Skrider vores retssikkerhed?

»Danske Lov« 1683 er genudgivet i en elektronisk udgave

Danske Lov blev underskrevet af Kong Christian den 5 den 15. april 1683. Denne lov danner i nogen udstrækning stadig en ramme for vores retssikkerhed, men det er ikke selvfølgelighed, vi fortsat har retssikkerhed i Danmark.

Flere sager i vores ghettoer vidner om et skred i den danske retssikkerhed.

Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad skriver i dag om en kvinde i Gellerup Parken, der i august 2010 blev truet til at udlevere 40.000 kroner til kriminelle!

Heldigvis havde kvinden mod til at anmlede tyveriet til politiet og uheldigvis tvang hendes familie til at trække anmeldelsen tilbage efter trusler og mod hun fik pengene tilbage.

Dermed med fik de varetægtsfængslede 20.000 kr. i godtgørelse for uberettiget fængsling. 

Jeg håber ikke det danner præcedens, for så er det en ny indtægtskilde for kriminelle bander i ghetto-områder og måske også andre steder i det kriminelle miljø?

Denne og andre lignende sager viser der er behov for at tage kampen mod ghettoer alvorligt og ikke kun lade det blive ved politiske ord og løfter.

Det er uacceptabelt, at det danske retssamfund er under pres. Derfor må politiet og justitsministeren se at få hold på denne bandekriminalitet. Der skal ske en opbrydning af de næværende ghettoer, selvom det krænker borgerens ret til at bosætte sig, hvor han har lyst. 

Alt andet er uacceptabelt!

Share This Post