Valgets største floskel – Vi har orden i budgettet!

Venstres usynlige næstformand Kristian Jensen har fået lov til at skrive Venstres nyhedsbrev i dag.

Og hvad skriver han?

Intet nyt……. men en masse flosker og usandheder, som hans chef statsminister Lars Løkke Rasmussen har turneret rundt i Danmark med de sidste 3 uger.

Kristian Jensen (V) skriver:
Vi har orden i regnskabet. Vi sikrer balance i budgettet. Vi har lagt et kontant langtidsbudget for Danmark, så vi ikke havner i en gældsfælde. Vi vil fremtidssikre Danmark.

Venstre har valgets største floskel - Venstre fortæller - Vi har et kontant budget!

Venstre har valgets største floskel - Venstre fortæller - Vi har et kontant budget!

Min kommentar:
Det er en usand eller løgnagtig påstand fra den gode næstformand Kristian Jensens side! Han ved som alle andre danskere, at regeringen har et underskud på mindst 43 mia. kroner på årets finanslov.

Næste års finanslov giver et underskud ifølge fiansnsminister Claus Hjort Frederiksen på ikke mindre end 84,5 mia. kroner og det skrider allerede her i september for salg af CO2 kvoterne giver ikke den forventede indtægt til regeringen, men skattelettelserne til borgerne er givet, derfor skrider “det kontante” budget i disse timer til over 90 mia. kroner i underskud.

Underskuddet vil blive højere endnu, når den meget lidt regnekyndige finansminister Claus Hjort får hjælp til at regne finansloven igennem efter valget af de andre partiers finansordførere    😉

Kristian Jensen (V) skriver:
Venstre vil gennemføre ansvarlige kontante reformer. Vi har præsenteret en vækstplan, der sikrer beskæftigelse, og vi vil fastholde skattestoppet, så boligejerne kan sove trygt om natten. Vi vil investere yderligere i sundhed, uddannelse og forskning og fastholde den faste, fair og fornuftige udlændingepolitik.

Min kommentar:
Bare et eksempel på Kristian Jensens og Venstres påstand ikke holder, det er – regeringens skattelettelserne givet  i år 2010 er givet uden financiel dækning, for den skal betales af salg af CO2 kvoter i år 2013. Disse kvoter sælges til til en 1/3 del af prisen, så derfor mangler der faktuelt 2/3 dele af skattelettelserne. Dertil skal lægges Venstres skattestop forøger statsgælden hvert eneste år med 12 mia. kroner.

Kristian Jensen (V) skriver:
V, K, O og RV har sikret dansk økonomi. Det svarer jo til, at reformfamilien har lagt et stramt budget og oprettet en fælles bankkonto, og nu vil S/SF så gerne have kreditkort uden grænser til at bruge af kontoen. Det har reformfamilien en fælles interesse i ikke sker. 

Min kommentar:
Det eneste år der er balance i regeringens økonomi, det er i år 2020, årene før og efter er der et ikke ubetydeligt underskud. Det fremgår af finansministeriets egne tal, som Lars Løkke og Claus Hjort Frederiksen ikke fortæller om før valget.

Regeringen gældsætter Danmark i et hidtil ukendt omfang i de næste mange år, hvilket uundgåeligt vil blive til skattestigninger i de kommende år. Så her lyver Lars Løkke Rasmussen, Claus Hjort Frederiksen og Kristian Jensen overfor dig og de danske vælgere.

Det er umoralsk af regeringen ikke at fortælle til danskerne, at regeringen – hvis den fortsætter efter valget – vil hæve skatten for den danske genemsnits familie med ikke under 68.000 kroner. (Hvert år)

For at underbygge min kommentarer, bringer jeg følgende citat fra Ugebrevet Mandag Morgen, som er en anerkendt borgelig tænketank:

At regeringens vækstpakke på de 11 milliarder er lige så lidt finansierede som S-SFs vækstpakke på 18 milliarder, kan man læse i regeringens egen plan. Den er – som det hedder – ”fuldt finansieret gennem tilsvarende finanspolitiske stramninger de følgende år”. Hvordan man end læser denne kryptiske formulering, dækker den i hvert fald ikke over finansiering i almindelig forstand, krone-til-krone.

Den helt store overdrivelse er imidlertid påstanden om, at valget står mellem gæld og velfærd. For uanset hvad man mener om S-SF-planen, vil regeringens 2020-plan også medføre en betydelig gældsætning af Danmark. Ifølge Finansministeriets egne beregninger var 2010 det sidste år i en meget lang årrække, hvor man kunne glæde sig over, at Danmark havde en nettoformue. Allerede i år vil den være formøblet, hvorefter vi skal helt frem til 2019 og 2020, før der bare kommer balance mellem udgifter og indtægter. Ser vi endnu længere frem, vil der ifølge Finansministeriets beregninger være underskud så langt øjet rækker.

Først omkring  år 2050 vil der igen være balance på budgettet.

Kristian Jensen (V) skriver:
Både for danskernes skyld og for Danmarks fremtid, håber jeg inderligt, at Danmarks statsminister fredag morgen stadig hedder Lars Løkke Rasmussen.

Min kommentar:
Jeg håber Lars Løkke Rasmussen og hans regering mister taburetterne i de kommende mange år, for Danmark trænger til bedre skoler, bedre uddannelse, bedre sundhedsvæsen, større konkurrencedygtighed, bedre integration og en human invandrerpolitik, uden Dansk Folkeparti skal diktere den med grænsebomme og flere toldere ved de danske grænser.

Derfor vil jeg opfordre alle til at stemme i morgen.

Min anbefaling 

Stem på Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten eller De Radikale, så er du sikker på der sker noget godt for dig og Danmark i de næste 4 år.

En fortsat VK-regering, hvor Dansk Folkeparti helt sikkert får ministerposter, vil betyde fortsat stagnation i dansk økonomi og flere arbejdsløse i de næste fire år.

Samtidig vil alle grænser til Danmark blive lukket og indvandrerpolitikken blive strammet endnu mere  til skade for dig, os og Danmark.

 

Share This Post

Jeg hjælper dig gerne Britta………..

Tidligere Venstre-minister siger, at hun ikke ved, hvor hun skal sætte sit kryds på torsdag.
 
Britta Shall Holberg (V) er i tvivl om hvor hun skal stemme. Jeg kommer med et godt forslag.

Britta Shall Holberg (V) er i tvivl om hvor hun skal stemme. Jeg kommer med et godt forslag.

 
“For første gang i mit liv har jeg voldsomme personlige overvejelser om, hvor jeg skal sætte mit kryds. Jeg har det virkelig forfærdeligt”, siger Britta Schall Holberg (V) til Fyens.dk.
 
Jeg vil meget gerne hjælpe dig Britta, så jeg sender følgende email til dig:
 
Kære Britta
 
Jeg har set dit nødråb på Fyens.dk i dag, hvor du fortæller om voldsomme personlige overvejelser om, hvor du skal sætte dit kryds. Det problem vil jeg gerne hjælpe dig med.
 
Jeg kan foreslå dig at indmelde dig her…… i et nyt parti, der både har en god økonomiske politik og som hylder medlemsdebatten og ser på demokratiet som et gode, der er værd at kæmpe for i fremtiden.
 
Partiet har som sin vigtigste opgave i disse timer, at føre en god og sober valgkamp, for at vælte din tidligere partifælle Lars Løkke Rasmussen (V)  ned af statsministertaburetten den 15. september 2011. Samtidig vil partiet forsøge at formindske Pia Kjærsgaard og Dansk Folkepartis magt i det kommende Folketing.
 
Det har ikke været til fordel for Danmark, at de har bestemt  VK(O) regeringens politik de sidste 10 år.
 
Det har medført fremmedhad og en øget grænsekontrol ved Danmarks grænser. Danmarks hjælp til de fattigste mennesker i Verden forringes år for år. Det er ikke liberal politik Venstre har ført gennem de 10 sidste år, det medgiver jeg dig gerne Britta.
 
Du kan få et indblik i dit nye partis politik på websiden “Sammen om Danmark“.
 
Jeg glæder mig til se dig i partiet. Men sæt nu det kryds øverst på stemmesedlen Britta og få afsluttet din forbindelse med antidemokraten Lars Løkke Rasmussen.
 
Med venlig hilsen
 
Email er sendt den 13. september 2011, klokken 15:59 til Britta Shall Holberg.
 

Læs mere om : http://www.brittaholberg.dk .

Du kan skrive til hende på britta.holberg@ft.dk .

 

Fyens.dk skriver:

Hun raser over, at Venstre vil lukke regionerne og lade bestyrelser overtage sygehusene.

Vi svigter demokratiet, fordi borgerne ikke har folkevalgte at rette henvendelse til. Vi er på vej til i højere og højere grad at lade embedsmænd styre landet“, siger Britta Schall Holberg til Fyens Stiftstidende.

Direkte adspurgt om hun kan finde på at stemme på De Radikale, er svaret efter en lang pause: “Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg har aldrig været så usikker på min stemme“.

Share This Post

Lars Løkke gav sig selv 77.000 kroner i skattelettelse

Imens en pensionist fik ekstra 220 kroner om måneden, så bevilligede Lars Løkke, Pia Kjærsgaard og resten af regeringen sig selv tårnhøje skattelettelser sidste år.

I 2010 uddelte VKO flertallet 11 milliarder kroner i skattelettelser. Skattelettelsen betød, at topchefen i Danske Bank, Peter Straarup, kunne stikke 465.000 kroner i lommen til ekstra forbrug. Man skulle ellers mene, at han ikke var den der led størst nød, med en årsindtægt på over 7 millioner kroner.

Da regningen senere skulle samles op for de ufinansierede  skattelettelser, sagde Statsminister Lars Løkke, der selv fik 77.000 kroner i skattelettelse, at regningen skulle betales af alle. Men da VKO var færdige med at forhandle lød den regning, som Peter Straarup fik af VKO kun på 3.600 kroner, hvilket må siges at være nådigt sluppet, da han jo havde indkasseret 465.000 kroner i skattelettelsen fra VKO.

Pia Kjærsgaard fik 41.000 kroner i skattelettelse, men hun er jo meget socialt indstillet…….. så hendes kernevælger – pensionisten får 220 kroner om måneden 🙂

Genopretningspakken fastfrøs overførselsindkomsterne for studerende på SU, arbejdsløse på kontanthjælp og dagpenge samt for folkepensionister. Endvidere blev dagpengeperioden halveret, på forslag fra Dansk Folkeparti.

Kilde: Telegrafisten.dk

Share This Post

Lars Løkkes huskeseddel!

Statsminister Lars Løkke Rasmussen overakte sin modkandidat en gul seddel i TV-duellen på DR1 søndag aften.

Udover det var en “smart gimmick” fra hans side, så skulle den gule seddel som effekt overbevise seerne om Helle Thorning-Schmidt og oppositionen ikke har styr på økonomien.

Indholdet af sedlen er vist kendt af de fleste, men jeg tager lige en tur om hovedpunkterne på den statsministerielle gule seddel…….

Statsministerens påstand
Danmark ligger på 5. pladsen for vækst i Europa.

Kommentar
Det er rigtigt, hvis man tager udgangspunkt i 2. kvartal 2011 og kun det! Hvis man ser det over 3. og  4. kvartal 2010 og 1. og 2 kvartal 2011, så ligger Danmark på 15. plads, men man kan finde kvartaler, hvor Danmark ligger på 27. pladsen. Også her strammer statsministeren sin argumentation meget – for ikke at sige han manipulerer bevidst.

Politiken skriver i sin leder:Med en gennemsnitlig årlig realvækst på 0,6 procent siden 2001 ligger Danmark i bunden blandt alle verdens velstående lande”.

Og prognosen for de kommende år er næstdårligst blandt alle OECD-lande: Konkurrencekraften er dybt svækket, virksomhederne investerer ikke længere her i Danmark, og jobvæksten sker efterhånden kun i de udenlandske datterselskaber“.

Statsministerens påstand
Danmark er ikke i recession.

Kommentar
Danmarks Statuistik har ænfdret tallene for for 1. kvartal to gange – fra minus 0,8% til 0,1% i vækst af BNP (Bruttonationalprodukt), før tallet for 2. kvartal blev frigivet med en vækst på 1% af BNP. Det tal kan også blive ændret, men det sker efter valget.

Da tallet for for 1.kvartal 2011 med et fald på – 0,8% i BNP, da ville regeringen ikke anerkende, at det var dækkende for Danmark økonomiske stilling.

Men tallet for 2. kvartal 2011 med en vækst på 1% af BNP, der kom i valgkampens start, det skamrider statsministeren i valgkampen, som udtryk og dokumentation for regeringens økonomiske succes.

Statsministerens påstand
Ligheden i Danmark er steget.

Kommentar
Uligheden er stedet, for Danmark har i en årrække ligger som det mest lige land i Europa, men er faldet ned på en 6. plads. Men som altid har finansministerem haft sin fatale lommeregner oppe af lommen og lavet sine egne beregninger, som ikke er sammenlignelige med andre lande, for i modsætning til andre landes “Eurostat” statistiktal, som tager udgangspunkt i år 2008, har Claus Hjort taget udgangspunkt i år 2009.

Statsministerens påstand
Arbejdsløsheden er kun steget lidt i min tid som statsminister og den er langt mindre end i Nyrups tid.

Kommentar
Det er er rigtig den er mindre end i Nyrups tid, men udgangspunktet er markant anderledes. Nyrup overtog en arbejdsløhed på lidt under 275.000 ledige, skabte 200.000 arbejdspladser.

Arbejdsløshedstallet var på  75.000 ledige da Anders Fogh Rasmussen tog over i 2011.

I 2008 lige før Lars Løkke overtog “vagten” var der 15.000 ledige, der nu er steget til cirka 60.000 langtidsledige, der er en firdobling af de langtidsledige. Så det er ikke sandt ledigheden er steget en smule, den er steget meget, alt andet er en sproglig stramning (Løgn).

Dertil skal lægges der er sket en ændring i opgørelsesmetoden, så dem der ikke er tilrådighed for arbejdsmarkedet (Uddannelse/arbejdsprøvning), eller ikke registreret i kontanthjælps- og A-kasse systemet, de  indgår IKKE i ledighedsstatistikken.

Har ægtefællen en indkomst over 26.000 kroner eller er der friværdi i huset, så ydes der ikke kontanthjælp til den ledige, som så falder ud af statistikken, men vedkommende er arbejdsløs og arbejdssøgende. Det er et eksemple på de 100.000 ledige, der IKKE indgår i statsministerens ledighedstal og som han ikke nævner med et eneste ord.

Blev ledigheden opgjort efter den samme praksis som i 1990’erne hvor Poul Nyrup Rasmussen var statsminister, så ville Lars Løkke have en betydelig højere arbejdsløshed, så der er tale om en fordrejning af sandheden fra statsministerns side!
 

 

Share This Post

Hvad er Venstres politik?

Jeg havde glædet mig til duellen i går aftes på DR1 med Lars Løkke og Helle Thorning, men jeg blev skuffet. Ikke over Helle, men over Lars, der tabte duelle til Helle Thorning i topform, jævnfør politisk kommentator Hans Engell på EkstraBladet.

Jeg blev skuffet over Lars Løkke, fordi han ikke kom med et eneste bud på, hvad en Venstre ledet regering vil gøre de næste 4 år, hvis han og Venstre får regeringsmagten.

Derimod brugte han en masse tid på et regnestykke om en rød regering vil koste skatteyderne 27.500 kroner for en gennemsnits familie. Selv den journalistiske højborg med Berlingske i spidsen, drager hans regnestykke i tvivl.

Regnestykket er baseret på Finansministeriets skøn over effekterne af Fair Løsning. Ministeriet vurderer, at S-SF i værste fald mangler op imod 39 mia. kroner i finansiering i 2020. Det er denne underfinansiering, som Venstre har omregnet til 27.500 kroner per familie.

De 27.500 kroner i skattestigning for en familie i 2020 bygger samtidig på, at Rød Blok stik imod alle valgløfter hverken gennemfører de 12 minutter som lovet eller alternative løsninger.

Løkke skærpede i øvrigt også retorikken en tand for meget på et andet punkt. Det handlede om hans eget nationalregnskab, hvor han også i aftenens debat, ligesom i de to foregående, flere gange sagde, at “Vi har et kontant budget, som hænger sammen.”

Forskningschef Roger Buch fra Journalisthøjskolen til Lars Løkkes påstand om hans Finanslove:
Det er lidt af en gåde, at Lars Løkke uimodsagt får lov til at sige, at han har et kontant budget, der hænger sammen. Enhver kan jo se, at hans budget ikke hænger sammen“.

*************************

 Berlingske fakta:

Løkkes budget balancerer kun i 2020. I både årene før og efter er der underskud.

*************************

Hvis Lars Løkke skal have balance i på sin finanslov for år 2012, så skal han og VK(O) regeringen opkræve 68.000 kroner hos den danske gennemsnitsfamilie. Samtidig går Lars Barfoed – De Konservative – til valg på skattelettelser til de bedst stillede danskere.

Derfor er jeg fuldstændig enig med forskningschef Roger Buch fra Journalisthøjskolen, der mener, at det er helt grotesk statsministeren i den ene valgudsendelse efter den anden kan postulere, at han har et kontant budget, der er betalt krone for krone, når sandheden er, at han forgælder Danmark hver eneste dag og vil gøre det i mange år fremover.

Men hvad vil Lars Løkke Rasmussen i den kommende valgperiode, for i valgkampens første 14 dage har vi kun hørt statsministeren angribe Fair Løsning, oppositionen og “de 12 minutter”, men hvad er Venstres mål og visioner for de kommende fire år????

Du har kun tre dage til at fortælle de danske vælgere om det, Lars!

Jeg venter spændt på din forklaring.

 

 

 

Share This Post