En model for beskatning af boligen, Søren Pape?

Den konservative leder Søren Pape Poulsen forsøger med al kraft at vende den konservative nedtur. Det er al ære og respekt værd.

Et af værktøjerne er et besøg hos en husejer Sebastian, der bor i et 111 m2 hus i Lyngby sammen med sin kone og to børn. De betaler nu 26.000 kroner om året i grundskyld. I 2018 vil det beløb stige med yderligere 5.000 kroner. Det er på trods af at den lokale Konservative borgmester, Sofia Osmani, har sænket grundskylden. Men så længe staten ikke vil give ro om boligejernes økonomi, så fortsætter himmelflugten.

Foto Søren Pape.

Foto Søren Pape.

Sebastian og hans familie regner nu på, om det kan blive boende i længden. Vi er som samfund ved at beskatte folk ud af deres eget hjem. Det er på ingen måder i orden. Vi vil skabe ro om boligejernes økonomi og fastfryse grundskylden.
Kilde: Facebook den 9. december 2014.

Vi kan vel blive enige om ejerboliger skal være en boligform fremover i Danmark og ikke en uhæmmet omfordeling af værdierne i det danske samfund.

De danskere der boer i landets største byer kan se frem til en enorm gevinst på adskillige mill. kroner netto, hvorimod andre i udkants Danmark kan se frem til tab på deres bolig. Set i de lys er det vel rimeligt der betales en skat der står i forhold til omfordelingen? Villaer på Frederiksberg er steget med 74%, Gentofte 31% og København med 24% på 5 år. Det skal ses i sammen med den generelle økonomiske krise i samme periode.

Der er ikke for alvor nogen discountområder med billige boliger på Frederiksberg. Her har man den store pengepung frem, når boligen skal betales. Og ser man over de seneste fem år, er Frederiksberg kun blevet dyrere og dyrere. På denne femårsperiode er huspriserne steget med 74 procent, og Frederiksberg er dermed den kommune, hvor der har været mest skred i boligpriserne.

I januar 2009 kostede en Frederiksbergvilla 24.000 kroner pr. kvadratmeter, mens den i januar 2014 var oppe i 42.000 kroner pr. kvadratmeter. Kilde: http://bolignyheder.boligsiden.dk

Har de konservative en model der kan hindre boligers salgsprisers himmelflugt til skade for det danske samfund?

Share This Post

Det er svært at være borgerlig politiker………

Borgmester Michael Ziegler er benådet med kors bånd og stjerner…….

Ziegler benådet af Hoffet :-)

Michael Ziegler er benådet af Hoffet 🙂 Det er der en god grund til 🙂

Han har det svært med Vandsektor Loven. Det har jeg også, hvis den betyder vandværkerne skal betale en skat på 1,4 milliard kroner, hvilket er en ekstraregning på 900 kroner for den enkelte husstand.

Men til forskel fra Michael Ziegler skriver jeg IKKE kryptisk for at fra lægge mig et ansvar for loven, og er heller ikke borgerlig politiker, men en dansk vælger og borger,  der undrer mig over alle de love og afgifter, som den nuværende regering skal rydde op efter den borgelige regering………

Hans parti, Det Konservative Folkeparti og Venstre er deltager i denne lovgivning……. men det kan jeg ikke se på hans Facebook profil i dag, hvor han “kryptisk” vil lægge sorteper i den nuværende regerings rede….

Hans tidligere VKO-regering har faktisk ansvaret for denne lovgivning…….

 

vandmiljø_zigler

 

Forligskredsen bag vandsektorloven består af alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance. Også dine venner Michael Ziegler, derfor burde det ikke være svært at ændre den.

Vandsektorloven trådte i kraft i 2009, og nu har Naturstyrelsen fået revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte m.fl. til at levere et samlet overblik over fordele og ulemper ved den gældende lov. Pudsigt nok er loven vedtaget i Folketinget, medens de konservative var i regering, det skulle du måske have skrevet Michael Ziegler.

Da vi lavede loven i 2009, spurgte vi ind til, hvad skatteprovenuet ville være, og svaret var, at man ikke forventede noget provenu på kort og mellemlangt sigt. På lang sigt ventede man et årligt skatteprovenu på op mod 100 millioner kroner. Men allerede det første år blev der betalt cirka 275 millioner kroner i skat, og det var langt mere end forventet,” siger den nuværende konservative ordfører Daniel Rugholm til Politiko.dk i dag.

Han fortsætter: ” Nu er der ikke så mange af os, der er i forligskredsen, som også var med dengang. Jeg mener heller ikke, det er så relevant, hvem der begik fejl. Jeg har en meget pragmatisk tilgang til det her, og det er, at vi skal finde en løsning. Det handler ikke om at placere skyld“.

(Så slap han for at tage stilling til VKO-regeringens ansvar for vildledning af Folketinget i 2009)

Det skuffer mig De Konservative ikke vil stå ved deres handlinger.

Venstre ved man hvor har…….. der kommer ikke mange sandheder fra det parti under Lars Løkkes ledelse.

 

Share This Post

Hvorfor ødelægge miljøet for at sende slagtesvin til Tyskland?

Slagterierne i Polen og Tyskland er på vej til at udkonkurrere de danske slagterier. Siden 2004 har Danish Crown lukket 18 svineslagterier og 7170 arbejdspladser er mistet. (Danish Crown beskæftiger 22.500 i dag)

Ifølge Danish Crown er lønandelen i Tyskland, hvor virksomheden beskæftiger cirka 2.000 ansatte, cirka det halve af i Danmark.

På Danish Crowns’ slagteri i Essen arbejder de såkaldte kolonnearbejdere fra især Østeuropa til mellem 60 og 90 kroner i timen, mens lønnen er en anelse højere på det danske slagteris to andre arbejdspladser i Tyskland. En dansk slagteriarbejder tjener til sammenligning typisk 180 til 200 kroner i timen, skriver Politiken.

flere_svina

Danish Crown oplyser på sin webside – der slagtes 21,2 mio. svin og søer årligt på dets slagterier. (Tallet er incl. ca. 6,3 mio. slagtninger i udlandet) Hertil skal lægges 6 mio. kreaturer årligt – heraf 0.3 mio. i Danmark.

Venstres valgkamp, giver grund til eftertanke……..
Hvorfor ikke slagte svinene i Danmark, frem for kritikløst af ødelægge det danske miljø med produktion af flere svin til slagtning i Polen og Tyskland?

“Vi har nok flyttet hovedparten af de arbejdspladser, vi skal flytte til udlandet. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vi ikke flytter flere på et tidspunkt. Hvis vi flytter mere af vores produktion til udlandet, bliver det nok en større del af forarbejdningsarbejdet,” siger Anne Villemoes fra Danish Crown i maj 2012.

Senere har Danish Crown fraveget det synspunkt, da medarbejderne ikke ville gå ned i løn for at støtte investering i dansk svineproduktion.

De 6.000 medarbejdere hos Danish Crown risikerer at blive reduceret med en sjettedel og lukning af nogle af slagteriets ni arbejdspladser i Danmark, efter at de ansatte har afvist at gå ned i løn. Det skrev Politiken den 17.september 2013.

60 procent af de ansatte har afvist en ny form for lønnedgang, hvor de sparede lønkroner skulle gå ind i en fond, som kunne investere i øget produktion af slagtesvin hos svinebønderne, der ejer Danish Crown.

Jeg har svært ved at se fidusen i at producere flere danske slagtesvin og pattegrise for at sende dem til slagtning i Tyskland og Polen. Min opfordring til Dansk Landbrug&Fødevarer er behold slagtningerne i Danmark. Det vil skabe mange danske arbejdspladser med en minimal miljøbelastning.

Share This Post

Uenighed om indvandring i den borgerlige lejr……

Venstres indvandringspolitik  ”Danmark – for dem der kan og vil” møder modstand fra De Konservative, hvor den nyvalgte landsformand Søren Pape Poulsen vil have kriteriet kvalifikationer og arbejdsmarkeds behov til at styre importen af arbejdskraft. Der er i direkte modstrid med Inger Støjberg og Venstres indvandringspolitik, men den konservative politik er afstemt med Dansk Industri i modsætning til Venstres model.

Venstre vil give borgere fra en række lande, der har en social, økonomisk og kulturel udvikling, der minder om vores, lettere adgang til at arbejde i Danmark. Det drejer sig om nationer som USA, Canada, New Zealand, Australien, Israel og Sydkorea,hvor sandsynligheden for en vellykket integration på både arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt er stor.

På den anden side vil Venstre lukke døren for de udlændinge, der gerne vil til Danmark, men som ikke vil bidrage til det danske samfund. Læs muslimske lande.

Venstre vil give alle udlændinge mulighed for at komme til Danmark, hvis de får et job med en årlig løn på 400.000 kr. eller derover.
Et antal udlændinge fra en række lande – f.eks. USA, Canada, New Zealand, Australien, Israel og Sydkorea, der vil få mulighed for at komme til Danmark, hvis de har et job med en årlig løn på 215.000 kr. eller derover. Det svarer ca. til en overenskomstmæssig mindsteløn på industriområdet.

FN  “Human Development Index” kort.

Human_index_FN

FN’s liste “Human Development Index”. De blå lande er de lande , hvis borgere Venstre vil give særrettigheder i Danmark. Borgere fra muslimske, afrikanske, asiatiske og oversøiske lande anses af Venstre for IKKE integrationsegnede!

Venstre vil have en indvandring fra kulturelt lignende nationer og ud fra FN’s liste “Human Development Index“, der ranglister verdens lande. Hvis et land får den højeste rang (meget højt), er det en indikation af, at landet generelt er højtudviklet, at befolkningen er veluddannet og har en god levestandard. Der er i øjeblikket 49 lande, der har et meget højt HDI.
Som det ses udelukker det Venstre dermed afrikanske, asiatiske og muslimske lande meget bekvemt. Men selv lande som Brasilien, Mexico og Kina udelukkes. Alle såkaldte BRIX lande, som er de kommende stormagter inden for handel, produktion og import/eksport.

Er det klogt? Jeg mener nej!

Bemærk det gamle Jugoslavien med landene Serbien, Kroation med flere ikke er med i Venstres gode selskab.
joguslavien

Her opfatter de fleste med forstand og erfaringer på indvandringsområdet at muslimske lande er fravalgt i Venstres model  (Se Human Development Index kort). Inger Støjberg, Venstres ordfører på området, har da også talt over sig i et svagt øjeblik og faktisk bekræftet, at sådan forholder det sig. Det vil hun af meget forståelige årsager IKKE stå ved i dag, men det ligger på TV bånd, blandt andet på Youtube.com.
Venstres krav til integration, se Venstres landekort ovenfor. De blå lande er integrationsegnede.....

Venstres krav til integration, se Venstres landekort ovenfor. De blå lande er integrationsegnede…..

Venstre vil indføre nye familiesammenførings regler, hvor integrationen er i centrum. Der skal fremover stilles flere og større krav til udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret, og hvor en familiesammenføring derfor kan være
betænkelig i forhold til integrationen – Det omfatter lande som Brasilien, de arabiske lande, Somalia og afrikanske lande, Pakistan og Afghanistan, nænt som eksempler. Listen er ikke fyldestgørende.
Omvendt skal der stilles færre krav til de udlændinge, der har forudsætningerne for en let og umiddelbar deltagelse i det danske samfund, der gør en familiesammenføring uproblematisk i forhold til integrationen Det omfatter lande som f.eks. USA, Canada, New Zealand, Australien, Israel og Sydkorea.

Venstres udlændingepolitik – i virkeligheden

Offentliggjort den 30/09/2014
Hyklerriget tester Venstres udlændingepolitik i praksis.

Are you from Argentina , you get half price comes you from Brazil , you must pay double the price …..

You pay 5 euros because you are from Japan , price card 10 euro ‘s are for the Chinese people ……

Det handler ikke om muslimer, men det er svært for ikke ekstremt muslimer at komme ind i Danmark.

Du kan hente Venstres politiske oplæg til “Ny udlændinge politik”

Danmark – For dem der kan og vil” August 2014 her…………..

Share This Post

Au Pair …. Husholderske uden højeste arbejdstid…..

Mai_Mercado

Rigtig mange familier er til konfirmationer på Store Bededag og kunne måske godt bruge au pair-hjælp den dag”, mener de konservatives Mai Mercado. Hun er imod regeringens forslag om, at au pair-piger skal have lønforhøjelse til kr. 4000,- om måneden, og fri på helligdage.

Fritz og Poul rammer sikker hendes vælgere på kornet med den lille video.

Offentliggjort den 26/05/2014
Fritz og Poul snakker om deres au pairs.
©DR.©

Kathrine Lilleør, præst og blogger, skriver den 13. september på sin blog i Berlingske:
De asiatiske au pair-piger er for rigtig mange, måske de fleste, blevet en fribillet til liggestolen. Eller strandtæppet. Man kommer tæt på andres liv på sommerens strandtæpper. Umuligt er det at undgå at høre, hvad man siger til hinanden – og hvad man ikke siger. Hvis au pair-pigen er med, taler man ikke med hende. Hun er en tavs skygge, der går rundt og ser efter børnene. Hvis hun da ikke er ude og lufte hunden. Eller købe ind. Eller lave mad. Eller slå græs. Rigtig meget for nu ikke at skrive alt husarbejdet udretter au pair-pigerne for den rørende sum af kr. 3.250,- om måneden. Eller piger er det nu sjældent. Snarere meget voksne kvinder, der undertiden har forladt egne børn for at passe andres børn“.

Jeg er normalt ikke enig med hende i meget af det hun skriver, men her rammer hun pointen om Au pair pigernes vilkår i Danmark.

Jeg har tidligere beskrevet deres vilkår i mit blogindlæg “Verden set fra au pair’s side……..” fra den 8. maj 2012.

Jeg bringer et lille uddrag fra mit blogindlæg her……..

Stuepige på fuld tid
Siden au pair-ordningen er et kulturelt udvekslingsprogram, skal man gå i skole, dansk skole, men nogle værtsfamilier vil ikke tillade det, fordi de virkelig mangler en hånd i huset. Så behandler de au pairen som en stuepige, der arbejder på fuld tid i huset, og som ikke får lov til at nyde det danske liv og den danske kultur.”

Folketinget skal tage au pair ordningen op til alvorlig overvejelse, for brugen af den er ikke længere en kulturel udveksling mellem pigernes land og Danmark, men en kynisk udnyttelse af 3.die landspiger til billig rengøring i Danmark.

Skulle familierne i Gentofte betale rengøring efter danske takster, så ser regnskabet noget anderledes ud.

Mindste lønnen 112 kroner i timen tillagt feriepenge, ATP og andre personafledte omkostninger 33% (36,96 kr.) = 148,96 kroner.

Det giver en årsløn på 250.252 kroner eller 20.854 kroner pr. måned. (Inklusiv arbejdsmarkedsbidrag )

Uden arbejdmarkedsbidrag årsløn 188.160 kroner – månedsløn 15.680 kroner. Det skal sammenholdes med udbetalingen af “lommepenge” ti au pairen på 3.150 kroner om måneden, så jeg kan godt forstå Gentofte bruger au pair ordningen, men det er stadig en grov udnyttelse af ordningen“.

Share This Post