Er Altinget.dk blevet Venstres ukritiske talerør?

Jeg er er skuffet – men ikke overrasket over – at Altinget.dk deltager kritikløst i Venstres kampagne for et “moderne” kontanthjælpsloft. Det loft som Venstre IKKE vil sætte tal på!

Venstres kampagne kører på et helt forkert grundlag, det skal Altinget.dk ikke promovere, men derimod afdække.

Hvornår er det givtigt at tage et arbejde?
Det spørgsmål kan ikke besvares entydigt, men har man en indkomst på 454.214 kroner, som Venstres konstruerede kontanthjælpsfamilie har og et rådighedsbeløb på 1.600 kroner efter de faste omkostninger er betalt, så er 1.000 kroner ekstra om måneden “guld værd” for denne familie.

Jeg indrømmer gerne det kan være svært at forstå for en partileder i Venstre, der har en års indkomst på 1.400.000 kroner eller mere.

Der er stor forskel på lønindkomst og kontanthjælp.

Frank Jørgensens indlæg er hentet på Venstres Facebook side 5. marts 2015.

Frank Jørgensens indlæg er hentet på Venstres Facebook side 5. marts 2015.

Sandheden er, at der er 56.800 kroner at tjene om året på HK’s mindsteløn i forhold til Venstres kontanthjælpsfamilie. HK’s mindsteløn er 110,35 kroner i timen i forhold til en kontanthjælp på 2 x 173.000 kroner ( 90,30 kr.) plus de sociale ydelser, som Venstre har beregnet (konstrueret) til en samlet indkomst på 545.216 kroner for den familie, som Venstre ikke kan finde til TV2.

I min beregning indgår både arbejdsmarkedsbidrag og regulering for de sociale ydelser for HK familien, som alle danskere ligesom Venstres kontanthjælps familie er berettiget til. De ydelser er tillige er indkomst reguleret og dermed ingen “gavebod”.

“Venstres konstruerede familie”, eller en, der ligner, har et rådighedsbeløb på godt 1.600 kroner til mad og fornøjelser for 5 familiemedlemmer, hvilket ikke giver mig anledning til misundelse.

Havde Altinget spurgt danskerne på baggrund af mine oplysninger, så er jeg overbevist om resultatet var blevet meget anderledes !

altinget_21_marts_2015_doku

Det har Altinget.dk  meget bevidst undladt og derfor er resultatet givet på forhånd, netop som Venstre og Altinget ønsker det.

“Som man råber i skoven, får man svar……”

En bevidst vildledning af de danske vælgere. Er det hvad Altinget.dk ønsker?

Du kan læse artiklen på Altinget.dk.

Synspunkter på Altinget.dk’s webside:

altinget_21_marts_2015_birger

altinget_21_marts_2015_comments

Share This Post