Intet er helligt………

………… for at bevare magten for Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti.

Jeg siger nej. Det kommer ikke til at ske. Det er halsløs gerning. Der er mange partier bag forliget, og det bliver ikke ændret,” sagde partiets leder, Pia Kjærsgaard, i januar 2010 ifølge Politiken. Det drejede sig om en fremrykning af en senere pensionsalder, dengang som nu.

I dag siger næstbossen Kristian Thulesen Dahl: “Når Dansk Folkeparti går til forhandlinger om reformer med regeringen, så er der ingen hellige køer. I og med at vi ikke kommer ind til en forhandling med et ultimativt synspunkt, så er alt i spil. Det afgørende er, at partiet føler sig imødekommet ved forhandlingerne“.

Det ser ud til, der er tale om en markant ændring af partiets standpunkt om pensionsalderen, som er begrundet i det taktiske spil om udskrivelse af valget på baggrund i strandede forhandlinger om regeringens kommende 2020 plan sidst i denne måned.

Dansk Folkeparti vil gå langt for ikke at vælte en borgerlig regering og være årsagen til Lars Løkke udskriver valget her i maj måned. Man er i partiet gået i sort ved udsigten til at miste magten efter det kommende valg, så man vil søge at få udskudt valget til oktober måned i et håb om opponionsmålingerne vil blive markant bedre for Blå stue.

Det bliver spændende at se, hvordan den markante del af Dansk Folkepartis “de frafaldne socialdemokrater” vil belønne Pia og Kristian for den opbakning til regeringens 2020 plan, der indeholder en hurtigere forhøjelse af pensionsalderen.

Er det nok Pia vifter med en forhøjelse af ældrechecken på et par tusinde kroner om året, som formentlig vil blive det figenblad, der betales til Dansk Folkeparti(DF) af regeringen for den kan indgå forlig med DF.

Kristian Thulesen Dahl – med ansigtet i sørgmodige, alvorlige folder på forligsnatten uden for statsministeriet  – kan bruge ældrechecken til at fortælle vælgerne, at partiet har fået en sejr ved forhandlingerne med regeringen? Dermed kan DF bevare magten et ½ år mere indtil grundloven siger, der skal udskrives valg.

Share This Post

Svært for mig at være dansker…..

Finanslovforhandlingerne er i gang og som sædvanligt har Dansk Folkeparti stillet et fremmedhadsk forslag til regeringen i finanslovforhandlingen.

Man skal betale skat i Danmark i syv år, før man kan få velfærdsydelser i Danmark.

Det er endnu et af de forslag, som skal sikre Dansk Folkeparti en maksimal omtale i forbindelse med indgåelse af en aftale om den kommende finanslov for 2011. Selvom vores finansminister siger fra nu, så skal forslaget nok komme igennem forhandlingerne, som det er tiltænkt fra Dansk Folkeparti, for partiet sidder i en nøgleposition. Regeringen har deponeret magten hos Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti.

Men hvad er det for et menneskesyn der ligger bag det forslag?

Selvom forslaget er populært i deres vælgerskare, så er det rendyrket fremmedhad, der ligger bag tankegangen for forslaget, selvom den smilende unge mand fra partiet – chefforhandler Kristian Thulesen Dahl –  siger: “Det er for at beskytte danskerne mod social udhuling af vores velfærdsydelser“.

Jeg kan ikke stærkt nok tage afstand fra den form for politik og Kristian Thulesen Dahls politiske retorik.

Jeg er ked af at være dansker, hvis vi får et samfund, der på den måde ødelægger integrationen og levevilkårene for indvandrerne i Danmark. Vi har brug for et åbent samfund og vi har brug for indvandrerne i Danmark. De vil være med til at sikre vores levevilkår i fremtiden, hvis det danske samfund evner at integrere dem.

Share This Post

De ramte betaler krisen?

Den borgerlige tænketank Cepos har dristet sig til et opgør med Guruen Anders Fogh Rasmussen i Dansk politik, nu generalsekretær i Nato, der ikke har ønket at deltage med en udtalelse om Cepos kritik til Dagbladet Politiken.

Cepos udtaler i dagens udgave af Politiken:
“Hvis regeringen havde levet op til sine egne målsætninger, havde økonomien været holdbar. Så havde vi ikke skullet igennem EU’s krav på samme måde! ”

Et andet citat:
Et af argumenterne for at indføre skattestoppet var, at regeringen derved troede, at den kunne styre de offentlige udgifter. Men nu ligger konklusionen ligefor og kan findes på tryk: Det var ikke effektivt. I stedet har det ført til et underskud og en gæld, der nu skal korrigeres“, siger Torben M. Andersen, professor og tidligere overvismand.

Denne kritik af 2 væsentlige aktører i dansk borgerlig politik rammer Anders Fogh Rasmussens image og de borgerliges eneret på drive økonomisk politik hårdt og det giver den tidligere regeringsleder alvorlige ridser i lakken.

Men her stopper det uheldigvis ikke, for regeringen Lars Lykke Rasmussen fortsætter den tåbelige økonomiske politik ved at lade krisens ofre selv om at betale regningen, medens de velstillede får skattelettelse om 2-3 år og en uændret indkomststigning i samme periode.

Det er mennesker på et lavt økonomisk stade, der skal betale med et indkomststop og tillige med øget skattebetaling, for det er overførselsindkomsterne, der skal betale! De samfundsgrupper kompenseres ikke om 2-3 år i regeringens forslag!

Dansk Folkepartis rolle er nøje defineret af regeringens spindoktorer i samarbejde med Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl.

Men partiet har det sværere denne gang, for det rammer jo mange af deres vælgere, der er på overførselsindkomster.

 De skal have en luns, som ved tidligere forhandlinger, for eksempel en forhøjelse af “ÆLDRECHECKEN”, så redder regeringen livet og Dansk Folkeparti den reelle magt og  indflydelsen frem til det kommende valg!

Dansk Folkeparti prøver ved langstrakte forhandlinger at fjerne focus fra regeringens økonomiske politik med besparelser på overførselsindkomster og siger nej til besparelser i kommunerne og overføre den til besparelse på indvandrerområdet og udlandshjælpen, hvilket jeg mener er usmageligt.

Men der mangler stadig 20-22 milliarder kroner, hvis det ikke er regeringens forslag der skal gennemføres.

Dansk Folkeparti vil spare 1,8 milliarder kroner på flygtninge- og ulandspolitikken, 82 millioner kroner på tolkehjælp for indvandrere!   Gebyrer på udlændingeområdet.

Og så er der pointen  – den sociale profil – en fjernelse af børnechecken for de mest velhavende børnefamilier, som så ødelægges af fjernelse af børnechecken til familier med over 3 børn!

Men kære Pia Kjærsgaard og løjtnanter, hvor er de store perspektiver i Jeres forhandlings indsats?

Er det Jeres alvorlige mening Dansk Folkeparti vil lade krisens ofre betale regningen for Jeres og regeringens forfejlede økonomiske politik?

Det er min opfattelse at Dansk Folkeparti vælger en forhandlingsløsning med nogle kosmetiske ændringer på regeringens udspil for at bevare sin indflydelse i Folketinget, så må vælgerne belønne/straffe Dansk Folkeparti ved det kommende valg for det!

Det vigste ved kritikken fra Cepos af regeringens økonomiske politik er netop den fjerner den borgerlige eneret på, at kun en borgerlig regering kan føre en ansvarlig økoniomisk politik.

Der nu er to veje i dansk politik,  – En fair løsning  – og regeringens forfejlede økonomiske politik, det gør valget nemt for vælgerne ved det næste valg.

Share This Post