Venstre har svigtet landbruget……

Jyllands Posten skriver:
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fik besked om, at han godt kunne smide jakken, da han i sidste uge satte 300 vrede landmænd stævne på en kro i Sønderjylland.

Nu er du kommet tæt på kakkelovnen – det kan du mærke,” lød det fra vrede landmænd.

Landbrug & Fødevarer har tidligere meldt ud, at man tror, tørken vil koste landbruget 6,4 milliarder kroner. På den baggrund ønsker interesseforeningen permanente lettelser i beskatningen af landbruget.

Man skal passe på miljøet, men det er en særskilt øvelse. I andre lande har man ikke nogen særlige pesticidafgifter, og man har – bortset fra i Frankrig – ikke konkurrenceforvridende jordskatter,” siger tidligere miljøminister og fødevareminister Hans Christian Schmidt (V), der opfordrer sit parti til at “få landbruget med“.

Jeg stærkt afstand fra…..

Den sønderjyske politikker mener åbenbart landbruget skal sprøjte omkostningsfrit til skade for miljø og vores drikkevand. Samtidig glemmer han landbruget modtager store tilskud i landbrug støtte fra EU og Danmark.


I 2016 fik Dansk Landbrug 10.198.600.000 kroner i EU støtte.

De kommende fem år vil dansk landbrug modtage 49.016.200.000 kroner i statsstøtte fra Danmark og EU.

Det fremgår af en opgørelse over den forventede statsstøtte til dansk landbrug 2016-2020, som Miljø- og Fødevareministeriet har lavet på opfordring fra den radikale fødevareordfører Andreas Steenberg.


Dansk Landbrug er stærkt forgældet.
En ny opgørelse over landbrugets gæld fra Nationalbanken viser, at gælden lyder på 312 milliarder kroner ved udgangen af juli 2018. Nationalbanken noterer samtidig, at landbrugets økonomi vil kunne “påvirkes mærkbart” af rentestigninger. Det skyldes gælden hovedsageligt er forrentet med variable renter.

Landbrugets gæld er samtidig en bombe under flere danske banker og realkredit institutter.

For en række små og mellemstore banker samt realkreditinstitutter fylder udlån til landbruget mere end 40 procent af deres samlede erhvervsudlån.

Størstedelen af lånene er realkreditlån, mens omkring en femtedel er banklån.


Bo Jeppesen, speciallæge i almen medicin, tidl. medlem af Husmandsforeningen, Snekkersten, skriver:

Er dansk landbrug virkelig værd at opretholde i sin nuværende form?
Drikkevandet forurenes, der er MRSA-smitte, og det vil koste dyrt at rydde op efter forurening af vandløb.

Dansk Landbrug omsætter for 166 mia. kr. om året, heri skal fratrækkes indtægter fra minkskind og fiskeri på godt 30 mia. kr. Tilbage er ca. 135 mia. kr. Et beløb, der til sammenligning kun udgør omkring 50 pct. af omsætningen i danske rederivirksomheder. Og ikke mere end omsætningen i Novo Nordisk og Vestas til sammen.

Se hele hans debat indlæg her………

 

 

Share This Post

En minister med humor og visioner…..

Dan Jørgensen, vores fødevareminister, der er mødt megen skepsis ved sin tiltrædelse i december 2013 fra fødevare erhvervene i landbruget og fiskeriet, har nu indført forbud mod slagtning af dyr uden bedøvelse i Danmark.

Jeg kan ikke gennemskue om det betyder muslimer og jøder vil importere deres kød fra Danish Crown i Tyskland og Polen?

En af hans første opgaver, (arvet fra sin forgænger), som fødevareminister var at indføre lovgivning at grisesøerne skulle gå frit i 80% af deres levetid, hvor de i dag er fikseret (Bundet) i det meste af deres levetid. Det træder dog først i kraft i løbet af en årrække og ved nybygning af so stalde.

Et af hans mål er på sigt at forhindre kastration og hale af klipning i de danske svinestalde. Det sidste er i dag forbudt, men det foregår i praksis, fordi der mulighed for dispensation, hvis grisene bider i halerne. Landbruget kalder det forebyggelse af fremtidige skader på svinene.

Men Dan Jørgensen er en mand med en veludviklet humor, som det blandt meget andet også fremgår af denne video.

Udgivet den 16/12/2013
Revolver interviewer den nye fødevareminister og giver et godt råd med på vejen.

Share This Post

Er der ingen nedre grænse for borgerlige synspunkter???

De borgerlige meningsdannere mener, det er motiverende for danskere på overførselsindkomster, at de sultes til at søge jobs til 30 – 60 kroner i timen!!!!

 

love_mads

Cepos: Danskere vil ikke have landbrugsjob
Cheføkonomen peger på, at de mange østeuropæere i eksempelvis landbruget er udtryk for, at der er ledige job, men at for mange danske ledige ikke ønsker disse job, men hellere vil være på dagpenge eller kontanthjælp.

Der er derfor brug for, at man gennemfører en ambitiøs kontanthjælps- og dagpengereform, som gør det mere attraktivt for ledige at tage et job. Det vil i praksis sige lavere dagpenge og kontanthjælp“, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos til Politiken.dk.

Men er det ikke dansk landbrug, der bare skal være indstillet på i det mindste at give mindstelønnen for at få dansk arbejdskraft???

Men Dansk Landbrug bruger mange ressourcer for at søge arbejdskraft i Østeuropa med løfte om timelønninger på 30 – 60 kroner i timen, som er en god løn i Polen, hvilket ingen danskere kan leve for i Danmark…………..

Det er typisk for debatten i Danmark, at de mest velaflagte danskere – inklusiv Mads Lundby Hansen – med lønninger på den anden side af 7 – 800.000 kroner, mener at ledige skal arbejde for for 60 kroner eller mindre i timen…….. for det løser problemet med de mange danskere på overførselsindkomst.

Men tanken om de reelle jobs, der reelt er til rådighed for de ledige danskere, det bekymrer ikke disse forkælede danskere der troligt følger den borgerlige doktrin om lave overførselsindkomster motiverer de ledige til at søge jobs, de grupperer sig om Saxo Bank, Liberal Alliance og delvist om Venstre og Dansk Folkeparti.

Jeg er også tilhænger af at de 80.000 til 100.000 jobs, der i dag bestrides af østeuropæere i byggebranchen , dansk landbrug, servicefagene inden for turistindustrien fremover varetages af de danskere, der i dag er på overførselsindkomst!!!!

Men en klar forudsætning for det er, at erhvervene påtager sig et normalt samfundssind og udbetaler mindst den danske mindsteløn for disse jobs. Så er jeg sikker på man kan vælte sig i dansk arbejdskraft………

Share This Post

Det globale arbejdsmarked………..

BT skriver i dag om storimport af udenlandsk arbejdskraft.

I forlængelse af agurkehistorien i denne uge om danske arbejdere i Aarhus, der ikke “ville arbejde” for mindste lønnen giver BT med baggrund i 3F’s dokumentation et mere sandt billede af de danske arbejderes dovenskab….. der senere viste sig at være mere nuanceret end det, som Jyllands Posten forsøgte at sælge til deres læsere.

Arbejdsgiveren havde IKKE søgt danskere til flisearbejdet, så derfor er de ledige danskere i Aarhus IKKE dovne, som Jyllands Posten forsøger at fremstille det i sin artikel i mandags………

Som det fremgår nedenfor, så tænker arbejdsgiverne i særlig grad på profit og mindre på fremtidens arbejdsmarked.

Særligt slemt er det i de seks brancher, der oplistet på nedenstående grafik:

oestarbejdere

De seks brancher, der har hyret flest østarbejdere ind de seneste fire år, er samtidig de samme brancher, der har fyret flest danskere. På fire år har de ansat 70 procent flere østarbejdere, mens de har fyret danskere.
Det viser tal fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

Der var i 2012 godt 74.000 østarbejdere i Danmark. Alene i 2012 kom der ekstra 10.123 østarbejdere til byggeriet, rengøring og de andre brancher, der bruger mest udenlandsk arbejdskraft. Og selv om de tjener mindre end danskere, gør de ekstra meget for at holde på jobbet.

De kan komme herop og tjene fire til seks gange så meget som derhjemme, De kommer herop udelukkende for at arbejde og tjene penge. De har ingen familie at tage hensyn til“, siger arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Københavns Universitet Søren Kaj Andersen til fagbladet3f.dk,

Men det stopper ikke her………

truede

Kilde: BT og 3F.dk

Der er mange danskere, der i dag føler sig sikre i deres job, som kraftigt må overveje om det globale arbejdsmarked ikke rammer deres erhverv inden for kort tid. Mange virksomheder udliciterer allerede i dag højt kvalificerede jobs til Asien og Østeuropa.

Hvis man skal stå stærkt som medarbejder i dag, så er der behov for et stærkt fagligt sammenhold på arbejdspladsen og ikke mindst efteruddannelse for den enkelte medarbejder. Derfor burde alle der står uden for fagforeningerne overveje om det ikke er på tide at melde sig under fanerne. Det gælder også dem der i dag sparer på deres fagforenings kontingent ved at stå i fagforretningerneDet Faglige Hus“, “Krifa” og hvad de ellers hedder.

Det globale arbejdsmarked er kommet for at blive……

Men der er solstråler på det danske arbejdsmarked, for ledigheden er på vej ned blandt danske håndværkere.

Ledigheden i Dansk Elforbund er på landsplan nede på godt tre procent – og i Nordjylland og Esbjerg helt nede på mellem 1,3 og 1,6 procent. I Dansk Metal var andelen af ledige i sidste måned nede under fem procent, og 3F’s byggegruppe har halveret antallet af ledige siden slutningen af marts.

Men denne fremgang i beskæftigelsen sker fordi der er en stor fratræden af ældre håndværkere, der går på pension i denne tid. Samtidigt er der ikke gennem længere tid ikke uddannet nok nye håndværkere. Den manglende uddannelse af håndværkere bærer arbejdsgiverne hovedansvaret for. Selvfølgelig har konjunkturen i de seneste år et delvist ansvar for det, men arbejdsgiverne har også et ansvar for at uddanne nok danske håndværkere, så fremtiden er sikret for deres virksomheders fortsatte drift.

Importen af udenlandsk arbejdskraft – specielt fra østeuropa – er ikke et fænomen, der kan fortsætte i al evighed, for det sker kun så længe forskellen mellem danske lønninger og østeuropæiske lønninger er på 4 til 6 gange i dansk favør…. så det gælder om danske virksomheder ikke forfalder til den nemme løsning……….

Jeg tror på lønningerne harmoniseres inden for en kortere periode i EU. Sker det, så bliver det svært at importere billig østeuropæisk arbejdskraft, det bør arbejdsgiverne “skrive sig bag øret” allerede nu.

Skal turist erhvervet have begunstigelser i form af nedsat moms og lignende, må det være en klar forudsætning, at man ansætter dansk arbejdskraft frem for billige asiater, der opholder sig i Danmark på “turistvisa” og lignende.

 

Share This Post

Landbruget vandt, miljøet tabte…………..

I dagens aviser annoncerer “bæredygtigt landbrug”, der består af dybt bekymrede landmænd, der har investeret i landbrug, som gerne vil i kontakt med resten af Danmark, mens vi kan. Det er deres egne ord!

Jeg vil gerne i kontakt med Dansk Landbrug og ikke mindst de bekymrede landmænd i “bæredygtigt landbrug”, der annoncerer flittigt i Danmarks landsaviser og ikke mindst kører Danmark rundt i deres traktorer :-).

Jeg vil appelere til Jer, de bekymrede landmænd – og ikke mindst til VK(O)-regeringen:
Jeg mener ikke regeringen og miljøminister Karen Ellemann har handlet rigtigt i denne sag, selvom hun og regeringen (især Venstre på grund af frafald af potentielle kernevælgere i landbruget) har været udsat for et stærkt pres fra denne alternative landbrugsorganisation (bæredygtigt landbrug).

Det er ikke miljøkravene, der er det største problem i bæredygtigt landbrug, men derimod gældsbyrden!

Gælden i Dansk Landbrug er perioden årene 2000 – 2009 steget med 115%  (117.780 til 254.120 mia.kr. – heltidslandbrug) Gælden er fortrinsvis med variabel rente. (Kilde: Realkreditinstitutterne og Fødevareøkonomisk Institut.) En reel bombe under Dansk Landbrug, hvis renten stiger eksplosivt.

Samtidigt er priserne på landbrugsejendomme faldet med 27% fra år 2008 til nu.
Det må betyde højere risiko for långiver = højere rente for låntager.
I perioden årene 2000- 2009 er prisindex steget med 19,7 %.  (Kilde: Danmarks Statistik.)

Er der ikke brug for “bæredygtigt landbrug”, landbrugets organistationer og fødevareministeren focuserer på gælden i landbruget og lader miljøministeren gennemføre et bæredygtigt landbrug, der lever op til kravet på 19.000 tons mindre kvælstofudledning? Samtidig skal regeringen presse nabolandene, for de lever op til miljøkravene.

Når man ser på kornudbyttet, så er det perioden årene 2000 -2009 steget med 10% og det samlede høstudbytte – minus såsæd og gartnerier – steget med 9,5%.

Disse tal råber på fornuft i Dansk Landbrug, hos deres rådgivere og ikke mindst i regeringen. Der er samtidig øgede indtægtmuligheder ved salg af gylle til biogasanlæg, salg af halm til Halmvarmeværker samt overgang til økologisk landbrug, der giver mulighed for at kompensere for et fald i produktionen på grund af en reduktion på 19.000 tons i kvælstofudledning.

Det er muligt der skal ske en ændring af lovgivning på landbrugsområdet og for deres følgevirksomheder, samt laves omstillingspuljer til de berørte landmænd, men er det noget problem?

Hvad klynker I for i “bæredygtigt landbrug”.
Naturen har brug for miljøministeren gennemfører miljøplanen i sin oprindelige form.

Derfor er mit opråb til Jer:
Bliv ansvarlige i “bæredygtigt Landbrug” og i regeringen – snart er det forsent at redde den danske natur!!!

Kopi af tekst sendt til websiden : http://www.baeredygtigtlandbrug.dk , bestyrelsen for “bæredygtig landbrug”, miljøministeren og fødevareministeren.

Share This Post