Venstres magt arrogance…………

Det belaster med et regeringsansvar gennem 9 år med et absolut regeringsmandat og et komfortabelt flertal sammen med et støtteparti, der ukritisk støtter regeringen.

Det er tilfældet for partiet Venstre.

Det Konservative Folkeparti er ikke taget med fingrene i fedtefadet – endnu – men det er måske bare en tilfældighed, for dette parti har som bekendt siddet i den samme regerring i 9 år!

Partiet Venstres næstformand – den detroniserede skatteminister – Kristian Jensen, nu gruppeformand – er taget i at sende et brev ud til sine politiske kammerater i Venstre om at besætte udvalgs- og kommissionsposter med unge fremadstræbende Venstrefolk. Se brevet her.

Det er netop det samme som Partiet Venstre med Anders Fogh Rasmussen i 2001 beskyldte Socialdemokraterne for. At favorisere de politske kammerater, man kaldte det fra Venstres side “Socialdemokraternes kammerateri” og samtidig blev det brugt i valgkampen til at vende den politiske opponion til egen fordel ved valget senere på året.

Anders Fogh Rasmussen sagde i sin grundlovstale i 2001, inden han blev statsminister:
Socialdemokraterne har siddet så længe på magten, at de betragter regeringsapparatet som deres personlige ejendom. De kan ikke længere se, hvor grænsen går mellem stat og parti. De baserer magten på kammerateri, vennetjenester og magtfordrejning“. (Kilde: TV2)

Fogh lancerede i sin nytårstale i 2002 kampen mod smagsdommere i nævn og kommisioner. Den kamp er også slut. Det blev kun til udrensning af politiske modstandere!

Den nuværende regering har nedsat mange nye udvalg og kommisioner med deres egne folk og aldrig har der i regeringskontorene været brugt så mange penge på SPINDOKTORER.

Derfor er det totalt til grin en Ventre borgmester fra Fredericia bruger Clements politiske debatprogram i DR2 til at kritisere Københavns Kommune for den bruger penge på presse- og informationsarbejde!

De 9 år i regeringen med et fast flertal har nu kurrumperet partiet Venstre i en sådan grad at det er blevet legalt at opfordre partiorganisationen i at dyrke “Venstres kammerateri” for danske skattemidler.

Det bliver fulgt af Carl Holst, der ifølge jp.dk modtager medietræning for skatteydernes penge for 150.000 kroner.

Carl Holst er en politiker der har været på i flere valgperioder, som derfor har den fornødne medietræning for at kunne bestride regionsformandsposten.

Carl Holst misbrug af Region Syds penge til medietræning, burde han lade Venstres partiorganistion betale, da det er ren valgkampstræning, hvor han forsøger at optræde med en anden og mere folkelig profil.

Jp.dk skriver:
Politikere må ikke bruge skattekroner for at forberede sig på en valgkamp. Derfor bevæger formanden for Region Syddanmark Carl Holst (V) sig i en gråzone, når han får medietræning for 150.000 skattekroner.

Træningen skal ifølge regionens egne papirer få Holst til fremstå “som en politiker med en klar og profileret folkelig appel i forhold til borgerne i Region Syddanmark”.

– Vi er i en gråzone, når vi taler om de beløb, siger ekspert i offentlig forvaltning, professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

Denne sag er endnu et søm i ligkisten den den borgerlige regering Lars Løkke Rasmussen. Lad os få renset ud i regeringskontorerne!

Share This Post

Regeringen er naiv!

Nu tror man straks det er en af de røde, der udtaler sig!

Men nej det er en af Venstres ultra liberale medlemmer, nemlig den afgående formand for KL (Kommunernes Landsforening ) og borgmester i Rudersdal Kommune, Erik Fabrin (V), der udtaler de vise ord!

Kommunerne føler sig mere og mere trængt af populistiske politikkere på Christiansborg og en regering, der ikke tør tage upopulære beslutninger, fordi de er bange for den danske vælgerbefolkning.

En af de fremmeste eksponenter for det, det er Venstres næstformand Kristian Jensen, der kun kan fremstamme i Dansk TV: “Oppositionens forslag er ufinancieret og rodet og usammenhængende og rød blok har undsagt skattestoppet“! 

Det gør han mange gange på TV, uden en eneste af mikrofonholderne drager ham til ansvar og beder ham fremkomme med dokumentation for sine påstande. Afgrunden i Dansk økonomi udgør i dag 34 milliarder. Skattestoppet og regeringens ufinancierede skattelettelser udgør mere end 80 milliarder kroner i tabt skat! Min påstand er det er udtryk for Anders Fogh Rasmussens minimalstat!

Nu spørger jeg, og sikkert mange andre, hvornår træder “Lille Lars fra Græsted” ud af sin osteklokke og opgiver skattestoppet, så han og regeringen kan få skabt balance i Dansk økonomi? Det ser ud til statsministeren maler sig op i krogen og får det meget svært at klare den danske økonomi fremover. Det er ikke nok at klandre de røde for at opgive skattestoppet!

Sygehusene fyrer personale, kommuner skærer ned på folkeskolerne, staten giver skattelettelser, samtidig varsler man økonomiske stramninger på 34 milliarder kroner i 2011. Vejene skriger på vedligeholdelse, kommunernes drift, for langt de fleste kommuner, hænger ikke sammen!

Alle bortset fra VKO kan se, det holder ikke!

Erik Fabrin siger i dag på KL’s Landsmøde:
Jeg forlanger ærlighed fra regeringen. Den skal indrømme, at der kommer nedskæringer. – Der kommer ikke flere penge til bedre velfærd, så længe krisen kradser. Hverken til ældre, yngre, veje, skolebørn, handicappede, kultur eller miljø. Der må prioriteres og effektiviseres – og skæres, hvor det er nødvendigt.

Jeg tager afstand fra Dansk Folkeparti, der benytter finanslovsforhandlingerne hvert efterår til at uddele særlige gaver til bestemte grupper, typisk de ældre. Som sidste år, da der faldt 300 millioner kroner til ældreplejen. Det var ikke diskuteret med kommunerne om pengene gjorde mest gavn præcis på dét område. Var det kun betalingen for to gange fem minutter i den bedste sendetid.

Det er hårde, men sande ord fra Erik Fabrin, men det politiske og ideologiske slagsmål er for alvor startet i dag, hvor oppositionen har opgivet skattestoppet definitivt.

Valget står forenklet mellem de 2 modeller:

Regeringen:
Fastholdelse af skattestoppet, med skattelettelser, større arbejdsløshed og nedskæringer af velfærdssamfundet

Oppositionen:
En behersket skattestigning, med plads til udbygning af velfærdsamfundet og anlægsinvesteringer, der kan skabe bedre skoleforhold, ældreforsorg og infrastruktur i Danmark.

Valget er ikke så svært, vel “Lille Lars fra Græsted”? De danske vælgere vil vælge dig fra, når valget udskrives, hvis du ikke skifter retning.

.

Share This Post

Regeringen overhører advarsler………

Folketinget lovgiver i højere grad efter øjeblikkelige samfundstemninger på trods af “ekperters” advarsler.

Den seneste fejlslagne lovgivning er bandepakken, siger rigsadvokaten. Tidligere var det knivloven, der mig bekendt endnu ikke er ændret.

Rigsadvokaten siger i en rapport, at denne bandelov ingen effekt har haft.  Der er ikke idømt strengere straffe i forlængelse af denne lov. Domstolspraksis er ændret i perioden, uden justitsminister Brian Mikkelsen, Pia Kjærsgaard og ikke mindst Peter Skaarup i spidsen, har bemærket det, eller er det bare så simpelt de har kendt til denne praksis, men de  har ønsket at få en mediemæssig gevinst ud af det overfor de danske vælgere?

Der har fra den borgerlige regerings side udviklet sig en praksis om ikke at lytte til de indsigelser der kommer fra ekspertudvalg og organisationer, men i højere grad at lovgive ud fra en lynchstemning i befolkningen stærkt inspireret af Dansk Folkeparti og deres vælgere.

Det mener jeg er den største trussel mod det danske demokrati.

Den populistiske lovgivning har udmøntet sig en knivlov, der rammer lystfiskere, håndværkere og butiksansatte, der har glemt, at de har en kniv fra deres arbejde liggende i bilen. De kommer i fængsel i 7 dage eller mere og dermed får en straffeattest, der øderlægger deres fremtid.

Bandeloven der ikke hjælper, fordi politiet ikke kan bruge den, for bandemedlemmerne går ikke rundt med et medlemskort, der kan bevise de er medlem af en bande og de er tilmed ikke samarbejdsvillige over for politiet! Et rygmærke er ikke nok til at bevise de er medlem af en bande. Heldigvis!

Multimedieloven der er vanskelig at administrere og rammer socialt forskelligt. En skovarbejder eller SOSU medarbejder med en mobil telefon skal betale det samme i skat, som en jurist eller økonom, der har mobiltelefon, bredbånd og bærbar computer. Det er himmelråbende uretfærdigt over for skovarbejderen og SOSU medarbejderen de skal betale 3.000 kroner i skat på den baggrund!

Skatteministeren – der fremstår mere og mere højtråbende og uligevægtig i den offentlige debat – fremfører man bare kan læse ligningsvejledningen og tilføjer den højtlønnede betaler topskat! Det virker som om han mangler argumenter for denne skat og han har tillige svært ved at forsvare lovgivningen om multimedie skatten.

Det er bare tre eksempler på regeringen overhører indsigelser mod den påtænkte lovgivning. Jeg vil her tilføje at udvalg og kommisioners anbefalinger og råd til regeringen bliver kasseret eller i bedste fald overhørt.

Her kan som eksempel nævnes arbejdsmarkedskommisionens råd til en ny arbejdsmarkedsreform blev kasseret straks den overrakt til daværende arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen.

Jeg tror det vil gavne den kommende lovgivning man bruger de indkomne indsigelser og indarbejder dem i lovgivningen fremfor at lovgive ud fra kortvarige folkestemninger…………..

Share This Post