Samuelsen går efter plads i regering……..

Med et erklæret kursskifte melder Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, sig nu ind i spillet om ministerposter efter næste valg. Spændende udfordring for Løkke, lyder det ironisk fra de radikale.

Sociolog og samfundsdebattør Henrik Dahl er på 15 år gået fra intellektuel SF’er til liberalistisk folketings-kandidat. Men grundholdningerne har ikke rykket sig.

Hans Lembøl kommenterer det med følgende ord på Politiken:
Når Henrik Dahl kan påstå, at man kan gå fra SF til LA uden at skifte holdning, betyder det blot, at man aldrig har haft nogen holdning; at man altså er holdningsløs.

Det er mildt sagt ikke noget, der kan aftvinge nogen form for respekt. Et holdningsløst tågehorn, der får en til at tænke på den berømte admiral i Pinafore“.

Det kræver en forklaring fra Henrik Dahl, for der er voldsom forskel på SF og Liberal Alliance både i menneskesyn og praktisk politik.

Fotocollage. FBE

Kristian Thulesen Dahl og Lars Løkke er ankommet til Paris. Fotocollage. FBE

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl cykler rundt i Paris sammen med Lars Løkke. Han forsøger at sælge partiet modarbejder social dumpning i Danmark og samtidig støtter han en borgerlig regering med Lars Løkke som statsminister.

Ser vi på fakta, så har Dansk Folkeparti stemt mod alle love, der skal forhindre social dumpning. Partiet overbyder Folketingets øvrige partier på ældreområdet med planer for 156 milliarder, uden en realistisk mulighed for at gennemføre det sammen med en borgerlig regering støttet af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti har bevist partiet ikke er bange for beskære overførselsindkomsterne sammen med Venstre.

Det står helt fast, selvom partiet forsøger at fortrænge det, ved at drille regeringen med løfter om ændringer af reformen. Et løfte, som er uden reelt indhold, da Dansk Folkeparti er bundet af sit eget forlig med den daværende borgerlige regering.

Partiet anført af Kristian Thulesen Dahl var idemand bag halvering af dagpengeperioden og en fordobling af optjeningskravet fra 26 uger til 52 uger. Det havde Venstres regeringsleder Lars Løkke end ikke turdet foreslå i Finanslovs forhandlingerne mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti, men det turde DF’s finanspolitiske ordfører Kristian Thulesen Dahl!

En regering med deltagelse af Liberal Alliance og Konservative, hvor de to partier profilerer sig på skattelettelse, vil øge presset på Dansk Folkeparti, for at skære yderligere i velfærdssamfundet. De skal ikke vente hjælp fra Venstre, der meget gerne ser flere skattelettelser.Dansk Folkepartis krav om en vækst for velfærdssamfundet på 0,8% er den kosmetik, der skal give stemmer til partiet ved det kommende folketingsvalg. I bedste fald vil en borgerlig regering med Lars Løkke som regeringsleder, støttet af Liberal Alliance, være en nulvækst regering med kraftige beskæringer af velfærdssamfundet.

Venstre har forsøgt midt i formands kampen at sminke det ønske med et krav om bundskattelettelser. Der er ikke tale om et reelt indhold, for bundskattelettelser er utroligt dyre, for det omfatter alle danskere. Derfor vil den ikke være synlig for den enkelte dansker,  forslaget har derfor ingen gang på jorden, men kan rubriceres som ren valgtaktik fra en trængt venstreleder.

Lars Barfod – formand for Det Konservative Folkeparti – ønsker mange flere skattelettelser til de velbjærgede danskere og virksomheder, der skal betales af nedsættelser af overførselsindkomsterne. Han og partiet er ude i en overlevelseskamp hårdt trængt af Liberal Alliances overbudspolitik på skatteområdet.

Der tegner sig et tydeligt billede af et Danmark med Lars Løkke som statsminister med beskæringer af vores velfærdssamfund og en sand regn af skattelettelser til de velstillede danskere.

Sidste nyt i agurkegenren………..

Thulesen bejler til Socialdemokraterne skriver Berlingske i dag:

Løsriv jer fra de Radikale og kom til os
Kristian Thulesen Dahl vil ikke udelukke at kunne pege på en socialdemokratisk statsminister en dag. Han opfordrer til, at de to partier afprøver et tættere og mere tillidsfuldt samarbejde efter et valg.

Håbet om et tættere samarbejde med det gamle arbejderparti er en af årsagerne til, at Dansk Folkeparti siger klart nej til at danne regering med Venstre efter et valg, hvis der måtte vise sig et blåt flertal. Dansk Folkeparti ønsker at stå frit, så partiet eksempelvis sammen med Socialdemokraterne kan presse en Venstre-regering, siger Kristian Thulesen Dahl.

Men Dansk Folkeparti peger fortsat på Lars Løkke som statsminister ved det kommende valg.

 

Share This Post

Har Lars Løkke en holdning eller et standpunkt om sine ultimative krav til Dansk Folkeparti?

Lars Løkke fortæller søndag i interviews med de tre store morgenaviser Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten, at han på afgørende punkter ikke vil bøje sig, hvis blå blok vinder næste valg.

De ultimative betingelser er, at “verdens største offentlige sektor” (Venstres nulvækst) skal holdes i ro, og skatten for de lavestlønnede skal sættes ned. (Red. Andre medier beskriver de ultimative krav, som Løkkes udgangspunkt!)

Vi vil meget gerne hjælpe ham med at få gennemført begge dele, men vi er bare mere ambitiøse“, siger Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance.

Modsat kræver Dansk Folkeparti højere udgifter til offentlig velfærd, men Samuelsen frygter ikke, at blå blok vil få de samme “samarbejdsvanskeligheder” som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og den røde regering ifølge den liberale politiker oplever.

Samtidig erkender Samuelsen, at valgresultatet kan vise sig at gøre hans mening temmelig ligegyldig: “Hvis Liberal Alliance ikke får de afgørende mandater, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg siger. Men hvis vi derimod bliver tungen på vægtskålen, så må Lars Løkke finde sig i at blive trukket i en mere ambitiøs liberal retning“.
Kilde: Avisen.dk

Der er godt 500 dage til valget skal være afholdt og Lars Løkke måske bliver forhandlingsleder udpeget af De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre.

Det kræver disse partier har et flertal efter valget, som de i dag går ud fra som givet!

Venstre med Uffe Ellemann Jensen i spidsen havde også vundet valget mod Poul Nyrup i 2008, men dengang måtte han og Venstre konstatere regeringen fortsatte. Det samme kan meget vel ske for Lars Løkke, der for tiden mister opbakning fra vælgerkorpset og samtidigt kan han iagttage et Dansk Folkeparti, der øger sin vælgertilslutning voldsomt.

Anders Samuelsen har mistet jordforbindelsen totalt i sine udtalelser til medierne, for han og Liberal Alliance vil IKKE blive “tungen på vægtskålen” ved det kommende valg i 2015.

Den seneste måling 8. maj 2014 i Berlingske foretaget af Gallup giver:
Liberal Alliance…………………….. 9 mandater
De Konservative …………………….8 mandater
Venstre ………………………………..42 mandater

kristian_lars

I alt mønstrer Lars Løkke 59 mandater mod “Rød Bloks” 78 mandater, hvilket er langt fra et flertal udenom Dansk Folkepartis 38 mandater. Det er Anders Samuelsen og Lars Løkkes vilkår for at danne en borgerlig regering, med mindre Liberal Alliance og De Konservative får et jordskredsvalg, hvilket jeg ikke kan få øje på med de nuværende partiledere.

Derfor forsøger Lars Løkke med sine interviews i Berlingske, Politik og Jyllands Posten at lægge pres på Dansk Folkeparti og samtidigt nedtone forventningerne til en måske kommende borgerlig regerings politik.

I min optik kommer Lars Løkke i samme situation som Helle Thorning-Schmidt, men bare med modsat fortegn, da regeringen vil være afhængig af et stærkt Dansk Folkeparti. Et Dansk Folkeparti, der strutter af selvtillid og ønsket om magt, der vil tryne de øvrige politiske partier. Partiet ser ud til at blive det største borgerlige parti efter valget?

Hvem tror på Lars Løkkes trusler er reelle?

Siden valget i 2011, hvor han “afleverede nøglerne til låns” til Helle Thorning, har han kun haft et mål i sigte…………….. at blive statsminister igen! Derfor vil han give købe på sine “ultimative” krav. Og han vil forklare de undrende vælgere, at det var et udgangspunkt.

Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti afviser Lars Løkkes tanker om de ultimative krav i dag. Det sker få timer efter de er fremkommet i de tre medier og det sker i en ironisk tone fra DF’s partiformand.

Står Lars Løkke mod min forventning fast på sine ultimative synspunkter, så vil han spille rollen som statsminister over til “Rød Blok”.

Jokeren i det spil er som altid De Radikale.

Vælger partiet efter valget at danne regering med Lars Løkke, selvom de går til valg sammen med “Rød Blok”?
(De Radikale truede med at gøre det i 2011 valgets regerings forhandlinger i “Det sorte Tårn” sammen med SF og S).

Det er en mulig udgang for Lars Løkke, for dermed at sætte Dansk Folkeparti uden for indflydelse, men det kræver han kan forlige De Radikale og Liberal Alliances politiske krav, der synes at være meget langt fra hinanden. Den konstellation vil betinge et samarbejde med Socialdemokraterne, for at undgå Dansk Folkeparti.

Den seneste måling 8. maj 2014 i Berlingske foretaget af Gallup giver:
Liberal Alliance…………………….. 9 mandater
De Konservative …………………….8 mandater
Venstre ………………………………..42 mandater
De Radikale…………………………..14 mandater

Blå Blok har dermed 73 mandater mod Rød Bloks 64 mandater og med Dansk Folkeparti på sidelinjen med 38 mandater.

Det tror jeg ikke på sker, men det er en mulighed, som Dansk Folkeparti må frygte!

Disse ting er afhængig af et alt overskyggende krav, for der må ikke komme en ny skandale fra Lars Løkkes side. Det vil ikke overraske mig, hvis det sker…….. og det frygter man også i Venstres politiske top.

En anden og måske lidt overset sag, det er, at Lars Løkke var fraværende i Folketinget, da de borgerlige trynede regeringen med De Konservatives beslutningsforslag om børnechecken.

Der har Lars Løkke undgået at få blod på fingrene og han kan stå ren, når en borgerlig regering skal forvalte børnechecken fremover i henhold til EU reglerne.

 

 

Share This Post

Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkepartis dobbeltspil

Mine helt personlige betragtninger om dansk politik og primært Dansk Folkeparti.

Om jeg begriber befolkningen – eller en del af den – ikke kan gennemskue Dansk Folkepartis dobbeltspil i Dansk politik!

Jo mere dobbelt spil og politisk spin formand Kristian Thulesen Dahl, tilsat et passende forlegent drenget smil –  toner frem med på TV skærmen foran “mikrofonholderne” fra primært TV2 News samt flere andre elektroniske medier, jo større tilslutning får han og Dansk Folkeparti i meningsmålingerne!

Ja – jeg kalder journalisterne fra TV2 News for mikrofonholdere, for de har for længst fralagt sig de journalistiske dyder, som at stille kritiske eller uddybende spørgsmål til deres borgerlige politiske venner, heriblandt Kristian Thulesen Dahl, der kan komme godt af sted med et hvilken som helst politisk budskab TV2 News sendetid………

Om jeg begriber det………………………..

Nu fremturer partiets formand med de ledige skal hjælpes og regeringen er asocial……… Men undskyld mig, var det ikke hr. Kristian Thulesen Dahl, der under forhandlingerne med den daværende VK-regering med Lars Løkke Rasmussen for bordenden, selv foreslog at nedsætte dagpengeperioden fra 4 til 2 år? Og samtidigt foreslog han fordobling af optjeningsperioden til dagpenge fra 26 til 52 uger!

Det har vi Marianne Jelved (R) som sandhedsvidne på, heldigvis – for ellers havde den storsmilende formand forsøgt at give regeringen skylden for det!!!!

Ingen kan være uenig i, at dem der falder ud af systemet, de skal hjælpes.

Men det er usmagelig først at ødelægge dagpengesystemet og bagefter skylde en sagesløs regering ud for at være asocial, når baggrunden er, at Dansk Folkeparti selv har forringet dagpengesystemet.

Poul Erik (3f) på Facebook: “Jeg synes det klinger hult, når Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl siger, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik. DF’s egen “sociale” politik var sammen med og Venstre og Konservative, at fjerne efterlønnen, forkorte dagpengeperioden, forgylde privat hospitalerne og give skattelettelser til de rigeste. I kan læse mere om min kritiske holdning til DF og dens såkaldte ”sociale” politik nedenfor“.

Bragt i Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde den 15/3-2013  

SYNSPUNKT: Tusinder af langtidsledige mister dagpenge og forsørgelse. Nedslidte senior-kolleger nægtes tilbagetrækning. Til overflod skal de tåle hån fra deres politiske banemand.

Af Poul Erik Skov Christensen forbundsformand for 3F

Poul Erik Skov Christensen, 3F

Poul Erik Skov Christensen, 3F

Igennem mere end et kvart århundrede har jeg med stolthed båret formandskasketter i fagbevægelsen for hhv. byggefolk, SID-og 3F-medlemmer.Og jeg har i de år lagt øre til en del politisk snik-snak, bortforklaringer, halve sandheder og luftige løfter.Men topmålet af hykleri blev nået i sidste uge, da Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl, skinhelligt spillede forarget over SRSF-regeringens politik.

Ikke sådan at forstå, at jeg har stået og klappet og heppet, siden den nye regering tog plads på  ministertaburetterne.

Tværtimod har jeg i rimelig klar tale angrebet regeringens tro på, at en spare-strategi og tvangstanker om et større udbud af arbejdskraft er den medicin, som dansk økonomi og beskæftigelse har brug for.

Men skamløsheden burde nærmest have lammet talecentret hos Dansk Folkepartis formand, da han i sidste uge sagde, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik og tager fra de dårligst stillede for at levere skattelettelser til virksomhederne.

Det er simpelt hen en hån imod de tusindvis af langtidsledige, også blandt 3F’s medlemmer, der i år mister deres ret til dagpenge og for manges vedkommende deres forsørgelse med dramatiske sociale konsekvenser til følge.Og det er en hån imod de tusindvis af nedslidte faglærte og ufaglærte på arbejdsmarkedet, også blandt 3Fs medlemmer, der i de kommende år nægtes ret til tilbagetrækning og efterløn.

De danskere mærker i disse år konsekvenserne af Dansk Folkepartis såkaldt » sociale « politik og må betale regningen for en fest, hvor de ikke selv var indbudt.

Privathospitaler forgyldt
For Dansk Folkeparti havde sammen med Venstre og De Konservative forgyldt privathospitalerne og boret store huller i statskassen med rødvinsreformen, der strøede enorme skattelettelser ud over millionærerne som humørgødning i surbundsbedene i velhaverghettoerne.

Bagefter skar VKO uden antydning af social følsomhed eller forståelse ned på dagpengene og efterlønnen og efterlod mange tusinde lønmodtagere uden sikkerhedsnet.

Når Kristian Thulesen Dahl nu spiller rollen som en synder, der går bodsgang, er det efter min vurdering kun politisk drilleri og rendyrket stemme-fiskeri. Hvis han virkelig mente det, han siger, burde han selv gøre arbejdet for at omgøre resultatet af sit eget svigt over for de svageste. Så burde han selv overbevise Venstre og De Konservative, som han gennemførte dette skæve svigt med, og derigennem etablere et flertal for at omgøre sin egen forfejlede politik.

I 3F har vi ingen roser til overs for regeringens forslag om lettelser i selskabsskatten.Men at påstå, at det er de svageste danskere, der finansierer gildet, er ude af proportion. Hvis man ser på selskabsskattelettelserne i årene 2017-20, vurderer regeringen, at det vil koste statskassen 16,4 mia. kr.

I samme periode vil regeringen skærpe beskatningen af olieselskabernes fortjeneste i Nordsøen med 11,6 mia. kr.Det betyder, at mere end to tredjedele af selskabsskattelettelserne i de år betales af olieselskaberne. Jeg skulle hilse Dansk Folkepartis formand og sige, at netop dén omfordeling af selskabsbeskatningen ikke ødelægger hverken min eller de øvrige 3F-medlemmers nattesøvn.

I samme åndedrag protesterer cand.merc. jur. Kristian Thulesen Dahl over de foreslåede besparelser på SU-ordningen.Men nogen social katastrofe er det vel næppe, at hjemmeboende, unge studerende må klare sig for lidt mindre i en kortere periode.

Faktisk har vi i LO-familien foreslået, at man fratog studerende på kandidat-studierne deres stipendier og lod dem klare sig med lån. For de højtuddannedes livsindkomst er langt, langt højere end andre danskeres. Så de kan nok spæde lidt mere til selv, når der nu er behov for solidaritet og for at løfte i flok.

Men for 3F er det helt afgørende, at regeringens kikkertsigte nu er indstillet på jobskabelse. Det er netop, hvad vores ledige og langtidsledige medlemmer har brug for. Ikke hån, falsk og slesk tale.  Skamløsheden burde nærmest have lammet talecentret hos Dansk Folkepartis formand, da han i sidste uge sagde, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik og tager fra de dårligst stillede for at levere skattelettelser til virksomhederne.

Det er simpelt hen en hån imod de tusindvis af langtidsledige.

 

Share This Post