Kvindernes kampdag

8_marts

I dag er det kvindernes internationale kampdag. Det er en festdag, fordi vi fejrer de mange sejre, som vi har vundet sammen. Men det er samtidig en dag, hvor vi sætter fokus på de mange områder, hvor der fortsat skal kæmpes. I dag er også dagen, hvor Enhedslisten lancerer et ligestillingsudspil med fem konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre mere ligeværd mellem mænd og kvinder,” skriver Johanne Schmidt-Nielsen til mig i dag i et af de nyhedsbreve, som jeg modtager fra de politiske partier i Folketinget.

Se hvor du kan fejre kampdagen på Altinget.dk.

altinget_kampdag

Du kan finde mange flere 8. marts-arrangementer på KVINFO’s hjemmeside.

Kvindernes Kampdag 8. marts

Kvindernes internationale kampdag eller den internationale kvindedag, 8. marts, er en mærkedag for kvinders stilling i verden.

Dagen markeres også af FN, og i mange lande er det en national helligdag. Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet i 1910, og i 1977 vedtog FN en resolution som anbefaler fejring af en international kvindedag.

Danmarks første kvindelige minister og statsminister.

nina_bang1

Nina Henriette Wendeline Bang, født Ellinger den 6. oktober 1866 i Kastellet, København – 25. marts 1928 i København, var en dansk politiker og undervisningsminister for Socialdemokratiet, historiker, socialist og marxist. Hun var Danmarks første kvindelige minister og verdens første kvindelige minister i en parlamentarisk regering. Kilde: Wikipedia.

Helle Thorning-Schmidt (født 14. december 1966 i Rødovre) er en dansk politiker, der siden den 3. oktober 2011 har været Danmarks statsminister. Hun har siden 2005 været formand for Socialdemokraterne.

Helle Thorning-Schmidt er uddannet cand.scient.pol. og MA i europæiske studier, og har siden 2005 været medlem af Folketinget og formand for Socialdemokraterne.

Hendes politiske karriere begyndte i 1999, da hun blev medlem af Europaparlamentet, hvor hun sad til 2004. Hun blev opstillet til Folketinget i Østerbrokredsen i 2003, og er siden blevet valgt ved valgene i 2005 (4.591 personlige stemmer), 2007 (49.926 personlige stemmer) og 2011 (33.564 personlige stemmer). Kilde: Wikipedia.

8. marts blev vedtaget i Danmark
Dagen blev vedtaget på den socialistiske kvindekongres i København, august 1910. Nina Bang var blandt arrangørerne af den konference, der vedtog at gøre 8. marts til kvindedag.

De første år blev kvindedagen ikke markeret på “selve dagen”, den 8. marts. For på samme måde som med de første maj-demonstrationer henlagde man aktiviteterne til en søndag, hvor flere havde lettere ved at deltage. I 1914 blev dagen også holdt på en søndag – som var 8. marts, og herefter holdt man fast ved denne dato. Imidlertid blev kvindelig valgret gennemført i Danmark i 1915, og dagen fik efterhånden et bredere indhold.

Det gjaldt valgretten
I første omgang var det valgret for kvinder, som var hovedformålet med kampdagen. Valgretten kom i 1915. Danske kvinder fik kommunal valgret i 1908 og lige valgret med mænd i 1915.

Er der stadig noget at kæmpe for?

Det er stadig mænd der bestemmer i de danske virksomheder, selvom der i dag er flere kvindelige chefer. Bestyrelserne for virksomhederne består overvejende af mænd, der er få kvindelige bestyrelsesformænd. Selv titlen er mandlig, hvis det er en kvinde der sidder for bordenden :-)

Betænkningen konkluderer, at der er mange ofte komplekse grunde til, at kvinder tjener mindre end mænd. Eksperter hævder, at halvdelen af forskellen skyldes direkte og indirekte forskelsbehandling. Andre nævnte årsager omfatter flere kvinder i deltidsstillinger samt større repræsentation af kvinder indenfor lavtlønnede sektorer. Forskning viser også en markant forskel, når kvinder vender tilbage til arbejdsmarkedet efter deres første barselsorlov.

Den absolutte ligestilling skal skabes af kvinder for kvinder, for kun ved lønforhandlingerne ude på virksomheden skabes der lige løn. Kun ved politisk deltagelse får kvinderne “lige magt”, så det er bestemt op til den enkelte kvinde at skabe ligestilling.

Jeg vil ønske kvinderne en rigtig god kampdag, men samtidig burde vi mænd også have en kampdag, for der er mange områder, hvor vi mænd ikke har ligeret.

To eksempler.
Omkring vores børn og ved vold i hjemmet, hvor retssystemet overser kvinders vold mod mænd og automatisk betragter vold i hjemmet, som begået af manden.

Share This Post

Kvindernes Internationale kampdag…..

fokus

Den 8. marts hvert år bliver Kvindernes Internationale Kampdag markeret verden over både i FN og som en national mærkedag i mange lande.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Ideen om en international kampdag for kvinder kom til verden i København i 1910 under en international kvindekonference. Emnet var ligestilling og indebar, at kvinder skulle have politisk indflydelse, uddannelse og arbejde på lige fod med mænd. I første omgang var det stemmeret for kvinder, som var hovedformålet med dagen.

Har Kvindernes kampdag overlevet sig selv?

Burde Danmark ikke i stedet for indføre en kampdag for ligestilling af kvinder og mænd?

I kort form er der ikke ligestilling i bestyrelseslokalerne i de danske virksomheder, i tilkendelse af forældremyndighed i ved skilsmisse, i straffesager om vold, værnepligt og valg til Folketinget. Der kan nævnes mange andre ting, end dem jeg har nævnt, men blandt de nævnte ting går den manglende ligestilling begge veje.

Kvinderne er underrepræsenteret i Folketinget, kommunalbestyrelser og politiske nævn og ikke mindst i bestyrelseslokalerne i de store danske virksomheder.

Mændene kan vanskeligt opnå forældremyndighed ved skilsmisse, med mindre moderen er uduelig eller frivilligt afgiver den. I voldsager bliver manden nærmest pr. automatik dømt for vold uanset hvad der er sket, selv i selvforsvar overfor kvinden bliver han dømt.

Der er behov for ligestilling mellem kønnene.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager fra både mænd og kvinder, der mener at være blevet udsat for kønsdiskrimination inden for og uden for arbejdsmarkedet.

I 2012 afgjorde nævnet 129 sager om kønsdiskrimination, heraf 60 klager indgivet af kvinder.

De forskellige sager spænder vidt og handler blandt andet om frisørpriser, rejser kun for kvinder, annoncer om “rengøringspiger”, afskedigelser af gravide og forældre på barselorlov, ligeløn, kvinder i bestyrelser og kvindelige professorer. Alle afgørelserne kan ses på nævnets hjemmeside.

Selvom der er sket meget siden 1910, hvor kvinder kæmpede for at få stemmeret, viser afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet, at både mænd og kvinder stadig bliver udsat for kønsdiskrimination, også i 2012.

Henrik Buchholtz Pedersen skriver på Facebook:
I anledning af kvindernes kampdag forlanger jeg komplet ligestilling. Kvinder skal således som mænd indkaldes til session og tvungen værnepligt og hvorfor skal kvinder løbe langsommere ved optagelsen på politiskolen :-p Rigtig god kampdag og glæder mig til at se hvem der vinder i mudderbrydning selvom man ikke kan spille på det på oddset :-p”

Britta Thomsen (S), EU parlamentsmedlem, skriver i sit nyhedsbrev:
Efterspørgslen på sexkøb skal ned.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

For mig er menneskehandel noget af det værste der findes. I slutningen af februar stemte vi i Europa-Parlamentet for, at det kan være en del af en samlet indsats mod menneskehandel at kriminalisere sexkøb. Det kender man allerede fra vores nabolande Sverige, Norge og Island.

Vi skal sætte ind overfor efterspørgslen og en af måderne kan være at kriminalisere kunden. Europa-Parlamentets vedtagelse er ikke et forslag om at tvinge Danmark til noget som helst, men blot en opfordring om at overveje muligheden.

Regeringens kurs, hvor man slår hårdt ned på bagmænd og hjælper de piger, som kan nås, er en del af den endelige løsning. Men vi kan se, at det desværre ikke er tilstrækkeligt.

Derfor synes jeg, at vi igen skal overveje et forbud i mod sex køb. Fordi vi kan se, at det er det, der virker.”

Det er fint nok, men forbud mod sex køb afskaffer ikke prostitution, der for øvrigt omfatter begge køn! Men det har Britta Thomsen endnu ikke opdaget for hendes indlæg kun omhandler  piger. Forbud fjerner kun sex køb fra det offentlige rum og dermed kan Britta Thomsen og andre “bryste sig med”, det er afskaffet, undskyld udtrykket 🙂

I Sverige er resultaterne mere end tvivlsomme, selv kristelige svenske politikkere er taget med bukserne nede i forbindelse med sex køb af det svenske politi.

Jeg tror den danske regering og Mette Frederiksen (S) (Tidligere bannerfører for et forbud mod sex køb) har erkendt at et forbud ikke er vejen frem, men en aktiv indsats mod tvangs prostitution og menneske handel er vejen frem, samtidig med en massiv oplysningskampagne mod køb af tvangshandlede kvinder og mænd.

Det er IKKE en nem fremgangsmåde, det erkender jeg…….. Men erfaringerne fra Sverige er ikke overraskende for mig!

Købesex-forbud virker modsat hensigten i Sverige
Det går ikke godt i Sverige. Loven som forbyder at købe sex, har vist sig at virke meget negativt, hvor sikkerhed, netværk og forholdene er blevet væsentligt forringet for sexarbejderne.

Justitiekansler og undersøgelsesleder Anna Skarhed fortæller desuden, at prostitutionen ikke er faldet siden lovens indførsel i 1999 og at trafficking er steget. Samtidig klargører hun helt tydeligt, at loven ikke er til for at formindske skader for sexarbejderne, men i stedet udgør et forbud mod prostitution. Læs citaterne længere nede på siden, sammen en lang række dokumentation og kildehenvisninger. (Links åbner i ekstern webside)

Den svenske løsning er en “hovsa-løsning”. Et nytteløst, moralsk forbud, til skade for både de udsatte og alle sexarbejdere. Erfaringerne fra Sverige viser, at omfanget af prostitution ikke er væsentligt ændret. Derimod er levevilkår og sikkerhed forringet for alle sexarbejdere – også de mange som arbejder med sex af fri vilje og lyst.
Kilde: http://www.seksualpolitik.dk/tema-sverige.html.

Jeg mener:
Menneske handel og tvangsprostitution er usmageligt, det hører ikke hjemme i Danmark. Det skal bekæmpes med alle midler og prioriteres højt af politiet og de danske myndigheder i samarbejde med de lande – i primært Østeuropa, hvor bagmænd leverer og udnytter kvinder og mænd.

Helt Normalt!

8. marts bør være: "De Lige Køns Internationale Kampdag", hævder det omdiskuterede nævn og overvejer at opløse evt. kommende kampdage med magt, skriver "Helt Normalt"

Kilde: “Helt Normalt”

 

Stærke kvinder gennem tiden:

Nina Henriette Wendeline Bang, født Ellinger, den første kvindelige socialdemokratiske minister.

Anna Sophie von der Hude

Bodil Koch f. Thastum, var en dansk politiker og minister.

Lise Nørgaard, er en dansk journalist, forfatter og manuskriptforfatter.

 

 

Share This Post

Kvindernes Kampdag

Kvindernes internationale kampdag eller den internationale kvindedag, 8. marts, er en mærkedag for kvinders stilling i verden. Dagen markeres også af FN, og i mange lande er det en national helligdag. Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet i 1910, og i 1977 vedtog FN en resolution som anbefaler fejring af en international kvindedag.

FOA udtaler til Politiken i dag:
“For første gang i historien gik et flertal af lønmodtagerorganisationerne til forhandlingerne med ligeløn på dagsordenen. Alligevel var ligelønnen første mand overbord ved de nylige overenskomstforhandlinger”.

Hvis vi laver et tankeeksperiment og tager pædagoggruppernes 19 millioner og ganger det med en tre-årig overenskomstperiode, så vil det tage 534 år at lukke løngabet på 18 procent«, konstaterer han.

Det svarer til 178 overenskomstperioder“.

Dansk Folkepartis  pressemeddelse om Kvindernes Kampdag, skriver blandt andet:
“Vi har ikke brug for en Kvindernes Internationale Kampdag med traditionel dagsorden, siger DF’s ligestillingsordfører Pia Adelsteen. Vi har brug for en dag, hvor kvinder og mænd kæmper sammen om at have lige muligheder”.

Der er stadig brug for en kamp for ligeløn og en Kvindernes Kampdag for at synliggøre problermerne om kring kvindernes ligestilling, som ikke kun omhandler ligeløn, men også politiske mandater samt bestyrelsesposter og lederposter i erhvervslivet og på det offentlige arbejdsmarked. Men det har Pia Adelsteen (DF) ikke bemærket, så det er ikke Dansk Folkepartis politik.

Share This Post

Til vores piger!

Kære piger!

Husk det er Jeres kampdag i morgen, det er Kvindernes Kampdag den 8. marts.

Kampdagen fejrer 100 års jubilæum i år, så det er måske netop derfor der er mange spændende aktiviteter i hele landet, klik ind på aktiviteterne.

Der kan I kæmpe Jeres sag med møder over det ganske land. Her er der der ingen undskyldning, mød op og kæmp mod mændenes modstand mod støvsugning, børnepasning og opvask! Og ikke mindst samfundets manglende ligestilling af kønnene.

Møder du ikke op i morgen til mødet i din hjemby, så er det det din egen skyld, hvis du fremover er tynget af huslige pligter, dårlig løn, ingen bestyrelsesposter og manglende frihed til sidde på cafeén søndag formiddag sammen med veninderne.

Fakta om dagen –  Kilde: Wikipedia.
Kvindernes internationale kampdag eller den internationale kvindedag, 8. marts, er en mærkedag for kvinders stilling i verden. Dagen markeres også af FN, og i mange lande er det en national helligdag. Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet i 1910, og i 1977 vedtog FN en resolution som anbefaler fejring af en international kvindedag.

Ideen om Kvindernes international kampdag blev fremsat af Clara Zetkin på den internationale kvindekongres arrangeret af socialistisk internationale i København den 26. og 27. august 1910. Datoen 8. marts blev valgt for at mindes den demonstration for kvinders rettigheder som socialistiske kvinder afholdt i New York 8. marts 1908.

Mødetstedet var Folkets Hus på Jagtvej 69, i den bygning, som indtil 1. marts 2007 husede Ungdomshuset og blev nedrevet 5.–6. marts 2007.

Læs mere på  http://da.wikipedia.org/wiki/Kvindernes_internationale_kampdag

Personligt ønsker jeg pigerne en god kampdag i morgen og tillykke med 100 års jubilæet.

Share This Post