Så skete det…..

Så trådte det i kraft, det forkætrede tildækningsforbud, som – hvis vi skal tale rent ud af posen – nok snarere er rettet mod muslimske kvinder i burka og niqab end mod japanske turister med åndedrætsværn for næse og mund“, skriver Information i dag.

Jeg er enig med dem, der siger, det er signal politik af værste skuffe. Et tal der rumler i min hukommelse, siger der er omkring 100 kvinder i Danmark, der bærer niqab eller burka.

I stedet for at bruge Folketingets og politikkernes tid på signalpolitik og ikke mindst efterlade den enkelte danske politimand med en urias post, som at få den forbudte klædnings del af en sagesløs muslimsk kvinde…….

Så burde man i stedet for overlade det til kommunernes opsøgende sociale arbejde, at overbevise det muslimske samfund og dets forstokkede mænd om, at det ikke er rimeligt at bære de nævnte genstande i Danmark.

Share This Post

Kan Mette Frederiksen forhindre prostitution?

Mette Frederiksen langer ud efter mænd, som køber sex

Jeg tror ikke, at en kunde hos en prostitueret bagefter kan gå ind og undervise en skoleklasse eller dømme i en retssal eller være politiker, politimand eller hvad han er, på en måde, som er foreneligt med det, vi opfatter som ligestilling og respekt mellem kønnene,” siger Mette Frederiksen i bogen “Mette F”.

Stop en kende Mette Frederiksen……

…… er det kun 270.000 mænd i Danmark, der køber sex?

Og er de mænd, der køber sex, sexmonstre, der mishandler kvinder?

Er de mænd og kvinder, der køber sex modstandere af kønnenes ligestilling?

Og er det muligt at forbyde prostitution?

Prostitution har fungeret under forskellige vilkår gennem forskellige kulturer fra den græske oldtid, via romerriget, reformationen til vores tid med flere tusinder massageklinikker i Danmark, selv den mindste landsby (Hodde i Vestjylland, som eksempel) har sit “bordel”, der er luksusnatklubber, ” Sugerbabes”, “dating” websites, hvor prostitution drives i større eller mindre omfang.

Prostitutionen har været forbudt i nogle perioder, tilladt i andre perioder. Den omhandler både mandlig og kvindelig prostitution. Uanset hvad der var gældende lov i de forskellige perioder, så overlevede den.

Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvordan samfundet eller Mette Frederiksen, skal forhindre en mand/kvinde aftale en seksuel ydelse mod betaling eller en “gave” med en anden kvinde/mand……..

Det Mette og andre moralister helt glemmer, det er den kvindelige køber af sex.

Jo, kvinder køber også prostituerede mænd og kvinder. I min barndom (år 1955) sad jeg sammen med min moster i Illum på øverste etage og så mænd stable sukkerknalder. Jeg spurgte min moster, hvorfor de gjorde det, hun svarede de sælger sex til kvinder og mænd.

Jeg stærk modstander af handlen med kvinder og at kvinder mod deres ønske tvinges til salg af sex og dermed deres krop. Her gør Mette Frederiksen og de øvrige danske politikere alt for lidt for at hjælpe de handlede kvinder/piger og mænd/drenge.

Det er yderst sjældent paragraffen 262 a bruges mod bagmændene og trafficking.

Jeg glæder mig til at se en opprioritering af indsatsen mod trafficking og bagmændene, der står bag handel af mennesker til slavearbejder og prostitution, for det trives også i Danmark.

I følge FN er trafficking:
” at rekruttere, transportere, huse eller modtage en person ved brug af magt eller trusler, bortførelse eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ved at købe samtykke fra en tredjeperson, der har kontrol med en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Det er uden betydning om den handlede person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte midler.”

Med udgangspunkt i FN’s definition indførte Folketinget i 2002 en særlig bestemmelse om trafficking i straffeloven, § 262 a. Med denne paragraf i hånden kan menneskehandlens bagmænd blive straffet med op til otte års fængsel.

Veronikas historie:
Veronika er 19 år og kommer fra Litauen. Hun er roma og i hjemlandet bor hun i en roma-ghetto med sin mor og sine søskende. Hun har hverken uddannelse eller job og derfor takker hun ja til at rejse til Danmark for at arbejde som opvasker på en restaurant.

Jobbet har hun fået via en bekendt, der kender en, der ejer en restaurant i Danmark. Da hun kommer til Danmark finder hun hurtig ud af, jobannoncen er falsk og hun i virkeligheden skal arbejde som prostitueret.

Veronika bliver tvunget til at arbejde i en sexklub, hvor hun skal betjene op mod 30 kunder per aften, 6 dage om ugen. Hun bestemmer ikke selv, hvilke kunder hun vil betjene eller hvilke former for seksuelle ydelser hun vil udføre. Bagmændene beholder de penge hun tjener, hun får kun 100 kr. om dagen hun kan bruge til at købe mad og cigaretter for“.

Nini Schultz på Facebook (23.oktober2016):
Så er tiden vist inde til, at jeg skal afsløre offentligt, at jeg for en del år siden har arbejdet i en årrække som prostitueret. Jeg kan oplyse, at jeg havde annonce i Ekstra Bladet hver gang, at jeg skulle på arbejde og jeg er oplyst, at de vil kunne skaffes. Jeg bankoverførte betalingerne for annonce. Jeg var særdeles godt tilfreds med arbejdet.

Blandt mine kunder var mange prominente. Jeg afslører aldrig navnene for jeg har stor respekt for dem, der turde benytte sig af massageklinikker.

Jeg vil dog nævne, at der blandt mine stabile kunder var en socialdemokratisk borgmester. Det vil altid være en hemmelighed mellem ham og jeg, hvorfra i landet, at han kom.

Prostitution er også andet end lige det, som man læser om i medierne. Ingen af de klinikker, som jeg har arbejdet på har benyttet sig af udenlandske kvinder. Når jeg tænker tilbage, så tænker jeg på en god tid, der har været med til, at forme mig til det menneske, som jeg er i dag“.

Som det ses er der mange facetter i kampen mod prostitution.

Mette Frederiksen har min fulde respekt, hvis hun går ind i kampen mod trafficking med baggrund i § 262a og tvinger politiet til en større indsats mod kvindehandel og tvungen prostitution.

 

 

 

Share This Post

En opfordring til danske muslimske kvinder

Det er mig ubegribeligt dansk fødte kvinder i fører sig tørklæde. Det strider mod dansk kultur og det gør dem ikke til bedre muslimer.

syg_kone

Jeg håber der er nogle stærke muslimske kvinder, der kan vende det undertrykkende muslimske kvindesyn til en positivt syn på kvinder, så der også i muslimske kredse sker ligestilling mellem kvinder og mænd.

Man kan starte med at afføre muslimske kvinder tørklædet og fjerne adskillelse af mænd og kvinder i moskéerne.

Et vigtigt dansk kulturtræk er trosfrihed og det gælder også for muslimer.
Det kræver så noget af de danske muslimer, nemlig de tager afstand fra muslimske parallelsamfund og tvang overfor kvinder og andre trosretninger med baggrund i Koranen.

Det danske samfund er bygget over grundloven og det skal alle borgere i Danmark respektere uanset trosretning.

Et citat fra http://www.islam.dk/bag-torklaedet/ :
Disse kulturelle emner og traditioner har intet at gøre med islam.

En omhyggelig læsning af Koranen viser, at stort set alt, hvad de kvindelige feminister i Vesten kæmpede for i 1970′erne, var til rådighed for muslimske kvinder 1.400 år tidligere.

Kvinder i islam bliver betragtet som ligeværdige til mænd, hvad angår åndelighed, uddannelse, værdighed, og hvad angår fødsel og opfostring af børn, bliver det betragtet som en positiv egenskab“.

Jeg opfordrer danske muslimer til at fortolke Koranen på den måde med dyb respekt for deres valg af tro.

Share This Post

Det danske løntabu af Ole Birk Olesen (LA)

Ole Birk Olesen har begået en kronik i Berlingske Puls.politiko…….

birk_tese

Læs artiklen her………

Hans overordnede tese er en løn under mindstelønnen bringer kontanthjælpsmodtagerne i arbejde, hvilket jeg ikke mener holder i virkeligheden. Denne gang kører han sit budskab på tyske indvandrer kvinder kommer i arbejde på Mac’Donnalds til en tysk løn langt under den danske kontanthjælpsydelse.

Jeg mener ikke “tysk sulteløn” vil bringe danske indvandrerkvinder i arbejde i Danmark, som Ole Birk Olesen agiterer for. En stor del af årsagen til indvandrer kvinder i Danmark ikke arbejder, det skyldes deres kultur og at arbejdsgiverne ikke står i kø for at ansætte dem.

Et uddrag af Ole Birk Olesen kronik:

Langt de fleste i Danmark er i stand til at tjene både 70, 80 og 90 kroner i timen, men når vi nærmer os de 110, så begynder nogen at falde fra. På min ved køkkenbordet udfærdigede graf ses seks små grønne tændstikmænd, som er i stand til at arbejde, men som ikke er i stand til at tjene 110 kr. i timen. De er derfor ledige i dag. Deres ledighed er prisen for skatter og overførselsindkomster, som er så høje i Danmark, at man ikke arbejder, hvis man ikke kan tjene 110 kr. i timen. Tro ikke på mig, jeg er blot journalistuddannet, men tro på Velfærdskommissionen, som bestod af nogle af landets fremmeste økonomer“.

Ole Birk Olesens frihåndstegning er baseret på  70, 80 og 90 kroner i timen. I følge Ole Birk Olesen vil 30% af dem på overførselsindkomst ikke arbejde, hvilket IKKE svarer til virkeligheden.

Ole Birk Olesens frihåndstegning er baseret på 70, 80 og 90 kroner i timen. I følge Ole Birk Olesen vil 30% af dem på overførselsindkomst ikke arbejde, hvilket IKKE svarer til virkeligheden.

De skrev:
“På det danske arbejdsmarked er der høje mindstelønninger og en relativ sammenpresset lønstruktur. Mindstelønningerne m.m. er på det danske arbejdsmarked aftalebestemte, men er påvirket af niveauet lagt af sociale ydelser som dagpenge, kontanthjælp mm. Dette niveau afspejler fordelingspolitiske mål knyttet til løn og indkomstforhold. En mere lige fordeling af lønninger sikrer imidlertid ikke automatisk en mere lige fordeling af beskæftigelsesmulighederne. Ikke alle kan nødvendigvis finde et job som giver en aflønning svarende til mindstelønningerne eller mere. Omkostningen ved denne form for fordelingspolitik viser sig derfor indirekte ved ledighed.”

Min kommentar til Ole Birk Olesen på Facebook i dag:

Endnu en udgydelse fra Ole Birk Olesen, som ikke er en sand beskrivelse af virkeligheden. Han medregner AM-bidrag, som dem i arbejde betaler, men ikke lønmodtager fradrag, som dem på overførselsindkomster ikke får. Og så agiterer han for tyske lønninger, som de heller ikke kan leve for i Tyskland. Og så overser han den faktor at “Venstres ukendte kontanthjælpsfamilie” har 56.000 mindre end en tilsvarende HK-familie på mindstelønnen 110,35 kroner i timen inklusiv sociale ydelser for begge familier. Det vil klæde Ole Birk Olesen og Liberal Alliance at sige, man ønsker et lavtløns proletariat i Danmark, så han og andre med de samme indtægter kan leve et fedt liv.   En stor del af årsagen til indvandrer kvinder i Danmark ikke arbejder, det skyldes deres kultur og at arbejdsgiverne ikke står i kø for at ansætte dem.
Svar på mit første indlæg:
Ole Birk Olesen skriver – Flemming Bjerggaard: Jo, beskæftigelsesfradrag er også medregnet.Min 2. kommentar:
Ole Birk Olesen, send mig dine mellemregninger på bjerggaard@pc.dk ……….og så lige en rettelse mere i forhold til til din kronik i Politiko i går. Du anfører 100 kroner for overførselsindkomster, den absolutte maksimale ydelse er 89 kr. i timen, men ok, hvad er 11 kroner, når man tjener langt over 700.000 kroner Din “køkkenbordstegning” viser der er 30% af dem på overførselsindkomst, der ikke arbejder, fordi det ikke kan betale sig, Det er faktuelt forkert. Selv Venstres Inger Støjberg har måttet vedgå, at antallet er langt under 2.000. Det skete blandt andet i en samtale med Henrik Qvortrup på DK4 i den sidste uge. Se den Ole…….
Share This Post

Kvindehandel er en del af dansk prostitution…….

Undgå de prostituerede, der taler østeuropæisk, og gå forbi de bordeller, hvor der ikke er danske kvinder. Sådan lyder opfordringen fra Dansk Folkeparti til de danske mænd, der køber sex.

 

De skal købe hos danske kvinder, da masser af prostituerede gør det frivilligt,” siger ligestillingsordfører Pia Adelsteen (DF).

Hvad så med de kvinder der taler afrikansk og kommer fra Nigeria? Og hvad er frivillighed? Hvis du skal skaffe flere tusind kroner om dagen til dit misbrug, er det så frivilligt, Pia Adelsteen?

Vi er vældigt med på vognen hvad kvindehandel angår – hvilket Anja Dalhoff med filmen “Når månen er Sort” allerede i 2007 kunne dokumentere.
http://www.danishdoc.dk/Danish_Doc/Moon.html

“De seneste år har mange europæiske lande, også Danmark, oplevet en stærk stigning i antallet af nigerianske kvinder i prostitution. Langt de fleste af disse kvinder er ofre for menneskehandel. Mange kommer til Europa efter en umenneskelig rejse over det afrikanske kontinent. Når målet er nået præsenteres de af bagmændene for en fiktiv regning på op til kr. 450.000, der promte skal betales – der er ingen anden udvej end prostitution. “

“Michelle kender også Anna, som hver nat lider på Københavns mørke gader. Hun fortæller om de natlige overgreb og voldtægter som prostitueret. Om hvordan hun troede, at hun skulle til Danmark som sygeplejeelev, men i stedet blev narret og snydt til prostitution, der er i diametral modsætning til hendes meget religiøse ståsted i livet. Både Anna selv og hendes familie i Nigeria er under seriøse trusler fra bagmændene, der ikke viger for hverken vold eller mord.”
Kilde: http://ingenkendersandheden.blogspot.dk

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) vil heller ikke forbyde købesex, men vil i stedet lave en oplysningskampagne rettet mod de 15 procent af mændene, der finder det i orden at købe sex af handlede kvinder.

Personligt mener jeg ikke et forbud forhindrer handlede kvinder (eller mænd), for der er et overset marked køb af drenge/mænd til prostitution. Det skal fortsat være synligt, at der er prostitution i Danmark, for det skal ikke ske i kældre og baggårde, hvor alfonser kan mishandle deres “medarbejdere” uhæmmet, for den offentlige prostitution giver de handlede kvinder en “vis beskyttelse” mod deres alfonser og “madammer”.

Men det er ikke kun prostitution, hvor der sker handel med mennesker, det sker også i landbrugs- og byggesektoren, hvor fagforeningen 3F kæmper en stor kamp for at skabe bedre arbejdsforhold for primært de østeuropæiske arbejdere.

Min opfordring til danske mænd er i al sin enkelhed, det er markedet der muliggør handel med kvinder, så det eneste der kan hindre det, det er lad være med at købe dem. Men det er nok en utopisk tanke………

Menneskehandel udgør i dag en af de største og mest lukrative forbrydelser på verdensplan. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på problemet og hvis du får mistanke, så kontakt Center mod Menneskehandel!

Se videoen, der har en varighed 25 minutter.

Share This Post