Venstre mister 7,5 millioner kroner årligt …….

Det afholdte valg flytter dramatisk rundt på det statslige valgtilskud til de opstillingsberettigede partier til folketingsvalget. For mig er der ingen tvivl om partistøtten skal omlægges fordi det entydigt favoriserer partier med et stort vælgertal.

Venstre må med erfaringerne fra valget være mere indstillet på forandringer, da partiet mister rigtig mange penge til Dansk Folkeparti. Nu skal man ikke ynke Koncernen Venstre “Danmarks Liberale Parti”, da det er det mest velhavende parti Danmark.

Det statslige partitilskud gives til politisk arbejde……
Udgiften til politisk arbejde øges ikke proportionalt med antal stemmer. Derimod er der ikke ubetydelige faste omkostninger ved at drive et politisk parti, her er der et basis kontorhold, mødelokale med videre.

Derfor mener jeg partistøtten skal omlægges med et fast ikke uvæsentligt grundbeløb. Dertil en meget mindre fast beløb pr stemme på maksimalt 2 – 5 kroner.

Forskydninger i partistøtten…….

684.223 danskere satte kryds ved Venstre ved folketingsvalget 18. juni. Det betyder, at partiet næste år får et driftstilskud fra staten på   20.868.801 kroner.  Problemet er, at Venstre siden valget i 2011, hvor næsten 950.000 danskere stemte på Løkke, har fået mere end 28. millioner kroner i fast årligt tilskud.

De Radikale får   4.900.496 kroner i statstilskud næste år, mens Radikale siden 2012 har fået godt ti millioner kroner årligt i driftstilskud.

SF får i 2016   4.514.824 kroner ind på kontoen, mens partiet i år har fået 9,7 millioner kroner.

741.173 vælgere stemte på Dansk Folkeparti, og det betyder, at DF fra næste år får et tilskud på   22.605.776 kroner i partikassen. Det er ni millioner kroner mere end DF får udbetalt i år.

valg_2015

Partistøtten for 2016*  (2015)

Socialdemokratiet 925.288 x 30,50 kroner =   28.221.284    (26.388.450)
Radikal Venstre 160.672 x 30,50 kroner =   4.900.496    (10.100.940)
Det konservative Folkeparti 118.015 x 30,50 kroner =   3.599.458 (5.251.410)
Liberal Alliance 264.449 x 30,50 kroner =   8.065.695  (5.297.550)
Socialistisk Folkeparti 148.027 x 30,50 kroner =  4.514.824   (9.785.760)
Kristendemokraterne 29.148 x 30,50 kroner =   889.014  (842.100)
Dansk Folkeparti 741.173 x 30,50 kroner =   22.605.776 (13.101.780)
Venstre 684.223 x 30,50 kroner =    20.868.801 (28.431.750)
Enhedslisten 273.870 x 30,50 kroner =  8.353.035   (7.105.800)
Alternativet 168.585 x 30,50 kroner =   5.141.843  (0)

 

 

 

Share This Post

Muslimer i Folketinget

Jeg kommenterer normalt ikke andres weblogs, men jeg gør en undtagelse i forhold til
Per Ørum Jørgensens blog på eftertanke.dk (Kristeligt Dagblad), hvor han opponerer mod Ramadanen på Christiansborg.

Løsgænger i Folketinget og bannerfører for Kristendemokraterne

Bannerfører for Kristendemokraterne

Per Ørum Jørgensens skriver:
Det handler om symboler, og det er sikkert også derfor, at SF´s socialordfører netop vælger at afholde sin event lige præcis i Snapsetinget. Var dette arrangement planlagt et andet sted, så ville jeg ikke have nogen skrupler overhovedet.

Danmark er et kristent land, og selv om vi hylder religionsfriheden i Danmark, så er der ikke religionslighed.

Der er tale om misforstået tolerance, hvis vi giver køb på vore egne kristne værdier for at give plads til andre religioner. Kristne værdier som har præget landet i flere århundreder Det danske samfund er ikke et multireligiøst samfund. Citat slut.

Her hopper min kæde af, for er Folketinget og Christiansborg ikke hele Danmarks ejendom? Derfor er denne bygning ikke forbeholdt dig og dine ligesindede, men katolikker, jøder, muslimer og som jeg selv, medlemmer af Folkekirken.

Du og Kristendemokraterne må anerkende at godt 10% af den danske befolkning er muslimer og langt de fleste af dem er på vej til at blive velintegreret i det danske samfund.

Det vil gå stærkere med den integration, hvis vi – medlemmerne af den danske folkekirke og etniske danskere – respekterer muslimerne og deres tro og IKKE MINDST muslimerne som legitime danskere.

Derfor kan jeg absolut ikke se problemer i de mødes med folketingsmedlemmer i Snapstinget.
Det er jo et verdsligt område af Christiansborg.

Danmark er et kristent land, for Folkekirken er vores statskirke, det er stadfæstet i vores grundlov, men det betyder ikke, at der ikke plads til andre religioner på Christiansborg. Bliver det næste man skal være medlem af Folkekirken for at blive folketingsmedlem, enej den holder ikke Poul Ørum Jørgensen!

Folkekirkens priveligium er staten understøtter den i Finansloven 2011 med 6-700 millioner kroner og samtidig opkræver Skat.dk  en kirkeskat af borgere, der er medlem af Folkekirken, på omkring 1% af derwes skattepligtige indkomst og sender denne kirkeskat til Folkekirken. Samtidig er vores statsoverhoved tvunget til at være medlem af Folkekirken.

Dermed må Folkekirkens særprivelegier være fastslået over for andre trosretninger og der er ikke behov for at friholde andre statslige bygninger til eneretsbrug af Folkekirken.

Det vil være mere fornuftig at Per Ørium Jørgensen og Kristendemokraterne bruger tid på at modernisere Folkekirken og den et moderne tilsnit, der kan appelere til den danske folk. Folkekirkens medlemstal falder drastisk i disse år.

Share This Post