næstformand og derefter formand.

Da jeg startede på statskundskab i Odense tog det for alvor fart. Jeg blev først fagrådsansvarlig og valgt til studienævnet ved Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet. Senere blev jeg valgt ind i Universitetsbestyrelsen med mere end 600 personlige stemmer og sad også i Det Akademiske Råd.

I de første år på universitetet var jeg også meget engagement i Dansk Studerendes Fællesråd (DSF), jeg var i praktik på partikontoret i København på Danasvej, og jeg arbejde ikke mindst som studentermedhjælp for to socialdemokratiske folketingsmedlemmer på Christiansborg.

Grønlænderen

Mine grønlandske aner fornægter sig ikke. Min biologiske far er grønlænder, og jeg har derfor en særlig tilknytning til Grønland og det grønlandske folk. Som folketingsmedlem vil jeg gerne arbejde for, at forholdene i Grønland bliver bedre. Og jeg har allerede taget kontakt til de to grønlandske medlemmer, som jeg forventer at få et godt samarbejde med.


Share This Post