Danmark IKKE en del af løsningen!

EU-Kommissionens formand, Jean Claude Juncker taler netop nu (9.september 2015, klokken 9:49) i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Her er hans fordelingsnøgle til en solidarisk fordeling af 160.000 flygtninge i EU-landene over to år (kilde: Berlingske).

flygtninge_EU


Danmark er ikke med på listen. Vi er ikke den del af løsningen……. skriver Jens Rohde på Facebook.

Samtidig hører jeg Kristian Thulesen Dahl piske en stemning op mod at hjælpe krigsflygtningene i Danmark på TV2 Go’ Morgen netop nu.

I Dansk Folkepartis seneste nyhedsbrev skriver Kristian Thulesen Dahl: ” Danmark giver – i international sammenligning – en stor udviklingsbistand. Dette vil vi fortsat gøre og således være et af de mest bidragende lande i verden. Og med en udviklingsbistand på cirka 14,3 milliarder kroner årligt bør der kunne sikres flere penge til det humanitære arbejde i nærområderne. Det er vejen frem – ikke at give flere incitament til at prøve lykken ved at betale menneskesmuglere tusindvis af kroner for at få sig smuglet til Nordeuropa”.

Her har han og Dansk Folkeparti taget forskud på en besparelse på 2,5 mia. kroner på udviklingsbistanden, samtidigt vil han bruge penge fra udviklingsbistanden til finansiere flygtningelejre i “nærområderne”!

Det hænger simpelt ikke sammen Hr. Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti.

For mig er det vigtigt!

Vi skal dele flygtninge strømmen op i krigsflygtninge og MIGRANTER.

Krigsflygtninge:

Krigsflygtninge skal vi tage i mod uanset omkostningerne og antallet. Det politiske Danmark skal lægge pres på USA, Rusland, Iran og andre der trækker i trådene i landene med krige, hvor de har forskellige interesser, som forlænger disse krige unødigt!

Og krigsflygtninge er IKKE kun fra Syrien!

Der er konflikter i Syrien, Irak, Kurdistan, dele af Indien, dele af Thailand, Syd Sudan, Somalia og flere andre lande i Afrika og Asien. Der er i følge FN i dag cirka 60 mill. krigsflygtninge i verden. Hvordan kan man som dansk politiker og borger i Danmark tro på det ikke har omkostninger for os danskere?

Migranter:

Med de menneskevandringer, der foregår netop i disse timer, så er der behov for rigtig mange penge til Udviklingsbistand for at forbedre levevilkårene i den 3. verden.

En situation, der har været forudset i mange år i rapporter om forholdene i den 3. verden, der er vores og Europas politikere bekendt. Sagt på en anden, så står vi nu, som vi har redt!

Kort sagt et forhold, der burde være løst langt tidligere med eller uden Dansk Folkeparti.

Den eneste måde man kan stoppe MIGRANT tilstrømmen til Europa og Danmark, det er ene og alene at forbedre leveforholdene i udviklingslandene. Det sker IKKE ved besparelser på bistanden for at yde skattelettelser til rige danskere. Samtidig skal EU i langt højere grad åbne for samhandel med den 3. verden, for at skabe en fremgang for den lokale økonomi der.

Der er ingen nemme løsninger på menneskevandringerne der foregår i disse timer, uanset hvad Kristian Thulesen Dahl, Inger Støjberg, Lars Løkke, Dansk Folkeparti og Venstre end lover dig……..

 

 

Share This Post

En politisk næse i Venstres skattesag …..

Venstres politiske bulldog og strateg Claus Hjort Frederiksen optræder i dag på Venstres nyhedskanal TV2 News som en forurettet venstremand, der mener Rød Blok bedriver kalkunjagt på Venstre og Troels Lund Poulsen. Han er skinger i tonen i TV2 News interviewet og mener en minister har lov til at bryde tavshedspligten i sit politiske arbejde i ministeriet. Han lyver om prisen for kommissionsarbejdet, den er ikke 30 millioner, som han siger, men derimod 25 millioner.

Samtidig har Venstres ministre afstemt “sandheden” i “skattesagen”, som ikke er en skattesag for Helle Thorning, men derimod en politisk sag, hvor Venstre bruger tavshedsbelagte papirer fremskaffet illegalt fra Skat København for at bevare sin regeringsmagt i 2011.

Kommissionen finder det dog “mest sandsynligt“, at en person i enten Skatteministeriet eller Skat København står bag lækagen af den fortrolige skatteafgørelse til BT – “eventuelt gennem et eller flere mellemled“, som der står i kommissionsberetningen fra begyndelsen af november.

Skattesagskommissionen er nu nedlagt, men den tidligere formand, landsdommer Lars E. Andersen, bekræfter, at den personkreds, kommissionen sigter til, ud over en række embedsmænd også omfatter Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt.

Venstre fremstår som partiet, hvor løgne og misbrug af skatteyder penge er legalt, bare det gavner Venstre.

BT havde Helle Thornings personlige skattepapirer i en måned før avisen bragte den i den sidste uge før valget i et slet skjult forsøg på at forhindre Venstre mistede regeringsmagten. Berlingske har endda skrevet, at “de ni sider” landede på BT’s redaktion omtrent én uge før, valgkampen blev skudt i gang 26. august 2011«. Desværre dækker BT sig bag kildebeskyttelsen og dermed forhindrede avisen retfærdigheden sker fyldest.

En BT artikel, der fortæller Helle Thorning betalte skat selvom hun var skattefri i Danmark.

En BT artikel, der fortæller Helle Thorning betalte skat, selvom hun var skattefri i Danmark.

Med den løn Helle Thorning fik dengang i EU, så er der betalt ca. 1.5 million kr. til den danske statskasse som hun ikke skulle. Thorning vil ikke unddrage sig skat i Danmark.

BT’s rolle bliver yderligere speget, når man læser Olav Skaaning Andersens leder fra begyndelsen af november 2014, da Skattesagskommissionen havde afleveret sin beretning. Han mente, at det var vigtigt at lade en kommission undersøge, om VK-regeringen brugte sin magt til at spænde ben for en politisk konkurrent for selv at beholde magten.

Og så skrev han: “Det er sandsynligt, at det skete“.

Bolden blev kort efter samlet op af journalist og kommentator Mads Kastrup på BT’s storebror, Berlingske: “Oplyser BT’s chefredaktør her, at BT i et forsøg på at begå afgørende og afslørende journalistik med kildebeskyttelse tværtimod blev udnyttet og i tilgift – tvunget af kildebeskyttelse – kom til at tildække en skandale af hidtil uhørte dimensioner. Altså et forsøg på med magtmisbrug at kuppe sig til en valgsejr i Danmark?“.

Politiken har forsøgt at få Olav Skaaning Andersen til at besvare spørgsmålet, men han har ingen yderligere kommentarer.

Publiceret 8. december 2014

http://politiken.dk/…/nogen-har-loejet-for-disse-mennesker…/

hvem_loej

Vi skal have det meget skidt med, at nogen i en så lille kreds af højtplacerede mennesker lækkede fortrolige oplysninger om statsministerkandidaten. Jeg er ikke i tvivl om, at lækagen, uanset om politikere, embedsmænd eller andre stod bag, skete i et politisk øjemed for at skade Thornings chancer for at blive statsminister. Lækagen skulle ændre valgresultatet“, siger politisk kommentator Hans Engell til Politiken.

Personligt håber jeg på lækagen – trods BT’s modstand – bliver afsløret i det kommende år. Gerne i forbindelse med det kommende valg.

Share This Post

Jeg frygter med god grund at blive gammel……….

Et enigt Folketing besluttede i juni sidste år at nedsætte en hjemmehjælpskommission.

Kommissionen har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan de allerede tildelte ressourcer kan anvendes bedst muligt på området. Og hovedformålet har været at sikre ældre borgeres livskvalitet.

I dag udkommer kommissionens rapport.

Thomas Børner, formand for Hjemmehjælpskommissionen, siger i en pressemeddelse:
Der er behov for at gentænke måden at yde hjemmehjælp på. Ældre borgere, som har mulighed for at forbedre deres funktionsevne, skal først og fremmest have hjælp til at fortsætte med deres hidtidige liv.

Princippet om hjælp-til-selvhjælp i den sociale lovgivning skal have nyt liv, og vi bør gøre aktivt brug af teknologiske hjælpemidler. På den måde kan flere ældre få flere år uafhængig af hjælp.

Det er til gavn for de ældre, fordi det at være selvhjulpen og uafhængig giver mere livskvalitet, og det er med til at sikre, at hjemme plejens ressourcer kan bruges der, hvor behovet er størst.” Citat slut.

Den typiske hjemmehjælpsmodtager er en svækket enlig kvinde over 80 år, med så lav indkomst, at hun typisk modtager fuldt pensionstillæg. Desuden har denne gruppe af hjemmehjælpsmodtagere sædvanligvis aldrig brugt internettet. Derfor kan ny teknologi, som for eksempel en robotstøvsuger ofte fremstå skræmmende og ukendt. Kilde: Ældresagen.

I et år har Hjemmehjælpskommissionen arbejdet med at finde en løsning på, hvordan en forventet fordobling af antallet af ældre over 75 år – fra 400.000 i 2012 til 800.000 i 2042 – kan klares.

Det skal ske inden for den nuværende økonomiske ramme. På den baggrund skal man læse kommissionens rapport, det er vigtigt at notere sig i den kommende politiske debat.
Ældre borgere skal i højere grad trænes op til at blive selvhjulpne, de skal “rehabiliteres” – (sagt med et fint ord) – til selv at kunne klare støvsugningen, gulvasken eller opvasken, skriver hjemmehjælpskommissionen i sin rapport.

Kritisk kan man sige, de skal ikke have menneskelig omsorg, hvilket er det vigtigste, for de mange ensomme mennesker, der sidder alene i deres boliger i det danske ganske land.
De er ensomme fordi deres venner, nærmeste familie er faldet fra på grund af alder. Børn og børnebørn besøger dem ikke hver dag, så det eneste lyspunkt er når hjemmehjælperen en gang, måske flere gange af hængigt af behovet for hjælp, dukker op i den ensomme ældres hjem.
De skal derfor have en robot støvsuger eller andre elektroniske hjælpemidler, som kan hjælpe med at fastholde dem i eget hjem og dermed i isolationen. Man kan ikke tale med en robotstøvsuger eller få en varmende kommentar! (Endnu – om det sker i fremtiden kan jeg kun gisne om!)

Jeg mener, at den ældres sociale behov er vigtigere end besparelser i kommunerne og samfundet. Det må man ikke sætte overstyr med elektroniske hjælpemidler. Den daglige kontakt for de ensomme ældre må ikke personificeres med en robotstøvsuger, men derimod mener jeg man skal se på om vores ældreboliger og plejehjem opfylder de behov, som vores ældre medborgere har i dag med den længere levetid danskere har i dag.
Selvom der er sket en udvikling af plejehjem, så er der behov for at se kritisk på den boligform, hvor de sidste års investeringer primært er gået på at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte – ikke indretningen og værdien for beboeren….
Jeg præciserer, det er vigtigt med gode arbejdsforhold for de ansatte, men nu er der behov for at se på forholdene og beh0vene for beboeren – de sidste mange års tema om “Borgeren har det bedst i eget hjem“, det må og skal revideres med baggrund i nye boligformer for dem.
Det skal være sjovt at blive ældre………….

aeldre
Den ældre er ikke en belastning, men en ressource, som kan bruges i ældreforsorgen ved inddragelse af den ældre. Her må lovgivningen ændres, så de mange institutionelle regler og lovgivning ikke forhindrer det. I dag pacificerer man de ældre. De må for eksempel ikke deltage aktivt i madlavningen på grund af fødevarelovgivningen.

Citat fra Ældresagen: “Hjemmeplejen skal ses, som det, den er: En hjælp, der kan forbedre livskvalitet og trivsel for den svage ældre, der samtidig kan bevare indflydelsen og medbestemmelsen over eget liv“.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger: (Kilde: Socialministeriets webside)
Hjemmehjælpskommissionens arbejde er et vigtigt bidrag til, hvordan fremtidens hjemmehjælp skal se ud. Kommissionens rapport bekræfter mig i, at vi kan gøre det bedre for de ældre, hvis vi vender hjemmehjælpen på hovedet. Frem for at yde lidt hjælp i flere år, så skal vi give intensiv hjælp i en kortere periode, så borgeren kan genvinde sine færdigheder og leve et liv mest mulig i overensstemmelse med sit hidtidige liv. Vi skal se borgeren som en aktiv medspiller frem for en passiv modtager af hjælpen. Det er for mig en værdig måde at blive ældre på. Det vil jeg tage med, når jeg til efteråret præsenterer et ældrepolitisk udspil.”

Socialministeriet skriver: “Regeringen nedsatte i Hjemmehjælpskommissionen i juni 2012. Kommissionen er sammensat af 12 personligt udpegede medlemmer. Den har haft til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælps-området og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes bedst muligt“.

Læs rapporten her …….  i form af en sammenfatning af rapporten eller den fulde rapport her…….

Share This Post