Dansk Folkeparti stemte for omprioriteringsbidrag.

Fredagens folketings arbejde viste endnu engang Dansk Folkeparti fifler med den danske velfærd…..

afstemning_3_juni_2016_small

 

Dansk Folkeparti stemmer MOD omprioriterings bidrag tilbageføres til kommunerne……

Socialdemokraterne og resten af rød blok forsøgte at stoppe omprioriteringsbidraget og nedskæringerne i kommunerne.

Desværre stemte Dansk Folkeparti sammen med de borgerlige imod Rød bloks forslag.

Forhandlingerne mellem KL og finansminister Claus Hjort Frederiksen blev genoptaget fredag efter en uge tænkepause.

Borgmester i Kalundborg og formand for KL – Martin Damm – siger:
Jeg synes sådan set ikke, at vi kommer til bordet med urimelige krav. Vi har sagt til regeringen, at man ikke kan fjerne 2,4 mia. kr. årligt fra kommunerne og så bare forvente, at vi kan effektivisere os ud af det. Vi effektiviserer allerede i stor stil alene for at kunne holde udgifterne nogenlunde i ro.”

KL’s næstformand Jacob Bundsgaard siger:
Vi håber fortsat, at det er muligt at lande en god aftale med regeringen, men det er klart, at det er rigtig svært at se sig selv i en aftale, der fjerner 2,4 mia. kr. på kernevelfærden i en tid med stærkt stigende udgifter og yderligere fjerner 3,5 mia. kr. til især de vanskeligst stillede kommuner. Samtidig vil regeringen sænke anlægsudgifterne i kommunerne, hvor investeringer er en forudsætning for fortsat at kunne effektivisere driften og levere en tidssvarende service til borgerne.”

Tidligere er det fremført af KL’s formand:

Martin Damm: Det er jo ren fup og fidus.

Lad os tænke den tanke, at kommunerne får hele omprioriteringsbidraget tilbage. Så har vi ingenting fået. Det svarer til ren nulvækst. Sådan lyder det fra KL’s formand, Martin Damm, i et interview med Danske Kommuner.

Stigende udgifter til blandt andre flygtninge og det specialiserede socialområde. Et omprioriteringsbidrag, hvor kommunerne hvert år skal aflevere 2,4 milliarder kroner til staten. Og en finansminister, der slår ud med armene og siger, at der ikke er nogen penge at komme efter. Det ligner en giftig cocktail, som KL’s forhandlere, formand Martin Damm (V) og næstformand Jacob Bundsgaard (S), skal forholde sig til, når de i disse uger træder ind og ud af forhandlingslokalerne i Finansministeriet i forsøget på at lande en økonomiaftale, som både regeringen og landets 98 kommuner kan være tilfredse med”.

Han var en af de 32 borgmestre der optrådte i stort anlagte valgannoncer for Venstre, der fortalte de danske vælgere, at Venstre var en garant for velfærden og vækst i Danmark, mon ikke han og de 31 andre borgmestre i dag fortryder deres medvirke?

Dansk Folkeparti havde i går en enestående mulighed for at hjælpe de danske kommuner og dermed de ældre til en bedre social service, det forspildte Dansk Folkeparti ved at stemme mod beslutningsforslag B98 den 3. juni 2016.

Hvad hjælper Ældre bidraget på 1 milliard kroner øremærket til ældre omsorg i de danske kommuner, når Dansk Folkeparti er med til at fjerne 2,4 milliarder i 2016 og dertil skal tillægges yderligere 2,5 milliarder i 2017 samt de 2 milliarder som finansministeriets regnedrenge har dokumenteret kommunernes samlede ramme skal forøges med i 2017 for at holde trit med udgifterne.

Det går op for de ældre i de kommende år, at Dansk Folkeparti IKKE er de ældres bedste ven, når partiets politik sammen med Venstreregeringen slå igennem ude i kommunerne. Det har venstres kommunale frontfigur Martin Damm erkendt….. koster på velfærden.

Share This Post

Kommunaldirektør vil ikke spise ældremad!

Det er ikke fordi, vi aktivt har fravalgt det. Men vi har allerede en kantine, som vi er tilfredse med“, siger kommunaldirektør Claus Thykjær i Guldborgsund Kommune om forslaget at den kommunale kantine skal bruge det smørrebrød, som bringes ud til kommunens ældre borgere.

For en uge siden smagte politikere i Guldborgsund Kommune det smørrebrød, som bringes ud til kommunens ældre borgere, og det fik faktisk flere til at foreslå. at ældremaden også skulle serveres i rådhusets kantine. Heriblandt Bo Abildgaard (S) og Poul-Henrik Pedersen (G), der, sammen med en masse af Folketidendes læsere, mente, at det var en udmærket idé at servere smørrebrødet, der kan være op til ti dage gammelt, når den ældre sætter tænderne i det, skriver Ekstra Bladet i dag.

Selvfølgelig vil det være relevant kommunens kantine bruger det mad som Guldborg Kommune tilbyder sine ældre medborgere. For der ikke forskel på udgifterne til til en kantine og køkken på et plejehjem og det tilsvarende på kommunens rådhus.

aeldremad

Problemet er, at kommunaldirektøren har smagt på kommunens ældremad og har fundet det uappetitligt, det er fair nok, men det burde medføre, at Guldborg Kommune ændrer på tilbuddet til de ældre.

Han burde arbejde for de ældre igen får frisk tillavet mad, der produceres på plejehjem, så de ældre kan igen kan dufte og fornemme maden ude på plejehjemmet og dermed  få en naturlig appetit samt en god madoplevelse, som man ikke får ved at pakke 10 dage gammel plastik emballeret mad op af.

Det budskab kommunaldirektøren og dermed kommunalbestyrelsen i Guldborg Kommune sender er ikke acceptabelt. Skal de ældre spise den kommunale frysemad, så skal den også bruges i den kommunale kantine. Når det overordnede mål er at spare på borgernes skattepenge, skal det også gælde for kommunaldirektørens kantine, så enkelt er det!

Share This Post

Har de kommunale politikere mistet deres moral?

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmesterkæde bæres af borgmester Søren P. Rasmussen (Venstre), der faldt ved valget. Han kom til magten for fire år siden ved et kup.

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmesterkæde bæres af borgmester Søren P. Rasmussen (Venstre), der faldt ved valget. Han kom til magten for fire år siden ved et kup.

Senest er 3 medlemmer af en socialdemokratisk partiforenings bestyrelse på Lolland er gået i protest mod, at partiet svigter konstitueringsaftalen fra valgnatten.

Det sker ovenpå borgmesterkuppet på Lolland, hvor socialdemokraterne først skrev under på en aftale, der gjorde den konservative Marie Louise Friderichsen til borgmester – men få dage efter løb fra aftalen til fordel for en aftale med Venstre, der gjorde socialdemokraten Holger Schou Rasmussen til borgmester.

Og helt galt er det gået i Nyborg Kommune.
Dramatisk udvikling efter valget i Nyborg: Flertallet tipper til blå blok, da socialdemokraten Jan Reimer Christiansen går til Venstre,  så borgmesteren i Nyborg Kommune fra nytår er Venstres Kenneth Muhs.

 

Rød blok vandt ellers flertallet på 13 af Nyborg Byråds 25 mandater ved det netop overståede valg, og der var lagt op til, at Socialdemokraternes Erik Christensen kunne få fire år mere på posten.

Mange andre kommuner er berørt af kaotiske konstitueringer.
Allerød kommune har haft konstitueret en konservativ og efterfølgende en fra Venstre. I København forsøger Pia Allerslev (V) at omgøre konstitueringen. Dragør kommune har bidraget til kup af den konstituerede borgmester og der flere eksempler på konstituerede borgmestre, der troede de skulle være borgmestre. Ingen borgmester kan være sikker på valg før byrådet har konstitueret sig ven det første møde, der skal være afholdt senest den 5. december 2013.

Har kommunalpolitikere en lav moral eller er de beruset af magtbegær?

Der er mange valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skifter holdning, når der er magt, prestige og penge inden for rækkevidde. Nedskrevne aftaler respekteres IKKE, når dansen om borgmesterposten er i gang.

Jeg forstår ikke hvorfor man ikke har baglandet med før man “skifter hest i vadestedet”.  Det er ikke sket i Lollands Kommune jævnfør TV2 East. Jeg forstår heller ikke hvorfor man går i protest i stedet for at tage kampen op med dem, der ikke forstår demokratiets spilleregler. Desværre  er der sket et skred i moralen for mange valgte i kommunerne rundt i Danmark.

Vælgerne må kunne forvente de løfter, der gives før valget, også er baggrunden for beslutningerne efter valget. Frem for alt må man forvente ens stemme også går til det parti man har stemt på.

Her tænker jeg på Nyborg, hvor det nuværende socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Jan Reimer Christiansen ikke alene skiftede parti en uge efter valget, men også politisk blok!

 

Det er en farce de danske vælgere ikke kan stemme til et kommunalvalg uden bagefter at erfare deres stemme bliver misbrugt så markant anderledes, som det sker i Nyborg Kommune samt en del kommuner landet over……. det skal stoppes!

 

Hvordan kan en mangeårig socialdemokrat en uge efter et valg lige pludselig finde ud af at han er venstremand?

Der er behov for indenrigsminister Margrethe Vestager (R) ser på reglerne for valg til kommunalbestyrelserne. For vælgerne har IKKE stemt på byrådsmedlem Jan Reimer Christiansen, fordi de ville have en Venstre borgmester og et Venstre styre.

Der er et vælgerbedrag i første potens.

Share This Post

Martin Damm er en sparegris, siger FOA.

Kommunerne, der blev sparegrise
De danske kommuner har sparet milliarder på velfærden de senere år. Finanskrisen har gjort os krisebevidste, og kommunerne har ofte beklaget sig over udsigten til alt for stramme aftaler med regeringen om deres økonomi.

Men selv om virkeligheden har ændret sig siden krisen i 2009, er kommunerne fortsat med at skære ned. I stillinger, normeringer og service.

Samtidig med at der i kommunerne er blevet 35.000 færre ansatte sammenlignet med 2009 – lig med dårligere service i ældreplejen, færre til at tage vare på vore børn i institutionerne og skolerne, har kommunerne fået flere penge på kistebunden.

Således er kommunernes kassebeholdninger samlet set vokset med 38 procent fra 2009 til 2012, eller det der svarer til 10 milliarder kroner.

Derfor siger FOA, at kommunerne må starte med at rulle nedskæringerne tilbage. Brug de penge, som I allerede har.

Færre sparegrise. Flere glade børn. Flere glade ældre. Kilde: Foa

Jeg bor i Kalundborg Kommune med Venstre borgmester Martin Damm for bordenden, der har sparet 40.247.000 kroner og samtidigt brugt langt mere på et nyt rådhus.

 

sparegris

 

Jeg anbefaler:

inge_berg_hansen

Beløn ham med at stemme på Inge Berg-Hansen, nummer 6 på den Socialdemokraternes liste til kommunalvalget.

Hun går ind for……
Folkeskolen skal styrkes og udvikles.
Unge skal have gode uddannelsesforhold og fritidsmuligheder.
Gode daginstitutioner med tilstrækkeligt personale.
Ældrepolitikken skal udformes i samarbejde med de ældre.
Et godt aktivitetshus for de ældre.
Sikre fremtidssynet erhvervspolitik i Kalundborg Kommune.
Skabe nye arbejdspladser.
Et godt miljø – også for offentligt ansatte.
Et moderne Kulturhus ved havnefronten.
Det hele skal bindes sammen af gode og tiltrækkende kultur- og fritidstilbud.

Se Socialdemokraternes valgprogram 2013 her…… for Kalundborg Kommune.

Se de øvrige kandidater her…….

 

 

 

Share This Post