Det globale arbejdsmarked………..

BT skriver i dag om storimport af udenlandsk arbejdskraft.

I forlængelse af agurkehistorien i denne uge om danske arbejdere i Aarhus, der ikke “ville arbejde” for mindste lønnen giver BT med baggrund i 3F’s dokumentation et mere sandt billede af de danske arbejderes dovenskab….. der senere viste sig at være mere nuanceret end det, som Jyllands Posten forsøgte at sælge til deres læsere.

Arbejdsgiveren havde IKKE søgt danskere til flisearbejdet, så derfor er de ledige danskere i Aarhus IKKE dovne, som Jyllands Posten forsøger at fremstille det i sin artikel i mandags………

Som det fremgår nedenfor, så tænker arbejdsgiverne i særlig grad på profit og mindre på fremtidens arbejdsmarked.

Særligt slemt er det i de seks brancher, der oplistet på nedenstående grafik:

oestarbejdere

De seks brancher, der har hyret flest østarbejdere ind de seneste fire år, er samtidig de samme brancher, der har fyret flest danskere. På fire år har de ansat 70 procent flere østarbejdere, mens de har fyret danskere.
Det viser tal fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

Der var i 2012 godt 74.000 østarbejdere i Danmark. Alene i 2012 kom der ekstra 10.123 østarbejdere til byggeriet, rengøring og de andre brancher, der bruger mest udenlandsk arbejdskraft. Og selv om de tjener mindre end danskere, gør de ekstra meget for at holde på jobbet.

De kan komme herop og tjene fire til seks gange så meget som derhjemme, De kommer herop udelukkende for at arbejde og tjene penge. De har ingen familie at tage hensyn til“, siger arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Københavns Universitet Søren Kaj Andersen til fagbladet3f.dk,

Men det stopper ikke her………

truede

Kilde: BT og 3F.dk

Der er mange danskere, der i dag føler sig sikre i deres job, som kraftigt må overveje om det globale arbejdsmarked ikke rammer deres erhverv inden for kort tid. Mange virksomheder udliciterer allerede i dag højt kvalificerede jobs til Asien og Østeuropa.

Hvis man skal stå stærkt som medarbejder i dag, så er der behov for et stærkt fagligt sammenhold på arbejdspladsen og ikke mindst efteruddannelse for den enkelte medarbejder. Derfor burde alle der står uden for fagforeningerne overveje om det ikke er på tide at melde sig under fanerne. Det gælder også dem der i dag sparer på deres fagforenings kontingent ved at stå i fagforretningerneDet Faglige Hus“, “Krifa” og hvad de ellers hedder.

Det globale arbejdsmarked er kommet for at blive……

Men der er solstråler på det danske arbejdsmarked, for ledigheden er på vej ned blandt danske håndværkere.

Ledigheden i Dansk Elforbund er på landsplan nede på godt tre procent – og i Nordjylland og Esbjerg helt nede på mellem 1,3 og 1,6 procent. I Dansk Metal var andelen af ledige i sidste måned nede under fem procent, og 3F’s byggegruppe har halveret antallet af ledige siden slutningen af marts.

Men denne fremgang i beskæftigelsen sker fordi der er en stor fratræden af ældre håndværkere, der går på pension i denne tid. Samtidigt er der ikke gennem længere tid ikke uddannet nok nye håndværkere. Den manglende uddannelse af håndværkere bærer arbejdsgiverne hovedansvaret for. Selvfølgelig har konjunkturen i de seneste år et delvist ansvar for det, men arbejdsgiverne har også et ansvar for at uddanne nok danske håndværkere, så fremtiden er sikret for deres virksomheders fortsatte drift.

Importen af udenlandsk arbejdskraft – specielt fra østeuropa – er ikke et fænomen, der kan fortsætte i al evighed, for det sker kun så længe forskellen mellem danske lønninger og østeuropæiske lønninger er på 4 til 6 gange i dansk favør…. så det gælder om danske virksomheder ikke forfalder til den nemme løsning……….

Jeg tror på lønningerne harmoniseres inden for en kortere periode i EU. Sker det, så bliver det svært at importere billig østeuropæisk arbejdskraft, det bør arbejdsgiverne “skrive sig bag øret” allerede nu.

Skal turist erhvervet have begunstigelser i form af nedsat moms og lignende, må det være en klar forudsætning, at man ansætter dansk arbejdskraft frem for billige asiater, der opholder sig i Danmark på “turistvisa” og lignende.

 

Share This Post

Regeringens passive arbejdsmarkedspolitik……

Rigets statsminister, den elegante mr. Lars “Banging The Table” Løkke Rasmussen praler af arbejdsløshedkøen kun er på 160.000.

Banging The Table primeminister Lars Løkke sminker ledighedstallene......

Banging The Table primeminister Lars Løkke sminker ledighedstallene......

I 2008 omlagde Danmarks Statistik registreringen af ledigheden så den i 2008 sminkes med 14.000 færre ledige.

Den tendens må antages at blive videreført i de kommende år. Blandt andet er kontanthjælpsmodtagere ikke fuldt ud registreret (Kun kategori 4 indgår) og ledige på feriedagpenge er udelukket af statistikken (Tal mellem 2.000 -14.000 pr. måned)

Ledighedstallene bør derfor justeres til i omegnen af 200.000……… fordi den reelle ledighed er større, da ledige, der ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp, heller ikke indgår i Danmarks Statistiks tal over ledigheden.

Med den sidste “dagpengereform” fra regeringen og Dansk Folkeparti, hvor dagpengeperioden nedsættes fra 4 til 2 år, må den gruppe antages at vokse voldsomt i de kommende år.

( Årsag: Hvis ægtefællen tjener over 26.000 kr. om måneden, eller der er bil, pensionsordninger eller lignende, så udbetales der ikke kontanthjælp til den ledige.)

Arbejdsløsheden i Danmark er meget større en regeringen vil stå ved og statsministeren har mange gange smykket sig med lånte fjer, ved at sige:” Vi er kommet gennem den økonomiske krise og arbejdsløsheden er faldende“.

Sandheden er en helt anden hr. statsminister Lars Løkke Rasmussen, men vi har gennem dine år som statsminister vænnet os til, at du omgår sandheden med faktuelle forkerte udtalelser!

Vi har tabt 176.000 job i den private sektor og indtil videre er der ikke vundet et eneste tilbage, siger LO’s næstformand Lizette Risgaard den 30. juni 2011.

Arbejdsløsheden steg fra april til maj med 2.600 ifølge Danmarks Statistik, så der nu er knap 162.000 arbejdsløse, når der er taget højde for sæsonudsving, og de aktiverede tælles med.

Ledigheden fra maj 2008 til maj 2011 er steget med 92.784 ( 134%) heraf aktiverede 31.542 ( 133%)

Kilde: Danmarks Statistik - juli 2011.

Kilde: Danmarks Statistik - juli 2011.

Selvfølgelig kan regeringen dække sig ind under den verdensomspændende økonomiske krise, men det går fremad i vores nabolande Tyskland, Sverige, Finland og Norge med pæne stigninger i deres BNP, hvor Danmark er i reccesion med BNP på minus 0,1%, så der er behov for en aktiv økonomisk- og arbejdspolitik i Danmark.

Share This Post

Regeringens luftkasteller brister!!!

Efterlønsordningen koster 16 milliarder. Det siger regeringen. Men staten sparer kun 6-6½ milliard kroner ved at afskaffe den. Og måske slet ingenting. Det siger professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet til Avisen.dk.

Han har forsket i efterlønsordningen:
En besparelse på 16 milliarder er et rent luftkastel. De siger, at det er hvad efterlønsordningen koster, men det forudsætter jo, at alle kommer i arbejde.

For fire år siden kunne økonomerne ikke engang se, at der kom en finanskrise. Nu siger de, at de kan se ti år ud i fremtiden, at der vil være fuld beskæftigelse. Det er tankevækkende!

Bent Greve, professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, siger til Avisen:
Først skal man se på, at de 16 milliarder er en bruttoudgift. Det er, hvad staten betaler i efterløn til borgerne. Så betaler borgerne 5, 5 milliarder kroner i skat af beløbet, og dem får staten tilbage. Så er den mulige besparelse allerede nede på 10-11 milliarder.

Præmien er på op til 141.000 skattefri kroner per person (der ikke går på efterløn), og der er ingen dokumentation for, at det virker. De mennesker, der får præmien, ville sandsynligt været blevet ved med at arbejde til folkepensionsalderen alligevel. Præmierne koster to-tre milliarder om året.

Et andet problem er, at der ikke er nogen dokumentation for, hvor mange, der skal på førtidspension, dagpenge, kontanthjælp eller andre ydelser, når man fjerner efterlønnen!

Der er mistet 170.000 private arbejdspladser og den seneste opgørelse jeg har haft adgang til fra KL viser der er fjernet 14.000 arbejdspladser i kommunerne. Det tal vil stige i årene fremover, når VK-regeringens besparelser i form af nul-vækst i kommunerne slår igennem på de kommunale budgetter 2012-2015. Dertil skal lægges faldende beskæftigelse på sundhedsområdet i regionerne.

Der er en stor ungdomsarbejdsløshed, manglende praktikpladser for unge i erhvervsuddannelserne og det store frafald af unge på uddannelserne generalt, så vi er meget langt fra målsætningen på 95% af de unge skal have en uddannelse. 

Behøver jeg at skrive, at Finansminister Claus Hjort Fredriksen er uenig med de nævnte økonomer?

Share This Post