Dagens valgresultat

Kommunalvalget er ikke endeligt opgjort. Det tegner til en kanonsejr Enhedslisten, Dansk Folkeparti og i nogen grad til Venstre, hvorimod Socialdemokraterne taber 1,2% af stemmerne og SF får et katastrofevalg med godt en tredjedel tilbage af stemmerne.

 

Du finder din kommunes valgresultat her…..

 

Du finder din regions valgresultat her…..

 

Lejre Kommune er fortsat SF Land.

SF, S og EL mønstre 13 mandater i Lejre Kommune. Og dermed kan Mette Touborg (SF) fortsætte som borgmester i den sjællandske kommune.

Mette Touborg (SF) fordoblede næsten partiets stemmer i Lejre Kommune. Hendes parti er gået tre mandater frem fra seks til ni sæder i byrådet. Dermed får SF kun en suppleant til byrådet, da 9 ud af ti på listen får et sæde i byrådet.

Det er en enorm anerkendelse“, siger Mette Touborg til DR Nyheder. Og hun havde tydeligvis ikke regnet med, at få så meget politisk kærlighed fra sine vælgere i aften. “Jeg er rørt. Hvis jeg siger ret meget mere, så begynder jeg at græde“, siger hun.

Om årsagen til valgsejren siger hun:” Jeg tror, vælgerne har kigget på de konkrete resultater“.

 

I Roskilde Kommune fik S-borgmesteren et kanonvalg.

Borgmester Joy Mogensen lagde 6.249 stemmer til de nuværende, så nu har Socialdemokraterne 39,4% af stemmerne.

 

Share This Post

Kommunalvalget i tal…….

Et kort sammendrag fra KL’s nyhedsbrev fra i dag:

Kommunalvalget i tal (2009)

Ny opgørelse fra Danmarks Statistik opsummerer de vigtigste tendenser og resultater ved sidste års kommunalvalg

  • Til de 98 kommunalbestyrelser blev der valgt 2.468 kandidater ud af 9.049 opstillede.
  • Knap halvdelen var også opstillet ved kommunalvalget i 2005.
  • 4 pct. af de opstillede var enten indvandrer eller efterkommer, men kun 1 pct. havde udenlandsk statsborgerskab. 
  • 39 pct. af de opstillede og 51 pct. af de valgte var ansat i stat, region eller kommune.
  • Gennemsnitsalderen for de opstillede og valgte var henholdsvis 49,8 år og 50,2 år.
  • Af de opstillede og valgte var henholdsvis 31 pct. og 32 pct. kvinder.

Det er efter de tal en myte kommunalbestyrelserne er regeret af offentligt ansatte, da halvdelen af de valgte er er det modsatte. Der er valgt for få kvinder, der er kun en trediedel kvinder i de nye kommunalbestyrelser og det er for lidt!

En anden del af befolkningen, der er underrepræsenteret, det er indvandrere og mennesker af anden etnisk oprindelse, der kun repræsenteret med 4% ud af befolkningsandel på over 10%.

Det er kun kvinderne og indvandrerne, der kan ændre på det, for det kræver de stiller op til det kommende kommunalvalg i 2013!

Derfor vil jeg opfordre disse befolkningsgrupper at begynde på det kommunalpolitiske arbejde nu, så der kan ændres på fordelingen ved kommunalvalget i 2013.

Share This Post

Socialdemokrater og fremtiden?

Socialdemokraterne slås indbyrdes. Henrik Sass Larsen (HSL) er det synlige kritikpunkt for en samling gamle kostoder og socialdemokratiske borgmestre i anden række, nævnt i fleng Brøndbys og Randers 1. mænd, hvad de nu end hedder, for de er i daglig dagen ikke meget profileret i dansk politik.

Og hvad er det så kritikken går ud på?

Ja, det har jeg ikke helt forstået, udover HSL ikke er den mest citerede danske politiker, for han er på 39. pladsen.

Konstruktiv kritik er det småt med her i agurketiden fra de nævnte kostoder og borgmestre.

Simonsen (tidligere borgmester i Aarhus) havde ikke megen succes på Christiansborg som indenrigsminister, ja det ligger mig lige for at kalde ham for en fiasko.

Helle Degn, der var minister (for hvad?) har heller ikke anden kritik, end HSL er for usynlig! Og hvad så – kan vi bruge det til noget?

Og så er der Jytte Andersen, der sluttede meget svagt af i Folketinget, som menigt medlem i flere år.

Jeg tænker stadig på, hvad er det så HSL kan gøre bedre i forhold til kritikken fra de socialdemokratiske kostoder?

Skulle han i sagen om justitsministerens (manglende) kendskab til den skrantende økonomi i politiet have overtrumfet Bødskovs ordfører rolle i TV i dag? (Bødskov gjorde det godt). Nej, det mener jeg ikke.

Partiledelsen må have lov til at fastlægge deres arbejdsmodel uden smålig skelen til hvad man gjorde i partiet på Simonsens og Helle Degns tid.

Det er frustrende for mig som medlem af dette gamle parti, at man nu bruger tiden til person fnidder i stedet for at skabe et reelt alternativ til det VKO flertal, der netop i dag har demonstreret deres magt arrogance med endnu engang med ligegyldighed overfor Justitsministerens manglende information af Folketinget om budgetoverskridelserne i politiet.

Kære kutoder og borgmestre, husk der er kommunalvalg i november 2009. Brug Jeres tid på valgkampen til kommunalvalget, så tror jeg folketingsgruppen og partiets ledelse vil støtte Jer til et godt valg.

Men det er måske frygten for et dårligt kommunalvalg, der er den egentlig årsag til Jeres udfald mod HSL? Det er rart at have en syndebuk, hvis man ikke selv slår til!

Og så er der fænomænet Ritt Bjerregaard, kvinden der har indset hun ikke kan blive genvalgt som overborgmester i København, der endnu engang optræder som den grå eminence i balladens centrum!

Var det ikke hende, der startede denne frugtesløse debat om manglende profilering?

Share This Post