Lindholm – et fatamorgana for DF og regeringen?

Efter planen skal Lindholm stå klar til at huse mellem 100 og 125 beboere i 2021. Regningen for det nye udrejsecenter lyder på 759 millioner kroner over de næste fire år, skriver https://www.dr.dk.

Lindholm er som Natura-2000-område underlagt EU’s naturbeskyttelsesdirektiver.

Havternen og klyden har ifølge en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet så gode forhold på Lindholm, at de nævnes i udpegningsgrundlaget for fredningen af dele af Lindholm som Natura-2000-område.

Ifølge Knud Flensted bør de kommende beboere på øen ikke forstyrre fuglene i yngletiden, som løber mellem 1. april og 31. juli, medmindre de opholder sig i umiddelbar nærhed af de eksisterende bygninger.

Mindst 25 af de hærdede forbrydere, der skal forvises til øen Lindholm er forsvundet og mon ikke resten er væk i 2021, hvor de skal bo der.

Er der nogen der nævner ordet “signalpolitik” for 759 mill. kroner?

Er de penge ikke bedre brugt til at nedbringe andelen af de fattige børn i Danmark? Det mener jeg!

Share This Post

Skrider vores retssikkerhed?

»Danske Lov« 1683 er genudgivet i en elektronisk udgave

Danske Lov blev underskrevet af Kong Christian den 5 den 15. april 1683. Denne lov danner i nogen udstrækning stadig en ramme for vores retssikkerhed, men det er ikke selvfølgelighed, vi fortsat har retssikkerhed i Danmark.

Flere sager i vores ghettoer vidner om et skred i den danske retssikkerhed.

Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad skriver i dag om en kvinde i Gellerup Parken, der i august 2010 blev truet til at udlevere 40.000 kroner til kriminelle!

Heldigvis havde kvinden mod til at anmlede tyveriet til politiet og uheldigvis tvang hendes familie til at trække anmeldelsen tilbage efter trusler og mod hun fik pengene tilbage.

Dermed med fik de varetægtsfængslede 20.000 kr. i godtgørelse for uberettiget fængsling. 

Jeg håber ikke det danner præcedens, for så er det en ny indtægtskilde for kriminelle bander i ghetto-områder og måske også andre steder i det kriminelle miljø?

Denne og andre lignende sager viser der er behov for at tage kampen mod ghettoer alvorligt og ikke kun lade det blive ved politiske ord og løfter.

Det er uacceptabelt, at det danske retssamfund er under pres. Derfor må politiet og justitsministeren se at få hold på denne bandekriminalitet. Der skal ske en opbrydning af de næværende ghettoer, selvom det krænker borgerens ret til at bosætte sig, hvor han har lyst. 

Alt andet er uacceptabelt!

Share This Post