Sidste udkald for gratister i KRIFA og Det Faglige Hus……..

Når 3F i Aabenraa får tyske medlemmer, så hører fagforeningen om lønninger mellem 30 og 50 kroner i timen i Tyskland.

Det er i sær i servicefagene, hvor de her fra Legoparken også kommer fra, der oplever vi, at man får en rigtig dårlig løn“, fortæller formand Kim Brandt til DR’s P4.

Et stort pres fra billig østeuropæiske arbejdskraft har sendt lønningerne så langt ned, at man som ufaglært tysker ikke kan leve af et job.

Det samme sker hver eneste dag i Danmark, hvor primært byggebranchen, dansk landbrug og hotelbranchen er storforbrugere af udenlandsk arbejdskraft, der arbejder til tyske lønninger. Derfor er der behov for at stå sammen på de danske arbejdspladser omkring de rigtige fagforeninger.

Er du mod social dumpning, så meld dig ud af den gule fagforning og ind i en rigtig fagforening, der tegner overenskomst på dit arbejde.

Er du mod social dumpning, så meld dig ud af den gule fagforening og ind i en rigtig fagforening, der tegner overenskomst på dit arbejde.

Den luksus med at spare på fagforenings kontingentet – primært hos fagforretningerne KRIFA og Det Faglige Hus – er endegyldigt forbi, hvis man vil bevare den danske model med et godt arbejdsmiljø og lønninger man kan leve af i Danmark.

Men politisk er der et stort behov for de selvudråbte “arbejder partier” Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tager deres nye identitet alvorligt og sammen med regeringen forhindrer social dumpning i Danmark.

Men disse partier er ikke arbejder partier, trods deres intensive markedsføring af det!

Derimod arbejder de tre partier mere eller mindre skjult aktivt for østeuropæere kan arbejde i Danmark for danske sultelønninger på mellem 30-50 kroner i timen og mange gange mindre.

Det skal stoppes via stemmesedlen!

 

Share This Post

Det globale arbejdsmarked………..

BT skriver i dag om storimport af udenlandsk arbejdskraft.

I forlængelse af agurkehistorien i denne uge om danske arbejdere i Aarhus, der ikke “ville arbejde” for mindste lønnen giver BT med baggrund i 3F’s dokumentation et mere sandt billede af de danske arbejderes dovenskab….. der senere viste sig at være mere nuanceret end det, som Jyllands Posten forsøgte at sælge til deres læsere.

Arbejdsgiveren havde IKKE søgt danskere til flisearbejdet, så derfor er de ledige danskere i Aarhus IKKE dovne, som Jyllands Posten forsøger at fremstille det i sin artikel i mandags………

Som det fremgår nedenfor, så tænker arbejdsgiverne i særlig grad på profit og mindre på fremtidens arbejdsmarked.

Særligt slemt er det i de seks brancher, der oplistet på nedenstående grafik:

oestarbejdere

De seks brancher, der har hyret flest østarbejdere ind de seneste fire år, er samtidig de samme brancher, der har fyret flest danskere. På fire år har de ansat 70 procent flere østarbejdere, mens de har fyret danskere.
Det viser tal fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

Der var i 2012 godt 74.000 østarbejdere i Danmark. Alene i 2012 kom der ekstra 10.123 østarbejdere til byggeriet, rengøring og de andre brancher, der bruger mest udenlandsk arbejdskraft. Og selv om de tjener mindre end danskere, gør de ekstra meget for at holde på jobbet.

De kan komme herop og tjene fire til seks gange så meget som derhjemme, De kommer herop udelukkende for at arbejde og tjene penge. De har ingen familie at tage hensyn til“, siger arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Københavns Universitet Søren Kaj Andersen til fagbladet3f.dk,

Men det stopper ikke her………

truede

Kilde: BT og 3F.dk

Der er mange danskere, der i dag føler sig sikre i deres job, som kraftigt må overveje om det globale arbejdsmarked ikke rammer deres erhverv inden for kort tid. Mange virksomheder udliciterer allerede i dag højt kvalificerede jobs til Asien og Østeuropa.

Hvis man skal stå stærkt som medarbejder i dag, så er der behov for et stærkt fagligt sammenhold på arbejdspladsen og ikke mindst efteruddannelse for den enkelte medarbejder. Derfor burde alle der står uden for fagforeningerne overveje om det ikke er på tide at melde sig under fanerne. Det gælder også dem der i dag sparer på deres fagforenings kontingent ved at stå i fagforretningerneDet Faglige Hus“, “Krifa” og hvad de ellers hedder.

Det globale arbejdsmarked er kommet for at blive……

Men der er solstråler på det danske arbejdsmarked, for ledigheden er på vej ned blandt danske håndværkere.

Ledigheden i Dansk Elforbund er på landsplan nede på godt tre procent – og i Nordjylland og Esbjerg helt nede på mellem 1,3 og 1,6 procent. I Dansk Metal var andelen af ledige i sidste måned nede under fem procent, og 3F’s byggegruppe har halveret antallet af ledige siden slutningen af marts.

Men denne fremgang i beskæftigelsen sker fordi der er en stor fratræden af ældre håndværkere, der går på pension i denne tid. Samtidigt er der ikke gennem længere tid ikke uddannet nok nye håndværkere. Den manglende uddannelse af håndværkere bærer arbejdsgiverne hovedansvaret for. Selvfølgelig har konjunkturen i de seneste år et delvist ansvar for det, men arbejdsgiverne har også et ansvar for at uddanne nok danske håndværkere, så fremtiden er sikret for deres virksomheders fortsatte drift.

Importen af udenlandsk arbejdskraft – specielt fra østeuropa – er ikke et fænomen, der kan fortsætte i al evighed, for det sker kun så længe forskellen mellem danske lønninger og østeuropæiske lønninger er på 4 til 6 gange i dansk favør…. så det gælder om danske virksomheder ikke forfalder til den nemme løsning……….

Jeg tror på lønningerne harmoniseres inden for en kortere periode i EU. Sker det, så bliver det svært at importere billig østeuropæisk arbejdskraft, det bør arbejdsgiverne “skrive sig bag øret” allerede nu.

Skal turist erhvervet have begunstigelser i form af nedsat moms og lignende, må det være en klar forudsætning, at man ansætter dansk arbejdskraft frem for billige asiater, der opholder sig i Danmark på “turistvisa” og lignende.

 

Share This Post

Det nye arbejdsmarked……..

Der er sket et norm skred i restaurant branchen, der er få organiserede arbejdsgivere og medarbejderne tvinges ud af 3F fagforeningen.

Horesta (Arbejdsorganisation for restauranter) tegner beskæmmende få restauranter, cafeer og pubber i deres medlemskreds.

Horesta har skarp konkurrence af Danske Restauranter, som er en interesseorganisation for (fortrinsvis) uorganiserede virksomheder uden overenskomst, der giver deres medarbejdere en dårligere løn og arbejdsmiljø end Horesta medlemmerne, der har tegnet overenskomst med 3F.

Disse virksomheder beskæftiger fortrinsvis helt unge mennesker uden den relevante uddannelse og indsigt i arbejdsmarkedsforhold. De står uden for fagforeningen eller er subsidiært medlem af “gøgeungen” KRIFA (Kristelig Fagforening).

KRIFA ødelægger  arbejdsforholdene i restaurant branchen med deres under opbydelse af arbejdsvilkår – miljøforhold og løn.

Det er selvfølgelig fint nok de unge mennesker vil arbejde under disse forhold og snyde sig selv, HVIS det IKKE det var for de ødelægger betingelserne for de spisesteder, der er villige til give en god løn og gode arbejdsforhold.

Et af disse discount spisesteder er Nadias Sandwich & Muffins i Aalborg.

 Nadias Sandwich & Muffins

Nadias Sandwich & Muffins

Der er særprægede regler på denne arbejdsplads.

“Vi må konstatere, at der har været en drastisk stigning i antallet af sygemeldinger i alle afdelinger. Derfor har vi besluttet, at det som hovedregel fremover er dit eget ansvar at finde en afløser i tilfælde af sygdom. Hvis du ikke kan finde en afløser, skal du selv komme på arbejde. (..) Vi har fundet os nødsaget til at træffe denne beslutning, da vi har måttet konstatere, at nogle melder sig syge på grund af tømmermænd, ondt i hovedet eller en smule forkølelse”, skriver den ene ejer  Adnan Jabr på et opslag på samtlige spisesteder.

Den anden ejer, hans kone Pia Sørensen, afviser (selvfølgelig), at sedlen er en opfodring til de ansatte om at møde syge på arbejde. Hun undrer sig over, at de ansatte tolker opslaget på den måde.

Nadias regler på A4 opslag i samtlige 4 spisesteder.

Nadias regler på A4 opslag i samtlige 4 spisesteder.

Men der er vel ikke megen fortolkning mulig på dette opslag.

Det fremgår helt klart at benet skal være brækket eller en lignende alvorlig skade, før en sygemelding accepteres. Det er barske vilkår og må give anledning til et besøg fra Levnedsmiddelstyrelsen for at kontrollere, der ikke er syge medarbejdere beskæftiget og dermed en overhængende smittefare for kunderne.

Den meddelelse må kunden tro bliver fulgt af den enkelte medarbejder, derfor ville jeg ikke købe mad eller spise der, for der er jo en konkret smittefare, når syge medarbejdere møder på job i Nadias Sandwich & Muffins.

 Opdatering…….

Da Fremtidsfighters vil fortælle forbipasserende og kunder hos Nadias Sandwich i Aalborg om de ansattes usle forhold, dukker café-bossen Adnan Jabr op og truer de unge aktivister. Læs hele artiklen her……..

 

Share This Post

Annonce i Information

Jesper Wengel, direktør i KRIFA optræder i DSU annonce.

Jesper Wengel, direktør i KRIFA optræder i DSU annonce.

(Tryk på billede for en større udgave.)

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) har i dag denne annonce i Information.

“Her er Danmarks største hykler. Vi har her at gøre med en mand, som hævder at kæmpe for lønmodtagernes rettigheder. Men reelt bestiller han ikke andet, end at forsøge at forringe dem. Krifa vil afskaffe blokaderetten, og de erkender åbent, at de er imod centrale dele af den danske model. Derfor er Krifa ikke en fagforening, men en fupforretning”, lyder det fra DSU-formand Camilla Schwalbe.

Camilla Schwalbe skriver på Facebook i dag:
Dagens udgave af Information bliver bragt i en særlig studieudgave, der bliver delt ud på gymnasier, handelsskoler og universiteter. Og som du nok har bemærket, så er kampen om fremtidens rabejdsmarked, noget der vedrører alle og særligt vores generation, der snart skal ud på arbejdsmarkedet. Derfor. Men vi følger formentlig op med en anden i EB i næste uge. 🙂 “

 

Share This Post

Medlem af en gul fagforretning, det er dit valg, men læs her……….

Jeg stiller spørgsmålet :

“Har LO og Fagforeningerne andet alternativ end skrue prisen ned på et gult kontingent niveau?”

Jeg tror ikke medlemsflugten stopper før det sker. Men handler de ikke, så er det en lang dødskamp, der forestår for Poul Erik og Harald. Det betyder, de skal ud af deres dyre ejendomme, ned i løn og der skal være et øget frivilligt tillidsmandsarbejde på virksomhederne.  DA og DI må yde arbejdstimer til tillidsmandsarbejde.

LO fagforeningerne vil fortsat tabe medlemmer, hvis de kun er serviceforretninger uden massivt engagerede medlemmer. Derfor skal det lokale arbejde ude på virksomhederne opprioriteres – ikke kun i ord – men ved at lægge penge ud til det faglige arbejde på virksomheden. Kun derved får fagforeningen et tilhørs forhold til LO fagforeningen. Faglig synlighed på arbejdspladsen er alfa og omega.

LO medlemmet må personligt tage et medansvar for den faglige kultur på deres arbejdsplads. Det skal ikke være ved at true medlemmer af “de gule” til at blive LO medlem. Som bekendt skaber pres modpres, der er en meget menneskeligt, at handle modsat ved pres. Nej der skal et synligt fagligt arbejde og oplysning til. De skal have at vide hvorfor deres arbejdsplads netop giver den løn og har et godt arbejdsmiljø.

Faglig synlighed på arbejdspladsen er vigtig. Det er OGSÅ det enkelte LO medlems ansvar.

Faglig synlighed på arbejdspladsen er vigtig. Det er OGSÅ det enkelte LO medlems ansvar.

Det Faglige Hus (Gul serviceforretning, der kalder sig fagforening), har anlagt sag ved domstolen, fordi deres medlemmer ikke har de samme rettigheder på Emballageoverenskomsten, der er indgået mellem DI på den ene side og 3F og HK på den anden.

Sagen drejer sig om, at Det Gule Hus åbenbart har to medlemmer på en emballagevirksomhed, der ved sygdom ikke får refunderet supplerende sygeløn fra Emballageindustriens Sociale Fond. Refusion er nemlig i overenskomsten betinget af medlemskab af 3F eller af HK. Så arbejdsgiveren får ikke refusion for snyltende gule medarbejdere. Der er ikke noget i overenskomsten, der forhindrer arbejdsgiveren i at betale fuld sygeløn, han kan bare ikke få refusion fra den sociale fond.

Det Gule Hus har stævnet virksomheden for ikke at udbetale den fulde sygeløn. Vinder virksomheden, åbner de nye muligheder for at udvikle overenskomster med særrettigheder for forbundsmedlemmer.

Er det muligt at tabe den retsag?

Er man medlem af en indkøbsforening, som for eksempel “Forbrugsforeningen” får man varen 7-20% billigere end den kunde, der ikke er medlem. Ydermere får medlemmet faktisk kredit på en måned eller mere afhængig af købsdatoen. Gælder der ikke de samme regler for (fag)foreninger?

Venstre kæmper i samarbede med Dansk Folkeparti og KRIFA for friheds helte, der vil sætte medarbejderne 6 - 8.000 kroner ned i løn

Venstre kæmper i samarbejde med Dansk Folkeparti og KRIFA for friheds helte, der vil sætte medarbejderne 6 – 8.000 kroner ned i løn

Venstre er jo tilhænger af foreningsfrihed…………. så må partiet også lovgive om denne form for pluralisme, der betyder virksomhederne kan udbetale løn efter medarbejderens valg af fagforening/forretning.

Vil Venstre ikke det, så er det afsløret, at partiet udelukkende er ude på at stække LO fagforeningernes indflydelse. For det er jo Venstres egentlige mål.

Det er et politisk mål, men så meld klart ud Lars Løkke i stedet for at skjule dit og partiets mål.

Share This Post