De forkælede læger……….

Vi kan komme til at stå over for nødvendige skridt, som nogen vil vige tilbage for. For eksempel det at aflevere vores ydernummer. I sådanne situationer kan det være nødvendigt, at vi alle forpligter os til at handle i fællesskab, hvis ikke vi skal overgive os til magtesløsheden. Under tidligere konflikter var der kolleger, der brød med fællesskabet og optrådte usolidarisk. De blev husket og skyet i mange år. Den situation er uacceptabel. Om så vi skal aflægge en troskabsed til hinanden, så skal vi forhindre, at det gentager sig. Til gengæld er vores sammenhold en af de stærke kræfter, som regionerne nok ikke har taget med i deres overvejelser”, sagde Henrik Dibbern formand for Praktiserende Læger Organisation (PLO).

Udtalelserne fremgår på en videooptagelse af en tale, han holdt på De Praktiserende Lægers Organisations (PLO) ekstraordinære medlemsmøde i Bella Centret 13. november sidste år, hvor lægerne diskuterede, hvordan de skulle håndtere konflikten. Henrik Dibbern henviste i sin tale til, at lægernes sammenhold bliver udfordret under en konflikt.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Sophie Hæstorp Andersen (S) kalder Henrik Dibberns udtalelser “helt uanstændige“.

Udtalelserne viser, at Henrik Dibbern fra starten har været villig til at tage patienterne som gidsler. De har oven i købet selv sagt, at konflikten vil ramme det svageste, og så har han selv stået og talt om, at det skal gøre “ondt“. Det viser, at PLO fra starten har lagt op til, at parterne ikke skulle nå hinanden ved forhandlingsbordet og i stedet bevidst er gået efter en konflikt“, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Tryk på kortet for ast se aldersfordelingen i din kommune......

Tryk på kortet for ast se aldersfordelingen i din kommune……

I dag har knap hver tredje praktiserende læge i Danmark fejret sin 60 års fødselsdag, og det er især i udkantskommunerne, at lægerne bliver mere og mere gråhårede.

Samtidig bliver de praktiserende læger i store byer yngre og yngre. Samlet set vokser alderskløften mellem lægerne i provinsen og i storbyerne dramatisk for øjeblikket, viser en kortlægning, som analysefirmaet Kaas & Mulvad har gennemført for Ugebrevet A4.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Henrik Dibbern, fremhæver, at de fleste læger ønsker en praksis tæt på deres bopæl.

De yngre læger har en grænse for, hvor langt de synes, det er acceptabelt at skulle bevæge sig fra bopæl til arbejdsplads. Og da der nogle steder i landet er betydeligt længere fra den større by til den lille landsby, sætter det nogle begrænsninger,” siger lægeformanden.

Et omstridt punkt i lægekonflikten har været lægernes hidtidige vetoret i praksisplanlægningen. Ifølge regeringens lovforslag skal lægerne ikke længere kunne nedlægge veto, når regionerne fordeler ydernumre i de forskellige egne af landet i de nye praksisplanudvalg. Det har ifølge sundhedsøkonom Jes Søgaard bremset for placeringen af nye praksisser i yderområderne. Han mener, at nedlæggelsen af lægernes vetoret er på høje tid.

Det er et levn fra en anden tid. I mange år gik det faktisk fint. Det er i stigende grad blevet et irritationspunkt, i og med at der er blevet færre og færre læger og dermed pres på lægesystemet,” siger sundhedsøkonomen.

Jes Søgaard mener, at man fra regionernes side burde indgå et kompromis, hvor lægerne fik plads i de nye praksisplanudvalg, blot uden deres hidtidige vetoret. Den indrømmelse fra regionernes side ville ifølge Jes Søgaard atter kunne sætte gang i de nødvendige forhandlinger mellem lægerne og regionerne.

Indtil videre holder PLO og lægeformanden Henrik Dibbern patienterne som gidsler i striden med regionerne og regeringen, hvor det primært vil gå ud over de ældre borgere.

praktiserende_l_ger_922242m

Kilde: EkstraBladet

Samtidig med en rimelig månedsløn til de praktiserende læger efter praksisomkostninger er fratrukket, så er uddannelsen som læge betalt af den danske skatteyder, så vi danskere må kunne forvente en vis form for tilbagebetaling i form af PLO og lægerne udviser et vist socialt hensyn og ikke fanatisk klamrer sig til privilegier fra en svunden fortid. Privilegier der opnået via et socialt ansvar fra den praktiserende læge, som tilsyneladende er væk i dag, hvor det kun er business at drive lægepraksis.

Det skal være muligt for regionerne at oprette lægehuse i områder, hvor lægedækningen ikke yder den optimale service overfor borgerne, uden PLO kan nedlægge veto mod det.

Ifølge Danske Regioners chefforhandler Jens Stenbæk (V) har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) meddelt, at deres endelige beslutning træffes på et stormøde 8. juni. Det betyder, at lægerne tidligst kan opsige deres kontrakt med det offentlige sundhedsvæsen 1. juli.

Derefter følger seks måneders opsigelse, og danskerne risikerer dermed først at skulle betale for lægebesøg 1. januar 2014.

Et typisk lægebesøg vil koste 130 kroner + et grundhonorar på 70-80 kroner, hvis den praktiserende læge følger taksterne fra den nugældende overenskomst med regionerne og ikke de op til de 1.000 kroner, der har været nævnt i nogle dele af dagspressen.

 

Share This Post

Vi viger ikke en tomme…….

Lad det være sagt med det samme, så stemte jeg på Helle Thorning-Schmidt ved valget. Det har jeg ikke fortrudt! Jeg mener regeringen fører en nødvendig reform politik, som kan sikre udviklingen af Danmark i de kommende år.

Regeringen overtog en økonomi fra Lars Løkke og VK(O) Regeringen, der var i dyb disharmoni med et underskud på omkring 100 milliarder kroner. Det har Helle Thorning-Schmidt og regeringen vendt på kort tid.

Det har kostet…………………… også vælgere! Men det er IKKE fortjent!

Men der er en ting jeg ikke kan forstå Helle!

lige_ud

Tegninger siger mange gange mere end megen tekst…… Og Roald Als på Politiken har en rammende pen!

 

og det er……….

Hvorfor løser du og regeringen ikke dagpengeproblemet?

Det vil koste så lidt og gavne regeringen og den politiske debat i Danmark, fordi den politiske debat dermed kan dreje sig om de kommende reformer af Folkeskolen og det danske sundhedssystem.

Selvom PLO (Praktiserende Lægers Organisation) ikke er indstillet på reformer, så er det fornuftige tanker om reformer på området, som sundhedsminister Astrid Krag fremlægger på regeringens vegne. Tanker som PLO må tage til efterretning, når organisationen har læst og forstået tankerne bag lovforslaget.

Vi borgere oplever i dag, at det er umuligt at komme i kontakt med vores “huslæge og medlem af PLO” i telefon tiden mellem klokken 8-9 om morgenen, samt efter klokken 16:00, hvor vi kan bestille tid hos lægevagten 15 -50 kilometer væk. Besøg i hjemmet kan man skyde en hvid pind efter og man må slæbe sig til lægekonsultationen, uanset hvor syg man er! (Jeg har dog hørt rygter om kræftramte får besøg i den seneste face af deres dødskamp)

Jo……… der er behov for at se på de praktiserende lægers arbejdsvilkår og hvad vi ønsker i fremtiden af privat praksis, men sundhedsministerens og Folketingets indgreb rører ved en hellig ko i sundhedssystemet, nemlig PLO’s vetoret på området, men er det ikke godt, der sker nytænkning på området – PLO og Henrik Dibbern?

Og så til noget helt andet………

Timingen af reformerne og regeringens politiske initiativer skuffer mig Helle!

Man fremsætter en skolereform med gode nye initiativer og så lockouter man skolelærerne…………..

Man fremsætter en vækstplan med mange gode initiativer for flere danske arbejdspladser………… Og dagen efter laver regeringen lovindgreb mod lærerlockouten, som er ok, men det indgreb stjæler debatten fra vækstplanen.

Det er bare to eksempler på du (Statsminister Helle Thorning-Schmidt) skal have et strammere greb om regeringens lancering af dens politik og politiske reformer.

 

 

Share This Post