Miljøet taber til landbruget!!!

Miljøminister Karen Ellemann (V) er klar til at udsætte centrale miljømål i 12 år for at beskytte danske arbejdspladser. Det har hidtil været planen, at udvaskningen af kvælstof fra landbruget skulle reduceres med 19.000 tons allerede i 2015. Dette mål er miljøminister Karen Ellemann (V) nu parat til at udskyde til 2027, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Men hvad er der sket i Miljøministeriet siden miljøministeren løber fra ansvaret?

Er det landmændene, der kører rundt i Jylland med deres store traktorer og spærrer for den almindelige trafik på gader og veje der har fået hende til at skifte standpunkt. Er det truslen om færre arbejdspladser i landbruget og følgevirksomheder, eller er regeringens forsøg på at blive genvalgt, der er det egentlige problem?

For beskyttelsen af danske arbejdspladser i landbruget ligger uden for regeringens muligheder. Der vil ikke være en eneste arbejdsplads mere på de danske landbrug eller slagterier end der er økonomi og interesse i for landbruget.

Der vil fortsat ske eksport af grisesøer, pattegrise, svineproduktion og forarbejdning til Tyskland, Polen, og Østeuropa. Men det danske miljø vil lide under kvælstof udledningen i endnu 17 år!

Karen Ellemann tabte miljøet på gulvet og landbruget sviner i endnu 17 år på bekostning af naturen.

Karen Ellemann tabte miljøet på gulvet og landbruget sviner i endnu 17 år på bekostning af naturen.

Det kan jeg ikke acceptere fordi Venstre skal have nogle få stemmer fra nogle griske landmænd i Vestjylland, der hellere ser storproduktion end en sund natur.

Men ros til landbruget for en smart kampagne og ikke mindst de smarte reklamer i TV2 med Jørgen Leths messende stemme, der fået statsminister Lars Løkke til at hviske sin miljøminister i ørene, at miljøplanen skal udskydes i 17 år!

Heller ikke den sag har miljøminster Karen Ellemann kunne gennemføre! Tabersagerne klæber til denne minister, som formentligt ikke er på holdet efter valget, hvis det formastelige skulle ske, at regeringen mod forventning bliver genvalgt.

Share This Post

JyskeVesten og landbruget i Varde Kommune

Jyske vestkysten kører en kampagne i avisen om en miljøsag mellem Varde Kommune og en landmand  Esben Møller Xu fra Roust ved Varde.

JyskeVestkysten skriver om sagen:
Han har netop modtaget et afslag fra Varde Kommune om at udvide sit økologiske landbrug fra 140 til 250 køer. Årsagen er ifølge computerberegninger et merudslip på mindst et kilo ammoniak og derved kvælstof per hektar per år ved et næringsfattigt græsareal på godt 1.000 kvadratmeter.

Senere i artiklen……..
Man ser kun på det svar, computeren spytter ud. 0,4 kilo sætter de op til et kilo, siger Esben Møller Xu og ryster på hovedet.

I forvejen er ammoniakindholdet i luften i Varde Kommune beregnet til 15 kilo. Baggrundsbelastning kalder man det. Så han har yderst svært ved at se, hvad et ekstra kilo ammoniak skulle gøre ved planterne på overdrevet. Det svarer til 700 gram NPK-gødning.

Jeg mener ikke, det er en rimeligt at fremstille kommunen som synder i sagen. Jeg mener, det er vigtigt der tages store miljøhensyn ved produktion, det gælder både ved industri- og landbrugsproduktion.

Den tid vi er inde i betyder der er meget tunge miljø- og lugtgener ved vores landbrugsproduktion i vores område, det mener jeg er vigtigt Varde kommune følger op på, selvom det kan betyde nogle landmænd bliver begrænset i deres ønsker om større husdyrenheder og dermed større produktionsmuligheder.

Avisen er opponionsdanner i lokalsamfundet med en historisk baggrund i Partiet Ventre, herunder landbruget. Derfor ligger der et tungt ansvar på avisen for at fremkomme med en reel saglig fremstilling af sagen, som ikke udelukkende tager udgangspunkt i landmandens og landbrugsorganisationens synspunkter, som jeg mener artiklen er et klart udtryk for.

Om baggrundsforureningen er på 15 kg. kvælstof og den yderligere miljøbelastning er på 0,4 kg. eller 1,0 kg er efter min mening uvæsenlig i denne sag, for det væsenlige er, hvad kan miljøet bære?

Det burde en økologisk landmand, som Esben Møller Xu have en klar interesse i.

Så mit råd til Esben Møller Xu, landbruget og deres organisationer er:
Hold op med at klynke og indret Jeres produktion ud fra de muligheder, som lovgivning og miljøhensyn giver Jer.

Varde Kommune har været meget flink overfor det lokale landbrug i meget lang tid, for i dag er der mulighed for at nedbringe miljøbelastningen meget betydeligt med nogle få investeringer i ny teknologi for den enkelte landmand.

Jeg håber Varde Kommune i fremtiden vil presse på for at få overdækket gyllebeholdere og etableret omrøring af gyllen for at nedsætte lugt- og fluegener ved landbrugsproduktionen i Varde Kommune, som er et stort problem i denne tid.


Det gælder vores natur og ikke organisationsinteresser!

Vi skal fremover leve med landbrug i Varde Kommune, men der er en lovgivning om rimelige miljøkrav til vores landbrug, som landbruget og deres organisationer skal leve op til, for vi kan leve i samdrægtig med hinanden.

Share This Post