Problemet Henriette………

Først et tillykke til Lars Barfoed med posten som politisk leder og senere formandsposten for Det Konservative Folkeparti, der er på vej ned af opinions målingerne med rekordfart.

Umiddelbart ser “Ekviperingshandleren” Lars Barfoed lidt tør og trist ud. Der har hidtil ikke været meget vælgerpondus i hans politiske udtalelser fra Justitsministeriet.

Men det kan ændre sig når han nu er kommet frem på førersædet, men der skal ske et hamskifte af dimensioner, hvis det skal lykkes for ham at vende vælgertilslutningen for sit parti.

Han “bakker op omproblemet Henriette Kjær, der har store problemer med sin økonomi og en politianmeldelse fra sin svigermor, selvom hun får en folketingsgage betydeligt over 600.000 kroner.

Han “bakkede op” om Lene Espersen, men samtidig arbejde han i kulissen for at vælte hende, så Henriette Kjær skal nok se sig om efter et andet arbejde, hvis hun ikke vil opleve det samme!

Der er ikke tvivl om Lars overvejer en udskiftning på ordførerposten, det afhænger kun af tidspunktet, hvornår han han politisk føler magt til opgøret med de 8 af 17 i den konservative gruppe, der støttede Brian Mikkelsen, indtil Brian havde talt stemmerne i den konservative folketingsgruppe og derfor sagde fra.

Han har gode grunde til det, for sagen omkring svigermors anmeldelse af forfalsket underskrift og Henriettes udstedelse af en dækningsløs check til svigermoderen, dør ikke sådan lige med det samme.

1.Efterskrift…………17.januar

Nordsjællands Politi har i dag afvist anmeldelsen mod Henriette Kjær og hendes mand Erik Skov Pedersen, som værende forældet. Erik Skov Pedersen har anlagt injuriesag mod Dagbladet BT med en strafferamme på 2 års fængsel, fordi BT ikke har anført underskriften på lånedokumentet er ægtheds bekræftet af banken. Han påstår BT vidste det.

Så sagen lever endnu, men inden injurieslagsmålet er afsluttet i retten, så er der udskrevet og afholdt folketingsvalg.

2.Efterskrift…………18.januar

Nu vil Erik Skov Pedersen betale gælden på 221.000 kroner til sin mor tilbage med flere års forsinkelse.  Samtidigt skriver dagspressen han på vej mod konkurs………

Så vi har ikke hørt til det sidste i denne sag.

Share This Post

Vi kan næsten ikke vente!!!!!

Vi, eller rette sagt jeg, kan ikke holde ud til at vente på vores udenrigsminister vender hjem omkring midnat.

Der er for alvor koks i Det Konservative Folkeparti, den politiske ordfører Henriette Kjær og hendes mand Erik Skov Pedersen ligger i krig med svigermor. Det er ikke usædvanligt i mange familier, men det usædvanlige ligger i en politianmeldelse fra svigermor mod svigerdatter og søn!

Og det er alvorligt, så alvorligt, at søn og svigerdatter har allieret sig med en advokat mod den formastelige mor og svigermor, som er en 72 årig pensioneret overlæge ! Parret beskylder hende for at være lettere senil……

Det bliver spændende at se hvordan denne familie fejde ender, men jeg tror overlægens søn har forgrebet sig på sin kommende arv.

Der er kaos i Det Konservative Folkeparti.

Der er kaos i Det Konservative Folkeparti.

Tilfældet Lene Espersen er så trådt tilbage som konservativ politisk leder inden jeg fik dette indlæg færdigt, så hurtigt kan det gå i dansk politik! Og det er nok godt for Det konservative Folkeparti, der var ved at blive det mindste parti i Folketinget.

Hvem skal så afløse den “talende kavalergang”???

I første parket står Lars Barfoed, som jeg sammenligner med en “ekviperingshandler fra Tøjeksperten”! Men kan Brian Mikkelsen slå ham? Jeg tror det ikke, så kåringen af Lars Barfoed sker på gruppemødet i morgen.

Hans forgænger, den konservative emeritus Poul Schlütter blev kaldt parfumesælger, men nåede dog at få en vælgertilslutning på godt 24% af befolkningen og en lang tid som regeringsleder.

Ikke et ondt ord om Tøjeksperten, jeg handler der selv, men jeg håber ikke Lars Barfoed står i min afdeling næste gang jeg handler der 🙂

Jeg tror han bliver en overgangsløsning. Jeg har intet bud på hvem der skal tegne partiet fremover, men den person skal hentes uden for Folketinget, tror jeg, det kunne for eksempel være Mads Lebech, som et godt bud!

Lene Espersen vil dampe af på udenrigsministerposten indtil regeringen Lars Løkke Rasmussen II ender sine dage i et kommende valg. 

Jeg tror “Det Konservative Folkeparti” skifter politisk ordfører i morgen, for Henriette Kjær er for tæt forbundet med Lene Espersen og ikke mindst vil tvisten med svigermor være en bombe under folketingsgruppen.

Derfor er den nye konservative leder i morgen Lars Barfoed og ny politisk ordfører, hvis han kan løsrives fra sin ministerpost – Brian Mikkelsen.

En af de tre musketer med knivene mod den "Talende Kavalergang" Lene Espersen..

En af de tre musketer med knivene mod den "Talende Kavalergang" Lene Espersen.

Ellers kan den gamle konservative cirkushest og garderhusarofficer  Helge Adam Møller overtage den politiske ordførerpost frem til valget.

Men det ærgrer mig voldsomt!

Jeg ikke var hurtig nok på tasterne til at skrive mit indlæg inden Lene Espersen trak sig som leder for det halverede “Folkeparti”, der i den sidste opinionsmåling får 5% af stemmerne mod 10,4% ved valget i 2007.

Share This Post

Mens vi venter på dronningemordet…….

Gennemfører Lars Barfoed dronninge mordet?

Gennemfører Lars Barfoed dronninge mordet?

Det Konservative Folkeparti mister tilslutning i den seneste meningsmåling og er nu nede på den laveste vælgertilslutning i “Mands Minde”. Der er en vælgertilslutning på 4,4% ifølge Metroexpres og YouGov Zepera meningsmåling. Så Det Konservative Folkeparti er på vej til at blive det mindste parti i Folketinget.

Seneste opinionsmåling

Seneste opinionsmåling

På vej til gruppemøde siger Brian Mikkelsen, at Lene Espersen “lige her og nu” er den bedste leder af partiet. (Han har brug for tid til at slå Lars Barfoed i formandsdysten, som er igang i disse timer)

Samme Brian Mikkelsen er programmeret til at fremhæve partiets resultater i regeringen, de 3 skattelettelser, partiets reformideer og afskaffelsen af efterlønnen. Det gør han effektivt, så effektivt, så det virker kedeligt og utroværdigt, det er som om grammofonstiften ikke rigtigt kan komme op af pladerillen!!!

Det, Brian Mikkelsen ikke får sagt, det er han har tabt kampen om formandsposten efter Lene Espersen til Lars Barfoed, der i disse timer kører sig sikkert i stilling, som den kommende formand efter Lene Espersen.

Der er ikke længere tvivl om om Det Konservative Folkeparti får en ny formand, spørgsmålet er bare om det sker når Lene Espersen kommer hjem efter mødet med Hillery Clinton i denne uge eller efter valget, hvor hun skal betale for partiets kommende valgnederlag.

Skal Det Konservative Folkeparti vende udviklingen her og nu, så mener jeg der sker et formandsskifte inden for de næste dage. Der sker samtidig et skifte på den politiske ordførerpost, hvor Henriette Kjær ikke har leveret den forventede vare.

Den forventede vare er synlighed i den politiske debat og gode opinionsmålinger………. Det er en fatal fejl partiet har givet Venstre frihed til kursskiftet om efterlønnen, der er den politiske ordfører medskyldig sammen med partiformanden.

Den nye formand har så godt 3 måneder til at profilere sig selv og partiet inden statsministeren trykker på valgknappen.

Spørgsmålet er derfor, mener Lars Barfoed han kan det???

Share This Post

Forbuds Danmark!

Danmark og danske politikere har overtaget svensk politiks førerposition, når det gælder om at indføre forbud med foreninger, lovovertrædelser og lovgivning generelt.

Knivloven:
Ingen kan give mig et svar på om jeg må medbringe en kniv i min picnickurv, når jeg kører tur i min bil på en søndag eftermiddag, uden at blive straffet for ulovlig våbenbesiddelse? Jeg har spurgt hos Rigspolitichefen, men institutuionen fremsendte en masse lovtekster uden en vurdering eller besvarelse af mit spørgsmål, men der var en besked om at kontakte det lokale politi, såfremt jeg ikke var tilfreds med svaret 🙁

Jeg har videresendt spørgsmålet til det lokale politi, den 31. maj 2010, uden at modtage et svar.

Rockerbander/indvandrerbander:
Dansk Folkeparti, den største synder af forbudslovgivning, har for 3 måneder siden fremsat krav om forbud mod Rocker klubber. Partiet råber om forbud og skærpelse af straffe på snart sagt alt, det giver gode meningsmålinger!

Nu er oppositionen i medierne i dag med et krav om forbud mod Rocker klubber og specielt forbud mod Hells Angels, som i følge Berlingske Tidendes Søndagsudgave står for import og salg af betydelige mængder narkotike i samarbejde med en udlandsdansker i Spanien.

Straks ser vi populismen løbe af med Karen Hækkerup (S) og i nogen grad Karina Lorentzen(SF), der ømnnsker et rockerforbud indført i Danmark, tydeligvis uden de tænker nærmere over grundlovens bestemmelse om foreningsfrihed eller konsekvenserbne ved yderligere lovgivning og forbud!

Peter Skaarup (DF) er ikke sen til at scoere medieopmærksomhed, så han støtter de to vildfarne kvinder.

Jeg citerer ham fra Berlingske Tidende:
Det vil jo gøre, at man fra den ene dag til den anden vil rive tæppet væk under den status som forbilleder og autoriteter, som HA og indvandrerbanderne, har i dag.

Jeg tror, det er naivt at tro man løser det med et forbud, hvilket i følge Vagn Greve  tilmed er ulovligt!
(Vagn Greve er professor i kriminalret på Copenhagen Business School i København)

Et forbud mod Rockerklubberne skal være betinget af klubberne beviseligt har kriminelle handlinger som baggrund for klubvirksomheden og det ikke er enkelt individer af rockere, der står bag kriminaliteten!

En svær opgave at løfte, hvilket statsadvokaten og justitsminister Lars Barfoed da heller ikke kunne for 3 måneder siden, da det sidst blev undersøgt af statsadvokaten på baggrund af krav om stramning af rocker- og indvandrerbandernes klubvilkår.

Lad os få lovgivning der afspejler populisme i Danmark stopppet.

Share This Post

Postfrit samfund?

Det kan være, at det ikke længere er en selvfølge, at et brev når frem til modtageren, dagen efter at man har sendt det. Det normale skal måske være, at der går tre dage. Det kan også være, man skal vænne sig til, at der ikke kommer breve ud om mandagen,” siger transportminister Lars Barfoed med henvisning til, at jo flere breve der kan samles, når postbudet skal ud på ruten, jo mere rentabel bliver virksomheden.

Venstres ordfører gør sig til talsmand for portoen skal stige. Andre ordførere henholder sig undersøgelse af postmængde og økonomi i postfrie dage og andre går den modsatte vej, så nu er der risko for der går politik i posten!

Som tidligere ansat i posten så har jeg rigtig dårlige erfaringer med, når der går politik i posten. Det kommer der sjældent noget godt ud af 🙂

Posten blev privatiseret, postmarkedet liberaliseret, posten kom på aktier, der kom konkurrenter på markedet og posten fik en dom mod sig, fordi man brugte monopolkroner til at udkonkurrere husmødre og børn i omdeling af reklamer!

Og nu er der ren jammer i transportministeriet og hos de borgerlige politiske partier om postens fremtid!

Er det den borgerlige kongstanke endeligt om, at når der bare privatiseres så bliver alt godt?

Vi står nu ved en skillevej, skal posten være et serviceorgan eller en pengemaskine?

Posten har gennem tiden siden starten i 1624 haft sine opgangs- og nedgangstider, hvor de politiske magthavere har tjent på posten eller sat penge til der, alt efter politisk styring og samfundskonjukturer!

Vi kommer ind i en periode hvor postforretningen vil være meget anstrengt. Nu er det politikkernes valg – skal det være en udvikling af posten – eller en afvikling af den?

Forretningskonceptet kunne indeholde nye forretningsområder, hvilket man i mange år har forsøgt, blandt andet med madudbringning, budservice og intern postfordeling i private eller offentlige virksomheder, bare for at nævne nogle få eksempler.

Men i de fleste tilfælde, hvor man i posten forsøgte udvikling af nye forretningskoncepter, så stod de borgerlige politikkere i kø for at skyde dem ned for at beskytte det private erhvervsliv!

For mig lyder det som transportministeren og Venstres ordfører (Med sin portoforhøjelse) har valgt afviklingsmodellen for posten!

Man ender med en løsning der indeholder en kombination af portoforhøjelser og serviceforringelser. Det giver igen færre breve.

Ingen post på mandage og opsamling af post over 2 dage, hvor kunden så kan være heldig at få sit brev, når postbuddet kommer forbi med reklamerne, hvilket allerede sker i stor udstrækning i dag med forskellige rabatordninger med B-breve og C-breve!

Det vil hurtigt vise sig, at det er der heller ikke økonomi i og så bliver der flere postfrie dage for den enkelte forbruger og virksomhed.

Hvor er jeg dog glad for jeg slap af med mine aktier i posten i tide  🙂 🙂 🙂

Share This Post